neprihlásený Piatok, 22. septembra 2023, dnes má meniny Móric
SK.Digital prepošle elektronické schránky na email. 6 dôvodov prečo to nevyužívať

Združenie Slovensko.Digital, ktoré sa snaží profilovať ako združenie IT odborníkov pripomienkujúcich štátne IT a informatizáciu spoločnosti, bude ponúkať vlastnú komerčnú službu. Pod označením GovBox bude ponúkať platenú službu, v rámci ktorej bude preposielať záujemcom z radov firiem správy prijaté do elektronickej schránky na bežný email. Službu sme analyzovali a identifikovali sme šesť dôvodov, pre ktoré užívatelia nemusia chcieť GovBox využívať respektíve prečo takáto služba nie je optimálna.

Značky: ITštátelektronické schránky

DSL.sk, 22.5.2017


Združenie Slovensko.Digital, ktoré sa snaží profilovať ako združenie IT odborníkov pripomienkujúcich štátne IT a informatizáciu spoločnosti, bude ponúkať vlastnú komerčnú službu.

Pod označením GovBox bude ponúkať platenú službu, v rámci ktorej bude preposielať záujemcom z radov firiem správy prijaté do elektronickej schránky na bežný email.

Na užitočnosť poskytnutia pohodlnejšieho prístupu k správam z elektronických schránok sme už v minulosti upozorňovali a táto funkčnosť má samozrejme pre veľa užívateľov pridanú hodnotu v podobe zvýšenia komfortu. Má ale aj viacero negatívnych aspektov, keď oproti využívaniu elektronických schránok priamo na Slovensko.sk ale tiež iným možným implementáciám podobnej služby prináša niektoré riziká.

Celkovo sme identifikovali šesť principiálnych dôvodov, pre ktoré užívatelia nemusia chcieť GovBox využívať respektíve prečo takáto služba nie je optimálna. Služba má ale samozrejme aj svoje výhody a je na individuálnom rozhodnutí používateľa, či výhody prevážia nad nevýhodami.

GovBox

Služba GovBox využíva legislatívny mechanizmus pre elektronické schránky, ktorý umožňuje subjekt splnomocniť iný subjekt na prístup do jeho schránky. Takýto legislatívny mechanizmus využívajú firmy napríklad na to, aby za nich pristupovali do schránok napríklad ich právnici alebo účtovníci.

Okrem toho poskytuje systém schránok možnosť prístupu cez zvláštne priame technické rozhranie, ktoré je určené napríklad pre veľké organizácie komunikujúce cez schránky hromadne ale tiež pre podobné služby ako GovBox.

Kto bude chcieť službu GovBox využiť tak splnomocní Slovensko.Digital na prístup do jeho schránky. Na to nepotrebuje mať aktivovaný elektronický občiansky eID a prijímať správy bude môcť aj bez neho a to napríklad aj na smartfóne.

Počítačový systém SD bude následne pristupovať do schránky užívateľa cez technické rozhranie priamo na systémy prevádzkovateľa schránok, organizácie NASES. Ak užívateľovi príde do schránky nová správa, systémy GovBox ju preberú a svojmu užívateľovi pošlú na bežný ním zadefinovaný email. Služba podporuje ako bežné správy tak tzv. správy do vlastných rúk s doručenkou.

Podania orgánom cez email a službu užívatelia podávať nebudú môcť, služba je čisto na čítanie správ doručených od orgánov verejnej moci užívateľom.


Reklama na GovBox ukazujúca ako vyzerajú prijímané správy, kliknite pre zväčšenie (obrázok: GovBox)Služba bude zatiaľ podľa informácií predstaviteľov SD pre DSL.sk určená pre právnické osoby a živnostníkov.

Ponúkaná bude od začiatku júna, teda mesiac predtým ako začne platiť povinnosť pre právnické osoby prijímať správy cez elektronickú schránku.

Služba má aktivačný poplatok 9 eur a následne za 8 eur mesačne dovoľuje prijať mesačne do 20 správ. Ak daný mesiac nepríde žiadna správa, služba bude v daný mesiac zadarmo. Cenník v prípade prijatia viac ako 20 správ služba neuvádza.

Negatíva

Celkovo sme identifikovali šesť principiálnych dôvodov, pre ktoré jednak jednotlivo ale najmä v spojení všetkých šiestich dôvodov užívatelia nemusia chcieť GovBox využívať.

1. Len nie úplne spoľahlivý email

Služba bohužial sprístupňuje užívateľovi doručované správy len jediným možným spôsobom, odosielaním na obyčajný email.

Hoci email samozrejme bežne funguje, stopercentne sa na doručovanie emailových správ z princípu tejto technológie spoľahnúť nedá. Tie môžu skončiť v spame alebo napríklad jednoducho nebyť doručené pre technické problémy pri vzájomnej komunikácii emailových serverov.

A to môže byť problém pri neprevzatí vážnych zásielok. V prípade všetkých správ poslaných orgánmi verejnej moci do schránok sa totiž tieto považujú za doručené aj ak si ich užívateľ neprečíta. V prípade obyčajných správ je to na druhý deň po doručení, v prípade správ do vlastných rúk je to buď s potvrdením doručenky pred prijatím správy alebo 15 dní po doručení správy aj v prípade nepotvrdenia doručenky.

GovBox má niekoľko mechanizmov ako obmedziť prípadné problémy s doručovaním a užívateľom tiež odporúča nastaviť si spamové filtre tak, aby správa od govbox@govbox.slovensko.digital nikdy do spamu nespadla.

V prípade správ do vlastných rúk má GovBox riešenie umožňujúce mu zistiť, že užívateľ nedostal email s doručenkou respektíve naň nereaguje. Užívateľ totiž pre získanie samotnej správy musí navštíviť stránku z emailu o doručenke, kde musí zadať nastavené heslo. GovBox tak bude vedieť ak užívateľ nezareaguje na doručenku a naopak užívateľ bude vedieť, že mu nedošla samotná správa ak si ju po doručenke vyžiada. V prvom prípade ak po nejakom čase užívateľ nezareaguje na doručenku, GovBox mu pošle pripomienku najskôr emailom a neskôr SMS. Po akých časoch neuvádza.

GovBox bude tiež posielať týždňový súhrn správ. Užívateľ tak bude môcť zistiť, že nedostal správu ak ju uvidí v súhrne, čo bude priemerne ale niekoľko dní po termíne jej doručenia. Alebo si bude môcť a musieť všimnúť, že mu prestali chodiť pravidelné súhrny.

Technicky je riziko problémov pri doručovaní emailu možné znížiť tým, že systém odosielajúci emaily na to nevyužíva nejaký nezávislý emailový server ale sám minimálne eviduje respektíve kontroluje prebratie emailu cieľovým mailovým serverom pre email užívateľa, čo je možné zabezpečiť napríklad priamym odosielaním emailov na mailový server užívateľa. Slovensko.Digital ale nechcelo odpovedať na otázku servera DSL.sk, či využíva takéto priame doručovanie alebo všetky odosielané emaily jednoducho odovzdáva nejakému emailovému serveru.

Email má tiež ďalšie potenciálne problémy, napríklad v oblasti bezpečnosti.

Hlavne ale služba nevyužíva kvôli podpore len bežného emailu potenciál služby takéhoto typu. Pri rovnakom komforte by totiž mohla umožniť užívateľom pristupovať k správam aj technickými spôsobmi bez nevýhod odosielania na bežný email s plnou kontrolou nad doručením správ až k užívateľovi.

Užívateľom by napríklad mohla zriadiť priamo na svojich systémoch účty prístupné cez emailové protokoly IMAP alebo POP3, do ktorých by správy ukladala a odkiaľ by si ich priamo preberal emailový klient užívateľa. Mohla by správy sprístupňovať cez webové rozhranie alebo sprístupniť vlastné mobilné aplikácie.

2. Zvyšovanie rizika neprečítania

Riešenie ako GovBox celkovo principiálne zvyšuje riziko, že si užívateľ správu neprečíta respektíve sa o nej nedozvie.

Nejde len o použitie emailu na koncové doručovanie ale celkové riziko potenciálnych problémov, ktoré môžu vzniknúť pridaním ďalšieho systému v reťazi doručenia správ.

Samozrejme nie je žiadny dôvod predpokladať, že systém GovBoxu by mal byť horší ako štátne systémy elektronických schránok. GovBox je ale nadstavbou nad nimi a užívateľ prípadné problémy pocíti aj keď bude mať problém štátny systém a navyše aj keď budú mať prípadný problém systémy GovBoxu.

3. Zvyšovanie rizika hacknutia

Podobne sa kumuluje aj riziko získania prístupu k správam nepovolaným osobám a iných problémov s prístupom. Opäť nie je žiadny dôvod predpokladať, že systém GovBoxu by mal byť horší ako štátne systémy elektronických schránok.

Útočníkom ale skrátka pridáva ďalšiu možnosť, kam útočiť a toto riziko zvyšuje.

Podľa informácií predstaviteľov SD pre DSL.sk budú toto riziko znižovať tým, že správy budú po zistení ich doručenia a prečítania užívateľom zo svojich systémov mazať. Ako ale chcú zistiť či správy okrem doručeniek boli užívateľom prečítané konkrétne nešpecifikovali.

4. Limitovaná zodpovednosť

Ako presne je upravená zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku nedoručenia správy priamo pri využívaní Slovensko.sk a aký bude rozdiel pri využívaní GovBox zisťujeme.

Pri využívaní priamo Slovensko.sk je ale asi nepravdepodobné, že štát by chcel a mohol napríklad penalizovať užívateľa ak mu nebola správa doručená pre zlyhanie štátneho systému elektronických schránok.

Detaily o zodpovednosti predstavitelia SD pre DSL.sk nechceli poskytnúť, naznačili len že náhrada prípadnej škody bude mať limitovanú výšku. Kedy bude aj vzhľadom na využívanie emailu zodpovednosť na strane prevádzkovateľa GovBox a kedy ju nebude akceptovať zatiaľ nie je jasné. Bližšie bude zodpovednosť upravená v zatiaľ nezverejnených podmienkach, ktoré budú zverejnené so začatím poskytovania služby.

5. Funkčnosť patrí priamo na Slovensko.sk

Výhradou proti GovBox je aj skutočnosť, že takáto funkčnosť prirodzene patrí priamo do štátneho systému elektronických schránok. Duplikovať kvôli nej značnú časť funkčnosti celého systému s pridanými dodatočnými rizikami nie je optimálne.

Ak štát nepovažuje posielanie správ na email za vhodné riešenie, hoci ho prístupom službám ako GovBox umožňuje, mohol by samozrejme implementovať spoľahlivejší a bezpečnejší spôsob. Napríklad spomínaný prístup k celým správam cez emailové protokoly IMAP alebo POP3, namiesto alebo popri súčasnom prístupe k notifikáciám.

Od združenia za aké sa prehlasuje Slovensko.Digital by sa asi očakávalo, že takúto respektíve podobnú lepšiu funkčnosť sa pokúšalo najskôr presadiť priamo v štátnom systéme elektronických schránok u organizácie NASES a k jeho implementácii pristúpilo až potom ako organizácia odmietla túto funkčnosť.

Bohužial ako potvrdili pre DSL.sk zástupcovia SD, túto funkčnosť NASES nikdy nenavrhli a namiesto toho vyvíjali vlastnú komerčnú službu.

6. Odláka viac ľudí od eID

Doterajšie skúsenosti so zavádzaním eID ukázali, že napriek niektorým existujúcim výhodám si občania eID a elektronické schránky vo väčšej miere neaktivujú dobrovoľne a dokonca v prípade podnikateľov naposledy na prelome rokov ani keď sa blížila povinnosť právnických osôb schránky využívať.

Zavedenie povinnosti pre právnické osoby prijímať správy do elektrickej schránky od 1. júla je momentom, ktorý by mohol viesť k vyššej reálnej používanosti eID celkovo a mohol by viesť k akcelerácii informatizácie v reálnom živote.

S eID samozrejme majú občania prístup k oveľa širšiemu portfóliu služieb ako len príjmu správ do elektronickej schránky, okrem iného môžu pomocou neho podávať podania elektronicky.

GovBox a ďalšie podobné služby, ktoré vznikajú, opäť ponúknu podnikateľom jednoduchú cestu ako eID nezačať používať. Samozrejme od podnikateľských subjektov, ktoré prichádzajú s podobnými službami ako GovBox, asi nie je možné očakávať spoločenskú zodpovednosť v zmysle, aby pre rýchlejší rozvoj informatizácie takéto služby neposkytovali. Od združenia ako je Slovensko.Digital s deklarovaným cieľom zlepšovania slovenskej informatizácie by sa ale už zvažovanie tohto aspektu očakávalo.

Predstavitelia SD najskôr pre DSL.sk odmietali akúkoľvek kritiku týmto smerom.

"Cieľom určite nie je odhovárať podnikateľov od vybavenia eID. Uvedomujeme si svoju spoločenskú zodpovednosť," uviedlo následne ale združenie v stanovisku.

Preto podľa stanoviska záujemcov o službu v zasielaných informáciách informuje aj o eID. V ňom síce konkrétne uvádza, aby si eID radšej vybavili ak by prístup k schránke cez službu GovBox nestihol byť vybavený včas. Ale tiež, že ak plánujú komunikovať so štátom elektronicky, eID môže pomôcť pri ďalších úkonoch.

GovBox môžu využívať aj užívatelia s aktívnym eID. S elektronickou schránkou podľa SD ale podľa inštrukcií NASES nie je užívateľom odporúčané manipulovať prístupom cez Slovensko.sk, ak budú mať zároveň aktivovanú službu GovBox a k dátam budú pristupovať aj systému služby GovBox.

Pozitíva

1. Pohodlnejšie čítanie cez email

Pozitíva GovBox sú samozrejme jasné a jednoduché.

V prvom rade užívateľ bude mať veľmi pohodlný prístup k doručovaným správam cez email a to napríklad aj na smartfóne.

2. Bez vybavenia a používania eID

Kým v otázke zodpovednosti za dopad umožnenia prístupu k schránke bez eID je potrebné zvažovať spoločenskú zodpovednosť, umožnenie využívania schránok bez vybavovania a využívania eID je individuálne pre jednotlivých užívateľov výhodou.

Celkové hodnotenie

Stav slovenskej informatizácie, podoba mnohých služieb a zdroje, ktoré štát na to doteraz minul, je v prípade mnohých projektov veľmi ďaleko od optimálneho a objektívne kritizovateľný. Podobne sú na tom aj elektronické schránky, ktoré sa funkčne inovujú veľmi pomaly až vôbec a za veľké novinky politici prehlasujú aktuálne zlepšovanie dizajnu s malými kozmetickými funkčnými vylepšeniami.

Pri ponúkaní vylepšení a uľahčení tretími stranami je ale tiež potrebný komplexnejší prístup.

Od združenia Slovensko.Digital, ktorého cieľom je zlepšiť stav slovenského štátneho IT, by sme očakávali v prvom rade snahu zlepšenie presadiť priamo v štátnom systéme a pre všetkých. A nie o takéto zlepšenie sa ani nepokúsiť a pustiť sa do poskytovania komerčnej služby.

Čo sa týka GovBoxu, či výhody GovBoxu prevážia nad zvýšenými rizikami si samozrejme musí vyhodnotiť každý podľa jeho potrieb a očakávaní sám.

My v predstavenej podobe nepovažujeme službu GovBox za optimálnu a očakávali by sme, že pridá aspoň nejaký spôsob úplne spoľahlivého doručovania správ, napríklad vlastnú mobilnú aplikáciu s priamym prístupom k správam na serveroch GovBox alebo vlastné priečinky prístupné emailovými protokolmi. Až potom by sme zvažovali, či pridané pohodlie vyváži zvýšenie ďalších rizík.

GovBox evidentne nebude jedinou podobnou službou a črtá sa minimálne jedna ďalšia, ktorá sa nebude podľa naznačených informácií spoliehať na odosielanie správ bežným emailom a navyše bude zadarmo.

Pri využívaní elektronických schránok priamo na Slovensko.sk je zase možné tieto využívať so zapnutými notifikáciami na nové doručené správy. Notifikácie sú prístupné v špeciálnom emailovovom priečinku priamo na serveroch elektronických schránok prístupných cez protokoly IMAP a POP3, pristupovať sa k nim dá z ľubovoľného emailového klienta aj na smartfóne. Navyše si je možné popritom zapnúť notifikácie posielané buď cez SMS alebo email.

V každom prípade službu GovBox je možné nájsť na govbox.sk.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

Vývoj 5G modemov v Apple je zatiaľ veľkým zlyhaním, tvrdia noviny
Helikoptéra na Marse vyletela zatiaľ najvyššie
Sprístupnená beta verzia Fedory 39
Británia posunie zákaz spaľovacích áut na neskôr
Signal nasadil šifrovanie odolné kvantovým počítačom
VÚB sa umožňuje prihlasovať do IB pomocou občianskeho preukazu
Linuxové jadrá s dlhou podporou budú mať kratšiu podporu, zrejme iba 2-ročnú
Intel už budúci rok uvedie serverový CPU s 288 jadrami
Elektronická schránka na Slovensko.sk už umožňuje automatické preposielanie správ na email
Tesco mobile oddnes výrazne zdražil aj staršie karty


Diskusia:
                               
 

Sak dobre a co tak notifikacia cez pop3 zo slovensko.sk a k tomu toto.
Dojde jedna notifikacia priamo a k tomu aj mail s textom. Imho celkom fajn riesenie lebo neverim ze si niekto len tak sleduje schranku a kazdy uz teraz pouziva notifikacie cez mail ako standardny sposob oznamenia o prijatej sprave. A ak tam nieco je tak si musi otvorit web a nacitat.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Jasny priklad ako vymlatit love z uplnej k*tiny.
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

No je tam podľa SD odporúčanie NASES nevyužívať naraz služby ako GovBox a manipulovať so schránkou cez Slovensko.sk. Preveríme, či sa to vzťahuje aj na ten POP3 respektíve čo presne sa neodporúča. Ten POP3 samotné správy zrejme neovplyvňuje, ale uvidíme aké bude odporúčanie.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

a je mozne nejak zistit, cez ake API tam pristupuju tie firmy? logicky, ak ma pristup par firiem, taky pristup (napriklad len k svojej schranke) by si tym padom mohol spravit kazdy, nie (za predpokladu, ze si to implementuje)? mozno ze toto by bola zaujimavejsia alternativa pre ludi :)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

nejake open source riesenie by nebolo odveci. kto chce, nahodi si to na svoj server, kto nechce alebo nevie, vyuzije niektoru platenu sluzbu a kto nechce nic, tak bude chodit priamo na slovensko.sk
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Samozrejme je to mozne.
UPVS je zlozeny z modulov. Priblizny popis schranok vygooglis zadanim NASES EDESK. Ak chces vediet viac, musis im asi napisat / zavolat.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Mna by zaujimalo, ci aj ja si mozem zalozit taku firmu, ktora to bude preposielat za 20eur mesacne. dalo by sa na tom zarobit.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Chceš riskovať že notifikácie implementujú priamo na portály a tvoja firma bude ponúkať zbytočnú skužbu? Tak do toho.
Odpovedať Známka: -8.0 Hodnotiť:
 

To nie ale moze precitat aku taku cudziu postu. A to sa pri firmach moze obcas hodit.
Odpovedať Známka: 8.2 Hodnotiť:
 

Notifikácie sú priamo na portály. :) Záložka nastavenie notifikácií.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Nuz dobre usudzujes o POP3 notifikacii, toto funguje.

Preto nechapem GoVBoxu.

Ja som na firme nastavil konatelom POP3 notifikaciu na sluzobny mail. Akonahle im prisiel mail do slovensko.sk, prisla notifikacia a oni vedeli, ze sa maju priphlasit, konkretne to bol zapis vozidla vtedy
Odpovedať Hodnotiť:
 

Trochu drahy spas nie?

Na druhej strane pouzivanie eID pre pravnicke osobny resp. spolocnosti moze byt neprakticke, kedze tam moze spravy preberat velke mnozstvo ludi a nie kazdy si bude pendlovat pre sefovu eID. Pocitam, ze vela velkych firiem si mozno zriadi takuto sluzbu v ramci svojich firiem/filialok.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Prečo myslíš, veď práve Slovensko.Digital je dôkaz že nie je. Oni len využívajú to čo si môže spraviť každá takáto firma. Ku schránke má prístup jeden štatutár, ale môže splnomocniť aj ďalšie osoby. Každý má svoj eID. Takto má prehľad o tom, kto a kedy tam chodí. Síce je tam okolo toho kopa byrokracie (vytlačiť tlačivo a poslať ho poštou. Záhadne sa to nedá podpísať eID.), ale tá je potrebná aj pri zriadení GovBoxu.
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Neviem ci som pochopil spravne, ale splnomocnenie na pristup k schranke sa DA podpisat cez eID. Je to uplne jednoduchy formular. Vid prispevok nizsie co vsetko vies definovat.
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Nikto nebude nikam pendlovat.
Sef cez svoje eID splnomocni ludi, ktory budu mat k firemnej schranke pristup cez ich eID. Riesit sa da READ ONLY/FULL pristup. Vies specifikovat, ci moze dotycny posunut pristup dalej alebo nie. Vies ho obmedzit na dobu urcitu vo forme OD-DO.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Moze byt. Ja som skor ale uvazoval nad tym, ze takyto SW by mohol urobit nejaky preprocessing, lebo asi nie vsetci ludia mozu vidiet vsetko. Ale mozno je to na SK pomery zbytocne takto rozmyslat. Kazdopadne cena 8 eur za 20 sprav mesacne je hodne draha zalezitost.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Otazka samozrejme je, kolko budes mat realnych ludi, ktori tu sluzbu budu vyuzivat a treba zvazit aj moznost, ze priamy pristup cez API nie je od NASESu uplne zdarma (ci uz vo forme jednorazovych / implementacnych / pravidelnych poplatkov) hoci modul eDesk je v zaklade opisany na webe, konkretne technicke veci ako na to tam nie su.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ako budu na tie spravy odpovedat? Predsa tam nie je normalny mail odosielatela, iba jeho schranka, ci? A aku budu mat subjekty istotu, ze odpoved nie je "podvrhnuta", ked nepojde cez slovensko.sk?
Odpovedať Známka: 1.7 Hodnotiť:
 

ak myslis, ako sa uistia ze spravu nepodvrhlo slovensko.digital, nuz nijako. ale ked raz niekoho splnomocnis na pristup k tvojej schranke, tak sa predpoklada znacna miera dovery.
ako sa uistis, ze spravu nepodvrhol niekto iny? hmmm... podpisovanie? dkim? netusim. zatial ludstvo nic take neobjavilo :)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

za pekny sumar.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Vsimol si niekto, ze po clanku 19767 (Google vyvinul nový výkonn...) http://dsl.sk/article.php?article=19767 nasleduje clanok 19769 (Prvý trailer nov...) a tentotu s cislom 19768 je vnoreny medzi http://dsl.sk/article.php?article=19776 (WD Red pre NAS...) a 19777 (Pellegrini ani NBÚ...)?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

jasný dôkaz, že DSL.sk je v pazúroch konšpirátorov a treba si naň dať pozor!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

clanok mali pripraveny skor, len meskali krvave petrosekely od Sorosa, tak jeho publichnutie pozdrzali. IDcko ostalo, ale kym Soros zaplatil, tak uz mali vonku ine clanky s vyssim ID.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

"Pri využívaní priamo Slovensko.sk je ale asi nepravdepodobné, že štát by chcel a mohol napríklad penalizovať užívateľa ak mu nebola správa doručená pre zlyhanie štátneho systému elektronických schránok."Tak tomu neuverím ani omylom. Na SK platí princíp, že za chybu úradov môže občan.
Odpovedať Známka: 8.6 Hodnotiť:
 

nejako som nenasiel ten hlavny dovod: preco si nevybrat lacnejsie riesienie
Odpovedať Hodnotiť:
 

a poznas lacnejsie riesenie, ktore ti doruci spravu (nie len notifikaciu)?
Odpovedať Hodnotiť:
 

myslim, ze ano
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

A mozes sa o neho podelit, alebo je to nejaky super drahy know how na ktorom chces postavit biznis?
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Hovori sa tomu POP3 notifikacia, ktora je priamo implementovana v slovensko.sk a tvojej schranke, staci si iba nastavit mail a povolit poip3 na slovensko.sk. Navod je dost strucny
Odpovedať Hodnotiť:
 

Nope. to ti stiahne len hlavicku mailu. ak chces poznat aj obsah daneho mailu, momentalne nemas inu moznost nez sa prihlasit do weboveho rozhrania na slovensko.sk
Odpovedať Hodnotiť:
 

Redakcie ešte zabudla jeden dôležitý bezpečnostný prvok.

K emailom na Slovensko.sk má prístup len ja, prípadne splnomocnenec, ktorému na to udelím právo. Rovnako správa nikdy neopustí Slovensko.sk, ak sa ju nerozhodnem vytlačiť alebo skopírovať k sebe do PC. Ale pri použití tejto služby je možné oveľa ľahšie odchytávať komunikáciu medzi štátnou správou a firmou. Stačí, odchytávať komunikáciu (dnes ešte veľa užívateľov nepoužíva šifrovanie medzi klientom a serverom) alebo len zistiť heslo k mailovej schránke, na ktorú takéto správy chodia.
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

Ano mas pravdu.
Na druhej strane ak viem odchytavat komunikaciu do emailovej schranky nejakej firmy, komunikacia so statom (teda v 90% ZP a SP a nejake inspekcie, DU ma zatial vynimku) ma bude zaujimat zrejme omnoho menej ako obchodne veci co dana firma riesi, nie?
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

"Technicky je riziko problémov pri doručovaní emailu možné znížiť tým, že systém odosielajúci emaily na to nevyužíva nejaký nezávislý emailový server ale priamo doručí email na cieľový mailový server pre email užívateľa."

Ved toto presne robi kazdy jeden SMTP server, ze dorucuje emaily priamo na cielovy mailserver a overuje aj prebratie. Pricom ked sa to nepodari na primary mx server tak to skusi odoslat na backup server a v niektorych pripadoch docasnych chyb si tu spravu moze hodit do vlastnej queue a skusit to preposlat neskor... Staci ked pouziju vlastny SMTP server, alebo SMTP server, ktory je trusted a nie je na ziadnych blacklistoch. Tak naco to zlozito implementovat priamo v aplikacii ???

Ale aj tak suhlasim s tym ze by bolo dobre mat aj webove rozhranie, kde sa tie spravy daju pozriet prip. mobilnu appku, lebo garantovat 100% dorucenie do emailovej schranky samozrejme nie je mozne.
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Nie, to robi kazdy PORIADNY smtp server. Otazka je, ci oni maju v implementacii VLASTNY PORIADNY nakonfigurovany smtp server, alebo len pouzivaju server nejakeho ISP, pripadne to zo svojho NEporiadneho servera len forwarduju na server ISP.

Po pozreti NS zaznamov GOVBOX.SK vidim len same NSx.WEBSUPPORT.SK a ziadny SPF zaznam. To nevyzera na PORIADNY smtp server.
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

na domene govbox.slovensko.digital z ktorej podla tohto clanku odosielaju emaily maju nastavene SPF, sice je to default websupportacke SPF, ale aj to umoznuje odosielat maily okrem websupport serverov aj z A-ckoveho zaznamu domeny a MX zaznamov. MX zaznamy sice smeruju na websupportacke mailservery ale A zaznam smeruje na 37.9.171.191, pricom reverse dns 37.9.171.191 je skekosystemproduction-ip1.vps.websupport.sk -> cize jedna sa pravdepodobne o VPS hostovane na websupporte na ktorom mozu mat nainstalovany vlastny SMTP server. sice sa mi nepodarilo telnetnut na standardne SMTP porty ale je mozne ze tam maju nastaveny loopback only interface. cize trebalo by este pozriet hlavicky emailov ci sa odosielaju odtial alebo z websupportu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

este tie porty samozrejme mozu byt aj firewallnute, kazdopadne ta reverse DNS domena skekosystemproduction-ip1.vps.websupport.sk nie je spatne resolvnutelna a take emaily niektore mailservery odmietaju, konkretne na slovensku to myslim odmietaju mailservery azetu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Jasne, dlhy clanok. Na adresu govbox@govbox.slovensko.digital som uz zabudol. Ale dopatral si sa k rovnakemu vysledku. SMTP musi byt samozrejme otvorene, aby mohol prist naspat BOUNCE od pripadneho dalsieho mail servera v rade. MX zaznam pre govbox.slovensko.digital vyzera byt standardny WS (nesmeruje na ich A zaznam, kde je VPS)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Asi ste nebrali do úvahy hneď ďalšiu vetu a následne nie celkom pochopili zmysel takéhoto riešenia. SMTP server to robí (ak sa teda nevyužíva posielajúci emaily len na ďalší), ale ak sa využíva nezávislý SMTP server a takýto systém nevie, či a kedy je email doručený, nie je to optimálne. Prečo keď pri doručovaní plynú lehoty je asi jasné.

Riešenie zlepšujúce spoľahlivosť teda je aby systém evidoval a kontroloval, či a kedy je email doručený na mailový server príjemcu.

Takýto cieľ sa dá samozrejme zabezpečiť aj inak ako priamou implementáciou SMTP v systéme. Závisí na nastavení servera, ale napríklad spoliehať sa len na bounce emaily asi optimálne nie je.

V každom prípade sme v tej formulácii riešenie explicitnejšie pomenovali.

Ako to ale je nevieme, keďže na to SD odmietlo odpovedať.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Zelena posta to vie gratis
https://www.zelenaposta.sk/page/databox

akurat nerozumiem, kde ma byt vyhoda pri plateni tejto sluzby, ked sa mi zda ze ZP toho vie viac
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

podpora zdruzenia?
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

K elektronickej schranke je mozny pristup cez pop3/imap. Aspon som to tam videl niekde v nastaveniach. Nemam to vsak odskusane, kedze to nepouzivam. Nie je potom jednoduchsie si to nastavit a pouzivat pre pristup nejakeho mailoveho klienta?
Alebo pre pravnicke osoby to nefunguje?
Odpovedať Hodnotiť:
 

POP3 a IMAP pristup funguje samozrejme pre vsetky osoby (FO, PO, OVM, ...).
Pretoze nasa legislativa ale vyuziva fikciu dorucenia, neda sa pouzit ako datum dorucenia moment kontroly sprav cez POP3 alebo IMAP, pretoze to nenacita clovek ale software.
Z tohoto legislativneho dovodu, su cez POP3 a IMAP spristupnovane len AVIZA sprav, teda je vidiet, ze sprava dosla a kto ju poslal. Pre nacitanie samotneho obsahu je nutne sa prihlasit do eschranky cez eID.

Odpovedať Hodnotiť:
 

Ano a notifikacia, ze mi sprava do elektrickej schranky prisl,a mi uplne staci a nepotrebujem sa tam nahlasovat kazdy tyzden.

Takto sme vo firme vyriesili tento "nestastny" problem a funguje to zatial na vybornu, podla skusenosti s elektronickym prepisom auta
Odpovedať Hodnotiť:
 

Nechápem prečo sa do toho montujú, mali by tlačiť na štát aby potrebné služby zabezpečil priamo. Tých by som nesplnomocnil ani na kompostovisko.
Odpovedať Známka: 4.3 Hodnotiť:

Pridať komentár