neprihlásený Štvrtok, 21. februára 2019, dnes má meniny Eleonóra   DonaskaKvetov.sk - donáška kvetov v SR a zahraničí Pošli kvety
Bitcoin nasadzuje významné vylepšenie, okrem iného umožní bežné malé platby

Značky: Bitcoin

DSL.sk, 22.7.2017


Mineri ťažiaci kryptomenu Bitcoin nakoniec ako sme avizovali vo štvrtok definitívne jasne prijali nasadenie vylepšenia Bitcoinu s označením SegWit2x respektíve jeho prvú časť, ktoré sa aktivuje zajtra a v dôsledku sa približne o päť týždňoch následne nasadí vylepšenie SegWit.

Dôležitý vývoj, ktorý v najbližších dňoch čaká kryptomenu Bitcoin, sme detailne popísali v tomto článku.

Ďalšie kroky

Po schválení nasadenia prvej časti SegWit2x, vylepšenia popísaného v BIP 91, v úseku 336 blokov končiacom sa v noci na piatok sa toto po prípravnej dobe ďalších 336 blokov aktivuje zajtra približne uprostred dňa.

Aktivácia BIP 91 znamená, že mineri podporujúci toto vylepšenie od jeho aktivácie budú považovať za platné len bloky signalizujúce podporu vylepšenia SegWit popísaného v BIP 141. Keďže týchto minerov je podľa výkonu väčšina a dokonca veľká väčšina, najdlhšiu blochchain reťaz budú podľa očakávaného vývoja tvoriť už len takéto bloky a následne tak bude splnená podmienka 95% podpory pre aktiváciu SegWit.

O prijatí SegWit sa rozhoduje v úsekoch 2016 blokov, ktoré sa pri priemernej dobe ťaženia vyťažia za dva týždne. Hoci podpora BIP 141 je už aktuálne signalizovaná takmer v každom novom bloku, v aktuálnom úseku končiacom na konci budúceho týždňa už ani teoreticky nemôže byť splnená podmienka 95% podpory. Do konca úseku zostáva totiž už len niečo menej ako 800 blokov, podporu v tomto úseku má zatiaľ len cca 660 blokov a chýba teda viac ako 1200 blokov.

V nasledujúcom dvojtýždňovom úseku sa už BIP 141 ale prijme, keď podpora bude vďaka BIP 91 signalizovaná v úplne každom bloku. Po ďalšom prípravnom dvojtýždňovom úseku bude SegWit aktivovaný a Bitcoin sieť začne akceptovať bloky so SegWit. Pri priemernej rýchlosti ťaženia by sa tak malo stať cca okolo piatka 25. augusta.

Čo sa môže pokaziť

Tento vývoj je po prijatí BIP 91 v súčasnosti už na papieri technicky istý, ak nepríde k nejakým veľmi neštandardným krokom minerov reprezentovaných veľkými tzv. poolmi napríklad v podobe odskočenia od podpory BIP 91. O tom aký softvér majú nasadený samozrejme rozhodujú pooly, striktne technicky schválený BIP 91 nenúti automatickú podporu BIP 141 a pooly technicky môžu od podpory BIP 141 odskočiť.

Takéto odskočenie by bolo ale bezprecedentným krokom ignorovania riadne schváleného BIP a tieto pooly by nepochybne stratili dôveru komunity. Navyše aby sa vývoj zmenil a zabránilo sa aktivácii BIP 141, odskočiť by musela nadpolovičná väčšina minerov podľa výkonu.

Aj to je technicky možné a minerov by to priamo finančne nepoškodilo, takýto krok sa ale zdá vysoko nepravdepodobný a v súčasnosti už signalizujú BIP 141 takmer všetci mineri.

Zajtra môže technicky prísť na krátko k rozdvojeniu blockchain, ak / kým nejaký miner náhodou bude ešte vytvárať bloky bez signalizácie BIP 141. Vzhľadom na aktuálne drtivú prevahu minerov signalizujúcich BIP 141 alternatívna blockchain má mizivú šancu byť po relevantný čas najdlhšia respektíve výrazne predbehnúť hlavnú blockchain o viac blokov a významnosť tohto prípadného incidentu bude s vysokou pravdepodobnosťou maximálne na úrovni bežnejšieho dočasného vytvorenia dvoch blockchain pre vytvorenie dvoch blokov v rovnakom čase a následne zneplatnenia jedného z nich.

Vylúčiť sa nedajú prípadné technické problémy, aj keď v prípade iba signalizácie BIP 141 a odmietaní blokov bez nej nejde o výraznú technickú zmenu. Ich výskyt tak nie je pravdepodobný a ak aj nastanú, v prípade podpory celej komunity zrejme nebudú mať po vyriešení vážnejší dopad.

Na situácii nemá čo zmeniť pri očakávanom vývoji ani aktivácia zlepšenia BIP 148 časťou komunity 1. augusta. Keďže toto zlepšenie má rovnaký cieľ, vynucovať iba bloky so signalizovanou podporou SegWit, a bolo okrem iného aj formou nátlaku komunity na minerov, je otázne aká časť užívateľov si nasadí BIP 148.

Ak si ho aj nasadí, nemal by mať vzhľadom na podporu BIP 91 väčšinou minerov žiadny efekt a zatiaľ nie sú známe žiadne technické problémy typu technickej nekompatibility BIP 148 a BIP 91.

Pri očakávanom vývoji by tak mal byť priebeh až do aktivácie SegWit na konci augusta bez väčších problémov a reálne rozdvojenie meny sa neočakáva a nemá prečo nastať.

Samotná aktivácia SegWit na konci augusta bude už výrazne komplikovanejším procesom, keď nasadenie SegWit je najväčšou technickou zmenou v Bitcoine za posledné roky ak nie za celú históriu. Pri jednotnej podpore komunity by ale aj prípadné technické problémy nemuseli mať dlhodobejší dopad.

Načo je dobrý SegWit

Vylepšenie SegWit, Segregated Witness, je okrem iného odpoveďou na problém s kapacitou siete, ktorý sme popisovali v tomto článku. Kapacita siete, množstvo transakcií realizovateľných za daný čas, je limitovaná rýchlosťou vytvárania blokov a maximálnou veľkosťou bloku.

SegWit navrhli vývojári za referenčným klientom Bitcoin Core pred cca rokom a pol a ide o pomerne kreatívne riešenie zvyšujúce kapacitu siete so spätnou kompatibilitou a bez nutnosti tzv. hard forku vedúceho k rozdvojeniu meny. SegWit ale rieši výrazne viac a vďaka tomu umožňuje úplne nové efektívne riešenia.

Pri SegWit sa veľkosťou podstatná časť každej kompatibilnej transakcie, konkrétne kryptografické podpisy, presunie v bloku do novej štruktúry nazývanej witness, svedok. Zároveň bez ohrozenia funkčnosti meny budú nové bloky spätne kompatibilné s doterajšou podobou Bitcoinu, aj keď nové transakcie akceptované do blockchain sa budú starším klientom javiť ako transakcie iného typu.

Bloky sa celkovo budú môcť zväčšiť a zvýši sa tak množstvo transakcií v jednom bloku, na časť bloku kompatibilnú s doterajšou podobou pritom bude môcť platiť doterajší limit 1 MB bez ohrozenia funkčnosti doterajších klientov. Konkrétne sa očakáva, že kapacita siete by sa mohla takmer zdvojnásobiť.

Okrem toho ale SegWit najmä eliminuje nechcenú možnosť modifikovateľnosti transakcií, môže ešte znížiť dátové nároky jednoduchých tzv. SPV klientov a rieši viacero menších technických problémov.

Najvýraznejším vylepšením z pohľadu prínosu je zrejme práve vyriešenie problému modifikovateľnosti transakcií. V súčasnosti je totiž možné zmeniť aj treťou stranou transakciu tak, že jej podstata a odkiaľ kam a koľko mincí posiela sa nemení, zmení sa ale jej ID. To okrem iného znemožňuje alebo sťažuje niektoré nasadenia Bitcoinu.

Transakcie mimo blockchain

Hoci SegWit zvyšuje kapacitu siete, toto zvýšenie nie je minimálne z dlhodobého hľadiska dramatické. Ak sa prípadne stane Bitcoin masovou menou, kapacitu jej verejnej blockchain nebude z praktického hľadiska možné škálovať aby ju denne mohli využívať mnohé milióny ľudí.

Najmä ale pre praktickosť využívania Bitcoinu napríklad na platenie v obchodoch je zásadnou prekážkou doba realizácie transakcií. Na potvdenie transakcií je totiž potrebné čakať na ich zaradenie do najbližšieho bloku a pre definitívne potvrdenie je potrebné počkať niekoľko ďalších blokov. Keďže blok sa generuje približne každých desať minút, bežna doba na potvrdenie transakcie je minimálne pol hodiny až hodinu.

Pri nákupe je samozrejme nemysliteľné čakať na potvrdenie platby takýto dlhý čas. Tento problém pritom nie je možné odstrániť. Jednak z kapacitných dôvodov ale najmä kvôli tomu, že frekvencia generovania blokov je jedným zo základných prvkov návrhu celej meny a rozhoduje o rýchlosti generovania novej meny.

Už pred časom tak vznikol koncept platieb Bitcoinom realizovaných mimo blockchain, ktorý je ďalším zaujímavým technickým riešením v oblasti kryptomien. Po dlhšom návrhu a vylepšovaní komunitou je jedným z takýchto ucelených konceptov návrh Lightning Network.

Ide o koncept, ktorý umožňuje bez spoľahnutia sa na konkrétnu tretiu stranu decentralizovane a spoľahlivo realizovať platby aj bez zahrnutia každej platby do blockchain. Ide pritom o štandardné Bitcoin platby menou Bitcoin.

Samotné Bitcoin transakcie napríklad posielajúce mince zo základnej adresy na inú, sú v princípe len kryptografickým podpisom vytvoreným odosielateľom prostriedkov, nepotrebujú priamo na vytvorenie transakcie a zabezpečenie aby mohol s mincami nakladať iba ich majiteľ blockchain. Úlohou blockchain je ale zabrániť, aby odosielateľ prostriedkov pre tie isté mince nevytvoril dve rozdielne transakcie, keďže samozrejme platná môže byť len jedna. Blockchain za týmto účelom transakcie vlastne zoraďuje a akceptuje len prvú v poradí.

Bitcoin má k dispozícii ale aj technicky komplexnejšie nástroje ako posielanie mincí z adresy na adresu a v rámci akceptácie transakcií sa môžu vykonávať aj komplikovanejšie skripty. Lightning Network je konceptom, ktorý práve pomocou komplexnejších možností dokáže spoľahlivo prevádzať mince mimo blockchain bez rizika problému dvojnásobného minutia mincí respektíve iných prípadov straty prostriedkov.

Transakcie u tohto riešenia sú uložené u samotných užívateľov a množstvo transakcií nie je prakticky limitované blockchain. Navyše koncept umožňuje aby boli transakcie okamžite považované za potvrdené, pričom pre ich efektívnu realizáciu vytvorí špeciálnu sieť a náklady na transakcie budú veľmi nízke.

Technickému a pomerne náročnému popisu sa budeme venovať v samostatnom článku, základným princípom je spolupráca platcu a príjemcu platby. Prostriedky pre platbu z tzv. platobných kanálov môžu byť míňané iba ak transakcie podpíšu obaja a ak spolupracujú, transakcie aktualizujúce stav platieb medzi týmito stranami sa okrem vytvorenia kanálu a neskoršieho finálneho zúčtovania nemusia priebežne pridávať do blockchain.

Až keď nastane problém, strany sa nezhodnú a jedna sa pokúsi zúčtovať v blockchain skorší už neplatný stav platieb medzi nimi, koncept technicky komplikovaným spôsobom umožňuje druhej strane zinkasovať všetky svoje prostriedky v platobnom kanáli a zároveň ako demotivačný trest aj všetky prostriedky druhej strany.

V čase návrhu tohto konceptu chýbalo v Bitcoine viacero potrebných vecí pre jeho nasadenie, okrem iného niektoré nové potrebné inštrukcie do skriptov. Tieto boli ale v uplynulom období pridané a zostávajúcim hlavným problémom, ktorý naďalej bráni nasadeniu efektívnejších platieb mimo blockchain, je práve modifikovateľnosť transakcií.

Lightning Network sa totiž spolieha na vytvorenie nadväzujúcich transakcií bez ich zaradenia do blockchain. Keďže nadväzujúce transakcie odkazujú na predchádzajúce cez ID, pre modifikovateľnosť rodičovskej transakcie môžu byť nadväzujúce ľahko zneplatnené a toto riešenie je preto v súčasnosti nefunkčné.

S nasadením SegWit sa tento problém a bariéra odstránia. To ale neznamená, že priamo SegWit zavedie transakcie mimo blockchain. Zatiaľ riešenie na úrovni napríklad referenčného klienta zrejme nie je pripravované a rozličné riešenia na tomto princípe pripravujú viaceré skupiny a firmy.

Plánovaný hard fork na jeseň

Napriek očakávanému hladkému schváleniu SegWit plánovaný druhý krok SegWit2x, zvýšenie základnej veľkosti bloku dvojnásobne z 1 MB na 2 MB, zostáva kontroverzným krokom SegWit2x.

K tomuto kroku sa zatiaľ mineri schválením BIP 91 ale nezaviazali, to riešilo iba spôsob aktivácie SegWit. K zdvojnásobeniu veľkosti bloku má prísť podľa dohody veľkých hráčov ekosystému o tri mesiace. Bližšie informácie a návrh ako sa to bude realizovať zatiaľ nie sú k dispozícii.

Tento krok bude v každom prípade pravdepodobne problematickým, keďže ide o zmenu typu hard fork. Existujúci klienti totiž nebudú akceptovať bloky vzniknuté podľa nových pravidiel väčšie ako 1 MB a ak sa nájde aj menšina minerov podporujúca aj túto verziu blockchain, blockchain sa rozdvojí.

Či a ak tak akou formou sa jednotlivé spoločnosti zaviazali navzájom medzi sebou pristúpiť aj k tomuto druhému kroku nie je známe, skôr práve u tohto kroku je možné očakávať potenciálne odskočenie od podpory. Najmä ak sa dočasne kapacita siete ukáže ako dostatočná a stihne vzniknúť aspoň jedna funkčná implementácia pre platby mimo blockchain.

Vzhľadom na chýbajúce akékoľvek informácie je ale nemožné akokoľvek konkrétnejšie vývoj na jeseň odhadovať.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

ARM predstavila výkonné jadro pre servery, pre 128-jadrové CPU
Orange-u Liga majstrov nepomohla, získal len tisícky zákazníkov TV
Ceny pamätí majú za prvý polrok klesnúť o viac ako tretinu, odhadujú analytici
Samsung predstavil skladací smartfón, má ozubené kolieska a absurdnú cenu
Prvá polosúkromná loď na Mesiac odštartuje v piatok
Vyvinuté solárne panely pre bežné nasadenie s 29% účinnosťou
Qualcomm predstavil už druhú generáciu 5G modemu
Nová sonda má pomôcť pochopiť ako vznikol vesmír
iPhonmi môžu platiť už aj Česi, Slováci zatiaľ nie
Japonci vo štvrtok strelia do asteroidu a odoberú vzorku, foto


Diskusia:
                               
 

Dik za super clanok
Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:
 

DUMP DUMP DUMP DUMP DUMP
Odpovedať Známka: -7.6 Hodnotiť:
 

Chod sa uz vysrat ked ta tolko tlaci..
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

Do the Trump hump,
or I will punch you in the face,
trump hump,
I shit golden dump
Odpovedať Hodnotiť:
 

Dakujem redakcii za obsiahly a vyborne spracovany clanok. Na maloktorom serveri sa vidi dobry clanok na temu Bitcoin, najma z dovodu , ze malokto tomu rozumie (to dokazuje aj nizky pocet komentarov, miestna smetanka nevie co napisat :-D ). Prajem vela uspechov!
Odpovedať Známka: 6.5 Hodnotiť:
 

prave naopak miestna komunita komentuje hlavne clanky ktorym nerozumie :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Zly bitcoin zly
Odpovedať Hodnotiť:
 

Gratulujem ku kvalitnemu clanku, naozaj vecsina sprav na inych serveroch nevie do hlbky vysvetlit ako to presne je a funguje...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Este nieco, chcelo by za skvelu pracu redakciu zadotovat nejakymi mili Bitcoinami, neni adresa?
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár