neprihlásený Pondelok, 17. decembra 2018, dnes má meniny Kornélia   DonaskaKvetov.sk - donáška kvetov v SR a zahraničí Pošli kvety
Ďalšie veľké zlyhanie Slovensko.sk. Zlyháva systém aj prevádzkovateľ

Systém štátnych elektronických schránok dostupných na Slovensko.sk, ktorý je vzhľadom na jeho určenie kriticky dôležitý pre mnohých občanov, zlyháva. Po tom ako server DSL.sk upozornil na vážne problémy s oneskoreným doručovaním správ do vlastných rúk a logickú chybu v implementácii času doručenia tentokrát musíme upozorniť na ďalší prípad zlyhania, technického aj organizačného. Systém dôležitú správu užívateľovi nedoručil až celý týždeň. Napriek nahláseniu kontaktnému centru problém prevádzkovateľ nevyriešil ani za ďalšie takmer štyri dni a k vyriešeniu prišlo až po tom, ako stav zisťoval DSL.sk.

Značky: elektronické schránkySlovensko

DSL.sk, 26.9.2017


Systém štátnych elektronických schránok dostupných na Slovensko.sk, vzhľadom na jeho určenie kritický systém pre mnohých občanov, zlyháva.

Server DSL.sk pred dvomi týždňami ako prvý upozornil na vážny problém elektronických schránok s výrazným oneskorovaním doručovania správ do vlastných rúk, teda tých najdôležitejších správ doručovaných systémom. Zároveň sme upozornili, že systém ľuďom nielen správy doručuje oneskorene ale im aj skracuje zákonné lehoty.

Deje sa tak pre evidentnú logickú chybu v návrhu, keď sa za čas doručenia považuje čas autorizácie doručenia užívateľom a nie reálny čas doručenia správy. Pri problémoch v posledných dvoch týždňoch sa tieto ale výrazne líšili a ako sme upozornili aj o viac ako 17 hodín a padli na iný kalendárny deň.

17 hodín? Pche. Čo tak 7 dní?

Dnes ale server DSL.sk upozornil čitateľ na ešte rádovo závažnejší prípad. Správa do vlastných rúk s fikciou doručenia mu nebola doručená už sedem dní od jeho autorizácie doručenia.

Notifikácia o doručení správy mu prišla minulý utorok 19. septembra pred desiatou hodinou doobeda, do pol hodiny autorizoval jej doručenie.

Po tom, ako mu správa neprišla niekoľko dní, sa v piatok okolo jednej poobede obrátil na kontaktné centrum Slovensko.sk. Napriek tomu správu nedostal ani do dnešného rána.

Doručená mu bola až po tom, ako sa o prípad dnes začal zaujímať DSL.sk. Stalo sa tak dnes pred jedenástou, viac ako sedem dní odkedy autorizoval doručenie správy. Na doručenke je pre logickú chybu v prístupe k času doručovania, na ktorý sme upozorňovali pred dvomi týždňami, uvedený a za čas doručenia sa považuje čas pred viac ako týždňom doobeda 19. septembra.

Čitateľ je advokátom, išlo o správu od súdu a konkrétne o uloženie povinnosti súdom s lehotou spolu 18 dní od prebratia. Systém elektronických schránok mu reálne skrátil túto lehotu o 7 dní.

Technické zlyhanie

Samozrejme aj mnohodinové oneskorovanie správ kvôli avizovanému preťaženiu a logická chyba v stanovovaní času doručenia sú vážnymi a v kontexte dôležitosti a ceny systému schránok v rádoch desiatok miliónov neospravedlniteľnými problémami.

Stanovovanie času doručenia zrejme malo počítať s rozličnými situáciami a byť logicky nastavené inak. Keďže systém schránok pravdepodobne nie je zaťažovaný nepredvídateľnou záťažou ale naopak záťažou, ktorú priamo predpisuje legislatíva, systém mal byť primerane nadimenzovaný, či už je problém v hardvéri alebo softvéri.

Aktuálny incident ale poukazuje na problém výrazne vyššieho rádu. Predmetná správa užívateľovi jednoducho nebola vôbec doručená evidentne pred potrebou nejakého zásahu po sťažnosti, čo už poukazuje nie na preťaženie ale chybu. Chyba, po ktorej sa správy jednoducho vôbec nedoručia, je absolútne neospravedlniteľná.

Nie je vylúčené, že to bolo spôsobené okolnosťami kvôli ešte aj minulý týždeň trvajúcemu oneskorovaniu. V tom prípade to vyvoláva otázky ako je možné, že takéto problémy prevádzkovateľ sám nevyriešil alebo či vôbec detekoval a vedel o nich.

Organizácia NASES nepochopiteľne jednoducho neodpovedala na otázku servera DSL.sk, čo sa technicky stalo. Kontaktné centrum ale čitateľovi avizuje, že išlo o chybu pri spracovaní správy a doposlaná bola dnes po "nastavení na nové spracovanie".

Je samozrejme nepravdepodobné, že sa technický problém takejto povahy dotkne iba jednej správy. Nie je to vylúčené, podobných správ môže byť pravdepodobne ale viac.

Zároveň hoci má DSL.sk vysokú čítanosť a špeciálne veľmi vysokú čítanosť medzi ľuďmi, ktorí používajú elektronické schránky či dobrovoľne alebo povinne, je zrejme menej pravdepodobné, že sa problém vyskytol celkovo iba u jednej správy a zrovna išlo o správu poslanú čitateľovi DSL.sk ochotnému nám problém nahlásiť a komunikovať o ňom.

NASES opäť jednoducho neodpovedala na otázku koľko má takýchto prípadov.

Organizačné zlyhanie

Tento incident je samozrejme aj organizačným zlyhaním. Organizácia NASES bola totiž na problém so správou upozornená čitateľom 22. septembra okolo jednej poobede, k vyriešeniu ale neprišlo až takmer štyri dni do času ako sa prípadom začal zaoberať DSL.sk.

Nie je jasné či dovtedy vôbec respektíve odkedy riešili prípad kompetentné osoby a ak ho riešili naozaj od nahlásenia v piatok, prečo ho vyriešili až po takomto čase a po tom ako sa o prípad začal zaujímať DSL.sk. NASES v odpovedi pre DSL.sk avizuje, že "individuálna požiadavka" užívateľa bola po nahlásení 22. septembra "ihneď presunutá na technickú podporu".

Dnes bol problém odstránený do menej ako hodiny, ako sa oň začal zaujímať DSL.sk. Pravdepodobnejšie sa tak javí scenár, že reálne začal byť riešený až po dnešnej urgencii. NASES jednoducho na otázky DSL.sk neuviedla, prečo problém nebol vyriešený za takmer štyri dni od nahlásenia.

Organizačné efektívne nevyriešenie sťažnosti užívateľa pritom nemusí byť a pravdepodobne ani v tomto prípade nie je problémom týkajúcim sa jedného užívateľa. Ako bolo spomínané vyššie, je pravdepodobné, že sa problém týkal viacerých správ.

Efektívne promptné neriešenie problémov tak v takýchto prípadoch môže znamenať neriešenie, nevyriešenie respektíve ani neodhalenie širšieho problému pre užívateľov, ktorí sa aktívne na problém nesťažujú.

NASES neodpovedá

Po problémoch s dlhými časmi doručenia sa mediálne do prípadu vložil aj vicepremiér zodpovedný za informatizáciu Peter Pellegrini. Ten avizoval, že požiadal organizáciu NASES o transparentné informovanie verejnosti o stave.

Napriek tejto výzve nám NASES opakovane na konkrétne otázky týkajúce sa problémov neodpovedá. V prípade tohto incidentu NASES neodpovedala na otázku čo sa technicky stalo, prečo problém nebol za viacero dní od nahlásenia vyriešený a koľko má takých prípadov.

V prípade preťaženia sa NASES vyhovárala na preťaženie systému, konkrétne uvádzala ako dôvod "enormný nárast podaní a rozhodnutí od orgánov verejnej moci v bežných pracovných hodinách (8:00-16:00) a technické problémy na strane dodávateľa".

Na systém elektronických schránok ale pravdepodobne v súčasnosti nie je uskutočňovaný nápor, aký sa nedal očakávať. Naopak absolútnu väčšinu správ v ňom zrejme posielajú len orgány verejnej moci právnickým osobám s povinne aktivovanými schránkami, keď aspoň podľa posledných informácií je dobrovoľná využívanosť schránok relatívne nízka.

Orgány verejnej moci tak robia povinne už od novembra minulého roka a firmy majú schránky aktivované povinne od júla, pričom termín tejto povinnosti bol dávno známy. Miera využívania jednak nie je na dnešné pomery IT systémov vysoká a jednak bola veľmi dobre predvídateľná už dlhú dobu.

NASES nám neodpovedala na otázky akými metódami a na aké hodnoty sa odhadlo využívanie schránok orgánmi a firmami, kto bol autorom odhadu, ako sa skutočnosť odlišuje od odhadu a aká je využívanosť schránok fyzickými osobami.

Kto je zodpovedný

Na prevádzke schránok sa podieľa viac subjektov. Hlavným prevádzkovateľom navonok je NASES, časť systému s prihlasovaním podľa dostupných informácií spadá pod ministerstvo vnútra a systém má aj svojich dodávateľov, najmä spoločnosť Globaltel zo skupiny Danubiatel vlastniacej aj Swan a doteraz aj SK-NIC.

Zvonku samozrejme nie je možné najmä určiť, ako je prevádzka systémov zabezpečená a kto môže za jednotlivé zlyhania v oblasti technickej a v oblasti organizačnej.

V prípade preťaženia organizácia NASES presmerovávala kritiku na dodávateľa. "Po vyriešení si budeme od dodávateľa tvrdo uplatňovať všetky nároky, ktoré nám vyplývajú z prevádzkovej zmluvy. Dodávateľ je povinný po vyriešení problému predložiť protokol o výpadku, ktorý okrem príčin identifikuje aj opatrenia na zamedzenie podobnej situácie v budúcnosti," uvádzala.

Aj dnes poukázala na dodávateľa, spoločnosť Globaltel, ako toho, kto problém reálne riešil. Kedy mu bol prípad odovzdaný ale neuviedla.

NASES v každom prípade zlyháva v oblasti komunikácie o problémoch, vo vyššie spomínaných aj ďalších, o ktorých s organizáciou komunikujeme.

Neakceptovateľný stav

Kým po prvých informáciách o problémoch s dlhými dobami doručovania vznikali otázky ako je na tom kvalita tohto štátneho IT systému, v súčasnosti už informácie o rozličných problémoch poukazujú na v súčasnej podobe neakceptovateľný stav. A to ako z technického tak z organizačného hľadiska.

Okrem samotných problémov je okrem iného neakceptovateľné, aby občan musel prevádzkovateľa systému opakovane urgovať telefonicky a cez médiá aby zabezpečil tak základnú funkčnosť ako je doručenie správy do vlastných rúk.

V najbližších dňoch prinesieme navyše článok o ďalšom probléme s elektronickými schránkami. Aj pri ňom sa podobne vyskytli problémy technického rázu, organizačného aj komunikačného rázu.

Pri týchto problémoch si je potrebné uvedomiť ako kritický systém je systém elektronických schránok. Systém, ktorý je z povahy svojho určenia samozrejme prístupný na Internete, spracúva a dlhodobo uchováva aj veľmi citlivú komunikáciu firiem a občanov so štátom.

Potenciálne u takýchto systémov samozrejme hrozia aj výrazne vážnejšie problémy ako oneskorovanie doručovania alebo dokonca nedoručovanie správ, problémy bezpečnostného charakteru.

U problémov s doručovaním to samozrejme skôr vyzerá, že by nemali mať bezpečnostné dôsledky. V prípade ďalšieho problému, o ktorom budeme informovať, sú bezpečnostné dôsledky tiež menej pravdepodobné. Vzhľadom na povahu a subsystém, v ktorom sa tento problém vyskytuje, už zvonka bezpečnostné dôsledky s istotou nie je možné ale vylúčiť, keď rozličné problémy inej povahy môžu mať v konečnom dôsledku aj bezpečnostné dôsledky.

Aj preto je dôležité, aby boli nahlasované problémy riešené promptne a dôkladne. V prípade problému, o ktorom pripravujeme článok, nielen že ho organizácia promptne nevyriešila ale viac ako dva mesiace od prvého nahlásenia problémov aspoň podľa stanoviska a formulácií organizácia zrejme nikdy definitívne a s určitosťou nezistila, čo problém konkrétne spôsobovalo. Hovorí totiž, že sa "presný technický problém" nepodarilo nasimulovať, napriek tomu, že sa dal dlhé týždne nasimulovať bez problémov a pravidelne. Organizácia sa uspokojila s tým, že po optimalizáciách už nezaznamenávala prejavovanie problému.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

Japonci si vybrali zlý asteroid, je príliš skalnatý
Apple zažalovaná za zavádzanie o pixeloch displejov nových iPhonov
V Magiu cez Vianoce videopožičovňa zadarmo
Vyvinutý 2.5-nm klasický tranzistor
Vedci očipovali čmeliaky, fungujú ako senzory
Vývojári Linuxu zvažujú odstránenie podpory x32
Sonda na Marse odfotená zo satelitu
Trailer k druhej sérii Star Treku ukazuje Spocka
Virgin Galactic prvýkrát vyletela do vesmíru
Predstavený 17" notebook s 1.34 kg


Diskusia:
                               
 

To je tak ked niekto zhrabne miliony a da takyto projekt nakodit nejakym studakom informatiky
Odpovedať Známka: 6.9 Hodnotiť:
 

Nasadenie odborníkov na súdne správy preposielajúci systém je legislatívne možné až pri 100% zamestnanosti, zdravotnom stave a všetkých ďalších oficiálnych ukazovateľoch vyspelosti populácie.
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

Centrum.sk je sesterský projekt centrum.cz

Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

tak co maju robit, ked zvysok bud odislo alebo ich zavreli alebo ich sledkuje kontrarozviedka
Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:
 

... to vieš ... NAKA nestíha čítať :)..
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

mohli by zacat zaucat psov. mozno aj nejake eufondy na to vybrat
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

Chudak ten studentik, co to programoval. Ten dostal tak 3000€ a este bol rad, ze aky deal zivota sa mu podaril.
Odpovedať Známka: 8.6 Hodnotiť:
 

neslo mu chudakovi vycentrovat, mozno to programoval kalinak ako hobby
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

saminedavycentrovat.sk už neni :(
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Nestačí byť len študák, treba byť príbuzný študák. Študák bez príbuznosti takúto zákazku nedostane nikdy.
Odpovedať Známka: 7.7 Hodnotiť:
 

Mne sa páči na tom to, že tento projekt stál viac peňazí ako jedna z najúspešnejších hier, ktorú robili roky - GTA V.
Inak dsl.sk má o písanie postarané, ak sa bude venovať elektronickým službám štátnej správy, tak to, aby sa to vytvorila samostatné podsekcia o slovensko.sk, najlepšie niekdy medzi merače a nové verzie softvérov :D
Odpovedať Známka: 8.1 Hodnotiť:
 

DSL.sk ma statnu zakazku - moze ju kritizovat :D ake perfektne :D
Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:
 

A to ešte nespustili eHealth. To len bude výpadkov.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

radsej piste clanky len ked slovensko.sk nezlyhalo a usetrite kopu casu :)
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

Plachetnica zlyhala, druzica zlyhala, slovensko.sk zlyhalo ... same zle spravy v nasej IT komunite
Odpovedať Známka: 8.6 Hodnotiť:
 

To nevadí,peniaze sa dostali k našim ľuďom a to je hlavné.
Odpovedať Známka: 8.8 Hodnotiť:
 

Pofiderne finacne toky zatial nezlyhali :D
Odpovedať Známka: 7.4 Hodnotiť:
 

z toho mi vychádza, že americkí veci zistili, že slováci sú (š)pičkoví ekonómi a otrasní ITčkari
Odpovedať Známka: 7.4 Hodnotiť:
 

Podla vedeckej metodologie je ale vzhladom k poziadavku overitelnosti jednorazova cinnost* priekazne nedostatocne splnajucou zakladne kriteria pre uznanie nevyhnutnych standardov odbornej urovne.
*vratane zlyhania
Odpovedať Známka: -1.7 Hodnotiť:
 

mne nejde novycas.sk a zive.sk co s tym
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

Ako uz napisal ten expert vyssie, odbornik pocka, kym nejde aspon dva razy.
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

skus topky.sk
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

ak ide dsl.sk, tak no panic
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

slovaci su spickovi oye*avaci akurat, mali to dat naprogramovat indom za misku ryze, nasi su neschopni, len zhrabnut prachy by chceli ale odviest poriadnu robotu nikto...
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

jeden tiez zlyhal :D .. tych 300M do ruk SNS
Odpovedať Hodnotiť:
 

este mame lietajuce auto :)
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Pripominam, ze nan sme tiez prispeli 6 mil. €
Darmo, vitaz berie vsetko. A porszeny by mal vziat vidly a tych zlodejov vyhnat z tejto krajiny.
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

Fantomas mal lietajuce auto davno pred slovakmi
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

TO lietajuce autko, ktore havarovalo pre technicku poruchu a jeho tvorca nasledne opustil projekt?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Plachetnica zlyhala pretože bola vystavená oceánu, družica zlyhala pretože bola vystavená vesmíru, slovensko.sk zlyhalo kvôli tomu, že na neho ľudia dostavajú správy. Diaľnice nemáme pretože naše Slovensko je geograficky neskutočne špecifické. Takže všetko objektívne príčiny.
Našťastie naša mladá kapitalistická demokratická vlasť má aj dosť úspešných podnikateľov ktorý svoje ťažko zarobené peniaze vyvážajú do hurikánmi poškodených tropických rajov a nesebecky im takto pomáhajú.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Kto je zodpovedny je jasne, zlodejska vyjebana banda zo ZDERu, ktora dohadzuje predrazene zakazky svojim neschopnym. Ved to je hanba, cele Slovensko a jebnuti ludia tie kurvy na cele s hranatym kokotom volia.
Odpovedať Známka: 7.7 Hodnotiť:
 

muuu-hehehehe
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

ale veď pán Papallašíni sa za to zaručil, či ktorý to bol, začiatek? Neviem uš
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Zeby mal v tom paprce Mr. "pociatek nasho konca" ?

Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

co vlastne by ste chceli za 15 mil. euro! aby to chodilo nacas ? a aby sme este robili support pre cele slovensko za taku zobracenku ??? ved za tych 15 melonov ako tak sme vyplatili troch studentov, co to robili na brigadu a stihame platit dalsie dva studentky, ktore ten tyzden maju nejaky aerobik, alebo co, preto nemozu prijst dvyhnut ten poondiaty telefon, ved ani poriadna vila sa neda za tie drobne kupit v tej chorvatii, mozno tak na kryme... ja to vidim tak, ze slovemsko si musi za aku taku funkcnost doplatit aspon dalsich 15 milionov, inac to pojde vsetko do kopru... "...sorry - realna fikcia"
Odpovedať Známka: 8.1 Hodnotiť:
 

nechápem, čo sa všetci rozčuľujú, veď sa v tých správach vyslovene píše "s fikciou doručenia"! :-D
Odpovedať Známka: 9.1 Hodnotiť:
 

17 hodín? Pche. Čo tak 2 roky?
Dnes sme si v schránke všimli dve informatívne správy datované z roku 2015. Je pravda, že na Slovensko.sk sa prihlasujeme len cca raz za týždeň, ovšem ak sa prihlásenie podarí, avšak doteraz sme tie 2 správy v priečinku doručených správ neevidovali.
Odpovedať Známka: 9.3 Hodnotiť:
 

Kontaktujte nás prosím na redakcia at dsl.sk
Odpovedať Známka: 9.0 Hodnotiť:
 

Mne prisla najprv sprava a dorucenka az po mesiaci, mam sa prihlasit? ;-)
Odpovedať Známka: 9.1 Hodnotiť:
 

Prave som sa pytal zeny ako je to u nas. Vravi ze sa to deje bezne a spravy z jula jej chodia teraz.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Mne prisla sprava, ktora mala byt adresovana inemu cloveku. Aj ked mal tusim rovnake meno, alebo aspon rovnake priezvisko.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Neviete preco DSL.sk sa v browseri neprisposobuje sirke? Mam 5K monitor a ked dam browser na full screen vyzera to nechutne ze stranka ide do stlpca na asi 1/5 sirky obrazovky a zvysok je biele. Neda sa to fixnut nech mi clanky rozmiestni argonomicky po celej obrazovke?
Odpovedať Známka: -6.8 Hodnotiť:
 

Fix je ľahký. Ctrl + koliesko myši.
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

chcelo by to aspon nocny rezim, a pozadie tmavosede
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

no ja na starom dobrom tzv "LCD" mam schopnost znizit jas :) pripadne je na to program, len si nepamatam, skus do googlu ze night screen mode, ale ak mas smartfon, tk asi smola :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

ak ma apple 5k tak mu to kolecko uz sezrali mysi
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Lebo clovek nedokaze vnimat celu obrazovku, ale len malu cast. Preto sa stranky nerobia tak, aby bol clanok na celu obrazovku, ale iba tak na 1-2/3. zvysok je vypln, co mozu byt zase nieco ine. Ked musis hybat hlavou na to, aby si nieco precital, je to zle. Samozrejme mozes hybat hlavou, ale musis ocakavat, ze tam bude zase nieco ine, za cim sa chces otocit a je tam velka pravdepodobnost, ze sa ani neotocis.
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

Presne tak. Lebo clovek nedokaze vnimat celu obrazovku, ale len malu cast cloveku tak, ako len clovek dokaze vnimat len malu cast cloveku.
Odpovedať Známka: 4.5 Hodnotiť:
 

kazdy sa musi zmestit do 80 znakov! ja uz teraz mam problem vnimat sirsie clanky!
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

Správne je agronomicky....
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

to fakt lezies na dsl.sk s 5k monitorom? chces dostat ban? sem sa chodi max s crt monitorom a rozlisenim 1024x768... aj to uz je na hrane.
Odpovedať Známka: 8.6 Hodnotiť:
 

ja mam 4k a sirka dsl.sk je: 23cm nic, 28cm dsl.sk 36cm nic. Vpravo ale mam messenger a vlavo icq.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

aaah icq, spravny pamatnik, myslel som ze to dnes uz ani nefunguje
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

uronme spolocne nostalgicku slzicku a spat do prace :)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Tie biele plochy po stranách sú predsa na reklamy gúgla. Okamžite si vypni Adblock!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Kvalitný 5K monitor umožňuje zdvihnúť obrazovku na pivote a otočiť ju o 90 stupňov. Nekvalitný nie. Táto funkcia bola vymyslená a implementovaná firmami Dell, Eizo, Nec ... priamo pre zobrazenie stránky dsl.sk.
Odpovedať Známka: 8.9 Hodnotiť:
 

ale skomolili tomu nazov, povodne to bolo

Pivo(tm)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vieme, pretoze:

1) weby este donedavna boli robene pre sirku 768/800 pixelov, dnes je to zvacsa 960/1000 pixelov, cest vynimkam okolo 1200

2) tvoj psychicky problem riesi responzivny dizajn, to je ked sa ihlou a s CCSkom usije web tak, aby sa dynamicky adaptoval a preskupoval a zmensoval/zvycsoval logicke bloky (parovy tag div) podla sirky ... take customizovane CSSko sa usije prave na mieru konkretnemu webu, ako to ma napr. www.bbc.com


Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

3) ani tam nie su moderni, lebo
A) ked to maju len pomocou CSSka osetrovane iba pomocou pixelov, je to na hovno, musi to spolupracovat s browseroma citat v http headri jaky browser (a na jakom OS) stranku pozera, totiz vlajkove tabletofónové lopaty maju vyssie rozlisenie ako vacsina normalnych kancelarskych monitorov a jednotlive prvy GUI nemozu byt 5x ci 10x mensie ako treba, nikto prstvom netrafi 1 mm^2
B) pri velmi malej sirke webu sa dnes menu (horizontalne/vertikalne a dokonca aj ribbon menu) schovava na tri ciarky, co zacina byt nahrada za ribbon ... ako to ma napr. zive.sk, ale tam maju to trojciarkove menu akosi defaultne, nespravi sa iba pri malej sirke ale je tam furt, trojciarkove menu je buducnost a mozno nelen webu

na toto nepotrebuje clovek vysoku skolu webdizajnu, na to staci nebyt debil
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

suhlasim s tym, ze browser by sa mal radsej detegovat pomocou user-agent stringu. kompletna uprava pre mobilne zariadenia by mala zahrnat aj odlisny, pre mobilne zariadenia optimalizovany, javasrcipt.
Odpovedať Hodnotiť:
 

4) avsak teraz som si uvedomil ze tvoj psychicky problem to nevyriesi, pretoze na desktopoch a notebookoch sa weby optimalizuju separatne na sirku cca 1000 pixelov a potom sa to optimalizuje na nizsie sirky, na lopatofónoch so 4K rozlisenim to uz neni len o pxelov, v podstate sa tam (aj ked nie uplne priamo) pocita s PPI, aby ta stranka na tom prtavom 5 palcovom 4K displejiku vyzerala rovnako citatelne ako na 5 palcovom displejiku ale iba s full HD ... NIKTO nebude este dve dekady na deskope optimalizovat web na sirku 2880 pixelov !
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

pardon, chybycka, pre 5K to je na sirku 5120 pixelov !!!!!!!!!!!!!!
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

chybycka.... debil
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Každý sa môže pomílyť.
;)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

no ty wole, to si necital este forbes.com alebo ine emericke weby?
tie DELIA-SEKAJU clanky pomaly na 2 vety, aby mali vasie clickthru
ved ten net sa uz ani neda citat.
DSl.sk je oproti tomu LUXUS LUXUSOV!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Mail vie notifikaciu o doruceni spravy odosielat uz davno, len u nas treba vymyslat koleso. To je taky problem do schranky tu spravu dorucit ihned a notifikaciu odoslat po precitani?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ano je
Odpovedať Hodnotiť:
 

pozri.. prihlasujes sa do systemu. Server snad vie logovat cas tvojho prihlasenia? Vie tiez kedy prisla sprava na server do tvojej schranky? Vie. Takze sprava ti pride do schranky 01.10.2017 - neprihlasis sa 5 dni. 6.10. sa prihlasis, tak ti kurva zacne plynut fikcia dorucenia, naco by si daco odosielal dakde. Len ked je niekto mechom udrety, tak je.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

S ohladom na sposob autentifikácie server moze logovat casy prihlasenia len pre osoby, sledovanie ktorych je sudne schvalenou sucastou prebiehajuceho vysetrovania pocas nevyhnutnej doby, takze vediet sice moze, ale...
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

To vies ty, to viem ja, to vie par dalsich ludi co toto tu cita. Ale je hrubym omylom, ze si je toho vedomy zadavatel (ten uradnik co spisal specifikaciu), objednavatel (ministerstvo) a implementator (ten chudak, co to musel programovat).
Odpovedať Hodnotiť:
 

Po tejto ochutnávke štátnych IT projektov sa sami seba spýtajme: chceme voľby cez internet? Ja rozhodne nie.
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

Preco nie, po pol hodine bude mat zlodejsky smer 107.19% a volby mozu skoncit.
Odpovedať Známka: 9.3 Hodnotiť:
 

.. tak ako voľby za pripojenie krymu k Rusku :)
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

UbdbHP http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Veľmi správna poznámka.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

spravny postreh, lahlo by to hned po zaciatku volieb, hlasovacie data by boli v koruptnutej neopravitelnej a neredundantnej databaze (t.j. nenavratne poskodene udaje) a cela laicka verejnost by sa cudovala preco este pol roka po volbach nie su vysledky

totalne zhovadenie pred celou planetou ... TOTO NECHCEME !!!!!!
Odpovedať Hodnotiť:
 

Neboj sa, vysledky by aj tak boli a potvrdili by veducu ulohu ZDER-u pri smerovani do jadra.
Odpovedať Hodnotiť:
 

ziadny problem, spravila by sa restore/recovery databazy so "spravnymi" udajmi ..
Odpovedať Hodnotiť:
 

Pičusove múdrosti.
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

takto to je vzdy ked dodavatel ma subdodavatelov. S tymto sa stretavam skoro denne.
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

:D som precital slubovatelov
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

no nechcem protirecit, ale osobne si myslim, ze toto je dielo subsubsubsubdodavatela
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

sice tomu rozumiem ale je to nezrozumitelne.
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

dpc ked uz dostali nechutne predrazenu statnu zakazku tak to mohli aspon spravit kvalitne. to je neskutocne hrozna neschopnost / nenazranost.
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

A načo vlastne je takáto hlúposť???
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Vo vyspelej spoločnosti , na ošetrenie času a ľudských zdrojov ... Ale na Slovensku na tunelovanie peňazí daňových poplatníkov...
Odpovedať Známka: 8.5 Hodnotiť:
 

Ako čítam článok aj príspevky, taj je zjavné, že ste nikto nepochopili.
Za úbohých 15 miliónov EUR dodávateľská firma vytvorila kvantový stroj, ktorý rozposiela žiadanky na doručenie správ, ktoré ešte nikto nevytvoril.
Vývoj kvantového webu slovensko.sk napreduje míľovými krokmi a z prvotného času predvídania správy 17 hodín sa už dostali na 7 dní !!! Obdivuhodné, len tak ďalej.
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

majitel domeny slovensko.fail by mohol hodit aspon redirect, nech si clovek lahsie zapamata kam sa ma prihlasit...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ďalšie veľké zlyhanie Slovenska. Zlyháva vláda aj obyvateľ.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Minister informácií sa vraj obesil. http://bit.ly/2wU7qJK
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

A to ani nemali indickych programatorov. Smutne ako klesa kvalita
Odpovedať Hodnotiť:
 

Podla mna to nieje o tom ze klesa kvalita. Treba si polozit otazku s akym cielom k tomu ludia co to mali na starosti pristupovali a cele pripravili. Ked mi zalezi na vysledku , skontrolujem subdodavku a necham ich to prerabat pokial to nebude podla mojich predstav. Ked mam od zaciatku zadanie zle spravene a dodavatela vyberem na "slovensky vladny sposob" , tak vysledok je taky aky je.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Toto je minimalne subsubsubsubdodavka a nie len subdodavka ;)
acela nasa vlada je vlastne len subsubsubvlada
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ja som sa vcera pokusal zalozit si zivnost... Prekvapil ma mega-formular ktory je asi 1:1 k nejakemu historickemu papierovemu formularu.. Prekvapilo ma ze musim X-krat zadavat moju adresu v roznych poliach toho isteho formulara - treba si uvedomit ze mam strceny obciansky preukaz v citacke, som autentifikovany a vsetky tieto informacie by odomna nemalo ani len pytat... Prekvapko bolo ale ze mi to nevyplnilo ani len datum narodenia... Pokusal som sa to nejak vyplnit, ale bolo to jednak priliz komplikovane a jednak mi prislo ze to je asi nejaka nedorobena beta a pri podobnych ukonoch chcem mat istotu, takze som to zrusil a objednam si za 20e nech mi to zalozi sprostredkovatel co mi poradil kamos... Mozno keby si nastudujem Y zakonov a risknem to a vyplnim to tak sa to podari, mozno nie... Sprostredkovatel to ale za mna komplet poriesi za to co si uctujem na hodinu, takze je odomna nerozumne s tym bojovat...
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

no ja som bol nuteny predat svoju sro, lebo najskor nejake dane z necinnosti (proste len spala, nerobil som nic). a potom este toto (uz ma to nepostihlo)
zaujimave ale je, ze poslanci trestani nie su, za necinnost a nepridenie do prace.
to vo mne evokuje, ze bud budem zmrd, co bude kradnut, alebo sa prestahujem do tadzigistanu, ale byt NORMALNY MORALNY clovek sa minimalne na slovensku nevyplaca (neviem ako v rakusku a podobne)
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

To si este dobry, ja som si nemohol zmenit napr. trvaly pobyt pre zivnost pretoze nejaky analnytik alebo uradnyprd si povedal, ze elektronicke sluzby zivnostenskeho registera (cize JKS) sa daju prevadzkovat iba na windowse a IE, takze cez linux nevybavim nic a teda som musel pekne nastupit fyzicky do JKS.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Mal som tu cest robit subdodavku(nie IT) pre NASES este cez jednu firmu a skoro som zosedivel. Ta firma mala v pecku , ale aspon mali cloveka co to mal za nich nastarosti a s nim sa dali veci riesit. V NASESE sa bol problem dopatrat kto to vobec ma nastarosti a ked som konecne stretol cloveka co pokrcil plecami ,ze asi ja , tak som s neho tahal zadanie ako mam zariadenie naprogramovat asi mesiac. Jednoducho pristup statneho zamestnanca ze mam v pecku , staram sa iba o to aby som v robote prezil tych osem hodin a co najmenej musel "pracovat" ....
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

tak ako v tych vybrakovanych mailoch z mailboxov narodneho nebezpecneho uradu? :)
Odpovedať Hodnotiť:
 

cudujes sa? :D
ak je radovy zamestnanec, brzdi ho sef jeho ignoraciou
ak je sed, brzdia ho ilegalne ksefty s kupanmi z vlady
to mas tak, hold...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

...zlyháva na každom roku
Jediné, čo v ňom skvelo prosperuje - je zlodejina, korupcia, výsmech právu a morálke...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Inu redakcia, ked vam neodpoveda NASER, preco ste nesli za Globaltelom a nespytali sa ich, ze "NASER nam povedal, zevraj za problemy slovenska mozete vy. Co nam k tomu poviete? Preco je vase riesenie nekvalitne? Ako je mozne, ze riesenie problemov trva tyzden?" Mozno sa nic nedozviete ale mozno z toho bude jedna zaloba za poskodzovanie dobreho mena.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Prekliaty autocorrect, samozrejme tam malo byt NASES
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

autokorekt bol dobry :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Pred 18 rokmi som koncil vysoku, plny elanu som zakladal firmu, rozbiehal byznis. Poctivo odvtedy platim dane, vzdelavam sa, IT ide stale dopredu. Slovensko a jeho vlada je vsak stale o tom istom. Zvysovanie odvodov, neprehladne zakony, ktore sa zamotavaju viac a viac. Par uspesnych individui, ktory tahaju nitkami, a prerabaju vladny system aby bohatli a boli nepostihnutelni. Naco mame vlady? Naco mame strany? Myslia iba na seba, nie na ludi a spolocnost. Volakedy boli aspon patrocnice, kde sa tobili plany, potom sa to zhodnotilo. Teraz je zakazka na 2 roky, rl. schranky, ktore za 5 rokov aj tak fungovat nebudu, ale niekdo sa nabali, a nikdo nebude postihnutiy. Strati sa kopec prachov, ktore mohli byt vyuzite lepsie.
Staty by mali riadit manazeri, odbornici, nech zarabaju milion mesacne, ale nech to funguje. Takyto hura politicky demokraticky system je na pi cu, a nevydrzi. Je na nas, kedy skonci, svine nepojdu same prec od plneho valova.
Odpovedať Známka: 8.2 Hodnotiť:
 

Generálny riaditeľ NASESU tam už dávno nemal byt. Toto je predovšetkým zlyhaním takých neschopných ľudí ako je on
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Nám prišla pošta zo zdravotky až po 16 dňoch po doručenke :) plus schránku zo živnosti, ktorá je dávno aktívna zrazu systém vypisoval, že neaktívna. Pričom, keď to spustili "natvrdo pre firmy", asi by sa také nemalo stávať, nie? Navyše systém mi pri živnosťkonte konte padal a vyhadzoval na neexistujúcu stránku. Taký projekt, sa divím, že to nedali googlu, alebo MS, keď už s nimi obchodujú. Bolo to ťažkopádne, pred povinným spustením, teraz je to katastrofa, som si včera oprášil všetky nadávky čo existujú...
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

.. ešteže sme vedeli o preplatku, tak som nemusel nič riešiť a nikde volať, podľa článku, len zase zbytočné nervy.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

AYkLH4 http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Kontaktujte nás prosím na redakcia at dsl.sk
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Zivnost NIEJE pravnicka osoba zapisana v obchodnom registri, schranky zivnostnikov su dobrovolne na pouzivanie.. staci citat s porozumenim ;)
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

takze, ked su dobrovolne, tak nemusia fungovat? je tu sluzba od statu a ked si ju zriadnim dobrovolne, pretoze ocakavam, ze mi to prinesie benefity, tak ma fungovat a nema sa funkcnost odvijat od ne/povinnosti.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Samozrejme ze fungovat by mala.

Akurat je mimo moju predstavivost, preco by si to niekto dobrovolne robil. Teda s vynimkou masochistov.

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

no to mas pravdu. ale ja osobne si myslim, ze je na slovensku este strasne vela optimistov, ktori ked o tom poculi, tak si naozaj mysleli, ze im to realne ulahci zivot a chceli ist do toho takpovediac po hlave. realita u nas je ale vzdy ina, nez povodna myslienka.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

co je nefunkcne na schranke, ktora je zo zakona neaktivna na dorucovanie a v pripade zaujmu je mozne si ju dobrovolne aktivovat ?
Odpovedať Hodnotiť:
 

no ak si ju aktivovala a system ju aj tak ukazuje ako neaktivnu, tak to bude chyba. malo by to snad ukazovat realny stav aktivacie schranky. ze tam nic prist zatial nemoze je druha vec.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Okej, bez ohľadu na to sme schránku už používali, teraz neviem z akého dôvodu, ale z našej dobrej vôle a viery to nebolo.. každopádne prvá pošta je v živnosti prijatá: "19.05.2014 22:57" aspoň tak mi ukazuje systém. Nepamätám sa, či to už vtedy bolo aktivované, alebo nie, ale keď je tam pošta tak asi áno. Včera to však bolo deaktivované :)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Hej, ale to je len cast problemov, ktoru vidia obcania. Dalsia kopa failov je v realizacii slovensko.sk aj z pohladu uradov. Uradnici maju podpisovat rozhodnutia mandatnym certifikatom, nie vlastnou eid kartou. Certifikaty ma zdarma poskytovat NBU podla zakona o doveryhodnych sluzbach. Neposkytuje, vraj kapacitne problemy. https://goo.gl/yYL728
Sudcom vybavilo mandatne certifikaty MS - a vlozili do nich aj cisla obcianskych preukazov sudcov (a pri niektorych vraj aj adresu bydliska). Takze ak sudca podpise nejake rozhodnutie a posle ho elektronicky, odchadzaju s nim aj jeho osobne udaje.
Ak maju urady vybavovat veci elektronicky, musia papierove doklady prejst zarucenou konverziou na elktronicku verziu. Obce a mesta ale nedostali ziaden nastroj na tuto konverziu.
https://goo.gl/8KLKYB

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

"Efektívne promptné neriešenie problémov"

Great work! (Y)
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Čo sa ešte musí stať, aby sa tento systém zastavil, kompletne prerobil a až potom znovu spustil? Veď je zjavne úplne nezvládnutý, od návrhu až po praktické fungovanie. To sa naozaj musí nejaká firma začať súdiť so štátom o škodu spôsobenú týmto nedorobeným systémom a až potom sa to naozaj začne riešiť? Pretože ak takáto škoda vznikne, tak firma zjavne na celej čiare vyhrá. To naozaj musí tento systém stáť ďalšie milióny potrebné nielen na jeho dokončenie, ale ešte aj na pokuty?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Musí sa počkať, kým bude k dispozícii ďalšia miliarda.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Som rad, ze to nemusim pouzivat
Odpovedať Hodnotiť:
 

Je az na zaplakanie, ze studentsky YNET ma lepsie vybavenie ako NASES alebo aj niektore statne urady.

To uz nehovorim o obecnych a mestskych, lebo tam sa nikto ani neprihlasi akoby to mal opravovat.
Odpovedať Hodnotiť:
 

pred 3 dnami mi prestalo stahovat postu do gmailu...

"Nepodarilo sa pripojiť k serveru mail.slovensko.sk"
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár