neprihlásený Piatok, 2. decembra 2022, dnes má meniny Bibiána
Štát pri eID nehovoril pravdu, rozhodol sa neskoro, zlyhal a zlyháva. Zmena je nevyhnutná

Po zmätkoch, nesprávnych informáciách a zavádzaní, ktorým musela čeliť slovenská verejnosť od štátnych orgánov v kauze eID, zlyhávanie štátu v tejto kauze pokračuje. Štát neposkytuje dôležité informácie, ktoré by odhalili genézu tohto zlyhania. Naopak sa v utorok ukázalo, že v dôležitej informácii o postupe štátu jeho inštitúcie nehovorili pravdu a o riešení sa rozhodol definitívne až na jeseň. Je nevyhnutné, aby niekto zo štátu prebral za túto oblasť zodpovednosť, analyzovali sa príčiny tohto zlyhania a uskutočnili zmeny zabraňujúce podobnému zlyhaniu v budúcnosti.

Značky: kauza zraniteľných eID

DSL.sk, 15.11.2017


Po zmätkoch, nesprávnych informáciách a zavádzaní, ktorým musela čeliť slovenská verejnosť od štátnych orgánov v kauze eID, zlyhávanie štátu v tejto kauze pokračuje.

Štát neposkytuje dôležité informácie, ktoré by odhalili genézu tohto zlyhania. Naopak sa v utorok ukázalo, že v dôležitej informácii o postupe štátu jeho inštitúcie nehovorili pravdu.

V súlade so spochybňovaním informácií štátu serverom DSL.sk sa totiž ukázalo, že informácia štátu o tom, že zvolené riešenie bolo vybrané v júli, je nepravdivá. Vyplýva to z informácií jedného zo zapojených subjektov, certifikačnej autority Disig vydávajúcej certifikáty na eID a implementujúcej vybrané riešenie čo sa týka vydávania certifikátov.

Zároveň podľa týchto informácií sa o definitívnom riešení rozhodlo až na jeseň, hoci štát o probléme vedel už pred prázdninami.

Problém

V dobre známej kauze už takmer pred mesiacom slovensko-český tím výskumníkov z Masarykovej univerzity zverejnil informácie o vážnom bezpečnostnom probléme v softvéri na kryptografických čipoch Infineon použitých aj v našich eID, kvôli ktorému sú 2048-bitové RSA kľúče generované týmito čipmi pomerne ľahko a lacno zlomiteľné.

Najväčší problém to predstavuje u kľúča a certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý je ekvivalentný vlastnoručnému podpisu a s časovou pečiatkou notársky overenému podpisu. Takéto zlomenie kľúča následne umožňuje totiž falšovať podpisy občana a napríklad uzatvárať v jeho mene rozličné zmluvy.

Reálne prevádzkové náklady na zlomenie jedného kľúča sa odhadovali na menej ako tisíc dolárov, so započítaním investičných nákladov na cca 7600 dolárov. Následne ešte pred zverejnením technických detailov na odbornej konferencii ACM iní experti nezávisle útok zlepšili o 5% až 25%.

Výskumníci zistili, že knižnica Infineonu pre rýchlejšie generovanie RSA kľúčov generuje potrebné veľké prvočísla v špecifickom tvare. Vďaka tomu je možné oveľa ľahšie rozložiť verejný RSA kľúč na súčin prvočísiel ako by to malo byť možné a tým vypočítať privátny kľúč. Okrem tohto zistenia výskumníci našli aj konkrétny efektívny algoritmus a útok ROCA a reálne ho implementovali.

Bezpečnostnému problému a jeho aplikovaní na slovenské eID sa venujeme tejto sérii článkov.

Optimálny postup

eID, certifikáty a ich bezpečnosť majú na starosti respektívne nad nimi dohliadajú tri hlavné subjekty, Ministerstvo vnútra SR, MV, zabezpečujúce eID, súkromná certifikačná autorita Disig poskytujúca certifikáty na eID na základe zákazky od štátu a Národný bezpečnostný úrad, NBÚ, robiaci dohľad celkovo nad všetkými kvalifikovanými certifikátmi.

Ďalšími subjektami sú samozrejme rozliční dodávatelia vrátane predovšetkým dodávateľov samotných eID a spoločnosti Infineon, ktorej problematické čipy sú v eID použité.

NBÚ a Disig sa podľa informácií pre DSL.sk o probléme dozvedeli už 20. júna, MV 26. júna. Čo je zvláštne, MV sa o ňom nedozvedelo od NBÚ, ktorý to v čom čase vedel už takmer týždeň, ale podľa stanoviska pre DSL.sk od dodávateľa čistých eID.

Aké presne informácie ktoré subjekty kedy mali zatiaľ nie je jasné, keď tieto informácie jednoducho na opakované otázky neposkytujú. Už základná informácia, ktorú NBÚ avizuje že dostal 20. júna, bola v každom prípade vážna, keď NBÚ mal od rakúskeho orgánu dohľadu dostať informáciu o zraniteľnosti asymetrickej krypto knižnice, ktorá slúži aj na generovanie na Slovensku používaných 2048-bitových RSA kľúčoch.

Už tieto informácie tak mali znamenať, že zodpovedné subjekty okamžite získajú všetky potrebné informácie pre rozhodovanie o ďalšom postupe. Nie je jasné kto aké informácie komunikoval, nepochybne by ale Infineon oboznámený o probléme plne od skorej jari neodmietol tak veľkému zákazníkovi ako je Slovensko používajúcemu už 2.5 milióna eID s jeho čipom aspoň informácie postačujúce pre kvalifikované rozhodovanie. Podobne by konzultáciu zrejme neodmietli ani samotní výskumníci, pričom zhodou okolností podstatná časť tímu je zo Slovenska.

Takéto informácie by tak malo byť možné získať v rádoch dní. Kedy tak zodpovedné subjekty spravili nie je jasné, keď o svojom postupe nekomunikujú.

V každom prípade už na základe základných informácií o povahe problému a zložitosti útoku, ktorý mali výskumníci implementovaný v tom čase, musel každý odborník okamžite vedieť, že výmena 2048-bitových kľúčov je nutná. Potrebné tak bolo zistiť do úvahy prichádzajúce riešenia, zvážiť aké kroky budú potrebné pri jednotlivých riešeniach a aké dopady budú mať, následne z nich vybrať vhodné riešenie, naplánovať ho, implementovať a nasadiť ho.

Do úvahy prichádza niekoľko riešení. RSA kľúče všetkých dĺžok generovaných na eID sú podľa dostupných informácií generované rovnakým zraniteľným spôsobom, na iné a primárne väčšie dĺžky ale minimálne ROCA útok nie je efektívny. Okrem netypických ešte vhodnejších dĺžok je zo štandardných dĺžok jednou z najvhodnejších 3072-bitová dĺžka, 3K. Toto riešenie je ale len dočasné, keďže generované kľúče majú oveľa nižšiu bezpečnosť ako by mali mať kvalitné RSA kľúče a nie je vylúčené, že bude na ne nájdený efektívny praktický útok.

Ďalším riešením je prechod na kľúče eliptických kriviek s algoritmom ECDSA, ktoré sú evidentne podľa štátu podporované aj na našich eID a v implementácii ktorých na tomto čipe podľa verejne dostupných informácií nie sú známe verejné problémy.

Nevýhodou ECDSA je väčšia náročnosť prechodu na takéto certifikáty. V prípade 3K RSA totiž veľmi pravdepodobne mnohé softvérové riešenia prichádzajúce do styku s eID a vytváranými podpismi priamo s týmito certifikátmi a kľúčmi fungujú bez zmeny alebo s minimálnymi zmenami a potrebné je len zrealizovať výmenu certifikátov. U ECDSA vysoko pravdepodobne softvérové riešenia používané štátou správou pre overovanie podpisov z eID nemusia používať knižnice podporujúce ECDSA a potrebný bude pravdepodobne zásah vo viacerých systémoch, podobne v softvérovom vybavení pre občanov ale upgradnuteľnom pomerne ľahko.

Časová náročnosť prechodu na 3K RSA sa dá odhadnúť rádovo na niekoľko týždňov, v prípade ECDSA zrejme ide o mesiace. Koľko mesiacov je potrebných na prechod na ECDSA na Slovensku nie je jasné, keď takúto informáciu subjekty tiež zatiaľ neposkytli. Estónsko to zvládlo za dva mesiace odkedy sa o probléme dozvedelo, Disig ale upozorňuje, že ECDSA malo v systémoch už podporované. ECDSA sa totiž v Estónsku už doteraz používalo na mobilnom ekvivalente eID na SIM v smartfónoch.

V každom prípade do úvahy tak prichádzali na základe známych informácií o stave dve základné finálne riešenia, buď priamy prechod na ECDSA alebo rýchly prechod na síce rizikové ale zatiaľ len teoreticky 3K RSA aby sa eliminovalo akútne riziko útoku na 2K kľúče a následný prechod na ECDSA. Druhé riešenie má samozrejme nevýhody, keď bude potrebné zrealizovať výmenu certifikátov dvakrát a budú používané kľúče, ktoré z kryptografického hľadiska tiež nie sú plne bezpečné.

Medzi týmito riešeniami bolo potrebné vybrať na základe v zásade najmä toho, aká doba je potrebná na prechod na ECDSA s cieľom aby sa dali eID podľa možnosti bez dlhšieho prerušenia využívať na elektronický podpis. Od dozvedenia sa informácií o probléme malo Slovensko štyri mesiace do známeho termínu zverejnenia problému. Pre niektoré možné odhadované dĺžky prechodu na ECDSA je pomerne jasné ktoré riešenie je výhodnejšie, pre niektoré dĺžky môže byť rozhodovanie náročnejšie a napríklad pre hraničné dĺžky bolo možné zvažovať či radšej niektoré služby nestíhajúce sa pripraviť nebudú dočasne pomocou eID nevyužiteľné.

Zvažovať zrejme tak malo zmysel aj celkové riešenie, pri ktorom by boli sprístupnené pred zneplatnením 2K RSA certifikátov 3K RSA aj ECDSA certifikáty a občania by si mohli vybrať ECDSA a vyhnúť sa tak budúcemu ďalšiemu prechodu na ECDSA ak by im nechýbali služby zatiaľ nefungujúce s ECDSA.

V každom prípade ak sa vyberie dvojkrokové riešenie s prechodom najskôr na 3K RSA a potom na ECDSA, aké vybralo Slovensko, prechod na 3K RSA mal byť optimálne zrealizovaný následne po rozhodnutí bez časového tlaku dávno pred zverejnením informácií o probléme, s dostupným riešením získania nových certifikátov na diaľku namiesto nezvládnutého preťaženia pracovísk.

Pri včasnom rozhodnutí o zvolenom riešení uskutočniť prechod na 3K RSA po štyroch mesiacoch v časovom strese pod tlakom úplne verejných informácií o zraniteľnosti nemá žiadne výhody oproti optimálnemu riešeniu a nedáva žiadny racionálny zmysel.

Do úvahy prichádzajú aj niektoré ďalšie technické riešenia, ktoré sa ale javia podľa súčasných informácií ako jasne nevýhodnejšie a nepraktické, ako napríklad nákladná fyzická výmena eID za kusy generujúce RSA bezpečne a bez potreby prechodu na ECDSA. Technicky možné riešenie s generovaním bezpečných RSA kľúčov mimo eID zase zrejme nevyhovuje požiadavkám na prísnu bezpečnosť, keď u súčasných riešení privátne kľúče neopúšťajú kryptografický čip na eID.

Verme, že štát a jeho dodávatelia preverili ďalšie iné možnosti, a na eID jednoducho nebolo možné upgradovať firmvér s cieľom umožniť generovanie plne bezpečných RSA kľúčov priamo na eID a bez potreby väčších zmien v ďalšej infraštruktúre.

Ak je tomu tak, vzniká ale otázka či sú používané eID ideálne a prečo Slovensko nemá eID u ktorých sa dá samozrejme bezpečne upgradovať firmvér a tým riešiť podobné bezpečnostné incidenty.

Reálny postup

Mnoho informácií už doteraz jasne svedčilo o tom, že na Slovensku evidentne neprišlo k optimálnemu postupu. Hoci nakoniec zvolené riešenie od optimálneho v závislosti na informáciách, ktoré nie sú k dispozícii, nemusí byť ďaleko.

O neoptimálnom riešení jasne svedčí aj vybrané riešenie respektíve jeho načasovanie. Ak by takéto dvojkrokové riešenie bolo nutné vzhľadom na potrebnú dĺžku prechodu na ECDSA, nedáva zmysel 3K RSA nasadiť až o štyri mesiace a takým spôsobom ako to štát realizoval.

Či nutné bolo sa zatiaľ nedá zvonku posúdiť. Disig tvrdí, že áno. "Prechod zo zraniteľných 2048 bitových kľúčov na 3072 bitové kľúče bolo jediné legislatívne a technicky možné riešenie, ktoré umožnilo kontinuálne pokračovať vo využívaní eID aj na účely vyhotovovania kvalifikovaného elektronického podpisu," uviedla spoločnosť pre DSL.sk. Zatiaľ ale konkrétne po opakovaných otázkach neuviedla aký dlhý čas je teda potrebný na prechod na ECDSA.

Je možné, že stav a vývoj boli spôsobené zlým vyhodnotením situácie zapojenými subjektami. Tým sa samozrejme nemyslí úplne zlé a neprimerané hodnotenie vo výstupoch pre médiá a verejnosť, ktoré predvádzalo najmä ministerstvo vnútra, ale pri reálnom vyhodnocovaní a riešení situácie.

To potvrdzujú aj náhle zmeny postojov a v postupe uskutočnené v októbri. Z technického hľadiska sa medzi júnom respektíve júlom a októbrom prakticky ale nič nezmenilo. Už v júni respektíve viacero mesiacov predtým bolo na základe zistení výskumníkov potrebné považovať 2K kľúče za kryptograficky absolútne prelomené, prakticky reálne prelomené, bolo známe kedy sa zverejnia informácie a v júli bola upravená aj formálna certifikácia čipov, ktorá síce na bezpečnosti reálne nič nemení.

Do októbra prišlo len k jednej zmene, výskumníci znížili potrebný výpočtový výkon útoku na 2K kľúče ešte na konci augusta menej ako 5-krát. Kým v októbri sú prevádzkové náklady na elektriku pri disponovaní potrebným hardvérom pod tisíckou, v polovici roka to bolo do päť tisícok. Čo je samozrejme potrebné považovať tiež za reálne prelomenie.

S akými informáciami zapojené subjekty a kedy pracovali a ako mohli byť prípadne zavedené neprimeranými informáciami nie je jasné, keď opäť žiadny zo subjektov neposkytol tieto informácie. V každom prípade subjekty mali možnosť získať relevantné informácie od výskumníkov, do času verejného zverejnenia informácií ministerstvo vnútra ale výskumníkov podľa ich informácií pre DSL.sk nekontaktovalo.

Problematický bol ale evidentne aj prístup k riešeniu. Veľmi zarážajúce je, že ako sa ukázalo 31. októbra, NBÚ ešte 18. októbra nevedel, že vybrané riešenie v podobe 3K RSA kľúčov generuje kľúče rovnakým nie plne bezpečným spôsobom ako doterajšie 2K kľúče. Dokonca NBÚ ako fakt informoval vo svojom stanovisku 18. októbra verejnosť, že 3K kľúče nie sú generované takýmto spôsobom. 31. októbra po otestovaní prvých 3K kľúčov sa ukázalo a následne to Disig potvrdil, že to tak nie je.

"Na generovanie 3K RSA sa používa iná knižnica než spomínaná zrýchlená chybná "asymetrická krypto knižnica" použitá pre 2K a 4 K RSA," uvádzal NBÚ v stanovisku ešte 18. októbra. V stanovisku pre DSL.sk 20. októbra NBÚ avizoval, že túto informáciu posunul ministerstvu vnútra v júli. "Národný bezpečnostný úrad v júli 2017 informoval listom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, že na generovanie 3K RSA sa používa iná knižnica ako v prípade 2K RSA a 4K RSA a jej používanie je bezpečné," uviedol NBÚ.

Ako je to možné, že NBÚ mal ešte 18. októbra úplne opačnú a nesprávnu dôležitú informáciu o vybranom riešení 3K kľúčov, NBÚ na viackrát opakované otázky nevysvetlil.

Zarážajúce to bolo taktiež špeciálne preto, že NBÚ tvrdil, že o zvolenom riešení sa rozhodlo už mesiace predtým v júli. V stanovisku pre DSL.sk 20. októbra NBÚ uviedol "O nasadení 3K RSA a ECDSA bolo rozhodnuté v júli 2017." v odpovedi na otázku kedy sa rozhodlo o nasadení 3K RSA a ECDSA, oznámeného riešenia v predchádzajúcom stanovisku NBÚ.

Táto informácia ako vyplýva z informácií Disig jednoducho nie je ale pravdivá. "Určite však definitívne riešenie nebolo prijaté v lete, pretože sa ešte na jeseň pracovalo na vyhodnotení postupov a dopadov všetkých alternatív," uviedol pre DSL.sk v utorok večer Ivan Kühn, obchodný riaditeľ Disig.

Vysvetlenie NBÚ zisťujeme.

Technické diskusie podľa Disigu smerovali a viedli k zavedeniu 3K kľúčov skôr ako pred definitívnym rozhodnutím, preberali sa ale aj ďalšie možné alternatívy. Technické pracovné zasadania organizované ministerstvom vnútra sa začali respektíve Disig sa ich podľa svojho stanoviska zúčastňoval od augusta.

Podľa Disigu práce na úpravách systému prebiehali paralelne s technickými stretnutiami a nezačali teda až s definitívnym rozhodnutím. Aký systém má na mysli a či sa to týka 3K RSA alebo aj prác na ECDSA a kedy začali reálne práce na náročnejšom ECDSA nie je známe.

Nepravdivé informácie, zavádzanie a neodpovedanie

Z troch subjektov majúcich do činenia s eID v doterajšej komunikácii nekomunikuje zatiaľ problematicky len certifikačná autorita Disig. Tiež síce zatiaľ neposkytuje niektoré konkrétne detailné informácie, poskytnuté odpovede ale vnášajú viac informácií do celého procesu a zatiaľ sa v nich nenachádza zrejme žiadny rozpor.

Úplné nepochopiteľné sú nesprávne a nepravdivé informácie NBÚ, ktoré posúval verejnosti a podľa svojho stanoviska v júli posunul v otázke informácií o povahe generovaných 3K kľúčov aj ministerstvu vnútra.

Okrem toho NBÚ na takmer desiatku otázok servera DSL.sk dlhodobo neodpovedá a nevysvetľuje napríklad odkiaľ mal nesprávnu informáciu o 3K kľúčoch.

Absolútne nepochopiteľné je ako mohol NBÚ tvrdiť, že o zvolenom riešení sa rozhodlo v júli, keď podľa informácií Disig to nie je pravdivá informácia a ešte na jeseň nebolo o riešení definitívne rozhodnuté.

Kapitolou samo o sebe je samozrejme spôsob, ako komunikovalo o probléme ministerstvo vnútra v komunikácii namierenej na občanov a to vrátane oficiálnych tlačových vyhlásení. V nich sa v prvých dňoch objavovali informácie o probléme, ktoré jednoducho nie sú pravdivé, vrátane zásadnej nepravdivej informácie o povahe problému zo 17. októbra "Zastávame názor, že používatelia eID kariet, ktorí si dôsledne chránia svoje prístupové kódy, v súčasnosti ohrození nie sú."

Vznikajúcou otázkou, ktorou by sme sa vôbec nemali zaoberať, tak je, či problém nebol pochopený alebo pochopený bol a úmyselne sa o ňom nesprávne informovalo.

Zároveň ministerstvo vnútra tiež neodpovedá na mnohé otázky, napríklad stále neodpovedalo na otázky z 23. októbra o tom na základe akých informácií a od koho konalo pri vtedy oznámenom riešení.

Prečo je to problém

Incident bohužial a zároveň našťastie aj vzhľadom na všetky vyššie uvedené informácie ukázal, že štát absolútne nie je pripravený na podobné incidenty v tak dôležitej záležitosti ako je bezpečnosť eID.

To je vážny problém aj keď výsledné nasadzované riešenie v závislosti na informáciách, ktoré zatiaľ nie sú verejne známe, nemusí byť ďaleko od optimálneho. Riešenie za súčasných informácií sa dá označiť za optimálne maximálne, len ak by sa štát o probléme dozvedel 16. októbra.

Incident bol pritom priamo modelovým ideálnym prípadom, na ktorom mohol štát demonštrovať schopnosť zvládnuť takéto incidenty. Štát sa dozvedel o probléme štyri mesiace pred zverejnením, termín zverejnenia bol známy, problém bol jasne definovaný a úplne jednoznačný s jasnými možnosťami riešenia, zrejme nebola potrebná výmena eID, objavili ho zodpovední výskumníci, aspoň zatiaľ sa nevie o zneužívaní. Incident by tak mohol byť kandidátom na cvičenie, ako reagovať na prípadné incidenty za optimálnych podmienok.

Na druhej strane incident bol samozrejme vážny a mohol byť reálne oveľa vážnejší ako sa vie teraz. Už v auguste 2016 boli totiž zverejnené tímom z Masarykovej univerzity informácie ukazujúce na problémy v generovaných RSA kľúčoch na Infineon čipoch a iní experti mohli následne na základe toho nájsť problém alebo ho zistiť nezávisle aj skôr. Zrejme navyše pomerne dlhú dobu poznali problematický algoritmus generovania prvočísiel viaceré osoby, ktoré s ním prichádzali do styku napríklad pri certifikácii.

Ďalšie prípadné incidenty budú môcť byť a pravdepodobne budú ak nastanú vo viacerých aspektoch oveľa horšie, napríklad štát sa môže dozvedieť o incidente zároveň s verejnými informáciami alebo aj oveľa neskôr ako prípadní útočníci, problém nebude mať jednoduché riešenie a napríklad bude potrebná výmena eID a podobne.

Zároveň oveľa horšie možu prebiehať takéto incidenty z pohľadu verejnosti a verejnej kontroly. Štát takto reagoval v prípade, kde sa vedelo že tieto informácie budú verejné aj kedy budú verejné. Otázkou je ako by reagoval ak by išlo o neverejne nahlásený problém, ktorý by sa nezverejňoval, alebo by sa prípadne špecificky týkal len Slovenska a nezaoberali sa ním a nerozoberali ho experti.

Zároveň v hypotetickom scenári je už aj otázne, ako by vyzeralo riešenie súčasného incidentu, postup štátu a jeho harmonogram keby server DSL.sk na Slovensku nezverejnil jasné vážne informácie o dopade problému na slovenské eID hneď 16. októbra.

Zmeny sú nevyhnutné

Zo všetkých týchto dôvodov je potrebné detailné analyzovanie postupu jednotlivých zapojených subjektov, aby bolo možné do budúcnosti zabezpečiť zmeny vedúce k efektívnemu riešeniu prípadných podobných incidentov a to predovšetkým za oveľa menej ideálnych podmienok.

Tento a aj nedávny incident a pokračujúce problémy s elektronickými schránkami ukazujú, že štát má evidentne problém zabezpečiť vážne a dôležité IT projekty dostatočne kvalifikovane a namieste je otázka či má štát vôbec šancu osadiť viacero subjektov vysoko kvalifikovaným IT personálom. V tejto súvislosti sa zdá vysoko neefektíve, aby systém ako eID technicky zabezpečovalo ministerstvo vnútra, ktoré má primárne úplne iné zameranie ako IT.

Ako potenciálne vhodná môže byť tak väčšia centralizácia týchto projektov do menej úradov a možným vhodným subjektom centralizácie týchto vážnych štátnych IT projektov z pohľadu organizácie aspoň v oblasti riadenia, zodpovednosti alebo aspoň koordinácie je samozrejme úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho pre informatizáciu prípadne agentúra NASES prípadne nejaká integrácia týchto subjektov.

Úrad vicepremiéra sa do oboch týchto incidentov zapojil len veľmi okrajovo s tým, že nad subjektami realizujúcimi tieto projekty nemá žiadnu kompetenciu. O incidente s bezpečnosťou eID sa vicepremiér dozvedel až z médií, teda zrejme 16. októbra. Ak má mať takýto úrad opodstatnenie, systém musí byť nastavený tak, že ak nemá úrad pre informatizáciu takéto centrálne projekty zastrešovať, toto sú práve prípady ktoré má aspoň riešiť respektíve špeciálne v prípade zapojenia viacerých subjektov štátnej správy koordinovať a dohliadať na ich kvalitné riešenie.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

Súd schválil odškodnenie zákazníkov MacBookov s problematickou klávesnicou
Orion dnes opustí orbitu Mesiaca a začne sa vracať na Zem
Doterajšie eID sa budú dať na podpis používať asi iba pol roka, podpora bude zrejme slabá
Stanica Trojka skončila
Smartfóny komunikujúce aj cez satelity budú bežnejšie, ďalší avizovaný na prvý štvrťrok
Smartfóny s novým ochranným sklom Gorilla majú prežiť pád na betón
UPC vo vianočnej akcii sprístupní všetkým zákazníkom 45 staníc
Let's Encrypt vydala tri miliardy SSL / TLS certifikátov
Nový satelit rozložil veľkú anténu pre mobilnú sieť z vesmíru, astronómovia protestujú
Skylink cez Vianoce sprístupní všetkým zákazníkom päť staníc


Diskusia:
                               
 

Houston?
Odpovedať Známka: 5.4 Hodnotiť:
 

Volané číslo alebo smer nie je zapojený. Opakujte neskôr, prosím.
Odpovedať Známka: 8.3 Hodnotiť:
 

Radšej nie. Už stačilo.
Ficovi sa cnie za Dzurindom a Miklošom.
Chýba mu kofolka a gorila.
Odpovedať Známka: 8.3 Hodnotiť:
 

pri telo penezi ich mohlo napadnut dat tam vyssiu obtiaznost crypto, najma ked sa jedna o takyto chulostivy veca
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

Redakcia. Pisalu ste do nbu s odvolanim sana slovodny pristup k info podla zakona xyz?
Odoslane cez tapfon
Odpovedať Známka: -1.1 Hodnotiť:
 

Redakcii gratulujem , krasna nakladacka, tak ako sa patri. Odborne a vecne
Odpovedať Známka: 6.6 Hodnotiť:
 

Sakova to poprie a povie ze vsetko je v poriadku a ziadne nebezpecenstvo nehrozi, ze toto su extremisticke vymysli a fantazmagoria paranoidnych schizofrenikov a xenofobov ktori sa boja ludi ze im hacknut eID.
Odpovedať Známka: 7.9 Hodnotiť:
 

Uz pripravuju novelu zakona ze eID je nehacknutelny a za spochybnovanie nehacknutelnosti eID mozes ist sediet na 8 rokov.
Kazdy kto bude publikovat nejaku investigativnu pracu ohladom eID a jeho hacknutelnosti s vysledkami v rozpore so zakonom o nehacknutelnosti pojde taktiez sediet.
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

Som si istá že toto je rasistické, len ešte neviem ako
Odpovedať Známka: 8.9 Hodnotiť:
 

Priekazne. Najnovsie odborne studie su priekazne jednoznacne.
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

Nerozumiem o akom state je rec, kedze SR bola na zaklade clanku 7 odseku 2 ustavy zrusena !
:D :D :D :D :D :D :D
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

SR nemoze byt zrusena zaklade ziadneho clanku odseku ustavy, nakolko by mi tym nebolo umoznene splnenie zavazkov voci danovemu uradu a zdravotnej poistovni, co by nesuladom s mojim svedomim nebolo v sulade s clankom 7 odsek 5 ustavy.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Arogantna krava:

http://dopice.sk/kyP
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

Sakovy by mali hlavne za jej nekompetentnost a symbol arogancie vyhodit. Pamatam si ako v TA3 kricala na novinarov "Este raz"...
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

dnes medzi 9:00-9:30 system overovania eId zlyhal, portal slovensko.sk sa tvari ze je to problem ministerstva vnutra.
Gratulujem!
Odpovedať Známka: 7.6 Hodnotiť:
 

vnutna, zvonka.. to je už jedno
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Pekny, ale trochu dlhy clanok. Niektore informacie sa opakovali s tymi, ktore boli v predchadzajucich clankoch. Nestacilo by napisat docitate sa o tom tu a tu?
Odpovedať Známka: 5.3 Hodnotiť:
 

Mozno. Kazdopadne niektorým ludom, treba opakovat stale dokola a aj tak nie je velka sanca ze pochopia.
Odpovedať Známka: -2.3 Hodnotiť:
 

Najdlhší článok na DSL minimálne za posledné 3 roky. Ale nesťažujem sa.
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

Rozdelenie vnútorného riadenia, Rozdelenie výuky, Rozdelenie výstavby a rozvoja, Rozdelenie prenášania znalostí, štvorlístok priamej kontroly a priameho riadenia v rukách spoločenstva ústavy, štvorlístku, všetky zložky štátu vyjadrujú svojím konaním spoluprácu v zmysle priamej kontroly a priameho riadenia v rukách spoločenstva ústavy. Každé z rozdelení, ak sú ich jednania v súzvuku s ich zameraním, je príčinou prosperity kraja, tvoriacich krajinu spoločenstva ústavy. Každé rozdelenie sa delí na dve oddelenia, stredný úrad a krajinný úrad, jeden spája, každý pojí spája administráciu povinností a práv priamej kontroly a priameho riadenia v rukách spoločenstva ústavy. Všetko ostane po starom, nič netreba meniť, čo je potrebné, je tu vysvetlené v skratke.
Odpovedať Známka: -6.7 Hodnotiť:
 

Ale ved prave o to ide. Ked sa vali zvrchu hovno, netreba uz dole ani IP2 a casu je habadej, zato taky poctivy metanovy prd na vzostupe nezastavi ani IP 68 a na vetveniach priekazne brzdit nepotrebuje.
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

Už sa "teším" až sa rozbehne e-Health ;-/
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Netreba chodit k lekarom a budes zdravy bez ehealth
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

lekary nic nevedia a riadia sa podla WHO (world health organization) to je globalisticka satanisticka organizacia ktora chce otravit ludstvo aby bolo zavysle na roznych liekov aby mohli profitovat. V logu moju plochu zem, lebo vedia ze je plocha, rovnako ako ine globalisticke organizacie. Okrem plochej zeme maju v logu hada (serpent) co je satanisticky symbol znamenajuci ze su to hadi a chcu nas otravit.
Odpovedať Známka: -2.8 Hodnotiť:
 

Ten had v logu je predsa jasny skrtic, urcite sa takto neplazi jedovaty had
Odpovedať Známka: 2.6 Hodnotiť:
 

oni ho geneticky modifikovali aby chrlil jed. Okrem toho vie aj skrtit. Obmota sa ti okolo krku = zavislost. Cim viac budes lieky uzivat tym bude stisk hada silnejsi.
Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

A haaa, geneticky modifikovane logo, to som si neuvedomil, ze take moze existovat!
Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:
 

Idem si po svoju alobalovú čapičku
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

nie geneticky modifikovane logo, ale had v logu. Rovnako aj teba geneticky modifikuju ked pojdes v prude so systemom.
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

ked budes uzivat lieky, a daju ti vakcinu, budes autista.
Odpovedať Známka: 2.7 Hodnotiť:
 

To som potom autista aj s celou mojou rodinou a ani o tom neviem :O
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

preto si myslite vsetci ze zem je gulata.
Odpovedať Známka: -2.7 Hodnotiť:
 

Patente da guida ho, cosicché sto autista!
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Google prekladač: Rozpoznaný jazyk(taliančina) Mám vodičský preukaz, takže som vodič!
Odpovedať Známka: 2.7 Hodnotiť:
 

Vsak on zacal o autistoch :-)
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

http://bit.ly/2AMCD4u
http://bit.ly/2zJ4wwb
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

to su sfalsovane prieskumy americkymi vedcami. Predsa by si neveril americkym slobodomurarskym vedcom.
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

americky vedci zistili ze ludia uveria vsetkemu co americky vedci zistili
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

Myslis americki vedci?
A britski vedci (a pan Wakefield) nie su slobodomurari?
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

vsade su slobodomurari, po celom svete a zakladau globalisticke organizacie ako je WHO, united nations, a ine organizacie s logom plochej zeme. Aj udajni kozmonauti z NASA su slobodmurari, staci si pozriet fotky kde su im vidno prstene so slobodomuraskym logom.
NASA znamena po hebrejsky klamat.
Odpovedať Známka: 1.1 Hodnotiť:
 

Slobodný murár logicky prsteň ešte mať nebude...
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

ty si jeden z nich
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

No slobodný áno, ale murár nie
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

Opravena http://dopice.sk/2zJ4wwb
Odpovedať Hodnotiť:
 

https://www.youtube.com/watch?v=i1o6fM0605Y
Odpovedať Známka: -4.3 Hodnotiť:
 

Ten had v logu, to uz nie je sucast loga? Logo je len ta Aeskulapova palica?
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Môžeš láskavo prestať používať logiku?
Ďakujem.
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Preco mam prestat pouzivat logiku ked on pouziva tvrdenia?
To logo pochadza este z cias starovekeho Grecka. Takze bud ma pravdu a uz tisice rokov sa nejake organizacie (dnes vraj WHO) snazia ovladnut svet (a teda uz to mali davno mat hotove) alebo nema pravdu a naozaj v starovekom grecku na palicu namotavali vlasovca medinskeho, ktory parazitoval v ludskej kozi a bol to jednoduchy a ucinny sposob ako sa ho zbavit naozaj celeho.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Pretože na internete sa už tak písalo.
Zamýšľať sa nad tým teda už nemá zmysel.
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

No nad tym co sa pisalo sa uz nezamyslam, ale on to napisal dnes, takze som sa zamyslel...

P.S.: Na internete sa pisalo "tak" uz sa o vsetkom, potom ma zmysel zamyslat sa vobec o comkolvek?
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

nie, musis si dat vakcinu a byt autista ktory si veri ze je opica na tociacej sa lopte a nad nicim sa nezamyslat a prijat diverzifikaciu, multi kulti, homosexualitu a islam.
Odpovedať Známka: -1.1 Hodnotiť:
 

nie, co?
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

nie, ako sakrasticky suhlas s tym ze sa nema zamyslat nad cimkolvek
Odpovedať Známka: -4.0 Hodnotiť:
 

OK, beriem.
Uz sa nad tebou zamyslat nebudem, je to strata casu.
Odpovedať Známka: -4.3 Hodnotiť:
 

nezamyslaj sa nadomnou ale nad konkretnymi myslienkami
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

Tak to neviem ako sa eHealth rozbehne - ale podla zakona mali zdravotni pracovnici poziadat o ePZP do konca oktobra. Zo zakona ti do 30 dni maju dorucit kartu a za dalsich 10 dni PIN/PUK.
Na ziadosti podane v juni uz su karty dorucene (po 3 mesiacoch) ale PINy este nemame (uplynulo uz 5 mesiacov)
Na ziadosti podane v septembri este ani karty neprisli.
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

OPRAVA! Prave prisiel zlty listocek od NCZI, takze zrejme dorazil PIN k prvemu ePZP! Namiesto 30+10 dni, iba 150 dni!
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

Takze podla toho je potrebne prepocitat vsetky terminy a ciselne udaje, lebo jednoznacnost zakona je v ustave priekazne garantovana definiciou.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

A este by som pripomenul, ze prva verzia zakona z roku 2013 hovori v §15 ods 4):
Zdravotnícky pracovník je povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2015.
Tento datum sa pravidelnou novelizaciou posuva a posuva az k dnesnemu dnu platneho datumu 31.10.2017.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

ja tu kartu poslem naspat odkial prisla, ale schvalne, kde reklamovat, ze ju este nemam a stat si nesplnil svoju povinnost ?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Nakolko zdravotníckym pracovníkom je na základe povinnej požiadavky vydávaná zo zákona, podnet je priekazne možné podať ako na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak i na inšpektorát práce ohľadom neoprávneného zamestnávania hocikým*.
*v prípade občanov SR možnosť podania ďalej upresňuje §
340 a §341
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

om v jednej organizacii, ktora implementuje eZdravie. Poviem Vam, ze kauza okolo eID nebude nic oproti eZdraviu. Je to cista katastrofa. Hlavne komunikacia z NCZI. Uz sa neviem dockat nasadenia 1.12018. Ta serverova farma, ktora je na produkcnom prostredi je stara 6 rokov a nikdy nebola v ostrej prevadzke. Predprodukcne prostredie, kde je develping a vyvoj sa nezhoduje s "ostrov verziou", programatori to nevedia odladit, ci uz na jednej, alebo druhej strane. No proste KOCURKOVO!!!
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Dobry den,

uvedena cast prispevku nie je pravdiva informacia:
{
Ta serverova farma, ktora je na produkcnom prostredi je stara 6 rokov a nikdy nebola v ostrej prevadzke. Predprodukcne prostredie, kde je develping a vyvoj sa nezhoduje s "ostrov verziou", programatori to nevedia odladit, ci uz na jednej, alebo druhej strane.
}
Prosim zamerne neuvadzat dezinformacie. Dakujem.
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Dohoda o mlcanlivosti bola zjavne porusena :D este vacsi fail bude ked pises nejake nepravdy, to bude poskodzovanie mena spolocnosti :D
Ale mas odvahu napisat tu este aj cislo cislo buildu ;d
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Eventualita moznosti porusenia dohody o mlcanlivosti zavisi od z umyslu zostavitela zmluvy vyplyvajucej platnosti.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

ci to cislo buildu nie je nahodou datum 1.1.2018 :)
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Myslím že máš pravdu. Nejako som si to na prvý krát nevšimol. Inak väčšinou si takéto veci všímam tento krát mi toto uniklo :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

a co ako by sa malo stat? Vsak zdravotnictvo je v srackach permanentne.
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Kus chuja som ale tu poslednu vetu nechapem:


Ak má mať takýto úrad opodstatnenie, systém musí byť nastavený tak, že ak nemá úrad pre informatizáciu takéto centrálne projekty zastrešovať, toto sú práve prípady ktoré má aspoň riešiť respektíve špeciálne v prípade zapojenia viacerých subjektov štátnej správy koordinovať a dohliadať na ich kvalitné riešenie.

Odpovedať Známka: 1.1 Hodnotiť:
 

Ak má mať takýto úrad opodstatnenie, systém musí byť nastavený inak. Úrad pre informatizáciu nemá zastrešovať centrálne projekty. V prípade zapojenia viacerých subjektov štátnej správy má úrad pre informatizáciu koordinovať a dohliadať na kvalitné riešenie projektov.
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

Gratulacia redakcii, kvety posielam na MV
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

Je uuuplne jedno, ci to ostane v rukach MV, alebo sukromneho subjektu.
Aj ked to dostane "nezavisla" organizacia, stale bude poverena statom, dobrovolne nasilu sa tam pripoja spravny subdodavatelia, a vsetko ostane po starom ...

Veril by som, ze slovensko.digital by to dokazali ukocirovat, ale ako im dat dostatocne volne ruky ?
A mimochodom, peniaze na elektornizaciu su uz aj tak rozfrckane, a zadarmo to nikto robit nebude. Odkial vziat a nekradnut ?

Cokolvek, co neprebehne verejnou sutazou s (viac-menej) objektivne nastavenymi pravidlami, je odsudene na neuspech.

Vcera (?) bol krasny prispevok na Narkoze (?) ako si skoly musia platit pripojenie do NEtu od Ruzoveho (fakt ze musia), ale je to tak zufalo pomale (ked bude 5 Mb/s, ok), ze si aj tak plati nejakeho lokalneho providera. (Za par susnov).

A ked chces dat vypoved (co statutar, teda riaditel moze), obratom ma telefonat z kraja, ze no-no-no, zly riaditel, nerob to, lebo budu obstrukcie ...

A da sa pokracovat ...
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

ved prave toto je ten problem, ze riaditel sa boji, srat na nich, vsetkych poslat do 3.1415 a bude svet OK.
riaditel je zakaznik, a nie ten buzik od ruzoveho ci z kraja..
ale na to by musel ten riaditel mat gule.. dost zly priklad pre deti, nechat sa zastrasovat.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Redakcia: HPSBHF03568 rev. 3 - Infineon TPM Security Update

A security vulnerability was identified in the RSA key generation method used by TPM products listed below. This leaves the keys potentially vulnerable via targeted, computationally expensive attacks. These RSA keys generated by the TPM are used with certain software products and should not be considered secure. Updated TPM firmware versions which enable more secure key generation are listed in the RESOLUTION section for the following dedicated TPM products.

https://goo.gl/LnMeQ7
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

stat v niecom zlyhava ? niee vobec nie... to neni mozne predsa, my taky uzasny stat.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Zmena je nevyhnutná, snáď teda voľby vyhrá Kotleba :)
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár