neprihlásený Štvrtok, 20. júna 2024, dnes má meniny Valéria
Čierny deň kryptografie, zverejnená prvá kolízia SHA-1. Umožňuje falšovať PDF

Štvrtok 23. februára sa zapíše veľkými písmenami do dejín kryptografie, keď v tejto deň bola oznámená a zároveň zverejnená prvá verejne známa kolízia hashovacej funkcie SHA-1. Postaral sa o to Google, ktorý kolíziu našiel pomocou jedného z najväčších kedy uskutočnených výpočtov. Kolízia je navyše praktická a umožňuje falšovať PDF podpisované pomocou SHA-1.

Značky: kryptografiaGoogle

DSL.sk, 24.2.2017


Štvrtok 23. februára sa zapíše veľkými písmenami do dejín kryptografie, keď v tejto deň bola oznámená a zároveň zverejnená prvá verejne známa kolízia hashovacej funkcie SHA-1.

Postaral sa o to Google, ktorý kolíziu našiel pomocou jedného z najväčších kedy uskutočnených výpočtov.

Nevyužil pritom žiadne výrazne zlepšené teoretické poznatky, keď staval na útoku navrhnutom v roku 2013.

Nájdená kolízia je ale navyše praktická a umožňuje falšovať PDF podpisované pomocou SHA-1. Po teoretickom prekonaní je tu tak už konkrétny potvrdený praktický dôvod, prečo okamžite prestať SHA-1 veriť.

Ako býva zvykom v poslednej dobe u bezpečnostných zraniteľností, kolízia dostala aj svoje meno, Shattered s prvým t štylizovaným ako jednotka.

Hashovacia funkcia SHA-1

Úlohou hashovacej funkcie je z ľubovoľne dlhého reťazca bajtov, napríklad súboru, vypočítať na praktické účely krátky tzv. odtlačok.

Ten má byť v rámci praktických limitov jednoznačný a pri dobrej hashovacej funkcii nemôže byť možné prakticky skonštruovať tzv. kolíziu, dve správy s rovnakým odtlačkom.

Hashovacie funkcie sa okrem iného využívajú napríklad pri elektronickom podpise dokumentu na zmenšenie veľkosti podpisu, keď sa namiesto vytvorenia podpisu v podobe aplikácie kryptografického algoritmu na celý dokument tento aplikuje iba na jeho hash sumu.

Minimálne v minulých rokoch najviac používaná hashovacia funkcia SHA-1 z roku 1995 vytvára odtlačok dĺžky 20 bajtov, teda 160 bitov.

Teoreticky prekonaná

V prípade SHA-1 by tak útok hrubou silou dokázal nájsť kolíziu, dve správy s rovnakým odtlačkom, na 2 ^ 80 výpočtov SHA-1, čo je zatiaľ prakticky nerealizovateľné.

Už v roku 2005 sa objavil prvý teoretický útok na SHA-1, ktorý by dokázal nájsť kolíziu na 2 ^ 69 operácií.

Až útok z roku 2013, ktorý bol aktuálne využitý, má ale už pomerne praktickú zložitosť, keď umožňuje nájsť kolíziu s výpočtovou zložitosťou ekvivalentnou 2 ^ 61 výpočtom SHA-1. Až doteraz, aspoň podľa verejne dostupných informácií, ale útok nebol zrealizovaný a nebola známa žiadna kolízia SHA-1.

Už na základe tohto útoku experti odporúčali prestať SHA-1 používať a hashovacia funkcia sa minulý rok prestala používať u nových vydávaných certifikátov, pričom tento rok prehliadače začínajú certifikáty využívajúce SHA-1 označovať za nedôveryhodné.

Napriek tomu je vo viacerých oblastiach SHA-1 ešte bežne využívaná.

Kolízia

Vo štvrtok Google ale oznámil aj nájdenie reálnej kolízie SHA-1, teda nájdenie dvoch konkrétnych správ s rovnakou SHA-1 hash sumou.
Nájdené kolidujúce správy M(1) a M(2) (hore) skladujúce sa obe z dvoch častí pri zvolenom spoločnom začiatku P (dole), kliknite pre zväčšenie (zdroj: Google / CWI)Spolupracoval na tom s expertami z holandského inštitútu Centrum Wiskunde and Informatica, CWI, na čele s Marcom Stevensom, ktorí stoja za pôvodným teoretickým útokom.

Tento útok umožňuje nájsť ku zvolenému začiatku P dve správy M(1) a M(2) také, že SHA-1 hash sumy spojenej správy P s M(1) a správy P s M(2) budú rovnaké. Následne samozrejme vzhľadom na postupný výpočet SHA-1 po 64-bajtových blokoch je za tieto správy možné doplniť ľubovoľný ďalší rovnaký reťazec, s ktorým budú mať obe správy stále spoločnú rovnakú hash.

Tím okrem demonštrácie kolízie navyše našiel prakticky zneužiteľnú kolíziu. Dokázal vytvoriť totiž dva PDF súbory, ktoré majú rozdielny zmysluplný obsah a pritom rovnakú SHA-1 sumu.

Za spoločný začiatok si zvolil 192 bajtov zodpovedajúcich začiatku platného PDF, ktorý umožňuje takúto kolíziu prakticky využiť. Pomocou náročného výpočtu ho doplnil dvomi rozdielnymi 128-bajtovými reťazcami, ktoré majú spolu s ním rovnakú SHA-1 hash sumu.

Detaily kolidujúcich PDF

Pre praktickosť útoku tím použil vylepšenie principiálnej metódy navrhovanej už skôr na využitie prípadnej kolízie v hashovacích funkciách vo viacerých formátoch súborov. Metóda vo všeobecnosti počíta s prítomnosťou dát pre obe podoby dokumentu zároveň v oboch kolidujúcich súboroch, pričom rozdiely v líšiacich sa častiach súborov sú využité vďaka možnostiam konkrétneho formátu na výber jednej alebo druhej podoby dát.

Tím konkrétne použil v PDF zahrnutý obrázok formátu JPEG, pričom začiatočná hlavička JPEG-u je v zvolenom spoločnom začiatku a obrazové dáta zrejme oboch podôb v rovnakej doplnenej časti súborov.


Ukážka podoby dvoch rozdielnych PDF s rozdielnou farbou pozadia s rovnakou SHA-1 sumou, kliknite pre zväčšenie (zdroj: Google / CWI)Tím zatiaľ kompletné detaily nezverejnil, naznačuje ale využitie rozdielnych častí súborov na zmenu pozície odkiaľ sa použijú obrazové dáta JPEG-u a teda ktorá podoba sa zvolí.

Kompletné detaily použitej techniky aj kód umožňujúci uskutočniť útok plánuje tím zverejniť v súlade s politikou Google o 90 dní.


Základná schéma vygenerovaných kolidujúcich PDF, kliknite pre zväčšenie (zdroj: Google / CWI)Nájdená kolízia je zrejme univerzálne použiteľná na vytvorenie dvojíc PDF s rovnakou SHA-1 s ľubovoľným obsahom. A teda pre vytvorenie takýchto PDF s iným obsahom nie je potrebné zopakovať výpočet tímu ale je možné využiť ním vytvorenú kolíziu. Google totiž okrem iného avizuje aj sprístupnenie nástroja, ktorý umožní vytvárať takéto kolidujúce PDF so zatiaľ nespresnenými obmedzeniami.

Zároveň Google zverejnil hneď dve dvojice rozdielnych PDF s rovnakými SHA-1 hash využívajúce rovnakú kolíziu, okrem dvojice cca 442 KB dokumentov aj dva výrazne menšie o veľkosti iba 2719 bajtov.

Keďže kolízia aj tieto dokumenty sú verejne prístupné, dá sa predpokladať, že experti po analýze využitých možností formátov JPEG a PDF prídu s návodom na vytvorenie iných kolíznych PDF výrazne skôr ako za 90 dní.

Výpočet

Tím kolíziu hľadal na serveroch Google a podľa neho išlo o jeden z najväčších doteraz realizovaných výpočtov.

Pre praktické aspekty výpočtov mal tento nakoniec väčšiu zložitosť ako teoretický útok, keď potrebné výpočty boli ekvivalentné 2 ^ 63.1 výpočtov SHA-1 namiesto 2 ^ 61. To znamenalo podľa Google cca 9.2 x 10 ^ 18 SHA-1 výpočtov.

Výpočet bol 100-tisíc krát rýchlejší ako útok hrubou silou.

Skladal sa z dvoch fáz, prvej realizovanej na CPU a druhej realizovanej na GPU. Prvá fáza vyžadovala cca 6500 rokov výpočtov na jednom jadre moderných x86 CPU, druhá náročnejšia fáza cca 110 rokov výpočtov na Nvidia Tesla K20.

Google samozrejme výpočet realizoval naraz na mnohých CPU a GPU, koľko reálneho času výpočet trval spoločnosť nespresňuje.

Pri prenajatí si výpočtového výkonu GPU od Amazonu by druhá náročnejšia fáza výpočtu pri komerčných cenách stála cca 560 tisíc dolárov, pri využívaní občasných výhodných cien pri nevyťaženej kapacite cca 110 tisíc dolárov.

Dôsledky a ochrana

Na základe dostupných informácií v súčasnosti už prakticky nie je možné veriť overeniu PDF dokumentu pomocou jeho SHA-1 sumy a užívateľom nie je napríklad odporúčané elektronicky podpisovať PDF dokument, ak sa pri podpise využíva odtlačok pomocou SHA-1.

Ako príklad zneužitia Google uvádza scenár, v ktorom prenajímateľ dá nájomcovi podpísať zmluvu s nižším nájmom ale zároveň má k dispozícii verziu s rovnakou SHA-1 a inou vyššou sumou nájmu, pre ktorú je vytvorený elektronický podpis nájomcu tiež platný.

Zverejnené informácie zároveň ukazujú, že nájdenie kolízie je pri zainvestovaní maximálne niekoľkých stoviek tisíc dolárov praktické a odporúčané je tak prestať veriť SHA-1 ako takej. Odporúčaním je prejsť na novšie hashovacie funkcie, SHA-256 prípadne iné verzie SHA-2 alebo už SHA-3.

Na SHA-1 sa spolieha okrem iného aj nástroj na správu verzií súborov a zdrojových kódov Git, ktorý pomocou SHA-1 identifikuje jednotlivé objekty. Kedy, či a ako bude Git upgradnutý zatiaľ nie je jasné.

Použitý verejne známy útok na SHA-1 v každom prípade nie je tak univerzálny ako útok na staršiu a už prakticky nepoužívanú hashovaciu funkciu MD5 z roku 1992, ktorý umožňuje u MD5 vytvoriť kolíziu aj doplnením dvoch rozdielnych zvolených začiatkov. Takýto útok bol v 2012 zneužitý škodlivým kódom Flame, keď si útočníci vďaka MD5 kolízii vytvorili certifikát pre falšovanie aktualizácií Windows Update.

Na čo všetko sa dajú využiť kolízie so spoločným zvoleným začiatkom nie je jasné.

Stevens, ktorý je spoluautorom útoku a aj členom tímu za nájdenou SHA-1 kolíziou, v každom prípade zverejnil užitočný nástroj, ktorý umožňuje detekovať súbor vygenerovaný s cieľom dosiahnuť SHA-1 kolíziu. Nástroj je podľa prezentovaných informácií pravdepodobne výrazne univerzálnejší ako iba detektor konkrétnej kolízie nájdenej tímom, keď detekuje použitie metódy využitej v pôvodnom útoku.

Testované na útok sú podľa Google automaticky aj súbory posielané a ukladané v Gmail a Google Drive a pre dokumenty neobsahujúce citlivé informácie je možné využiť aj webový test s nahratím súboru na shattered.io.

Google informoval o nájdení kolízie v tomto oznámení, bližšie informácie je možné nájsť na shattered.io a v článku popisujúcom útok a nájdenie kolízie (PDF). Väčšie kolízne PDF dokumenty je možné stiahnuť zo shattered.io, menšie sa nachádzajú priamo v článku autorov kolízie.


      Zdieľaj na Twitteri


Myslíte si, že NSA a prípadne iné vlády dokázali hľadať kolízie SHA-1 skôr? (hlasov: 251)

Áno      88%
Nie      12%


Najnovšie články:

Samsung by konečne mohol uviesť SSD pre PCI Express 5.0, registroval si nové mená
Smartfóny v školách chce zakázať aj najväčší, najpokrokovejší a najliberálnejší americký štát
Známy výrobca uviedol SSD s extrémne vysokou TBW životnosťou
Nvidia sa stala najhodnotnejšou spoločnosťou sveta
NASA po problémoch opakovane posúva odlet Boeingu z ISS
Prvé notebooky s novým výkonným ARM procesorom sú oddnes dostupné
Japonci vyvinuli oveľa lepšie batérie s pevným elektrolytom, majú nahradiť gombíkové batérie
Starlink čoskoro začne ponúkať výrazne menšiu a lacnejšiu satelitnú anténu
Hubblov teleskop už funguje iba s jedným gyroskopom, je výrazne menej produktívny
Minimálne v Španielsku pomocou dát z ukradnutých zariadení vydierajú vlastníkov


Diskusia:
                               
 

Prosim Vas.... Kto dnes este pouziva SHA-1 ? Uz niekolko rokov pouzivame SHA-256 a vyssie (company policy)...
Odpovedať Známka: -7.4 Hodnotiť:
 

Dnes sha-1
Zajtra sha-256
Odpovedať Známka: 7.7 Hodnotiť:
 

Stará dobrá ponožka s peniazmi pod hlavnicou.
Nie dokument v pdf-u.

Odpovedať Známka: 2.2 Hodnotiť:
 

Najistejšia je zlatá tehla zakopaná pod slivkou v babkynej záhrade.
Odpovedať Známka: 2.2 Hodnotiť:
 

To už môže pozichrovat iba babka partizánma ktorá upgraidovala útočnú pušku na vzor SA-58.
Odpovedať Známka: 2.7 Hodnotiť:
 

Staci ked musk alebo niekto oznami ze zacina projekt dolovania zlata na asteroidoch a hodnota tehlicky pojde dooole
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

nebude najistejsia babka zakopana v zahrade a zlata tehla aj so "slifkou" u teba ?!
Odpovedať Hodnotiť:
 

No, ak bude SHA-256 potencionalne UNSECURE, tak prejdeme na vyssi standard...
Je velmi nezodpovedne od spolocnosti, ze pouzivaju SHA-1, ktora bola uz v 2005 oznacena ako nevyhovujuca...
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Pozdravujeme Linusa Torvaldsa a jeho GIT :D
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

Prejav úcty v Čierny deň kryptografie.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

tak konecne mozme desifrovat meciarove CDcko, ta ne?
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

je suis sha-1.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

sha1 je este pomerne rozsirena vec
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

Nástroju, umožňujúcemu detekciu, s cieľom dosiahnuť SHA-1 kolíziu vygenerovaného, súboru, vzhľadom ku zdroju na githube, samozrejme už prakticky nie je možné veriť.
Odpovedať Známka: 3.0 Hodnotiť:
 

chlapi, nasiel dakto info, ako dlho toto vytvorenie kolizie trvalo? som snad uplne blby, ale neviem to najst v clanku, ani v originali.
Odpovedať Známka: -4.0 Hodnotiť:
 

na skolach by mali zaviest predmet "citam s porozumenim"

"Google samozrejme výpočet realizoval naraz na mnohých CPU a GPU, koľko reálneho času výpočet trval spoločnosť nespresňuje."

imho radovo okolo roka, ked zapojili 110 ks. tesiel a 270 ks. 24-jadrovych 48-vlaknovych xeonov, co A) vyjde tipujem do pol melona a B) nemuselo by to zaberat vela miesta/objemu, zopar skrin

Odpovedať Známka: 2.3 Hodnotiť:
 

No urcite, 10k CPU jadier je nic. Predpokladam ze boli hodne pod mesiacom co sa vypoctu tyka, narocnejsia imho bola priprava.
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

ano mas pravdu, ak mali 1300 ks. tesiel a 3200 ks. 24-jadrovych xeonov (77k jadier), mohli to dat za mesiac

dost velka nevyhoda je, ze cenovo nam tam potom pribudaju cifry jak besne, lebo uz hento by stalo min. 7 cifier ($ ci €), resp. pravdepodobne aj 8 cifier (1 ci 2 na zaciatku)
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

uz pred 12-13 rokmi bolo sha 1 oznacene za nedostacujuce a odporucane prejst na ine.
to ze sa to nebralo do uvahy je ina vec
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

na akcentaciu vaznosti, nadpis mohol zniet, ze "...umoznuje falsovat elektronicky podpisane pdf" (ked je pouzite sha1 )
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Ja som v pohode - ja pouzivam DES
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

des a hroza
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

BFU z toho budu vedla ako Mojsej ked sa napije omylom H2O...uricte nebudu pozerat na verziu hash sifrovania...
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Posielam kvety
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Potrebujete naliehavú pôžičku pre podnikanie alebo platiť účty v úrokovou sadzbou vo výške 3%? Ponúkame osobné úvery, realitné úvery, obchodné úvery a ďalšie potenciálne jednotlivcom, firmám a subjektom spolupráce a organizácie. Bez ohľadu na vašej kreditnej skóre v rozmedzí od $ 5000 dolárov na 50 miliónov dolárov dolárov za maximálne po dobu 1-30 rokov, a ak áno, kontaktujte nás s detailmi nižšie.
Celé meno:__________
Omar: __________
Rod: __________
krajina:__________
postavenie:__________
Mesto: __________
Názov: __________
Sociálny status:__________
povolania: __________
Mesačný príjem:__________
Platné mobilné telefónne číslo: __________
Požadovaný úveru: suma __________
(Úveru a suma mena slovami): __________
Termín pôžička (ktorá bude stanovená v rokoch): __________
Účelom úveru: __________

S vďaka a ocenenie
Pán Anthony William
E-mail nám: barclayfinancialgroupfirm@gmail.com
Ja hovorím: +919108362494
Odpovedať Známka: -6.7 Hodnotiť:
 

Dobrý deň, To je informovať širokú verejnosť, že pani magret JAMES renomovanej súkromných veriteľov pôžičky otvára novú ekonomickú príležitosť pre všetkých tých, ktorí potrebujú žiadnu finančnú pomoc. Potrebujete naliehavú úver zrušte svoje dlhy alebo potrebujete domáci úver zlepšiť svoje podnikanie? Už ste niekedy boli odmietnutí bánk a ďalších finančných inštitúcií? Pozrite sa žiadne ďalšie, pretože sme tu pre všetky vaše finančné problémy. Zaistili sme 2% úverov úrokovej sadzby pre jednotlivcov, firmy a korporácie za jasným a zrozumiteľným spôsobom, podmienkami. Žiadna kontrola kreditu potrebné, 100% zaručená. E-mail: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

Že sa to konečne odhalilo, by nemalo byť označované za „čierny deň tajnopisu“, ale za „biely deň tajnopisu“!

S pozdravom: „Prajem vám pekný biely deň!“
Odpovedať Hodnotiť:
 

Myslíte si, že získať úver? Vy ste svoj vlastný biznis vážne núdzový úver? Dlhujete To je vaša príležitosť, svoje túžby, osobné pôžičky, pre viac informácií, zabezpečujeme obchodné úvery a firemné pôžičky s 2% úrokom, kontaktujte nás na e-mailu (andmoris38@gmail.com)


Odpovedať Hodnotiť:
 

Ste vážne potrebujete naliehavé financie na konsolidáciu dlhov / účtov? Potrebujete pôžičku na financovanie alebo rozširovať svoj podnik, projekt a budova? Alebo na nákup automobilov, kúpu domu a iných osobných úverov (fyzické osoby, spoločnosti, realitné a právnické osoby) atď. Vydávame dlhodobý a krátkodobý úver s maximálnou úrokovou sadzbou 2%. A ste 100% garantovaný bez čísla sociálneho poistenia, nevyžaduje sa žiadna kreditná kontrola, budeme sa venovať rozvoju podnikania, financovaniu a otvoriť nové príležitosti. Tak nás prosím kontaktujte e-mailom: harryloanfirm56@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Do you need a financial help? Are you in any financial crisis or do you need funds to start up your own business? Do you need funds to settle your debt or pay off your bills or start a good business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital services from local banks and other financial institutes? Here is your chance to obtain a financial services from our company. We offer the following finance to individuals-
*Commercial finance
*Personal finance
*Business finance
*Construction finance
*Business finance And many More:
and many more at 3% interest rate;
Contact Us Via Email: hksh.mlc01.copy@outlook.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

 

Dobrý deň, pane / ma.

Sme súkromná spoločnosť a ponúkame pôžičky s nízkymi úrokovými sadzbami pri určovaní výšky úveru je medzi 100 miliónmi úverových rezerv vo výške 1.000 dolárov pôžička na rozvoj podnikania: hrana / konkurencieschopnosť podnikov.

Ponúkame rôzne úvery

* Osobné pôžičky (zabezpečené a nezabezpečené)
* Podnikové úvery (zabezpečené a nezabezpečené)
* Konsolidačný úver
  
Žiadne poplatky vopred.

Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie tejto reklamy.
Ak chcete získať ďalšie informácie a otázky, pošlite nám e-mail dnes
skyworldloanfirm@gmail.com
skyworldloanfirms@yahoo.com


Sarah Williamsová.
Odpovedať Hodnotiť:
 


Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
Mr Mark Kent
Email: markkent5050@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 


Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
Mr Mark Kent
Email: markkent5050@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
Mr Mark Kent
Email: markkent5050@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+1%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+1%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact Name: SILKE CHRISTA CERVENY

Email: inquiry.dcifinancial@gmail.com

skype : inquiry.dcifinancial
Odpovedať Hodnotiť:
 

Dobrý deň, som nome Madame Aniello Lizi jedinec, ktorý ponúka medzinárodné pôžičky.
Kapitálu, ktorý sa použije na udelenie pôžičky medzi jednotlivcami v krátkodobom i dlhodobom horizonte v rozmedzí od
400 až 5 000000 € na všetky závažné osôb, ktoré sú v reálnom potrebujú, rýchlosť
Záujem je 2% ročne. Pripúšťam, že finančné pôžičky, pripravený investovať,
Som k dispozícii na uspokojenie mojich zákazníkov v maximálne 3 dní od prevzatia formulára žiadosti.
Nikto vážne zdržali.
Pre akékoľvek informácie ma prosím kontaktujte:
Mail:aniello01952@Gmail.com

Mail:aniello01952@Gmail.comOdpovedať Hodnotiť:
 

Instant Personal Loans – There are times when you might need money urgently at a very short notice but are running out of cash. You may wonder as to which lender might sanction a loan at such an occasion! Much to your surprise, you can avail instant personal loans immediately. They are processed very fast, say within 24 hours. You can use these loans for any personal need of yours. You also have the choice to apply for this loan online. Yes, within the comfort of your home, you can apply for this loan and save yourself of all the hassles which you might have to go through otherwise contact us now: email: housingfinance247@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

POTREBUJTE ÚVER na investovanie do svojej podnikateľskej činnosti alebo na vyplatenie dlhu,

Ponúkame úver s nízkou úrokovou sadzbou
Ponúkame úver od 1000 do 10 miliónov dolárov

Vráťte sa prosím na náš e-mail, aby sme vám mohli pomôcť

Naše webové stránky: http://maria-victoria-vargas-puyo.webnode.com

A kontaktujte nás s vaším menom, krajinou, sumou a trvaním

Náš e-mail: bankplcglobalaccess2@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vašu pozornosť.

Aby sme dali zmysel vašim malým a veľkým želaniam, sme odhodlaní investovať do všetkých oblastí podľa vášho výberu.

Potrebujete krátky a stredný termálny kredit?

Zvoľte sumu 5.000 €, ktorá bude mať hodnotu 5.000.000,00 €

Zdieľajte svoje želania na adrese didiergomesse@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Affordable Loan Offer (((( helmondkazimloans@gmail.com))))
Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
mrs joy
Email: ((((helmondkazimloans@gmail.com))))
Email:((((insaatbema@gmail.com))))


Odpovedať Hodnotiť:
 

UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

What is your situation? *Need 100% financing
*Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email
us today via email:(bdsfn.com@gmail.com)
Name :
Country :
Phone number :
Amount Needed as Loan :
Purpose of Loan :
Have you applied for loan online before (yes or no)
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Mrs.Emilia Fedorcakova
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+1%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+1%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact name: Azra Ishaque

Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

Skype : lintel.financialservicesplc
Odpovedať Hodnotiť:
 

IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.

You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.

Leasing Price : 4%+2%
Buying Price: 32%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

Jamesolsen Terrazas
email : info.iqfinanceplc@gmail.com
skype: cpt_young1
Odpovedať Hodnotiť:
 

Potrebujete financie vo výške 3% na zaplatenie účtov alebo založenie vlastnej firmy? Ak áno, obráťte sa na nás s nasledujúcimi podrobnosťami ... GLOBAL SOLUTION FINANCE COMPANY
globalsulutionfinance89@gmail.com

(1) celé meno
(2) Potrebné množstvo úveru
(3) Trvanie
(4) Štát
(5) Telefónne čísla
Napíšte nám: globalsulutionfinance89@gmail.com
Povedzte: +919205335862
Whatsapp: +919205335862

S Pozdravom,
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions.

BANK INSTRUMENT PARTICULARS

Instruments :Fully Cash Backed/Bank Guarantee (Standard ICC format)
Age :Fresh Cut
Interest Rate :ZeroCoupon
Term :One (1) years and One (1) day
Currency :USD/Euro
Bank Menu :Top WEB
Amount :As Advised by Beneficiary
Initial Deposit :Applies with Value of Instrument Needed
Invoice Price :Four (4%) Percent of the Face Value less the Initial Deposit Paid
Intermediary Fees : One Percent (1%) of Face Value payable by Beneficiary
Tranches : As per agreed tranches schedule
Delivery : Swift MT799/MT760
Payment : Swift MT103 (Wire Transfer)
Contact Name: Alex James
Email:charmfinanceplc@gmail.com
Skype ID:charmfinanceplc11

Odpovedať Hodnotiť:
 

We are direct providers of fresh cut bg, sblc, mtn, bonds and cds which we have specifically for lease. we do not have any broker chain in this offer or get involved in chauffer driven offers. you are at liberty to engage our leased instruments into trade programs as well as in other project(s) such as aviation, agriculture, petroleum, telecommunication, construction of dams, bridges and any other project(s) etc you can use these bank instruments for private placement platforms, commercial loan, business loans, credit lines and much more.


For further details contact us with the below information....

Contact : Vandor Rafferty
E-mail : raffertyvandor@gmail.com
Skype id : raffertyvandor@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE
AT THE BEST RATES AVAILABLE

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact name: Azra Ishaque

Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

Skype : lintel.financialservicesplc
Odpovedať Hodnotiť:
 

IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.

You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.

Leasing Price : 4%+1%
Buying Price: 32%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

WALSH SMITH, ROBERT
email : info.iqfinanceplc@gmail.com
skype: cpt_young1
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact name: Azra Ishaque

Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

Skype : lintel.financialservicesplc
Odpovedať Hodnotiť:
 

Finding a genuine provider of financial instrument is very challenging but
we are certified Financial Instrument providers in Ireland. Presently, we
only focus on BG/SBLC for Lease and Sale transactions. However, our Lease
BG/SBLC is 3+1% and Sale at 30+1%.

Should you find this interesting and acceptable? Kindly, contact us and we
shall review and respond with draft Contract/MOU within 48hrs maximum.

Please request for full procedure details if interested.

For further inquiry contact:
Name : Donagh Sheridan
Tel: +442033184306
E-mail : abdovfinancial.ltd@gmail.com
Skype id : abdovfinancial.ltd@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

We are authorized Financial consulting firm that work directly with
A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc

We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world.

We are equally ready to work with Brokers and financial
consultants/consulting firms in their respective countries.

Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned

We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial

Regards
WALSH SMITH, ROBERT
email : info.iqfinanceplc@gmail.com
skype: cpt_young1
Tel contact: +6285715122351
Registered No: 04374045
Odpovedať Hodnotiť:
 

If you are seeking Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease or Purchase we are the best financial institution to help you secure a verifiable and easily Monetized BG, SBLC and other financial instruments. At SPOT FINANCE, we are a group of experienced bankers, seasoned brokers with years of experience in the Financial Instrument industry. We deal directly with reliable Providers of BG, SBLC, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments issued by Top rated global banks.

Our procedure is TIME SAVING and transparent. With us, you can secure any face value of BG/SBLC from 10M – 10B (EURO/USD) in time for use in Heavy/Light project funding anywhere in the world.

Basically, we are here to help move your business to the next level.

Anticipating your interests,
Email: info.spotfinanceltd@gmail.com
Skype: spotfinanceltd

Sincere regards,
Gary Derek Beckett
SPOT FINANCE LTD
Odpovedať Hodnotiť:
 

Attn: Investors


We are exclusive agent to direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, MTN, Bonds, Bank draft and CDs which we have specifically for lease. We do not have any broker chain in this offer or get involved in Chauffer driven offers. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.
Regards,
Mr.Henry Ford
Email: fordhenryy1@gmail.com


Odpovedať Hodnotiť:
 

We are direct mandate to Certified Financial Instrument providers in United Kingdom. Our providers engage in Lease and Purchase of Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Loans and financial instruments issued from AAA Rated banks mainly HSBC London, Deutsche Bank AG Frankfurt and Barclays Bank. Our providers are very reliable, Ready, Willing and able to complete BG/SBLC between 10M-5B EURO/USD

We will be glad to share our working procedures with you upon request to proceed towards establishing a successful business relationship. Feel free to contact below

Email: heywoodfinanceltd@gmail.com
Skype: heywoodfinanceltd

Leasing Price: 4%+1%
Buying Price: 32%+2%
Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

Regards,
Henry Neville Moser
HEYWOOD FINANCE LTD
Odpovedať Hodnotiť:
 


Project Funding and Banking Instrument Such As {(BG/SBLC/LC/DC/MTN)} for lease and purchase

Sir

I am a financial consultant and have a very good and reputable Provider of some bank instruments we can only deliver fresh cut cash backed lease bank instrument {(BG/SBLC/LC/DC/MTN)} to you in accordance to our terms and condition. Our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc.

Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request.

Contact :Robert Glen
Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com
Skype: robertg.finance@gmail.com
BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!


Odpovedať Hodnotiť:
 

Ponuka pôžičiek medzi jednotlivcami avocatsaulo@gmail.com
WhatsApp: 0033 605 5488 96
ponúkame jednoduché, rýchle a spoľahlivé peňažné úvery v rozsahu od 1 000,00 Euro / $ do 1 000 000,00 Euro / $ na vážnych a úprimných ľudí, ktorí potrebujú peniaze s úrokovou sadzbou 3% l ročne. Pre viac informácií kontaktujte ma iba e-mailom: avocatsaulo@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Money lending offer between individuals avocatsaulo@gmail.com
WhatsApp: 0033 605 5488 96
we offer simple, fast and reliable money loan ranging from 1,000.00 Euro / $ to 1,000,000.00 Euro / $ to serious and honest people in need of money with a interest rate of 3% l 'an. For more information please contact me only by Email: avocatsaulo@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact name: Azra Ishaque

Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

Skype : lintel.financialservicesplc
Odpovedať Hodnotiť:
 

We can deliver leased instruments to Organisations or individuals with their preferred text verbiage as been approved by their bankers. We also offer sales option to interested buyers. Our terms and procedures are so flexible and workable by RWA clients. Our lease rate is (5)%+x%. X% IS Lessee broker's Commission and he determines his commission. Also we have facilities to discount BG and Put you into PPP Trading.

Contact Email: chowdutpal@gmail.com
Skype ID: utpal.chowdhury73

BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!
Odpovedať Hodnotiť:
 

Are you having one or two difficulties from other financial instrument lender? I want you to take a chance with us you will never regret doing business deal with our firm.We have direct and efficient providers.

I am the sole (Direct) mandate to several genuine efficient providers for lease/sales BG/ SBLC and other financial instruments, at reasonable prices, Issuance by top AAA rated Bank in Europe.Presently, we focus on BG/SBLC for Lease and Sale transactions, However, our Lease BG/SBLC/MTN is 3+1% and Sale at 30%+1%.

Should you find this interesting and acceptable? Kindly, contact us and we shall review and respond with DOA within 48hrs maximum.

Please request for full procedure details if interested.(WE MOVE FIRST)

BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

For further inquiry contact:

Contact us for further detail:
Email:~ summitfinancialplc@gmail.comContact us for your bank instruments such as SBLC/BG/LC/MTN 100% Protected

Odpovedať Hodnotiť:
 

We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds.

* FOR LEASING OF BG/SBLC

MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

LEASING FEE = 4%+2%

* FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC

PRICE = 32%+2%

MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.
Contact Name : Derek Byrne
Contact Email:
tclfinancialltd@gmail.com
Skype : tclfinancialltd@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

Dear, Sir/Ma.

We offer Legitimately FC and SS Bank Guarantee (BG) and Standby Letter of Credit (SBLC) alongside a number of other Bank Instruments specifically for Lease with the option of sale optionally available from a certified financial group. We deliver cautious of the time line required for the completion of transactions and other intermediaries are welcome to deal. Other financial instruments such as MTN, CD, DLC, PB are also available.

For genuine and Serious inquiry of any form please kindly contact me via the details below.

Contact : Mr. SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
Email: leasingmandate@gmail.com
Skype ID: leasingmandate

Regards
SIVAJOTHI GNANATHEEVAM
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact name: Azra Ishaque

Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

Skype : lintel.financialservicesplc

Odpovedať Hodnotiť:
 

We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c
Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.Name: Muhammed Emir Harun

Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com

Skype: info.financewizardltd@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Does your business need cash support for handling capital, property development or refurbishment? Are you looking to purchase new machinery/equipment to give your business a boost?
Whatever your business plans are,We Facilitate Loans,Letter of Credit(LC) Bank Guarantee (BG) & Standby Letter of Credit (SBLC) Fresh Cut Bank Instrument with Monetization.The bank instrument can be used for purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure a loan for your project or to establish a line of credit with your bank. We offer Bank Guarantee , all are issued from AAA Rated banks such as Deutsche Bank, HSBC Bank, UBS Zurich, Barclays Bank , Standard Chartered Bank HSBC HongKong E.T.C. For more information, Endeavour to contact me at your convenient time.
email:financeandstrategyltd@gmail.com
Skype:cid.bb534496aa95aec5
Odpovedať Hodnotiť:
 

(BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES

Dear Sir/Ma,

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

I will be glad to share with you our working procedures.

Name : Scott james

Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

(BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES

Dear Sir/Ma,

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

I will be glad to share with you our working procedures.

Name : Scott james

Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 


I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I work directly with the provider.

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

Contact Name: Alex James
Email:signetukfinanceplc@gmail.com
SKYPE:signetukfinanceplc@hotmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

(BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES

Dear Sir/Ma,

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

I will be glad to share with you our working procedures.

Name : Scott james

Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
Dear Sir/Ma,
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Scott james
Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.  
You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. 
Leasing Price : 6%+2%
Buying Price: 38%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

NAME  :Jason Edward
EMAIL :financialagentltd@gmail.com
SKYPE :financialagentltd@gmail.com    
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : scott james
Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
Skype : inquiry.securedfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : scott james
Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
Skype : inquiry.securedfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

My name is Mohammed Ahsan I'm a financial Consultant of a reputable firm Operating out of the United Kingdom
we provide Discrete Financial, Services for High Net Worth CEO's/Executives of Corporation & Senior Government Officials globally.
What we do is Legal & within the ambit of the law but following the Leakage of the Infamous United Kingdom
Papers & subsequent threat by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)
International Criminal Court (ICC)
Below is what my Sender can offer.
1, MT103 gpi automatic
2, MT103 wire transfer
3, MT103 TT
4, MT103/202 manual download
5, SBLC lease and Purchase

All bank instrument will be done via bank officer to bank officer, Receiver has to provide bank officer details
on DOA all brokers are welcome and guarantee of there payment after successful deal
kindly send me a message via email and WhatsApp.


Email: mohammedahsan877@gmail.com

WhatsApp- +19893413179
Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

POŽIADAJTE O SVOJU URGENTNÚ PÔŽIČKU S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% LÁSKU KONTAKTUJTE: richardray452@gmail.com
WHATSAPP +17087228255
Odpovedať Hodnotiť:
 

Need a Debt Loan To Pay Off Bills?
Take control of your debt today
Available Now Business Expansion Loan Offer?
Do you need a loan to pay off Bills?
Do you need a loan?
Do you need Personal Loan?
Business Expansion Loan?
Business Start-up, Education,
Debt Consolidation Loan
Hard Money Loans
Loan for any thing ?
We offer loan at low interest rate of 3%
Loan with no credit check,
Email us: indiabullsfinance366@gmail.com
Call or add us on what's app +91-9599047193

Odpovedať Hodnotiť:
 

Hello,

We Offer Swift MT760 BG/SBLC, FC MTN, Letter of Credit { LC }, MT103Etc.

N/B: Provider's Bank move first.

Let me know if you have any need for the above offers.

Thanks
Name:Jerry Osborne
Email:osbornej715@gmail.com
Skype:osbornejerry123@outlook.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Thomas Wolfgang
Email : inquiry.fastfunding@gmail.com
Skype : inquiry.fastfunding@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Execs Funding Solutions

We have Fresh Cut Bank Guarantee (BG) / StandBy Letter Of Credit (SBLC) specifically for BUY/LEASE Issuance by HSBC London / Hongkong, Barclays Bank, Deutsche Bank AG Frankfurt, and many other 25 top AA rated Banks. We also secure funding to facilitate and enhance your business and projects. Also we are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds.

For further inquiry contact us via Email: fundingsolutions@execs.com OR execsfundingsolutions@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

CONTACT US FOR ALL KINDS OF HACKING JOBs @ We offer professional hacking services,we offer the following services;
-University grades changing
-Bank accounts hack
-Erase criminal records hack
-Facebook hack
-Twitters hack
-email accounts hack
-Grade Changes hack
Contact us on whatsapp + 1 681 532 3704
Email- n17833408@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.
You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.
Leasing Price : 6%+2%
Buying Price: 38%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

NAME :Jason Edward
EMAIL :financialagentltd@gmail.com
SKYPE :financialagentltd@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

FINANCIAL PLANNING LOAN COMPANY
DO YOU NEED A FINANCIAL HELP? ARE YOU IN ANY FINANCIAL CRISIS OR DO YOU NEED FUNDS TO START UP YOUR OWN BUSINESS? DO YOU NEED FUNDS TO SETTLE YOUR DEBT OR PAY OFF YOUR BILLS OR START A GOOD BUSINESS? DO YOU HAVE A LOW CREDIT SCORE AND YOU ARE FINDING IT HARD TO OBTAIN CAPITAL SERVICES FROM LOCAL BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTES? HERE IS YOUR CHANCE TO OBTAIN FINANCIAL SERVICES FROM OUR COMPANY. WE OFFER THE FOLLOWING FINANCE TO INDIVIDUALS- *COMMERCIAL FINANCE *PERSONAL FINANCE *BUSINESS FINANCE *CONSTRUCTION FINANCE *BUSINESS FINANCE AND MANY MORE: FOR MORE DETAILS.CONTACT US VIA. EMAIL at: {Libertyprivatefunding@yahoo.com},
or better still you can decide to send us a message directly on WhatsApp via : {+447535135409}, loan with us today and be credited within a lightning speed.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Hello,

We Offer Swift MT760 BG/SBLC, FC MTN, Letter of Credit { LC }, MT103Etc.

N/B: Provider's Bank move first.

Let me know if you have any need for the above offers.

Thanks
Name: Jerry Osborne
Email: osbornej715@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING PRICE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PURCHASE PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Christopher Liam
Email : trustedfinancemandate@gmail.com
Skype : trustedfinancemandate@gmail.com
WhatsApp: +13475948294
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING PRICE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PURCHASE PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Christopher Liam
Email : trustedfinancemandate@gmail.com
Skype : trustedfinancemandate@gmail.com
WhatsApp: +13475948294
Odpovedať Hodnotiť:
 

HELLO Loan Offer Alert For Everyone! Are you financially down and you need an urgent credit/financial assistance? Or are you in need of a loan to start-up/increase your business or buy your dream house. GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. WhatsApp:+447535135409 Email: Libertyprivatefunding@yahoo.com , they are Reliable, Fast in communication and Trusted.

Odpovedať Hodnotiť:
 

GET RICH WITH BLANK ATM CARD ... Whatsapp: +18033921735

I want to testify about Dark Web blank atm cards which can withdraw money from any atm machines around the world. I was very poor before and have no job. I saw so many testimony about how Dark Web Cyber hackers send them the atm blank card and use it to collect money in any atm machine and become rich.(DWCHZONE@GMAIL.COM) I email them also and they sent me the blank atm card. I have use it to get 250,000 dollars. withdraw the maximum of 5,000 USD daily. Dark Web is giving out the card just to help the poor. Hack and take money directly from any atm machine vault with the use of atm programmed card which runs in automatic mode.

You can also contact them for the service below

* Western Union/MoneyGram Transfer

* Bank Transfer

* PayPal / Skrill Transfer

* Crypto Mining

* CashApp Transfer

Email: dwchzone@gmail.com

Text & Call or WhatsApp: +18033921735

Visit: https://darkwebcycberhackers.com
Odpovedať Hodnotiť:
 


GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE
AT THE BEST RATES AVAILABLE

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC

MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1MLEASING FEE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days

Name :karen perry

Email :karenperry830@gmail.com
Skype: karenperry830@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable conditionfrom a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc.

Contact : Mr. Richard Chadwich
Contact Email: ribellodasilver01.finance@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING PRICE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PURCHASE PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Christopher Liam
Email : trustedfinancemandate@gmail.com
Skype : trustedfinancemandate@gmail.com
WhatsApp: +13475948294
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING PRICE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PURCHASE PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Christopher Liam
Email : trustedfinancemandate@gmail.com
Skype : trustedfinancemandate@gmail.com
WhatsApp: +13475948294
Odpovedať Hodnotiť:
 

Do you need a financial help? Are you in any financial crisis or do you need funds to start up your own business? Do you need funds to settle your debt or pay off your bills or start a good business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital services from local banks and other financial institutes? Here is your chance to obtain a financial services from our company. We offer the following finance to individuals-
*Commercial finance
*Personal finance
*Business finance
*Construction finance
*Business finance And many More:
and many more at 3% interest rate;
Contact Us Via Email: ronniefinancehome247@gmail.com

Whats App +91 93118 56893
Dr. Mark Thomas
Odpovedať Hodnotiť:
 

Loans For Everyone.
Hello, Loan offers at an affordable interest rate of 2 %. Many banks have rejected you. Do you need to finance your debt consolidation? Do you need financing to help your business get back? I provide loans to interested parties at a very reasonable interest rate of 2%. If you are interested contact me via Email : Josefkupka870@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Loans For Everyone.
Hello, Loan offers at an affordable interest rate of 2 %. Many banks have rejected you. Do you need to finance your debt consolidation? Do you need financing to help your business get back? I provide loans to interested parties at a very reasonable interest rate of 2%. If you are interested contact me via Email : Josefkupka870@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Loans For Everyone.
Hello, Loan offers at an affordable interest rate of 2 %. Many banks have rejected you. Do you need to finance your debt consolidation? Do you need financing to help your business get back? I provide loans to interested parties at a very reasonable interest rate of 2%. If you are interested contact me via Email : Josefkupka870@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Loans For Everyone.
Hello, Loan offers at an affordable interest rate of 2 %. Many banks have rejected you. Do you need to finance your debt consolidation? Do you need financing to help your business get back? I provide loans to interested parties at a very reasonable interest rate of 2%. If you are interested contact me via Email : Josefkupka870@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Loans For Everyone.
Hello, Loan offers at an affordable interest rate of 2 %. Many banks have rejected you. Do you need to finance your debt consolidation? Do you need financing to help your business get back? I provide loans to interested parties at a very reasonable interest rate of 2%. If you are interested contact me via Email : Josefkupka870@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

THIS IS A "MUST READ" FOR ALL CRYPTO CURRENCY SCAM VICTIMS AND EVERYONE BATTLING WITH POOR CREDIT SCORE.

WHAT IS THE TENDENCY OF ACTUALLY GETTING BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY POSSIBLE. DO YOU DESIRE CREDIT REPAIR?(TRANSUNION, EQUIFAX, EXPERIAN)? YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS.

Recovery Precinct is a financial regulator, private investigation and funds recovery body. We specialize in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. We are also experts in credit repair.

Visit www.recoveryprecinct.com now to report your case or contact our support team via the contact information below to get started.

📪 recoveryprecinct@gmail.com

Stay Safe !
Odpovedať Hodnotiť:
 

Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score.

Personal Loans (Secure and Unsecured)
Business Loans (Secure and Unsecured)
Consolidation Loan and many more.

Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. contact
Asia Loan Company Ltd
asialoancompanyltd@gmail.com
Call/Whats-App +919319926618
Dr. Sipos Csaba
Odpovedať Hodnotiť:
 

We are genuine certified Financial Instrument providers. Presently, we only focus on BG/SBLC for Lease and purchase purposes. Our Lease BG/SBLC is 4+2% and purchase at 32+2%.

Kindly contact us for our procedures and be sure that we would respond within 48hrs maximum.

For further inquiry contact: BERRIDGE, Ian

Email: bizfinleasingltd@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. BANK INSTRUMENT PARTICULARS Instruments :Fully Cash Backed, Fresh Cut Bank Guarantee (Standard ICC format) Age :One (1) years and One (1) day Rate :Leasing: 3+2, Purchase: 32+2 Currency :USD/Euro Bank :Top A Rated banks Amount :As Advised by Beneficiary Intermediary Fees : Two Percent (2%) of Face Value payable by Beneficiary Tranches : As per agreed tranches schedule Delivery : Swift MT799/MT760 Payment : Swift MT103 (Wire Transfer) Contact Name: Micheal paker Email:bramblesfinanceplc@gmail.com Skype ID:bramblesfinanceplc
Odpovedať Hodnotiť:
 

Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable conditionfrom a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc.

Contact : Mr. Richard Chadwich
Contact Email: ribellodasilver01.finance@gmail.com


With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project.
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING PRICE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PURCHASE PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Christopher Liam
Email : trustedfinancemandate@gmail.com
Skype : trustedfinancemandate@gmail.com
WhatsApp: +13475948294
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.
FOR LEASING OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING PRICE = 4%+2%
FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
PURCHASE PRICE = 32%+2%
Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
loan financing by providing you with yearly.
RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
I will be glad to share with you our working procedures.
Name : Christopher Liam
Email : trustedfinancemandate@gmail.com
Skype : trustedfinancemandate@gmail.com
WhatsApp: +13475948294
Odpovedať Hodnotiť:
 

Fast online loans under the most favorable conditions! 2% interest. Contact us via (Whats App) number:+917310847059 contact email id : sumitihomelend@gmail.com

Mr. Sumiti.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Crypto trading is super profiting with the help of a professional trader earning for you.. investors has been benefiting , you too can participate and start earning 700% profit weekly from home trading USDT, Bitcoin and Ethereum and more.Platform 100% genuine contact on WhatsApp: +27633586789 or Email: wilsontradeszone@gmail.com with an investment of 500 Euros you can earn upto 3500 Euros in 7 days
Odpovedať Hodnotiť:
 


Alla vostra attenzione:

Avete problemi di finanziamenti?

Volete migliorato la vostra vita?

Preoccupato più li può che avete una soluzione ai vostri problemi.

Siamo un'organizzazione molto seri che funziona da anni nel settore finanziario.

Volete volere contattarli per più precisione.

Non dimenticate precisato vostro importi.

NB: Il nostro finanziamento inizia a partire da 5.000€ a 5.000.000.00 €.

Potete scriverlo al mio indirizzo mail E-mail : yvette.defonds@gmail.com

Odpovedať Hodnotiť:
 

Offerta di prestito urgente.
Ciao,

Siamo certificati per offrire le tipologie di prestito O qualsiasi tipo di finanziamento seguente: Prestito privato? Prestiti per affari? Credito per consolidamento debiti? Migliorare la tua casa? Credito di investimento? Crediti disponibili? Prestiti personali? Prestiti commerciali? Prestito combinato? Prestiti di consolidamento? Se sei interessato contattaci:( yvette.defonds@gmail.com )

Odpovedať Hodnotiť:
 

Dear Sir/Ma,

Does your business need cash support for handling capital? Are you looking to purchase new machinery/equipment to give your business a boost?
Our LOANS and BG/SBLC are designed to meet your business needs.
email:secureswiftinvestment@outlook.com


Thanks
Odpovedať Hodnotiť:
 

GOOD DAY, I'm here to bring you good news from PROF CINDY INVESTMENTS Loan Offer, Blank ATM Cards And Bitcoin Investments. Have you been trying to get a real Loan lender, I got my business loan amount $640,000.00 from Prof.Cindy Alberto LAST WEEK to start up business. Do you need a blank ATM Card or bitcoin and it has been a problem trying to get one? Here is Prof Cindy Investments Blank ATM Card Offer, Loan Offer, Bitcoin/Recovery Offer easy and affordable to get and it can be delivered to you waiting 24hrs after you have made your order from her by Email profcindyinvestments@hotmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

HEARTLAND LOAN FIRM
HEAD OFFICE --52, South Campbell Springfield UNITED KINGDOM
E-MAIL ADDRESS - {heartlandloancenter4@gmail.com}

Welcome to HEARTLAND LOAN FIRM, we provide loans from the
Range from $900 to $900,000,000 At 2% interest rate.
We offer all types of loans below -

CHARLENE TAYLOR
www.heartlandloan.webs.com


Odpovedať Hodnotiť:
 

HEARTLAND LOAN FIRM
HEAD OFFICE --52, South Campbell Springfield UNITED KINGDOM
E-MAIL ADDRESS - {heartlandloancenter4@gmail.com}

Welcome to HEARTLAND LOAN FIRM, we provide loans from the
Range from $900 to $900,000,000 At 2% interest rate.
We offer all types of loans below -

CHARLENE TAYLOR
www.heartlandloan.webs.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

We have direct access to genuine providers of Bank Guarantee (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Loan. Issuance is by AA rated Bank in Europe, Middle East, Asia and USA.
We also monetize same BG/SBLC for 100% cash if you do not have a monetizer.

Our bank instruments can be engaged in PPP Trading, Discounting Signature Projects like Construction, Oil and gas, Telecommunication etc.

Please contact me for full details:
Whatsapp : +16135085843
Name: Garvan Mairead

Email: inquiry.trustedfinanceplc@gmail.com

Skype : inquiry.trustedfinance@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Hledáte půjčku na dům, na podnikání, na nákup auta, zahájení vlastního podnikání. máme pro vás nejlepší nabídku, naše služby jsou 100% spolehlivé, pokud potřebujete nebankovní půjčku s nízkou úrokovou sazbou, kontaktujte nás pro více informací
email:bouzekmilan245@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable condition from a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc.

Contact : Mr. Richard Chadwich
Contact Email: ribellodasilver01.finance@gmail.com
Whatsapp # : +380 50 591 6795
Odpovedať Hodnotiť:
 

We have direct access to genuine providers of Bank Guarantee (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Loan. Issuance is by AA rated Bank in Europe, Middle East, Asia and USA.
We also monetize same BG/SBLC for 100% cash if you do not have a monetizer.

Our bank instruments can be engaged in PPP Trading, Discounting Signature Projects like Construction, Oil and gas, Telecommunication etc.

Please contact me for full details:
Whatsapp : +16135085843
Name: Garvan Mairead

Email: inquiry.trustedfinanceplc@gmail.com

Skype : inquiry.trustedfinance@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

My name is Karla from USA, I want to tell everyone reading this article that you should not contact any fake spell caster who can't render any help to your problems rather complicated your problems. I want to recommend a genuine powerful spell caster to you who helped me when my ex-husband left me, psychic MUMBE SPELL CASTER brought back my ex-husband who I have already lost hope on within 24 hours. He only sent me some materials with instructions after he finish the love spell on him and now my husband is back and loves me more than ever before. You can contact him any time directly via email address: mumbegreatspell@gmail.com his spell is 100% effective and there is no upfront payment
Odpovedať Hodnotiť:
 

Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable condition from a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc.

Contact : Mr. Richard Chadwich
Contact Email: ribellodasilver01.finance@gmail.com
Whatsapp # : +380 50 591 6795
Odpovedať Hodnotiť:
 

I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location (WhatsApp) number +918131026914 or email pacificlanding350@gmail.com Pacific landing Services Mr. Gupta Dwyer.
Odpovedať Hodnotiť:
 

help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address:jamesmckaywizard at gmail dot com or WhatsApp +31647340446

Odpovedať Hodnotiť:
 

It was indeed an amazing service, this will forever be the best service I got on the internet. I strongly recommend this team to anyone going through similar situation with their investment or fund theft to speedily lookup this team for the best appropriate solution so as to avoid getting burnt by other fake recovery agents. Send your complaint now!!! Contact info: jamesmckaywizard at gmail dot com or WhatsApp +31647340446.. Remarkable Help
Odpovedať Hodnotiť:
 

CLICK HERE TO GET YOUR RETURNED CRYPTO FROM SCAMMERS -

Using Crypto Legitimate Recovery has a lot of advantages. First and foremost, victims can rest easy knowing that there is a possibility of getting their lost money back. Second, by holding con artists responsible, victims can aid in the battle against cybercrime and stop others from becoming victims of the same schemes. Ultimately, victims can avoid wasting time and effort trying to retrieve their money by using Crypto Legitimate Recovery Services. With Crypto Legitimate Recovery experience, victims can feel certain that their case is in capable hands even though recovering lost assets can be a difficult and time-consuming procedure. They can be reached through the link below.

Email: crytolegitimate@hotmail.com

TELEGRAM: @cryptolegitimate

You can also contact them for the service below
Odpovedať Hodnotiť:
 

Secrets of winning the lottery with spell.

My name is Kenneth Foy 61, of Parrish, claimed a $1 million prize from the March 5 POWER BALL® drawing at Lottery Headquarters in Tallahassee.. I want to share my amazing testimony on how Dr Graham blessed my life. I have been playing lottery game for long now and I don’t usually win, I came across a testimony of someone testifying about how Dr Graham prayed for him and gave him a lottery game numbers to play and he won big amount of money.I never knew spell was very powerful until I won my first $1 million lottery with the help of Dr Graham. Not just that, I can still remember when I contacted him, he told me he will help me win the lottery Numbers. Dr Graham has been so good to me, so I urge everyone trying so hard to win lottery to visit Dr Graham, he is the best when it comes to winning lottery.You can reach him via his info below Email: dr.graham.spelltemple@gmail.com or Whatsapp:+19803357636
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár