neprihlásený Pondelok, 16. júla 2018, dnes má meniny Drahomír   DonaskaKvetov.sk - donáška kvetov v SR a zahraničí Pošli kvety
Čierny deň kryptografie, zverejnená prvá kolízia SHA-1. Umožňuje falšovať PDF

Štvrtok 23. februára sa zapíše veľkými písmenami do dejín kryptografie, keď v tejto deň bola oznámená a zároveň zverejnená prvá verejne známa kolízia hashovacej funkcie SHA-1. Postaral sa o to Google, ktorý kolíziu našiel pomocou jedného z najväčších kedy uskutočnených výpočtov. Kolízia je navyše praktická a umožňuje falšovať PDF podpisované pomocou SHA-1.

Značky: kryptografiaGoogle

DSL.sk, 24.2.2017


Štvrtok 23. februára sa zapíše veľkými písmenami do dejín kryptografie, keď v tejto deň bola oznámená a zároveň zverejnená prvá verejne známa kolízia hashovacej funkcie SHA-1.

Postaral sa o to Google, ktorý kolíziu našiel pomocou jedného z najväčších kedy uskutočnených výpočtov.

Nevyužil pritom žiadne výrazne zlepšené teoretické poznatky, keď staval na útoku navrhnutom v roku 2013.

Nájdená kolízia je ale navyše praktická a umožňuje falšovať PDF podpisované pomocou SHA-1. Po teoretickom prekonaní je tu tak už konkrétny potvrdený praktický dôvod, prečo okamžite prestať SHA-1 veriť.

Ako býva zvykom v poslednej dobe u bezpečnostných zraniteľností, kolízia dostala aj svoje meno, Shattered s prvým t štylizovaným ako jednotka.

Hashovacia funkcia SHA-1

Úlohou hashovacej funkcie je z ľubovoľne dlhého reťazca bajtov, napríklad súboru, vypočítať na praktické účely krátky tzv. odtlačok.

Ten má byť v rámci praktických limitov jednoznačný a pri dobrej hashovacej funkcii nemôže byť možné prakticky skonštruovať tzv. kolíziu, dve správy s rovnakým odtlačkom.

Hashovacie funkcie sa okrem iného využívajú napríklad pri elektronickom podpise dokumentu na zmenšenie veľkosti podpisu, keď sa namiesto vytvorenia podpisu v podobe aplikácie kryptografického algoritmu na celý dokument tento aplikuje iba na jeho hash sumu.

Minimálne v minulých rokoch najviac používaná hashovacia funkcia SHA-1 z roku 1995 vytvára odtlačok dĺžky 20 bajtov, teda 160 bitov.

Teoreticky prekonaná

V prípade SHA-1 by tak útok hrubou silou dokázal nájsť kolíziu, dve správy s rovnakým odtlačkom, na 2 ^ 80 výpočtov SHA-1, čo je zatiaľ prakticky nerealizovateľné.

Už v roku 2005 sa objavil prvý teoretický útok na SHA-1, ktorý by dokázal nájsť kolíziu na 2 ^ 69 operácií.

Až útok z roku 2013, ktorý bol aktuálne využitý, má ale už pomerne praktickú zložitosť, keď umožňuje nájsť kolíziu s výpočtovou zložitosťou ekvivalentnou 2 ^ 61 výpočtom SHA-1. Až doteraz, aspoň podľa verejne dostupných informácií, ale útok nebol zrealizovaný a nebola známa žiadna kolízia SHA-1.

Už na základe tohto útoku experti odporúčali prestať SHA-1 používať a hashovacia funkcia sa minulý rok prestala používať u nových vydávaných certifikátov, pričom tento rok prehliadače začínajú certifikáty využívajúce SHA-1 označovať za nedôveryhodné.

Napriek tomu je vo viacerých oblastiach SHA-1 ešte bežne využívaná.

Kolízia

Vo štvrtok Google ale oznámil aj nájdenie reálnej kolízie SHA-1, teda nájdenie dvoch konkrétnych správ s rovnakou SHA-1 hash sumou.
Nájdené kolidujúce správy M(1) a M(2) (hore) skladujúce sa obe z dvoch častí pri zvolenom spoločnom začiatku P (dole), kliknite pre zväčšenie (zdroj: Google / CWI)Spolupracoval na tom s expertami z holandského inštitútu Centrum Wiskunde and Informatica, CWI, na čele s Marcom Stevensom, ktorí stoja za pôvodným teoretickým útokom.

Tento útok umožňuje nájsť ku zvolenému začiatku P dve správy M(1) a M(2) také, že SHA-1 hash sumy spojenej správy P s M(1) a správy P s M(2) budú rovnaké. Následne samozrejme vzhľadom na postupný výpočet SHA-1 po 64-bajtových blokoch je za tieto správy možné doplniť ľubovoľný ďalší rovnaký reťazec, s ktorým budú mať obe správy stále spoločnú rovnakú hash.

Tím okrem demonštrácie kolízie navyše našiel prakticky zneužiteľnú kolíziu. Dokázal vytvoriť totiž dva PDF súbory, ktoré majú rozdielny zmysluplný obsah a pritom rovnakú SHA-1 sumu.

Za spoločný začiatok si zvolil 192 bajtov zodpovedajúcich začiatku platného PDF, ktorý umožňuje takúto kolíziu prakticky využiť. Pomocou náročného výpočtu ho doplnil dvomi rozdielnymi 128-bajtovými reťazcami, ktoré majú spolu s ním rovnakú SHA-1 hash sumu.

Detaily kolidujúcich PDF

Pre praktickosť útoku tím použil vylepšenie principiálnej metódy navrhovanej už skôr na využitie prípadnej kolízie v hashovacích funkciách vo viacerých formátoch súborov. Metóda vo všeobecnosti počíta s prítomnosťou dát pre obe podoby dokumentu zároveň v oboch kolidujúcich súboroch, pričom rozdiely v líšiacich sa častiach súborov sú využité vďaka možnostiam konkrétneho formátu na výber jednej alebo druhej podoby dát.

Tím konkrétne použil v PDF zahrnutý obrázok formátu JPEG, pričom začiatočná hlavička JPEG-u je v zvolenom spoločnom začiatku a obrazové dáta zrejme oboch podôb v rovnakej doplnenej časti súborov.


Ukážka podoby dvoch rozdielnych PDF s rozdielnou farbou pozadia s rovnakou SHA-1 sumou, kliknite pre zväčšenie (zdroj: Google / CWI)Tím zatiaľ kompletné detaily nezverejnil, naznačuje ale využitie rozdielnych častí súborov na zmenu pozície odkiaľ sa použijú obrazové dáta JPEG-u a teda ktorá podoba sa zvolí.

Kompletné detaily použitej techniky aj kód umožňujúci uskutočniť útok plánuje tím zverejniť v súlade s politikou Google o 90 dní.


Základná schéma vygenerovaných kolidujúcich PDF, kliknite pre zväčšenie (zdroj: Google / CWI)Nájdená kolízia je zrejme univerzálne použiteľná na vytvorenie dvojíc PDF s rovnakou SHA-1 s ľubovoľným obsahom. A teda pre vytvorenie takýchto PDF s iným obsahom nie je potrebné zopakovať výpočet tímu ale je možné využiť ním vytvorenú kolíziu. Google totiž okrem iného avizuje aj sprístupnenie nástroja, ktorý umožní vytvárať takéto kolidujúce PDF so zatiaľ nespresnenými obmedzeniami.

Zároveň Google zverejnil hneď dve dvojice rozdielnych PDF s rovnakými SHA-1 hash využívajúce rovnakú kolíziu, okrem dvojice cca 442 KB dokumentov aj dva výrazne menšie o veľkosti iba 2719 bajtov.

Keďže kolízia aj tieto dokumenty sú verejne prístupné, dá sa predpokladať, že experti po analýze využitých možností formátov JPEG a PDF prídu s návodom na vytvorenie iných kolíznych PDF výrazne skôr ako za 90 dní.

Výpočet

Tím kolíziu hľadal na serveroch Google a podľa neho išlo o jeden z najväčších doteraz realizovaných výpočtov.

Pre praktické aspekty výpočtov mal tento nakoniec väčšiu zložitosť ako teoretický útok, keď potrebné výpočty boli ekvivalentné 2 ^ 63.1 výpočtov SHA-1 namiesto 2 ^ 61. To znamenalo podľa Google cca 9.2 x 10 ^ 18 SHA-1 výpočtov.

Výpočet bol 100-tisíc krát rýchlejší ako útok hrubou silou.

Skladal sa z dvoch fáz, prvej realizovanej na CPU a druhej realizovanej na GPU. Prvá fáza vyžadovala cca 6500 rokov výpočtov na jednom jadre moderných x86 CPU, druhá náročnejšia fáza cca 110 rokov výpočtov na Nvidia Tesla K20.

Google samozrejme výpočet realizoval naraz na mnohých CPU a GPU, koľko reálneho času výpočet trval spoločnosť nespresňuje.

Pri prenajatí si výpočtového výkonu GPU od Amazonu by druhá náročnejšia fáza výpočtu pri komerčných cenách stála cca 560 tisíc dolárov, pri využívaní občasných výhodných cien pri nevyťaženej kapacite cca 110 tisíc dolárov.

Dôsledky a ochrana

Na základe dostupných informácií v súčasnosti už prakticky nie je možné veriť overeniu PDF dokumentu pomocou jeho SHA-1 sumy a užívateľom nie je napríklad odporúčané elektronicky podpisovať PDF dokument, ak sa pri podpise využíva odtlačok pomocou SHA-1.

Ako príklad zneužitia Google uvádza scenár, v ktorom prenajímateľ dá nájomcovi podpísať zmluvu s nižším nájmom ale zároveň má k dispozícii verziu s rovnakou SHA-1 a inou vyššou sumou nájmu, pre ktorú je vytvorený elektronický podpis nájomcu tiež platný.

Zverejnené informácie zároveň ukazujú, že nájdenie kolízie je pri zainvestovaní maximálne niekoľkých stoviek tisíc dolárov praktické a odporúčané je tak prestať veriť SHA-1 ako takej. Odporúčaním je prejsť na novšie hashovacie funkcie, SHA-256 prípadne iné verzie SHA-2 alebo už SHA-3.

Na SHA-1 sa spolieha okrem iného aj nástroj na správu verzií súborov a zdrojových kódov Git, ktorý pomocou SHA-1 identifikuje jednotlivé objekty. Kedy, či a ako bude Git upgradnutý zatiaľ nie je jasné.

Použitý verejne známy útok na SHA-1 v každom prípade nie je tak univerzálny ako útok na staršiu a už prakticky nepoužívanú hashovaciu funkciu MD5 z roku 1992, ktorý umožňuje u MD5 vytvoriť kolíziu aj doplnením dvoch rozdielnych zvolených začiatkov. Takýto útok bol v 2012 zneužitý škodlivým kódom Flame, keď si útočníci vďaka MD5 kolízii vytvorili certifikát pre falšovanie aktualizácií Windows Update.

Na čo všetko sa dajú využiť kolízie so spoločným zvoleným začiatkom nie je jasné.

Stevens, ktorý je spoluautorom útoku a aj členom tímu za nájdenou SHA-1 kolíziou, v každom prípade zverejnil užitočný nástroj, ktorý umožňuje detekovať súbor vygenerovaný s cieľom dosiahnuť SHA-1 kolíziu. Nástroj je podľa prezentovaných informácií pravdepodobne výrazne univerzálnejší ako iba detektor konkrétnej kolízie nájdenej tímom, keď detekuje použitie metódy využitej v pôvodnom útoku.

Testované na útok sú podľa Google automaticky aj súbory posielané a ukladané v Gmail a Google Drive a pre dokumenty neobsahujúce citlivé informácie je možné využiť aj webový test s nahratím súboru na shattered.io.

Google informoval o nájdení kolízie v tomto oznámení, bližšie informácie je možné nájsť na shattered.io a v článku popisujúcom útok a nájdenie kolízie (PDF). Väčšie kolízne PDF dokumenty je možné stiahnuť zo shattered.io, menšie sa nachádzajú priamo v článku autorov kolízie.


      Zdieľaj na Twitteri


Myslíte si, že NSA a prípadne iné vlády dokázali hľadať kolízie SHA-1 skôr? (hlasov: 251)

Áno      88%
Nie      12%


Najnovšie články:

Výlety do vesmíru budú stáť iba 200 až 300 tisíc, možno už budúci rok
Predaje PC prvýkrát po rokoch trošku výraznejšie narástli
Spustený teleskop so 64 anténami, bude analyzovať vodík a formovanie galaxií
Netflix prekonal HBO v počte nominácií na Emmy
Intel má nové Coffee Lake CPU pre náročných používateľov
Chrome chráni proti Spectre, spotreba pamäte sa ale zvýšila o 10% až 13%
Slovensko uspelo na matematickej olympiáde, máme šesť medailí
Zlodeji vykradli Apple obchod za pár sekúnd
Železniciam mesiace nefunguje WiFi vo vlakoch, problém neriešili
Klasický je už iba každý desiaty predaný mobil


Diskusia:
                               
 

Prosim Vas.... Kto dnes este pouziva SHA-1 ? Uz niekolko rokov pouzivame SHA-256 a vyssie (company policy)...
Odpovedať Známka: -7.4 Hodnotiť:
 

Dnes sha-1
Zajtra sha-256
Odpovedať Známka: 7.7 Hodnotiť:
 

Stará dobrá ponožka s peniazmi pod hlavnicou.
Nie dokument v pdf-u.

Odpovedať Známka: 2.2 Hodnotiť:
 

Najistejšia je zlatá tehla zakopaná pod slivkou v babkynej záhrade.
Odpovedať Známka: 2.2 Hodnotiť:
 

To už môže pozichrovat iba babka partizánma ktorá upgraidovala útočnú pušku na vzor SA-58.
Odpovedať Známka: 2.7 Hodnotiť:
 

Staci ked musk alebo niekto oznami ze zacina projekt dolovania zlata na asteroidoch a hodnota tehlicky pojde dooole
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

nebude najistejsia babka zakopana v zahrade a zlata tehla aj so "slifkou" u teba ?!
Odpovedať Hodnotiť:
 

No, ak bude SHA-256 potencionalne UNSECURE, tak prejdeme na vyssi standard...
Je velmi nezodpovedne od spolocnosti, ze pouzivaju SHA-1, ktora bola uz v 2005 oznacena ako nevyhovujuca...
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Pozdravujeme Linusa Torvaldsa a jeho GIT :D
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

Prejav úcty v Čierny deň kryptografie.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

tak konecne mozme desifrovat meciarove CDcko, ta ne?
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

je suis sha-1.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

sha1 je este pomerne rozsirena vec
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

Nástroju, umožňujúcemu detekciu, s cieľom dosiahnuť SHA-1 kolíziu vygenerovaného, súboru, vzhľadom ku zdroju na githube, samozrejme už prakticky nie je možné veriť.
Odpovedať Známka: 3.0 Hodnotiť:
 

chlapi, nasiel dakto info, ako dlho toto vytvorenie kolizie trvalo? som snad uplne blby, ale neviem to najst v clanku, ani v originali.
Odpovedať Známka: -4.0 Hodnotiť:
 

na skolach by mali zaviest predmet "citam s porozumenim"

"Google samozrejme výpočet realizoval naraz na mnohých CPU a GPU, koľko reálneho času výpočet trval spoločnosť nespresňuje."

imho radovo okolo roka, ked zapojili 110 ks. tesiel a 270 ks. 24-jadrovych 48-vlaknovych xeonov, co A) vyjde tipujem do pol melona a B) nemuselo by to zaberat vela miesta/objemu, zopar skrin

Odpovedať Známka: 2.3 Hodnotiť:
 

No urcite, 10k CPU jadier je nic. Predpokladam ze boli hodne pod mesiacom co sa vypoctu tyka, narocnejsia imho bola priprava.
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

ano mas pravdu, ak mali 1300 ks. tesiel a 3200 ks. 24-jadrovych xeonov (77k jadier), mohli to dat za mesiac

dost velka nevyhoda je, ze cenovo nam tam potom pribudaju cifry jak besne, lebo uz hento by stalo min. 7 cifier ($ ci €), resp. pravdepodobne aj 8 cifier (1 ci 2 na zaciatku)
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

uz pred 12-13 rokmi bolo sha 1 oznacene za nedostacujuce a odporucane prejst na ine.
to ze sa to nebralo do uvahy je ina vec
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

na akcentaciu vaznosti, nadpis mohol zniet, ze "...umoznuje falsovat elektronicky podpisane pdf" (ked je pouzite sha1 )
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Ja som v pohode - ja pouzivam DES
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

des a hroza
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

BFU z toho budu vedla ako Mojsej ked sa napije omylom H2O...uricte nebudu pozerat na verziu hash sifrovania...
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Posielam kvety
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Potrebujete naliehavú pôžičku pre podnikanie alebo platiť účty v úrokovou sadzbou vo výške 3%? Ponúkame osobné úvery, realitné úvery, obchodné úvery a ďalšie potenciálne jednotlivcom, firmám a subjektom spolupráce a organizácie. Bez ohľadu na vašej kreditnej skóre v rozmedzí od $ 5000 dolárov na 50 miliónov dolárov dolárov za maximálne po dobu 1-30 rokov, a ak áno, kontaktujte nás s detailmi nižšie.
Celé meno:__________
Omar: __________
Rod: __________
krajina:__________
postavenie:__________
Mesto: __________
Názov: __________
Sociálny status:__________
povolania: __________
Mesačný príjem:__________
Platné mobilné telefónne číslo: __________
Požadovaný úveru: suma __________
(Úveru a suma mena slovami): __________
Termín pôžička (ktorá bude stanovená v rokoch): __________
Účelom úveru: __________

S vďaka a ocenenie
Pán Anthony William
E-mail nám: barclayfinancialgroupfirm@gmail.com
Ja hovorím: +919108362494
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

Dobrý deň, To je informovať širokú verejnosť, že pani magret JAMES renomovanej súkromných veriteľov pôžičky otvára novú ekonomickú príležitosť pre všetkých tých, ktorí potrebujú žiadnu finančnú pomoc. Potrebujete naliehavú úver zrušte svoje dlhy alebo potrebujete domáci úver zlepšiť svoje podnikanie? Už ste niekedy boli odmietnutí bánk a ďalších finančných inštitúcií? Pozrite sa žiadne ďalšie, pretože sme tu pre všetky vaše finančné problémy. Zaistili sme 2% úverov úrokovej sadzby pre jednotlivcov, firmy a korporácie za jasným a zrozumiteľným spôsobom, podmienkami. Žiadna kontrola kreditu potrebné, 100% zaručená. E-mail: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Že sa to konečne odhalilo, by nemalo byť označované za „čierny deň tajnopisu“, ale za „biely deň tajnopisu“!

S pozdravom: „Prajem vám pekný biely deň!“
Odpovedať Hodnotiť:
 

Myslíte si, že získať úver? Vy ste svoj vlastný biznis vážne núdzový úver? Dlhujete To je vaša príležitosť, svoje túžby, osobné pôžičky, pre viac informácií, zabezpečujeme obchodné úvery a firemné pôžičky s 2% úrokom, kontaktujte nás na e-mailu (andmoris38@gmail.com)


Odpovedať Hodnotiť:
 

Ste vážne potrebujete naliehavé financie na konsolidáciu dlhov / účtov? Potrebujete pôžičku na financovanie alebo rozširovať svoj podnik, projekt a budova? Alebo na nákup automobilov, kúpu domu a iných osobných úverov (fyzické osoby, spoločnosti, realitné a právnické osoby) atď. Vydávame dlhodobý a krátkodobý úver s maximálnou úrokovou sadzbou 2%. A ste 100% garantovaný bez čísla sociálneho poistenia, nevyžaduje sa žiadna kreditná kontrola, budeme sa venovať rozvoju podnikania, financovaniu a otvoriť nové príležitosti. Tak nás prosím kontaktujte e-mailom: harryloanfirm56@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Do you need a financial help? Are you in any financial crisis or do you need funds to start up your own business? Do you need funds to settle your debt or pay off your bills or start a good business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital services from local banks and other financial institutes? Here is your chance to obtain a financial services from our company. We offer the following finance to individuals-
*Commercial finance
*Personal finance
*Business finance
*Construction finance
*Business finance And many More:
and many more at 3% interest rate;
Contact Us Via Email: hksh.mlc01.copy@outlook.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

 

Dobrý deň, pane / ma.

Sme súkromná spoločnosť a ponúkame pôžičky s nízkymi úrokovými sadzbami pri určovaní výšky úveru je medzi 100 miliónmi úverových rezerv vo výške 1.000 dolárov pôžička na rozvoj podnikania: hrana / konkurencieschopnosť podnikov.

Ponúkame rôzne úvery

* Osobné pôžičky (zabezpečené a nezabezpečené)
* Podnikové úvery (zabezpečené a nezabezpečené)
* Konsolidačný úver
  
Žiadne poplatky vopred.

Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie tejto reklamy.
Ak chcete získať ďalšie informácie a otázky, pošlite nám e-mail dnes
skyworldloanfirm@gmail.com
skyworldloanfirms@yahoo.com


Sarah Williamsová.
Odpovedať Hodnotiť:
 


Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
Mr Mark Kent
Email: markkent5050@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 


Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
Mr Mark Kent
Email: markkent5050@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
Mr Mark Kent
Email: markkent5050@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+1%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+1%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact Name: SILKE CHRISTA CERVENY

Email: inquiry.dcifinancial@gmail.com

skype : inquiry.dcifinancial
Odpovedať Hodnotiť:
 

Dobrý deň, som nome Madame Aniello Lizi jedinec, ktorý ponúka medzinárodné pôžičky.
Kapitálu, ktorý sa použije na udelenie pôžičky medzi jednotlivcami v krátkodobom i dlhodobom horizonte v rozmedzí od
400 až 5 000000 € na všetky závažné osôb, ktoré sú v reálnom potrebujú, rýchlosť
Záujem je 2% ročne. Pripúšťam, že finančné pôžičky, pripravený investovať,
Som k dispozícii na uspokojenie mojich zákazníkov v maximálne 3 dní od prevzatia formulára žiadosti.
Nikto vážne zdržali.
Pre akékoľvek informácie ma prosím kontaktujte:
Mail:aniello01952@Gmail.com

Mail:aniello01952@Gmail.comOdpovedať Hodnotiť:
 

Instant Personal Loans – There are times when you might need money urgently at a very short notice but are running out of cash. You may wonder as to which lender might sanction a loan at such an occasion! Much to your surprise, you can avail instant personal loans immediately. They are processed very fast, say within 24 hours. You can use these loans for any personal need of yours. You also have the choice to apply for this loan online. Yes, within the comfort of your home, you can apply for this loan and save yourself of all the hassles which you might have to go through otherwise contact us now: email: housingfinance247@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

POTREBUJTE ÚVER na investovanie do svojej podnikateľskej činnosti alebo na vyplatenie dlhu,

Ponúkame úver s nízkou úrokovou sadzbou
Ponúkame úver od 1000 do 10 miliónov dolárov

Vráťte sa prosím na náš e-mail, aby sme vám mohli pomôcť

Naše webové stránky: http://maria-victoria-vargas-puyo.webnode.com

A kontaktujte nás s vaším menom, krajinou, sumou a trvaním

Náš e-mail: bankplcglobalaccess2@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vašu pozornosť.

Aby sme dali zmysel vašim malým a veľkým želaniam, sme odhodlaní investovať do všetkých oblastí podľa vášho výberu.

Potrebujete krátky a stredný termálny kredit?

Zvoľte sumu 5.000 €, ktorá bude mať hodnotu 5.000.000,00 €

Zdieľajte svoje želania na adrese didiergomesse@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

Affordable Loan Offer (((( helmondkazimloans@gmail.com))))
Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
mrs joy
Email: ((((helmondkazimloans@gmail.com))))
Email:((((insaatbema@gmail.com))))


Odpovedať Hodnotiť:
 

UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

What is your situation? *Need 100% financing
*Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email
us today via email:(bdsfn.com@gmail.com)
Name :
Country :
Phone number :
Amount Needed as Loan :
Purpose of Loan :
Have you applied for loan online before (yes or no)
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Mrs.Emilia Fedorcakova
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+1%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+1%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact name: Azra Ishaque

Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

Skype : lintel.financialservicesplc
Odpovedať Hodnotiť:
 

IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.

You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.

Leasing Price : 4%+2%
Buying Price: 32%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

Jamesolsen Terrazas
email : info.iqfinanceplc@gmail.com
skype: cpt_young1
Odpovedať Hodnotiť:
 

Potrebujete financie vo výške 3% na zaplatenie účtov alebo založenie vlastnej firmy? Ak áno, obráťte sa na nás s nasledujúcimi podrobnosťami ... GLOBAL SOLUTION FINANCE COMPANY
globalsulutionfinance89@gmail.com

(1) celé meno
(2) Potrebné množstvo úveru
(3) Trvanie
(4) Štát
(5) Telefónne čísla
Napíšte nám: globalsulutionfinance89@gmail.com
Povedzte: +919205335862
Whatsapp: +919205335862

S Pozdravom,
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions.

BANK INSTRUMENT PARTICULARS

Instruments :Fully Cash Backed/Bank Guarantee (Standard ICC format)
Age :Fresh Cut
Interest Rate :ZeroCoupon
Term :One (1) years and One (1) day
Currency :USD/Euro
Bank Menu :Top WEB
Amount :As Advised by Beneficiary
Initial Deposit :Applies with Value of Instrument Needed
Invoice Price :Four (4%) Percent of the Face Value less the Initial Deposit Paid
Intermediary Fees : One Percent (1%) of Face Value payable by Beneficiary
Tranches : As per agreed tranches schedule
Delivery : Swift MT799/MT760
Payment : Swift MT103 (Wire Transfer)
Contact Name: Alex James
Email:charmfinanceplc@gmail.com
Skype ID:charmfinanceplc11

Odpovedať Hodnotiť:
 

We are direct providers of fresh cut bg, sblc, mtn, bonds and cds which we have specifically for lease. we do not have any broker chain in this offer or get involved in chauffer driven offers. you are at liberty to engage our leased instruments into trade programs as well as in other project(s) such as aviation, agriculture, petroleum, telecommunication, construction of dams, bridges and any other project(s) etc you can use these bank instruments for private placement platforms, commercial loan, business loans, credit lines and much more.


For further details contact us with the below information....

Contact : Vandor Rafferty
E-mail : raffertyvandor@gmail.com
Skype id : raffertyvandor@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE
AT THE BEST RATES AVAILABLE

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact name: Azra Ishaque

Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

Skype : lintel.financialservicesplc
Odpovedať Hodnotiť:
 

IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.

You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.

Leasing Price : 4%+1%
Buying Price: 32%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

WALSH SMITH, ROBERT
email : info.iqfinanceplc@gmail.com
skype: cpt_young1
Odpovedať Hodnotiť:
 

We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
of taking up time bound transactions.

FOR LEASING OF BG/SBLC
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
LEASING FEE = 4%+2%

FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
PRICE = 32%+2%
MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly
renewable leased bank instruments. We work directly with issuing bank lease providers, this Instrument can be monetized on your behalf for 100% funding: For further details contact us with the below information.

Contact name: Azra Ishaque

Email : lintel.financialservicesplc@gmail.com

Skype : lintel.financialservicesplc
Odpovedať Hodnotiť:
 

Finding a genuine provider of financial instrument is very challenging but
we are certified Financial Instrument providers in Ireland. Presently, we
only focus on BG/SBLC for Lease and Sale transactions. However, our Lease
BG/SBLC is 3+1% and Sale at 30+1%.

Should you find this interesting and acceptable? Kindly, contact us and we
shall review and respond with draft Contract/MOU within 48hrs maximum.

Please request for full procedure details if interested.

For further inquiry contact:
Name : Donagh Sheridan
Tel: +442033184306
E-mail : abdovfinancial.ltd@gmail.com
Skype id : abdovfinancial.ltd@gmail.com
Odpovedať Hodnotiť:
 

If you are seeking Bank Guarantee (BG), SBLC for Lease or Purchase we are the best financial institution to help you secure a verifiable and easily Monetized BG, SBLC and other financial instruments. At SPOT FINANCE, we are a group of experienced bankers, seasoned brokers with years of experience in the Financial Instrument industry. We deal directly with reliable Providers of BG, SBLC, MT109, MT799, MT760, Loans, Sale and Lease of Financial Instruments issued by Top rated global banks.

Our procedure is TIME SAVING and transparent. With us, you can secure any face value of BG/SBLC from 10M – 10B (EURO/USD) in time for use in Heavy/Light project funding anywhere in the world.

Basically, we are here to help move your business to the next level.

Anticipating your interests,
Email: info.spotfinanceltd@gmail.com
Skype: spotfinanceltd

Sincere regards,
Gary Derek Beckett
SPOT FINANCE LTD
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár