neprihlásený Utorok, 16. apríla 2024, dnes má meniny Dana, Danica
Zákazníci UPC pozor, po nasadení IPv6 sa už domov nepripojíte

Masové nasadzovanie novej generácie internetového protokolu IPv6 operátorom UPC, na ktoré sme upozornili minulý týždeň, bude nakoniec ešte kontroverznejšie ako to vyzeralo pôvodne. UPC totiž nemá nasadené žiadne riešenie umožňujúce nastaviť si presmerovanie portov cez IPv4 a cez na Slovensku stále dominujúci internetový protokol sa zákazníci z Internetu štandardne nepripoja na zariadenia na svojej domácej lokálnej sieti. Operátor bude ale ponúkať možnosť zostať na IPv4.

Značky: IPv6UPC

DSL.sk, 14.3.2017


Masové nasadzovanie novej generácie internetového protokolu IPv6 operátorom UPC, na ktoré sme upozornili minulý týždeň, bude nakoniec ešte kontroverznejšie ako to vyzeralo pôvodne. UPC totiž nemá nasadené žiadne riešenie umožňujúce nastaviť si presmerovanie portov cez IPv4.

Cez na Slovensku stále dominujúci internetový protokol sa tak zákazníci štandardne z Internetu nepripoja na zariadenia na svojej domácej lokálnej sieti.

Pre väčšinu bežných zákazníkov to problém nepredstavuje, keďže sa z Internetu domov nepripájajú a prechod na IPv6 s vysokou pravdepodobnosťou tak ani nezaregistrujú.

Navyše hoci operátor nasadzuje štandardne masovo IPv6, podľa nového stanoviska bude oficiálne ponúkať možnosť zostať na IPv4. Pre užívateľov, ktorí sa potrebujú pripájať zvonku cez IPv4 a vedia o potrebe vyžiadať si ponechanie IPv4, by tak masové nasadzovanie IPv6 tiež nemalo predstavovať problém.

IPv6

Protokol IPv6 okrem ďalších zlepšení využíva namiesto 32-bitových adries u IPv4 adresy o dĺžke až 128 bitov.

Na IPv6 sa prechádza najmä z dôvodu minutia sa IPv4 adries, keď týchto adries je len niečo viac ako 4 miliardy. IPv6 adries je cca 3.4 x 10 ^ 38 a teda dostatok na pokrytie potrieb ľudstva na všetky zatiaľ predstaviteľné účely.

Kým vo viacerých krajinách už začalo reálne nasadzovanie IPv6 u bežných užívateľov, Slovensko je na tom v prechode na IPv6 zatiaľ veľmi žalostne a miera využívania IPv6 je tu podľa štatistík Google zanedbateľná. Konkrétne IPv6 tu má aktuálne podľa informácií z minulého týždňa využívať len 0.41% užívateľov.

IPv6 v UPC, podoba IPv4

UPC je prvým veľkým celoštátnym operátorom, ktorý nasadí IPv6 masovo a zapne ho v blízkej budúcnosti štandardne aj všetkým existujúcim zákazníkom.

IPv6 je už v súčasnosti poskytované podľa stanoviska operátora aktuálne novým zákazníkom. V najbližších týždňoch zároveň ale spustí aj masové nasadenie IPv6 existujúcim zákazníkom. Nasadené bude podľa stanoviska hovorcu Jaroslava Kolára zákazníkom s tromi modelmi routerov Technicolor 7200, UBEE EVW3226, Compal CH7465LG, ktorí majú dynamické adresy a nemajú objednané fixné IPv4 adresy.

Operátor nasadzuje riešenie Dual-Stack Lite, DS-Lite, popísané v RFC 6333. Router zákazníka dostáva verejné IPv6 adresy ale nie verejnú IPv4 adresu, pričom verejné IPv6 následne prideľuje aj zariadeniam v lokálnej sieti.

Čo sa týka IPv4, pre lokálnu sieť pri tomto riešení router zákazníka prideľuje privátne IPv4 adresy a dátovú IPv4 prevádzku tuneluje cez IPv6 na zariadenia operátora realizujúce preklad adries NAT na verejné IPv4 adresy zdieľané viacerými zákazníkmi.

Hoci podľa čitateľa DSL.sk s už nasadeným IPv6 u UPC mu presmerovanie portov cez IPv4 zafungovalo, podľa informácií operátora UPC nemá nasadené riešenie umožňujúce štandardne podporovať presmerovanie portov. Prečo čitateľovi presmerovanie zafungovalo nie je jasné, ďalšie testy už nezrealizoval.

V každom prípade absencia podpory presmerovania portov znamená, že zákazník si nevie nastaviť port na ním využívanej verejnej IPv4 adrese s možnosťou pripojenia zvonku cez Internet cez protokol IPv4 a cez tento protokol sa tak nevie štandardným spôsobom pripájať na zariadenia vo svojej domácej siete pripojenej do Internetu cez UPC.

Podľa informácií operátora pre DSL.sk bude jedna verejná IPv4 adresa zdieľaná cca 70 zákazníkmi a na tzv. AFTR routeri operátora bude každý zákazník využívať rozsah 200 portov pridelený dynamicky.

Načo je presmerovanie portov u IPv4

Pri doteraz obvyklom spôsobe pripájania k Internetu na Slovensku dostáva router zákazníka jednu verejnú IPv4 adresu, na ktorú sa môže užívateľ pripojiť odkiaľkoľvek z Internetu.

Veľká časť bežných zákazníkov so základnými potrebami túto možnosť minimálne vedome nevyužíva, keď internetové pripojenie využíva iba na pripájanie sa z domu na Internet.

Množstvo pokročilých užívateľov sa ale zvykne pripájať na domáce zariadenia z Internetu pre rozličné účely, vrátane napríklad vzdialenej práce respektíve manažovania svojich PC. V poslednej dobe sú zároveň častejšie využívané aj zariadenia pre bežných užívateľov, ktoré podporujú a u ktorých je prípadne užitočné alebo dokonca žiadúce pripájanie z Internetu, napríklad domáce bezpečnostné kamery, FTP servery, NAS-y a podobne.

Niektoré služby využívajú riešenia, pri ktorých sa zariadenia zákazníka samé pripájajú k rozličným bránam týchto služieb na Internete a pripojenie užívateľa je v skutočnosti sprostredkované cez túto bránu. U veľa riešení je ale potrebné, aby sa zákazník pripojil priamo na svoje zariadenie vytvorením TCP spojenia prípadne posielaním UDP paketov priamo na svoje zariadenie.

Pri štandardnom internetovom pripojení sa zákazník priamo vie pripojiť síce len na svoj router, ktorý má ako jediný verejnú IPv4 adresu, v prípade dynamických IPv4 adries s asistenciou dynamického DNS. Routery pod kontrolou zákazníka štandardne ale ponúkajú možnosť nastaviť si presmerovanie portu na vybrané zariadenie respektíve lokálnu adresu v domácej sieti, pričom router následne prichádzajúce spojenia na daný port presmeruje na požadované domáce zariadenie a užívateľ sa tak z Internetu môže priamo pripojiť na toto zariadenie.

Okrem vedomého využívania presmerovania portov zákazníkom môže byť mechanizmus presmerovávania portov využívaný aj niektorými riešeniami automaticky, keď si ho nastavia na routeri cez protokol uPnP. Využívanie a povolenie tohto protokolu vzhľadom na absenciu autentifikácie je v súčasnosti už odporúčané dôkladne zvážiť, u časti užívateľov je ale zrejme používané a to aj bez ich explicitného vedomia.

Pripájanie zvonku po nasadení IPv6

Pri spôsobe nasadenia IPv6 v UPC router zákazníka ale nemá verejnú IPv4 adresu a zákazník sa z Internetu priamo naň cez IPv4 nevie pripojiť.

Pripojiť sa vie len na AFTR router operátora s danou IPv4 adresou zdieľanou desiatkami zákazníkov. Keďže UPC neponúka spôsob ako si užívateľ môže vyhradiť porty a zabezpečiť presmerovanie na tomto routeri, zákazník nemá žiadnu štandardnú možnosť ako sa pripojiť z Internetu na svoj domáci router a následne zariadenia v domácej sieti.

Ak tak využíval doteraz takéto riešenie, po zmigrovaní na IPv6 mu prestane fungovať.

Na zariadenia sa môže z verejného Internetu pripájať samozrejme cez IPv6, keď od UPC dostáva dokonca nielen jednu ale veľký /56 rozsah IPv6 a každé jeho zariadenie môže mať vlastnú verejnú IPv6 adresu. V súčasnosti ale takéto riešenie nie je náhradou a má viacero nevýhod.

V prvom rade rozšírenosť IPv6 na Slovensku je nízka a pri pripojení cez mobilné pripojenie, z práce, z iných domácností v absolútnej väčšine prípadov užívateľ nebude mať k dispozícii IPv6 konektivitu a k domácej sieti pripojenej cez IPv6 od UPC sa kvôli tomu nedostane. Navyše môže mať zariadenia ešte nepodporujúce IPv6 alebo zariadeniam v domácej sieti pre jednoduchšiu konfiguráciu ponechať iba IPv4 konektivitu.

Zároveň nie je jasné, aké možnosti konfigurácie pripájania do domácej siete cez IPv6 poskytujú routery UPC. Štandardne majú tieto routery totiž podľa stanoviska pre DSL.sk nastavený IPv6 firewall s blokovaním prichádzajúcim spojení z Internetu do LAN.

Či môže zákazník v rozhraní routeru konfigurovať pripojenia na ktoré zariadenia a porty bude povolené alebo len celkovo vypnúť blokovanie pripojení z Internetu zisťujeme.

Komu to bude vadiť a čo s tým

Veľká časť bežných zákazníkov s vysokou pravdepodobnosťou prepnutie na IPv6 a DS-Lite ani nezaregistruje, keď svoje pripojenie využíva výlučne na pripájanie na Internet a nie opačne na pripájanie z Internetu domov.

Znemožnenie pripájania z Internetu cez IPv4 samozrejme bude vadiť užívateľom, ktorí ho vedome a bežne využívajú.

Zároveň ako bolo spomínané vyššie, niektorí užívatelia môžu presmerovávanie portov využívať aj nevedomky vďaka uPnP a o vplyve nasadenia IPv6 sa dozvedia znefunkčnením niektorej využívanej služby alebo zariadenia.

Nasadenie IPv6 takýmto spôsobom má aj ďalšie potenciálne negatívne dopady. Keďže rovnakú verejnú IPv4 adresu budú využívať desiatky užívateľov naraz a veľká časť slovenských webov podporuje len IPv4, činnosť niektorých užívateľov môže ovplyvniť činnosť iných. Napríklad IPv4 adresa môže byť dočasne zablokovaná na diskusnom fóre kvôli nevhodnému správaniu jedného užívateľa, zablokovaná bude automaticky ale aj pre desiatky ďalších užívateľov.

Ďalším potenciálnym negatívnym dopadom môžu byť technické problémy s IPv6, keď služba alebo zariadenie síce má podporu IPv6 ale nebude fungovať korektne a kvôli tomu bude zariadenie fungovať horšie ako keď malo len IPv4 konektivitu. Na strane internetových služieb sú takéto problémy zvyčajne už odstránené pre dlhšie globálne nasadzovanie IPv6, problémy sa môžu ale vyskytovať u starších zariadení užívateľov. Podľa štatistík z prvých rokov nasadzovania sa takéto problémy vyskytujú ale len u zlomku zariadení.

Na druhej strane protokol IPv6 prináša viacero noviniek a nielen zvýšený počet adries a prechod naň je len otázkou času.

Ideálnym riešením pre užívateľov, ktorým IPv6 bude fungovať korektne ale zároveň potrebujú verejnú IPv4 adresu najmä pre možnosť pripájať sa domov z Internetu, by bola možnosť podpory Dual Stack. Teda prideľovania verejných IPv6 adries a zároveň verejnej IPv4 adresy. Túto možnosť UPC neponúka.

Pôvodne spoločnosť pre DSL.sk oficiálne avizovala, že zákazníkov majúcich problémy s IPv6 bude riešiť individuálne.

Po tom, ako sme začali preverovať ako presnejšie funguje jej IPv6 riešenie, oficiálne avizuje, že k dispozícii bude možnosť ponechania si IPv4 adresy. V takom prípade ale nebudú mať k dispozícii IPv6 konektivitu. "V prípade potreby IPv4 ponecháme zákazníkom, ktorí o to požiadajú," uviedol pre DSL.sk Kolár. UPC za toto ponechanie IPv4 neavizuje poplatok.

Spoločnosť pôvodne avizovala, že prechod na IPv6 tiež nepovažuje za podstatnú zmenu podmienok služby. Keďže ale teraz oficiálne avizuje možnosť ponechania si IPv4, zmena nie je úplne povinná.

Ostatní veľkí operátori

Z najväčších slovenských operátorov poskytuje IPv6 adresy ešte aj Orange, ktorý ich od polovice 2016 nasadzuje ale len novým zákazníkom pripojenia cez DSL.

Orange má tiež nasadené riešenie DS-Lite. Zákazníkom ale ponúka z pohľadu prístupu z Internetu riešenie, keď využíva protokol PCP a zákazníkom umožňuje na ich routeroch nastaviť si presmerovanie portov cez IPv4 z Internetu. Toto riešenie nie je ale stopercentné a nefunguje úplne rovnako ako doterajšie presmerovávanie pri verejnej IPv4 adrese.

Bližšie detaily fungovania IPv6 u Orange, ktorý sa chystá nasadiť tento rok IPv6 aj na optike, prinesieme v samostatnom článku.

Na druhej strane Orange v prípade potreby IPv4 túto možnosť spoplatňuje až 99 eurami.

Zostávajúci a najväčší z veľkých poskytovateľ pevného pripojenia Slovak Telekom má síce sieť na IPv6 pripravenú, má ale podľa dostupných informácií dostatok IPv4 adries a pre domácich zákazníkov nasadzovať IPv6 v najbližšej budúcnosti neplánuje.

"Nasadenie IPv6 do reálnej prevádzky pre rezidenčných zákazníkov v najbližšej budúcnosti neplánujeme. Nasadenie IPv6 pre domácnosti závisí aj od toho, kedy sa minú IPv4 adresy. V prípade domácností je použitie IPv6 navyše zložitejšie, pretože ho staršie modemy a routery nepodporujú," uviedol pre DSL.sk Peter Gálik zo Slovak Telekomu.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

Nový CPU Apple M4 majú dostať všetky Macy, s výnimkou najvyšších najneskôr do jari
Samsung sa v predaji smartfónov vrátil pred Apple
Zatiaľ posledný Star Trek seriál bude mať ďalšiu sériu, ohlásený aj nový film
Nový Android 15 je k dispozícii v beta verzii
Samsung má spustiť výrobu takmer 300-vrstvovej flash tento mesiac, budúci rok dosiahnuť 430 vrstiev
SpaceX použila prvý stupeň Falcon 9 už 20-krát
Apple čoskoro uvedie ďalší sci-fi seriál
Populárna databáza Redis má po zmene licencie ďalší klon, už bol vydaný
Apple údajne už tento rok uvedie nový procesor M4, s podporou AI
Western Digital predstavil 4 TB pamäťovú SD kartu


Diskusia:
                               
 

pre mna v pohode aj tak u nas doma strasi.. skor ma zaujima ipv6 privacy addressing
Odpovedať Známka: -0.8 Hodnotiť:
 

myslis EUI-64 problem? Na to je CGA. Ja sa skor obavam ND overflowu, dufam, ze tie zariadenia co davaju maju cisco ekvivalent destination guardu
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

poprosil by som takto rano, pisat po slovensky alebo aspon cely nazov, lebo ani boha nerozumiem ale chcel by som :D
Odpovedať Známka: 9.2 Hodnotiť:
 

z toho si nič nerob, to je vysoko špecializovaný prejav
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

"Operátor bude ale ponúkať možnosť zostať na IPv4."

Ano, a urcite to nebude zadarmo. Najma ked zacali tento mesiac zdrazovat uz to, co je.
Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:
 

bananova republika nepotrebuje riesenia, ale platit, makat a este viac platit.
Istoty sudruha fika
Odpovedať Známka: 2.2 Hodnotiť:
 

A z UPC sa tymto krokom stava bezny sidliskovy poskytovatel.
Odpovedať Známka: 2.6 Hodnotiť:
 

mne prideli tak prd, ked mam ich router ako bridge. Kazdopadne budem ziadat zotrvanie na ipv4 alebo aky system len chcu, pokial bude zachovana doterajsia funkcnost. V ziadnom pripade nechcem verejne adresy pre vsetky zariadenia na sieti, to je samovrazda.
Odpovedať Známka: 1.6 Hodnotiť:
 

Stale mozes mat NAT aj na IPv6, skor otazka aj keby clovek vyuzival "vsetky" adresy, ako najlepsie nahradit ten NAT aby to bolo jemu podobne.. ;)
Odpovedať Známka: 3.7 Hodnotiť:
 

V IPv6 NAT neexistuje... a preto dostavas subnet minimalne /64.
Odpovedať Známka: 4.4 Hodnotiť:
 

existuje. RFC 6296. A viem ze niektori vendori implementuju aj PAT, tj. klasicky port-aware NAT ako v IPv4 len je to pre IPv6.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

RFC 6296: Category: Experimental.

Plus vyzaduje split-horizont DNS (na co sa mnohi pozeraju cez prsty), plus neriesi niektore problemy, ako napr. adresy ktore prejdu cez IPSec.

Asi preto to nikto okrem Cisca nepodporuje ;). S domacimi routermi postavenymi na linuxe alebo bsd na to treba rovno zabudnut.
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Preco samovrazda ?
Standardne bude firewall vsetko zvonku blokovat, takze do vnutornej siete sa aj pri IPv6 nikto nedostane.
Odpovedať Známka: 1.6 Hodnotiť:
 

lebo uz nebude existovat nieco ako "vnutorna" a "vonkajsia" siet. preto.
Odpovedať Známka: -3.8 Hodnotiť:
 

Nieco ako "vnutorna" a "vonkajsia" siet samozrejme existovat bude aj nadalej, stale bude tvoj router tvojim gateway a stale budes mat firewall, ktory by default na ip adresy v tvojom subnete nepusti ziadny packet, ktory nepatri k ziadnej connection otvorenej zvnutra.

Rozdiel je len v tom, ze vsetky vnutorne zariadenia budu mat IP adresu z globalneho rozsahu, takze uz sa ti nestane, ze z domacej siete 192.168.1.x sa ides pripojit s VPN do inej siete 192.168.1.x a potom sa cudujes, preco to nejde ;)
Odpovedať Známka: 8.3 Hodnotiť:
 

Bože roob, čo ty si za hlupáka, to sa len tak nevidí.
Odpovedať Známka: 2.7 Hodnotiť:
 

hlavne ze ty si zjedol salamunovu papucu a vsetko vies. Tak mi to vysvetli ako to bude fungovat, ides..
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

si predstav, ze dnes si novu tlaciaren nastavis na 192.168.10.211 Po novom ked budu len ipv6 adresy, tak si budes musiet pamatat 2001:cdba:0000:0006:8300:0ac0:3257:9652 Kktina na netu.
Odpovedať Známka: -2.4 Hodnotiť:
 

V internej sieti budeš mať stále aj IPv4 adresy.
Odpovedať Známka: 4.1 Hodnotiť:
 

A ked si zapnes privacy extension, po kazdom reboote tlaciarne sa poslednych 64-bitov zmeni ;)

Preto mudre hlavy vymysleli DNS, resp. pre tych, co vo vnutornej sieti DNS nemaju, tak mDNS. Aby si si pamatal "HP Deskjet XYZ", alebo aspon deskjet-xyz.local a nie 2001:cdba:....
Odpovedať Známka: 9.0 Hodnotiť:
 

Hlavne je kktina pamätať si IP adresy vôbec. :P
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Oni ti tam nahrajú nový firmware s DL-lite a niečo ako bridge mód prestane existovať.. Takže rovno napíš do UPC nech ti na tvoju zmluvu zapíšu "Výnimku z IPv6".
Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:
 

... tak som to mal nastavene aj ja. Dnes, pozeram, preco sa neviem z vonku pripojit uz cely tyzden. Ich uzasny router prepnuty znova z bridge na router - aktualizovany firmware, pozapinane vsetky skurvene mikrovlnky, ktore ma. No a ako bonus zapnute IPV6. Neviem, odkial v clanku beriete info, ze oprator informuje o tychto zmenach, pretoze do mailu mi chodia iba info o platbach. Co sa budem rozculovat. Tu si z ludi vsetci tito operatori robia picu.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Telekom IPv6 nasadil pre zopar vyvolenych ludi na testovanie aj doma uz pred par rokmi. Skor to bola ale iniciativa niekolkych ludi, ktori ale narazili na biznis model spoplatnovania IPv4 adries. Takze to do verejneho nasadenia nepreslo.
Odpovedať Známka: 2.9 Hodnotiť:
 

Áno tiez som mal IPv6 od telekomu a boli s tým veľké problémy tak som to na routery zakázal.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Konecne, uz bolo nacase staru IPv4 kompletne vykorenit.

Teraz zacnu nasadzovat IPv6 aj dalsi provideri.

Pre IPv6 haterov: IPv4 adresny priestor je uz vycerpany. len tak mimochodom.
Odpovedať Známka: -6.8 Hodnotiť:
 

a co ked je vycerpany? Nikto tu nema probelmy s ipv hocikolko, mfp ake ipv mi daju. Len nech to normalne fugnuje ako doteraz, ze sa chcem pripojit na moje NASko tak sa pripojim. Clanok ale pise, ze howno howno zlata rybka... Cize ak sa router pripoji ipv6 adresou, do LAN bude pustat klasicke ipv4 adresy, nikto stym problem mat nebude.
Odpovedať Známka: 3.5 Hodnotiť:
 

Ty si silny vizionar
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

No presne to hovorim aj ja, uz sme v 3. tisicroci a stale na zaprdenej ipv4, zaostale slovensko...
Odpovedať Známka: -5.6 Hodnotiť:
 

No presne to hovorim aj ja, uz sme v 3. tisicroci a stale na zaprdenej ipv4, zaostale slovensko...
Odpovedať Známka: -3.7 Hodnotiť:
 

Ja to vidím tak, že každý človek dostane nejaký ipv6 rozsah aby vedeli, kto je za daným zariadením. Celé sa to zdôvodní bezpečnosťou, nedostatkom IPv4 ,bojom proti terorizmu a neviem ešte čím. A bez evidovanej IPv6 sa na net nedostaneš.
Odpovedať Známka: -7.1 Hodnotiť:
 

Prosim vas :) je tu niekto ochotny povedat akym sposobom funguje ten Stateful a Stateless rezim?

Lebo chcel som na WinSrv nasadit DHCPv6, RA na routri som prepol do rezimu nech iba oznamuje gateway, ale tie svine na sieti nie a nie dostat adresy :/

Nieco som sa docital aj o M a O flagoch, ale prd to pomohlo.

Dik
Odpovedať Známka: 1.7 Hodnotiť:
 

Ake zariadenia pouzivas? Napr. Android nepodporuje DHCPv6, funguje iba v sietach s RA.
Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

nn skusal som so s Win oknami.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Odskusane:

interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.1.1
ipv6 address 2001:aaaa:bbbb:cccc::1/64
ipv6 nd prefix 2001:aaaa:bbbb:cccc::/64 no-advertise
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 dhcp relay destination 2001:aaaa:bbbb:dddd::1

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Prosím vás, prepáčte že sa pýtam, ale koľko to je /56 rozsah IPv6 adries?
Znamená to 56 ipv6 adries?
Ďakujem
Odpovedať Známka: -0.7 Hodnotiť:
 

18 446 744 073 709 551 616 adries je /64

do /56 narves 256x /64. ostatnu matematiku necham na teba
Odpovedať Známka: 5.3 Hodnotiť:
 

tie "/" su co prosim pekne akoze delene a tak?
:D
Odpovedať Známka: 0.9 Hodnotiť:
 

Tak sa označuje maska podsiete. IPadresa/maska
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

Takze delene maska podsiete? To je kolko? 6?
Odpovedať Známka: -10.0 Hodnotiť:
 

to je viac, ako si dokážeš predstaviť, nielen využiť. ;)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Nauc sa CIDR notation.
Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:
 

Deväť
Odpovedať Známka: 1.7 Hodnotiť:
 

sufurki
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Mudri su tu vsetci ako slak ale, cislo nedaju.
/56 je dohodnuty prefix pre individualnych koncovich uzivatelov. (domacnosti)
cislom je to
4,722,366,482,869,645,213,696.

/48 pre biznis (firmy a pod.)
1,208,925,819,614,629,174,706,176

/64 pre serverove-web sluzby (od stranok/serverhouse az pod cloudy)
18,446,744,073,709,551,616
Nasiel som aj info ze aj /64 bude pouzity pre domacnosti

/32 ISP
79,228,162,514,264,337,593,543,950,336
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Asi takto:
2001:0db8:0123:4567:89ab:cdef:1234:5678
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||128 Single end-points and loopback
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||127 Point-to-point links (inter-router)
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||124
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |120

IPv6 CIDR Subnet Number of IPs
/128 1
/127 2
/126 4
/125 8
/124 16
/123 32
/122 64
/121 128
/120 256
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Takze sup sup nakupovat zariadenia, nech nieco z toho aj vyuzijes.

Dovod, preco je tak vela adries pridelovanych? Dnes tomu tak este nieje ale ked to navrhovali uz pocitali z IoT zariadeniami nielen na urovni chladnicky, ale este aj kazda krabica mlieka moze vediet komunikovat, kazda napelka na banane a pod.
Alebo z neho sudka, casom sa moze stat ze budeme mat v sebe implantovane stovky senzorov na kontrolu jednotlivych zloziek vizivy, druhov vitaminov. Lieky budu v puzdrach ktore budu odosielat info, kedy boli kupenne, rozbalene, zhltnute, vypustili ucinnu latku, bol vyluceny prazdny obal.

Vsetko to znie futuristicky, ale aj v case navrhovania IPv4 sa tiez pocitalo s "niekolkymi PC pripojenymi do siete" na urovni vlady a vojska.
Ten boom okolo internetu bol exponencialny oproti predpokladom.
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

Vďaka, už mám lepšiu predstavu koľko to je.
Pekne číslo :)
Takže napr. keď niekomu zablokujú ip adresu z nejakého dôvodu, bude môcť použiť ďalšiu a ďalšiu z toho množstva ktoré bude mať používateľ k dispozícii?
Diki pekne.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Rado sa stalo.
Postupom casu urcite prejdu na blokovanie celych subnetov, takze toto nieje vyhra.
Koniec koncov, to kolko mas v rozsahu este stale moze obmedzovat UPC, a to tak ze ti spristupni len 10 adries na routri.
Ale teoreticky bude mat kazdy clovek doma k dispozicii pre dnesne vnimanie nevycerpatelne mnozsto verejnych IP adries.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

ty si nechas cidlo na lieky v nanobotovi s verejnou ip?
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Ja nie, aspon zatial. Ale uvidi sa kam doba pokroci. AI mozno v buducnosti podla senzorov doporuci vitaminy, alebo nieco ine. A potom bude sledovat, presne ktoru krabicku si vyzdvihnes, ci ich zjes a ine atributy.

Toto nieje vizia zajtrajska, ale mozno 100-200 rokov.
Stale sa vsak moze stat ze 1.4. niekomu prdne v bedni a posle nas vsetkych na obeznu drahu stlacenim tlacidla DO NOT PRESS THIS BUTTON.
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

ako sa ti môžu snívať také pitchoviny??
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

Lama,to si mohol dat link s wiki,ako to tu vypisovat ty mudrlant xD

Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Je to z viacerych zrojov. ale ak chces linky, klikni tu, tu a tu. A pre google klini TU.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

(128-56)^2
Odpovedať Hodnotiť:
 

Naopak 2^(128-56) = 2^72 = 4,722,366,482,869,645,213,696
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

...my co sme si domyslavo nechali este stary Cisco modem, ktory nema ani Wifi, sme, zda sa, v pohode ;).
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

jj tre ba skladovat hrdzave routre je to zdrave
ta hrdza
:D
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Som za nasadzovanie IPv6 ale mali to urobit dual stack ako je napisane v clanku so sucasnym pridelenim verejnej IPv4 aj IPv6 adresy. Bol by to minimalny zasah pre sucasnych pouzivatelov. Neverim tomu ze UPC nevlasni dostatok IPv4 adries kedze je to celoeuropska firma.Urcite maju v rezerve cele bloky. Zvolili si najhlupesie mozne riesenie, aspon Orange ma vyriesene presmerovanie portov.

Trocha ironie.... Uz sa tesim ako dalsi operatori zacnu nasadzovat IPv6 mozno sa dockame este vacsich hovadin.
Odpovedať Známka: 8.8 Hodnotiť:
 

Skor to bude tak ze niekde inde kde ich matka Chello
potrebuje viac IP4 adries tak si zo specifickeho trhu
kde to prejde nejake uchmatne a nasadi v rakusku
alebo ludi skasiruje za ip4 adresy
nieco v style pevnej IP adresy alebo Markizy chcete to zaplate :)
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

Všade to robia tak ako to bude tu DS-lite, bez verejnej IPv4..
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

UPC CZ a SK boli jedine spolocnosti v ramci Liberty Group, ktore poskytovali verejnu IPv4.. vsade inde (AT, DE, NL, CH, UK..) uz niekolko rokov maju nasadeny DS Lite! Bola to len otazka casu, kym k tomu dojde.

Hovoril som s level 2 supportom v UPC SK, DS Lite dostavaju vsetci novi uzivatelia, ktori maju len internet.. zakaznikom s televiziou zatial IPv4 nechavaju.

Uzivatelia Cisco 3208/3212 mozu byt spokojni - tam nevedia dat DS Lite/IPv6, kedze modemy to nepodporuju.

DS Full bude pre business zakaznikov do konca roka.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

DS aspon pre b2b potesi. pred tyzdnom mi k tomu nevedeli nic povedat
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Ak by neposkytovali verejnú IPv4 tak určite nemám teraz UPC ;).
Tie Cisca zháňam, nikto ich však asi nekúpil resp. nechce predať. Plus keď už nejaký na predaj je tak podľa UPC musí aj predajca so mnou osobne na pobočku čo sa nestane.
Škoda, kedysi rodičia mali Cisco, ale po presťahovaní už UPC nebolo k dispozícii (a nie nedalo sa ani zaplatiť si dotiahnutie ako sa tu niekto mi snažil tvrdiť, že to ide :) ) ho vrátili. Ja som u seba už dostal Ubee..
Odpovedať Hodnotiť:
 

Fiha, ani cez TeamViewer Corporate Portable ? :-O
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

upc je uplna sracka
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

To ale vobec nevylucuje nasadzovanie IPv6
Odpovedať Známka: 8.3 Hodnotiť:
 

Este by ma zaujimalo, ci UPC SK poskytuje pri IPv6 prefix delegation..
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

a to je čo??
Odpovedať Hodnotiť:
 

Sposob, ako ISP prideluje subnet (block) koncovemu uzivatelovi (RFC 3769).. je viacero sposobov, ale prefix delegation je asi najmenej problemova a najelegantnejsia cesta!

https://en.wikipedia.org/wiki/Prefix_delegation

Problem je, ze to Liberty (UPC) zatial nepodporuje, aspon co som videl v DE ci CH.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A nebude to tak, ze z IPv4 adries sa momentalne stal dobry predajny tovar ? Tak zakial sa da a je dopyt tak ich predaju.

A po prechode na IPv6 mas inet pripojenie ako cez wifi "providera". (Ale teda musim uznat ze nietori zvladnu aj presmerovanie portov.)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tak a prehodili ma na IPV6. no nasrat. Ani nepingnem svoju ip.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Poziadaj ich o prechod spat na ipv4. Mne to umoznili
Odpovedať Hodnotiť:
 

Zaujimave. So mnou si dopisuju a snazia sa ma odpinkat. Najprv chceli vediet preco chcem vynimku tak som im napisal ze sa chcem pripajat z internetu domov. Na to mi povedali ze to mam blizsie specifikovat tak som uviedol nejake protokoly RDP, VNC, FTPS. Nasledne mi odpisali, ze IPv4 je dostupna len pre biznis zakaznikov. :D Hlavne ze cely cas riesime dovod preco potrebujem IPv4 ale ked spomeniem iny protokol ako http(s) tak uz musim byt biznis zakaznik lebo predsa bezny slovak musi byt blby a nevediet pouzivat to te internety. To je iste nejaky hajzel podnikatelsky ktory sa skryva pred nami :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Tak nakoniec islo len o to, aby si boli isty, ze to nepotrebujem z pracovnych dovodov.
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár