neprihlásený Nedeľa, 4. júna 2023, dnes má meniny Lenka
Zoznam .sk stránok ťažiacich kryptomenu a zaťažujúcich váš počítač

Po tom ako DSL.sk upozornil na ťaženie kryptomeny Monero na stránkach čítaných slovenských internetových novín Denník N sme pred viac ako dvomi týždňami uskutočnili test, ktorý identifikoval celkom 219 slovenských domén tažiacich menu Monero pomocou služby Coinhive. Upozornili sme na päť webov, ktoré boli z nich najpopulárnejšie podľa rebríčka Alexa. Následne sme vyvinuli ešte výrazne lepšiu sofistikovanú metodiku merajúcu aj vyťaženosť počítača a dnes prinášame výsledky tohto testu spolu so zoznamom webov, ktoré podľa tejto metodiky ťažia kryptomenu respektíve ju pri niektorom opakovaní nášho testu ťažili.

Značky: kryptomenySlovensko.sk

DSL.sk, 22.10.2017


Po tom ako DSL.sk upozornil na ťaženie kryptomeny Monero na stránkach čítaných slovenských internetových novín Denník N sme pred viac ako dvomi týždňami uskutočnili v spolupráci s čitateľom test, ktorý identifikoval celkom 219 slovenských domén tažiacich menu Monero pomocou služby Coinhive.

Upozornili sme na päť webov, ktoré boli z nich najpopulárnejšie podľa rebríčka Alexa.

Následne sme vyvinuli ešte výrazne lepšiu sofistikovanú metodiku merajúcu aj vyťaženosť počítača a dnes prinášame výsledky tohto testu spolu so zoznamom webov, ktoré podľa tejto metodiky ťažia kryptomenu respektíve ju pri niektorom opakovaní nášho testu ťažili.

Prvý test

Na začiatku mesiaca po viacerých upozorneniach DSL.sk na ťaženie kryptomeny Monero napríklad na stránkach Denníka N a v rozšírení Opery kontaktoval DSL.sk čitateľ, ktorý uskutočnil základný statický test prítomnosti štandardného ťažiaceho skriptu priamo na hlavných stránkach všetkých rádovo 350 tisíc slovenských domén.

V spolupráci s čitateľom sme následne vypracovali metodiku pre efektívnejší test, ktorý dokáže odhaliť aj iné metódy vkladania a spúšťania ťažiaceho kódu. Následne čitateľ test spustil, za čo mu ďakujeme.

Test identifikoval 219 webov na doménach .sk, ktoré podľa testu ťažili kryptomenu. Upozornili sme na päť, ktoré sa nachádzajú podľa rebríčka Alexa medzi miliónom najnavštevovanejších stránok, dolezite.sk, icdph.sk, infocislo.sk, rocker.sk a serialdog.sk.


Ilustračný obrázok, ťaženie kryptomeny na dennikn.sk, v stave s vyťažovaním jedného vlákna, kliknite pre zväčšeniePo zverejnení svoje správanie aspoň podľa posledného testu zmenili tri z nich a štandardné ťaženie ukončili infocislo.sk, rocker.sk a serialdog.sk.

Nová metodika

Následne server DSL.sk vyvinul sofistikovanú novú metodiku a framework, ktoré merajú aj vyťaženosť počítača spôsobovanú návštevou stránky.

Na teste stále spolupracujeme s čitateľom, ktorý spúšťa prvú fázu predbežne identifikujúcu ťažiace stránky spomedzi rádovo 400 tísíc slovenských domén dynamickou analýzou.

Druhá fáza testu následne tiež otvorí stránku http://domena.sk prípadne http://www.domena.sk v headless WebKit skriptovateľnom prehliadači PhantomJS. V ňom sa dotiahnu aj dynamicky vkladané skripty a test je tak schopný detekovať aj keď stránka v konečnom dôsledku natiahne skripty služby Coinhive dynamicky po otvorení v reálnom prehliadači.

Popri tom po dotiahnutí skriptov následne ale navyše meria jednak záťaž celého procesora všetkými vláknami prehliadača a jednak identifikuje počet vlákien intenzívne vyťažujúcich CPU aj ich priemernú mieru vyťažovania. Tieto údaje umožňujú odmerať, či je počítač užívateľa vyťažovaný a odhadnúť parametre ťažiaceho skriptu.

Tie je síce možné vo väčšine prípadov nájsť v kóde stránok a ďalšom sťahovanom kóde. Jednak sú ale ťažiace skripty a ich parametre v súčasnosti vkladané už viacerými rozličnými spôsobmi a zrejme najmä u hacknutých stránok je vidieť snahu skrývať vloženie ťažiace skriptu. V takýchto prípadoch statické metódy priamo v stránkach parametre nenájdu a pomerne problematické ich je aj automaticky identifikovať.

Napríklad metódou, ktorú je možné nájsť na viacerých weboch, je Javascriptové dekódovanie skriptu uloženého v HTML maskovaného ako v base64 vložený obrázok. Tento dekódovaný skript len vloží do stránky ďalší Javascript naťahovaný ešte z iného webu ako Coinhive a až ten potom naťažuje ťažiace skripty služby Coinhive.

Výsledky namerané týmto spôsobom sa mierne odlišujú od výsledkov pri behu v moderných verziách prehliadačov, keď vyťaženosť PhantomJS okrem iného so starším jadrom WebKit je vyššia ako pri rovnakých nastaveniach a zobrazovaných stránkach vyťaženosť v moderných verziách prehliadačov. PhantomJS tiež v používaných verziách nepodporuje novšiu technológiu WebAssembly preferovanú Coinhive, má ale podporu asmjs a Coinhive má aj verziu ťažiaceho skriptu v asmjs.

Namerané vyťaženie tak neznamená úplne presnú úroveň vyťaženia aká sa dá očakávať v modernom prehliadači, je orientačne ale veľmi blízke a vyťaženosť jednotlivých vlákien a teda vo výsledku aj celého procesora sa líši typicky maximálne o 10% až 15%.

Najväčšie relatívne aj absolútne rozdiely sú pri najnižších záťažiach. Napríklad pri nastavení skriptu na ťaženie na 10% vo Firefoxe 56 na rovnakom stroji je vyťaženosť vlákna okolo 15%, v PhantomJS je to okolo 28%. Podobne pri 20% je záťaž vo Firefoxe cca na úrovni 25% a v PhantomJS okolo 33 až 34%. Niekoľko stránok vykazujúcich vyťaženosť na 28% má zrejme nastavené vyťaženie na 10%, stránok vykazujúcich v teste okolo 33 až 34% má nastavených 20% a stránok vykazujúcich okolo 46% má nastavených 30%. Vyťaženosť v moderných prehliadačoch je aspoň teda vo Firefoxe 56 rádovo o 5% vyššia ako je nastavená.

S vyššou záťažou sa relatívny aj absolútny rozdiel zmenšuje a samozrejme pri plnom vyťažovaní už výrazný rozdiel nie je, keď vyťaženie sa v použitom headless prehliadači aj v bežnom blíži k 100%.

Počet ťažiacich vlákien metóda detekuje v absolútnej väčšine prípadov presne.

Za doménu, ktorá ťaží, test považuje doménu, ktorá reálne stiahla už tažiaci asmjs kód nie prvotný Coinhive skript. A zároveň s časovým odstupom po jej načítaní je aspoň jedno vlákno vyťažované aspoň na 10%. A to automaticky iba po otvorení stránky. Takmer všetky stránky ale štvorvlákový procesor vyťažujú na viac ako 25%, teda vyťažujú priemerne viac ako jedno jadro naplno.

V zahraničí sa objavovali niektoré testy tohto typu, zrejme ale používali výrazne jednoduchšiu metodiku a napríklad nemerali či prichádza k reálnemu vyťažovaniu. Medzi nájdenými doménami sa totiž nachádzali aj také, ktoré automaticky po otvorení neťažia.

Výsledky

Test bežal vo viacerých opakovaniach v niekoľkých konfiguráciách v rozpätí niekoľkých dní. Stabilná verzia PhantomJS 2.1.1 ešte neumožňuje Javascriptu zisťovať počet podporovaných vlákien, Coinhive v takom prípade spúšťa štyri. Posledná fáza testu 17. októbra bola spúšťa na virtuálnom stroji so štyrmi vláknami a Coinhive bez explicitnej špecifikácie vlákien tam teda využíval rovnaký počet vlákien ako by využíval na tomto počítači v bežnom prehliadači.

Stránka môže ale explicitne špecifikovať iný počet vlákien, menší ale aj väčší.

Časť domén tažila v teste v beta verzii PhantomJS 2.5, ktorá podporuje zisťovanie počtu vlákien a tento test bežal vo VM s ôsmimi vláknami. V týchto niekoľkých prípadoch tak ťaženie prebiehalo na ôsmich vláknach.

Pre časť domén prebiehal test v PhantomJS 2.1.1 na ôsmich vláknach, Coinhive tu ale bez špecifikácie využíval len štyri. Vyťaženosť celého PC tak v prípadoch, kedy Coinhive nastavil štyri vlákna lebo nepoznal počet vlákien, bola približne polovičná, ako by bola keby bol test spustený na štvorjadrovom stroji alebo v prehliadači podporujúcom zisťovanie počtu vlákien.

Okrem vlákien, ktoré vyťažovali CPU najviac a ktoré predpokladane ťažili, na niektorých stránkach boli v menšej ale nezanedbateľnej miere zaťažované zrejme inými prvkami na stránke aj ďalšie vlákna, typicky iba jedno.

Pre skupinu vlákien je samozrejme uvádzaná priemerná nameraná vyťaženosť. Celková nameraná vyťaženosť CPU je počítaná ako súčet nameranej vyťaženosti všetkých jednotlivých vlákien headless prehliadača, ktorých je typicky výrazne viac okrem niekoľkých najvyťaženejších aj keď s výrazne nižšou záťažou. Spolu je ale celková záťaž kvôli tomu zvyčajne vždy vyššia ako spoločné vyťaženie uvádzaných vlákien.

Všetky domény boli pretestované naposledy 17. októbra, pričom v tabuľke je uvádzaný dátum posledného testu pri ktorom bolo detekované ťaženie. Domény, ktoré majú teda uvedený skorší dátum ako 17. októbra, pri teste 17.10. už neťažili respektíve minimálne neťažili počas testu. Dve domény sme pretestovali ešte dnes.

Spracovanie výsledkov trvalo nejaký čas a samozrejme niektoré z domén už tiež medzičasom od 17.10. mohli prestať ťažiť.

Že stránky ťažia nutne neznamená, že ťaženie do nich vložili ich tvorcovia. Časť domén je zrejme hacknutých, najmä stránok implementovaných vo WordPresse. Zároveň niektoré stránky užívateľa automaticky presmerujú na inú prípadne aj zahraničnú doménu, pričom ťaží až táto doména. Z pohľadu užívateľa je ale treba za stránku, ktorá po otvorení tiež ťaží, považovať aj pôvodne otváranú stránku.

V teste sme testovali aj ťaženie inými menej populárnymi službami, tie ale na Slovensku nie sú príliš rozšírené a z uvádzaných stránok všetky ťažili pomocou Coinhive. ponozkozrout.sk, ktorá vykazuje na štvorvláknovom stroji šesťnásť vlákien, spúšťa Coinhive s ôsmimi vláknami a zároveň naťahuje kód JSEcoin.

PoradieDoménaNamerané
vyťaženie
CPU***
Namerané
vyťaženie
vlákien***
Dátum
1.3ie.sk 99.8% 4 x 99.3% 17.10.2017
2.aaapodviedli.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
3.all-inn.sk 47.3% 4 x 46.3% 17.10.2017
4.alphataxi.sk 34.8% * 8 x 33.7% 11.10.2017
5.aquaparkpiestany.sk 64.6% 4 x 64.1% 17.10.2017
6.autodopravakosice.sk 99.9% 4 x 97.1% 17.10.2017
7.automaro.sk 9.1% 1 x 34.2% 17.10.2017
8.autoprepravakosice.sk 51.2% ** 4 x 99.9% 12.10.2017
9.autoskolahornak.sk 99.9% 4 x 98.9% 17.10.2017
10.babaklub.sk 99.8% 4 x 96.8% 17.10.2017
11.bareality.sk 93.5% 4 x 91.6% 17.10.2017
12.berserk.sk 28.5% 4 x 28.4% 17.10.2017
13.bestfm.sk 46.1% 4 x 46.1% 17.10.2017
14.bettypension.sk 99.9% 4 x 99.0% 17.10.2017
15.bezpecnostne-kamery.sk 68.9% 4 x 66.2% 1 x 10.8% 17.10.2017
16.bigjump.sk 49.9% 4 x 46.3% 1 x 14.2% 17.10.2017
17.blow.sk 99.9% 4 x 97.5% 17.10.2017
18.boardlife.sk 33.6% 2 x 66.8% 17.10.2017
19.cardiodr.sk 45.5% 4 x 45.5% 17.10.2017
20.carwashpp.sk 99.8% 4 x 99.5% 17.10.2017
21.casomiery.sk 99.8% 4 x 96.1% 1 x 14.7% 17.10.2017
22.caspro.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
23.chalupakoseckerovne.sk 82.4% 3 x 98.0% 1 x 35.1% 17.10.2017
24.chcemzdravie.sk 99.8% 4 x 98.0% 17.10.2017
25.chnch.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
26.cimbora.sk 62.3% 4 x 58.3% 1 x 16.1% 17.10.2017
27.cknitra.sk 99.8% 4 x 99.7% 17.10.2017
28.cloudai.sk 17.6% ** 4 x 33.1% 16.10.2017
29.clovekaspolocnost.sk 99.8% 4 x 99.3% 17.10.2017
30.cske.sk 99.8% 4 x 99.1% 17.10.2017
31.danzpridanejhodnoty.sk 85.8% 4 x 85.8% 17.10.2017
32.desirestudio.sk 25.1% 1 x 99.9% 17.10.2017
33.digiagency.sk 44.5% * 8 x 44.4% 11.10.2017
34.digimagazine.sk 49.2% 4 x 46.7% 17.10.2017
35.digispace.sk 46.3% 4 x 45.9% 17.10.2017
36.digistock.sk 48.0% 4 x 46.4% 17.10.2017
37.diviak.sk 99.9% 4 x 99.4% 17.10.2017
38.dolezite.sk 99.8% 4 x 99.6% 17.10.2017
39.eastmodels.sk 46.5% 4 x 46.2% 17.10.2017
40.ebay.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
41.elektromobily.sk 99.8% 4 x 98.6% 17.10.2017
42.exkluzivneprojekty.sk 46.8% 4 x 46.7% 17.10.2017
43.extrem-sport-edition.sk 47.8% 4 x 45.7% 17.10.2017
44.filmax.sk 47.2% 4 x 46.9% 17.10.2017
45.fmg.sk 99.9% 4 x 99.0% 17.10.2017
46.fotopp.sk 99.9% 4 x 98.9% 17.10.2017
47.fs-liptov.sk 33.1% 4 x 32.5% 17.10.2017
48.gamefruit.sk 30.2% 4 x 27.8% 17.10.2017
49.gaspo.sk 95.8% 4 x 87.2% 2 x 17.1% 17.10.2017
50.glados.sk 67.5% 4 x 66.8% 17.10.2017
51.glancphoto.sk 34.9% 4 x 34.9% 17.10.2017
52.haliganda.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
53.handheldspace.sk 34.3% 4 x 34.3% 17.10.2017
54.handmade.sk 99.9% 4 x 98.9% 17.10.2017
55.hankovce.sk 74.7% 4 x 74.5% 17.10.2017
56.haukis.sk 68.9% 5 x 55.0% 17.10.2017
57.heyday.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
58.hmzlm.sk 17.5% ** 4 x 33.2% 16.10.2017
59.houseboard.sk 74.6% 4 x 74.6% 17.10.2017
60.icdph.sk 85.8% 4 x 85.8% 17.10.2017
61.identifikacnecisla.sk 85.6% 4 x 85.6% 17.10.2017
62.identifikacnecislo.sk 86.0% 4 x 86.0% 17.10.2017
63.inboxagency.sk 99.9% 4 x 99.5% 17.10.2017
64.inoxgarden.sk 57.2% 4 x 57.1% 17.10.2017
65.inoxprofi.sk 62.2% 4 x 56.4% 1 x 23.2% 17.10.2017
66.iq-test-naroda.sk 99.8% 4 x 98.5% 17.10.2017
67.iq-test-zdarma.sk 99.9% 4 x 98.5% 17.10.2017
68.iq-tester.sk 99.6% 4 x 99.6% 17.10.2017
69.iq-testovanie.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
70.iq-tests.sk 99.8% 4 x 97.7% 17.10.2017
71.isifo.sk 85.6% 4 x 85.6% 17.10.2017
72.isrfo.sk 85.9% 4 x 85.9% 17.10.2017
73.janockoacademy.sk 99.9% 4 x 99.8% 17.10.2017
74.jarmocnestanky.sk 47.1% 4 x 46.1% 17.10.2017
75.jarmok.sk 99.7% 4 x 98.7% 17.10.2017
76.jifo.sk 86.0% 4 x 85.9% 17.10.2017
77.kakao.sk 99.8% 4 x 99.7% 17.10.2017
78.kehilakosice.sk 99.8% * 8 x 99.3% 12.10.2017
79.klein.sk 99.8% 4 x 99.7% 17.10.2017
80.klubyapollo.sk 99.8% 4 x 99.7% 17.10.2017
81.koalabets.sk 98.9% 4 x 97.8% 17.10.2017
82.komisbazar.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
83.krejci.sk 93.3% 4 x 93.2% 17.10.2017
84.kuhn-mt.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
85.kupujeme.sk 99.8% 4 x 99.3% 17.10.2017
86.labora.sk 67.1% 4 x 67.1% 17.10.2017
87.leracommerce.sk 99.8% 4 x 98.6% 17.10.2017
88.lesswork.sk 34.6% * 8 x 34.2% 11.10.2017
89.likadom.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
90.m-i-c.sk 46.8% 4 x 46.1% 17.10.2017
91.m21.sk 99.9% 4 x 99.2% 17.10.2017
92.maltezska-pomoc.sk 64.6% 5 x 49.2% 17.10.2017
93.maltezskyrad.sk 79.9% 5 x 54.9% 1 x 32.5% 17.10.2017
94.manicureexpress.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
95.marcorajt.sk 33.7% 4 x 33.6% 17.10.2017
96.marekkvackaj.sk 99.8% 4 x 99.4% 17.10.2017
97.media-invest-company.sk 47.6% 4 x 46.9% 17.10.2017
98.medvediky.sk 99.8% * 8 x 99.6% 12.10.2017
99.medvedikyjunior.sk 99.8% * 8 x 99.7% 12.10.2017
100.mic-production.sk 47.0% 4 x 46.3% 17.10.2017
101.moj-snar.sk 86.3% 4 x 85.7% 17.10.2017
102.mp3hudba.sk 99.8% 4 x 98.2% 17.10.2017
103.msbudapestianska1.sk 99.8% * 8 x 99.7% 12.10.2017
104.n3.sk 99.8% 4 x 99.5% 17.10.2017
105.nanocom.sk 39.8% ** 8 x 36.9% 1 x 22.1% 12.10.2017
106.naramkyalexandra.sk 57.5% 4 x 56.3% 17.10.2017
107.ndcenter.sk 99.8% 4 x 99.2% 17.10.2017
108.nechodimnaprednasky.sk 27.9% 4 x 27.3% 17.10.2017
109.nintendo-switch.sk 33.4% 4 x 33.4% 17.10.2017
110.nnp.sk 28.4% 4 x 27.8% 17.10.2017
111.novosibir.sk 93.3% 4 x 91.8% 17.10.2017
112.oceanzdravia.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
113.ondana.sk 99.9% 4 x 99.1% 17.10.2017
114.online-iq-test.sk 99.9% 4 x 98.7% 17.10.2017
115.onlineweb.sk 67.8% 4 x 66.2% 17.10.2017
116.ormazabal.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
117.pekarenjuno.sk 99.8% * 8 x 99.6% 12.10.2017
118.penzionnamajeri-kaplna.sk 50.0% ** 4 x 99.9% 16.10.2017
119.penzionpars.sk 34.5% 4 x 33.4% 17.10.2017
120.peter-sagan.sk 46.4% 4 x 46.2% 17.10.2017
121.piestanykupele.sk 99.8% 4 x 99.7% 17.10.2017
122.podlozky.sk 8.1% ** 2 x 32.4% 16.10.2017
123.ponozkozrout.sk 99.9% 16 x 25.0% 17.10.2017
124.promatech.sk 46.9% 4 x 46.7% 17.10.2017
125.ps-vita.sk 66.9% * 8 x 60.6% 11.10.2017
126.psycholog-trnava.sk 99.8% 4 x 99.8% 22.10.2017
127.psychotesty-online.sk 99.8% 4 x 98.5% 17.10.2017
128.quantlab.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
129.rapidko.sk 50.0% 2 x 99.9% 17.10.2017
130.rfo.sk 86.0% 4 x 86.0% 17.10.2017
131.rhsr.sk 86.1% 4 x 85.6% 17.10.2017
132.santalucia.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
133.sebestian.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
134.sekacik.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
135.sevent.sk 99.8% 4 x 92.0% 1 x 30.8% 22.10.2017
136.sifo.sk 85.8% 4 x 85.8% 17.10.2017
137.sk1923gabcikovo.sk 29.5% 4 x 28.0% 17.10.2017
138.skalicafest.sk 46.7% 4 x 46.0% 17.10.2017
139.skolkakosice.sk 99.8% * 8 x 99.5% 12.10.2017
140.skusobnyweb.sk 33.0% 4 x 33.0% 17.10.2017
141.snow-trip.sk 34.0% 2 x 67.5% 17.10.2017
142.snowtrip.sk 34.4% 2 x 67.2% 17.10.2017
143.sochi.sk 93.7% 4 x 91.7% 17.10.2017
144.sozlavou.sk 66.7% 4 x 66.1% 17.10.2017
145.sportshouse.sk 99.7% * 8 x 97.8% 1 x 14.3% 12.10.2017
146.stahujzasms.sk 25.0% ** 2 x 99.9% 16.10.2017
147.stanky-prenajom.sk 46.4% 4 x 45.4% 17.10.2017
148.stavcontact.sk 99.7% 4 x 98.9% 17.10.2017
149.steam-wash.sk 99.8% 4 x 98.9% 17.10.2017
150.surf-trip.sk 33.5% 2 x 66.6% 17.10.2017
151.surftrip.sk 33.6% 2 x 66.9% 17.10.2017
152.svusav.sk 99.9% * 8 x 99.4% 12.10.2017
153.tacho-tn.sk 61.6% * 8 x 61.5% 12.10.2017
154.tcs-slovakia.sk 34.8% 4 x 33.1% 17.10.2017
155.test-iq-online.sk 99.8% 4 x 98.6% 17.10.2017
156.testovac.sk 99.8% 4 x 99.5% 17.10.2017
157.theracare.sk 99.8% 4 x 99.5% 17.10.2017
158.thermalparksirava.sk 99.8% * 8 x 99.4% 12.10.2017
159.theselfmade.sk 35.9% * 8 x 33.9% 1 x 15.4% 11.10.2017
160.tiber.sk 33.9% * 8 x 33.6% 12.10.2017
161.tift.sk 23.3% 1 x 85.6% 17.10.2017
162.trener-kosice.sk 99.8% 4 x 99.5% 17.10.2017
163.trenujeme.sk 99.8% 4 x 99.3% 17.10.2017
164.tvojfittrener.sk 46.3% 4 x 46.3% 17.10.2017
165.ubytovaniealpina.sk 46.9% 4 x 46.8% 17.10.2017
166.urlka.sk 86.0% 4 x 85.7% 17.10.2017
167.ustinov.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
168.utilo.sk 49.2% 4 x 45.1% 1 x 16.2% 17.10.2017
169.veterinarpuchov.sk 67.8% 4 x 67.4% 17.10.2017
170.vitare.sk 99.8% * 8 x 99.7% 12.10.2017
171.vradiste.sk 8.3% 1 x 33.2% 17.10.2017
172.vsdetective.sk 33.9% * 8 x 33.6% 11.10.2017
173.vsguard.sk 34.1% * 8 x 33.6% 12.10.2017
174.waeco-shop.sk 99.8% 4 x 99.3% 17.10.2017
175.webstranky-sejc.sk 34.4% 4 x 34.0% 17.10.2017
176.wellness-pobyt.sk 99.9% 4 x 99.6% 17.10.2017
177.wheels-shop.sk 16.6% 2 x 32.9% 17.10.2017
178.wheelsshop.sk 17.6% 2 x 34.8% 17.10.2017
179.wpsitetest.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
180.www.chocholous.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
181.www.cit.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
182.www.fister.sk 75.0% 3 x 99.9% 17.10.2017
183.www.kancel.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
184.www.medistra.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
185.www.skleroza.sk 74.9% 3 x 99.9% 17.10.2017
186.www.snowtrip.sk 33.7% 2 x 67.0% 17.10.2017
187.yetistav.sk 47.4% 4 x 47.4% 17.10.2017
188.zaruceneoverene.sk 99.9% 4 x 99.4% 17.10.2017
189.zemplinskasirava.sk 99.8% * 8 x 99.5% 12.10.2017
190.zenbeauty.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
191.zlatevino.sk 39.7% ** 4 x 78.5% 16.10.2017
192.zlava24.sk 99.8% 4 x 99.8% 17.10.2017
193.zo.sk 85.6% 4 x 85.6% 17.10.2017
194.zosr.sk 85.6% 4 x 85.6% 17.10.2017
195.zoznamneziskoviek.sk 85.8% 4 x 85.7% 17.10.2017
196.zoznamorganizacii.sk 85.7% 4 x 85.7% 17.10.2017
197.zoznamspolocnosti.sk 85.9% 4 x 85.9% 17.10.2017
198.zoznamzdruzeni.sk 86.0% 4 x 86.0% 17.10.2017
199.zoznamzivnostnikov.sk 85.8% 4 x 85.8% 17.10.2017
200.zus-trnava.sk 99.9% 4 x 98.5% 17.10.2017

Domény detekované testom ako ťažiace, * - vo PhantomJS 2.5 na 8-vláknovom stroji, ** - vo PhantomJS 2.1.1 na 8-vláknovom stroji, *** - v použitom headless prehliadači je vyššia záťaž vlákien a CPU, v bežnom prehliadači je to o 10% až 15% menejMedzi detekovanými doménami zrejme nie sú žiadne mimoriadne navštevované, je tam ale viacero domén bežne navštevovaných ľuďmi vrátane napríklad stránky samosprávy a rádia.

Ako sa na takéto ťaženie pozerať samozrejme do značnej miery závisí v akej miere je procesor a počítač celkovo vyťažovaný. Užívateľom notebookov môže pri behu na batériu vadiť samozrejme akékoľvek zbytočné ťaženie, na desktopoch môžu užívatelia tolerovať nejakú mieru. Vyťažovanie procesora naplno už zrejme bude vadiť takmer každému.

Detekované domény s časovým odstupom znovu pretestujeme a vyhodnotíme, ktoré ťaženie zrušia.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

Hackeri budú hackovať skutočný satelit vo vesmíre, zajtra bude vypustený
Český T-Mobile má predplatenku so 100 GB za 12 eur, slovenský zdražuje predplatenky
O histórii legendárnych smartfónov BlackBerry bude aj seriál
Vesmírny Boeing má ďalšie technické problémy, let s posádkou opäť odložený
Motorola uviedla zaujímavý skladateľný smartfón s veľkým vonkajším displejom
Raspberry Pi bude od júla k dispozícii milión kusov mesačne
The Linux Foundation spustila projekt podpory vývoja softvéru pre RISC-V
Helikoptéra na Marse nemá problém, je iba za kopcom
Pri vstupe do USA bude na prehľadanie smartfónu potrebný súdny príkaz
NASA otestovala laserovú komunikáciu z vesmíru s rýchlosťou 200 Gbps


Diskusia:
                               
 

Blow.sk haha
Odpovedať Známka: 7.8 Hodnotiť:
 

aj "merace" iq :-)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

www.kancel.sk
Ok.. kto z vás to bol?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

:DDDD
aaapodviedli.sk
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

Však ty. Nie?
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

sak ja ne :(
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

spravca tychto webov je kto
Odpovedať Známka: -6.7 Hodnotiť:
 

asi musim niektore z tych 200 tabov pozatvarat...
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Neviem ako iné adblockery, no uBlock si s tým vie bez problémov poradiť :)
Odpovedať Známka: 8.1 Hodnotiť:
 

hej, tiež som pozeral čo za blbosť že ani jedna stránka mi nezvýšila vyťaženie a on to bol ublock...
Odpovedať Známka: 8.5 Hodnotiť:
 

Pouzivanie pridavneho syntaktickeho analyzatora zasuvneho modulu internetoveho prehliadaca teda priekazne umoznuje eventualnu eliminaciu zvysovania vytazenia apretaciou dostupnych zdrojov.
Odpovedať Známka: -3.5 Hodnotiť:
 

Čo vravíš ? Urážaš nás ?
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

Tendencna preduplicitacia autonomnej hypostazie predispozicie priekazne netvori obligatornu sucast optimalizacie vedenia diskusie.
Odpovedať Známka: -1.0 Hodnotiť:
 

Máš tam hrubku. Neviem síce v ktorom slove presne, lebo im nerozumiem, ale tak to cítim.
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Tomu ver, na uBlocku frčím už ale 3-4 roky, možno viacej a nechápem ľudí čo si idú na ABP, resp aj bez neho :D

Na margo ťaženia, bežný človek z toho aj tak nič nemá s bežným výkonom, to už radšej skúsiť šťastie na http://dopice.sk/kmM a pomalinky zdarma nahrabať menšie množstvo BTC...

Nejaký týpek to tu postoval začiatkom septembra a dosť to rozoberali aj na skTorrente a rollujem čisto v práci na pracovnom PC a občas v mobile a zatiaľ mi hodilo 0,1035 BTC... na to že to nestálo takmer nič (elektrinu za PC ktoré aj tak mám zapnuté a využívam nerátam) a tých pár sekund do dňa ma nezabije... len netreba mať veľké očakávania, je zdarma, čiže milionár nebudete :D
Odpovedať Známka: -5.6 Hodnotiť:
 

1BTC= 6000dolarov, cize tvojich 0,1035BTC=621€ - cize cca minimalna mzda za mesiac. NETARAS TY NAHODOU?
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

Praveže nie, lenže je to aj o šťastí dosť, keď si tam pozrieš ten systém rollovania je to o šťastí...plus tam máš aj lotériu...pred troma alebo štyrmi týždnami ju vyhral (2,26btc cca) chlapík ktorý mal vytvorený účet den predtým :D (ukáže jeho IDčko, a pozreš si v štatistikách koľko bolo vtedy užívateľov registrovaných (rozdiel bol cca 50k užívateľov - denne sa tam regne 30-70k ľudí nových)), čiže šťastie tam dosť hrá prím...ja som sa k takej čiastke dostal preto, lebo v tom období keď btc klesol po 3k mi rolllo najvyššie číslo, plus tie ostatné rolly v priebehu času, plus tam máš navyše úroky....to sa nazbiera :) len to vravím, že aby človek nemal očakávania jak na iných stránkach kde ti sľubujú pomaly miliony euro :D a ešte musím priznať, že na tom dosť závyslačím, rollujem cca 14x denne :D a polovica kanclu v mojej robote tiež a potom sa bijeme o IPčku a furt resetujeme net :D
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

EHM....
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Caps OFF, BITCH !
Odpovedať Známka: -10.0 Hodnotiť:
 

µMatrix (uMatrix 1.0.0) blokuje většinu podezřelého obsahu 3. stran, takže se proces/zdroj "coinhievie" ani nenačte. :)
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Dakujem redakcii dsl aj osobe, ktora sa na tom podielala. Robite super pracu. I ked uz mam rozsirenie vo FF zakazujuce tazenie mien. Ale urcite by ma to rozculovalo. Podla mna ti nestastnici ani nevedia ze tazia. Skor mi to.pride ako hack ich stranky. Stalo sa to aj.mne, ze mi tam dali stranky na nejaky cinsky produkt a rozne prelinky. Zrejme vacsina pouziva nezaplatany Wordpress.
Odpovedať Známka: 9.0 Hodnotiť:
 

Toto je snáď najlepši rok pre DSL
Odpovedať Známka: 8.9 Hodnotiť:
 

Na WP som mal tiež nejakú neviditeľnú reklamu, v googli zobrazovalo namiesto popisu webu popis na nejaké topánky nike air yeezy. Ešte si to spravilo podpriečinok adv.
Odpovedať Známka: 8.5 Hodnotiť:
 

podla mna aspon polovica tych domen ma nejakeho najateho spravcu stranky ktori zneuzil svoju moc :D a povodny majitel domeny o nicom ani nevie.
Odpovedať Známka: 8.6 Hodnotiť:
 

je tam stranka Spoločenskovedný ústav SAV... zeby si SAV zarabala na vyskum ? :D
Odpovedať Známka: 9.1 Hodnotiť:
 

Ked nemozu tazit na Aurelovi tak tazia aspon takto.
Odpovedať Známka: 8.9 Hodnotiť:
 

Chudak aurel
Odpovedať Známka: 5.7 Hodnotiť:
 

to je tak keď niečo nakáže lacík :D
Odpovedať Hodnotiť:
 

Predám poštového holuba, je možné prerobiť do pôvodného stavu.
Odpovedať Známka: 8.8 Hodnotiť:
 

Keby ste si Vy zlodeji nezapínali Adblocky, tak by podobné riešenia nemuseli existovať. Keď sa ti to nepáči, tak na tie stránky nelez!
Odpovedať Známka: -9.0 Hodnotiť:
 

adblockujem reklamy, taziace skripty aj tvoj drbly koment
Odpovedať Známka: 8.2 Hodnotiť:
 

Dobrý vtip
Odpovedať Známka: 7.4 Hodnotiť:
 

Jasne mame radi skriekajuce reklamy, skakuce k*kotiny a text ktory ajtak necitam a len zatazuje CPU. Ano budem aj nadalej blokovat.
Odpovedať Známka: 8.6 Hodnotiť:
 

Bolo to presne naopak, keby niekto nezacal pchat reklamu aj tam, kde byt nema a v netolerovatelnej forme, tak nikto dodnes o nejakom adblocku nevie.


Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Trafená hus zagága .......
Dnes sa nedá isť na web bez Adblocku, tie hrozné reklamy.... Katastrofa.
Odpovedať Známka: 8.9 Hodnotiť:
 

pridal by som aj ephoto.sk
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

ephoto.sk vytazenie procesora 0,00000-4% vacsinou skor k nule
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

ked surfujem na ich stranke tak mam 50%
Odpovedať Známka: -4.3 Hodnotiť:
 

to je tak ked mas 386ku...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

zoznam.sk si vybral ocividne dobry nazov, lebo neni "zoznam.sk", ako "Zoznam .sk stránok" ... a kto cita ma ocividnu vyhodu :D
Odpovedať Známka: 8.5 Hodnotiť:
 

*priekazne
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

uBlock (adblock) zakazuje coinhive script
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

a co webmine.cz a milion dalsich proxy serverov z ktorych sa tieto hávede ťahajú ? Aj tie vaše *blocky zablokujú ? Skôr ako zablokujú jednu adresu, dalsich 100 vznikne. Držím palce v blokovaní :D este ked vzniknú rôzne modifikácie, tak sa to ani podľa obsahu nebude dať rozoznať, len podľa toho čo to robí s CPU :D
Odpovedať Známka: -7.0 Hodnotiť:
 

Nerozumiem Tvojmu škodoradostnému príspevku...
Aký spôsob blokovania používaš Ty, keď máš potrebu sa vysmievať nám, ktorí, používame štandardné blockery?
Odpovedať Známka: 7.3 Hodnotiť:
 

ET CURRENT_EVENTS CoinHive In-Browser Miner Detected -- 2017-10-23 00:18:12
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

stranky musia poskytovat velmi kvalitne/prinosne/profi sluzby, ked su odkazane na totok
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Peter-sagan asi nebude official website.. :D
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Nespomalím si surfovanie keď tolko IPiciek nasekám do firewalu ? Už teraz tam asi 50 kusov.
Odpovedať Známka: 1.1 Hodnotiť:
 

Ja bych ty vsechny krypty a coiny zrusila ... :)
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

DSL.sk je jedina slovenska stranka, ktoru navstevujem. Prosim upozornite ma az implementujete dany skript aj vy.
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

Prajete si náš web podporiť ťažením kryptomeny?
(pokiaľ na nejakých 50% a slušne sa spýtajú, problém by som s tým nemal)
Odpovedať Známka: 0.9 Hodnotiť:
 

btw. nechodimnaprednasky.sk ide u mňa na 100% CPU
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

tak zacni chodit na prednasky
Odpovedať Známka: 8.7 Hodnotiť:
 

Podľa mňa je veľká šanca, že si to tam vo viacerých prípadoch natajno dá správca stránky a ťaží na svoj účet. Majiteľ stránky si nič ale nevšimne keďže na dizajne a funkcionalite sa nič nezmení a to, že ide stroj pomalšie si spojí s niečím iným, ak to vôbec postrehne.
Odpovedať Známka: 7.3 Hodnotiť:
 

zaruceneoverene.sk to robia so suhlasom navstevnikov :D

https://www.zaruceneoverene.sk/ zasady-ochrany-osobnych-udajov/
http://dopice.sk/kq8
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

páči sa mi ten záver
"V prípade, že s týmito zásadami ochrany súkromia a podmienkami využívania služieb nesúhlasíte, opustte tieto stránky a nikdy sa nevracajte."
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

Ak to netaja tak voči tomu nič nemám, len nech to nerobia bez vedomia človeka na, ktorého stroji je tá stránka zobrazená.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Je to rovnako funkcne aj na mobilnych zariadeniach postavenych na ARMe?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Doplnok No Coin (Chrome, Opera, FF)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Je zaujimave, ze tie weby pre subjekty v KE (autodoprava, skolky) su vyrobene tou istou firmou. Kto na tom skutocne zaraba? Predpokladam, ze to tam nedavala riaditelka skolky...
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

"... iného webu ako Coinhive a až ten potom naťažuje ťažiace skripty služby Coinhive"

Ako chápať to "naťažuje"?
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

ako preklep
Odpovedať Hodnotiť:
 

Podľa vyjadrenia jednej zo stránok east****ls.sk bol v ich prípade problém u poskytovateľa hostingu ... t.j. websuport . ... Žeby prídavná platba za hosting vo forme nepriamych platieb od návštevníkov hostovaných stránok ?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Kontaktujte nás prosím na redakcia at dsl.sk
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Crestor Compra Tadalafil Propecia http://costofcial.com - cialis buy online Syphilis And Amoxicillin Azithromycin 1 Gram Oral Packet Zithromax Treatment For Chlamydia Cialis 60mg Comprar Lamisil Pastillas Cialis Naturale Alle Erbe <a href=http://costofcial.com>cialis</a> Cialis Per Impotenza Le Viagra Fr http://costofcial.com - cialis Prevacid Edmonton Levitra Da 20 Mg
Odpovedať Známka: -10.0 Hodnotiť:
 

http://www.bombuj.eu otvorim dve karty a procesor na 100%.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ja som si pridal minerblocker plugin do chromu :))
Aby som pocul film a nie ventilator :))
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Ja som si pridal minerblocker plugin do chromu :))
Aby som pocul film a nie ventilator :))
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár