neprihlásený Streda, 17. júla 2024, dnes má meniny Bohuslav
Zahraničný vlastník SK-NIC priniesol prvé nevýhody, úrad mlčí

Značky: .skSK-NIC

DSL.sk, 14.5.2018


Skutočnosť, že koncovým vlastníkom správcu slovenskej domény najvyššej úrovne .sk SK-NIC je zahraničná britská spoločnosť, priniesla Slovákom zrejme prvú hmatateľnú nevýhodu.

Nové zmenené pravidlá totiž od budúceho týždňa pridajú ďalšie explicitné obmedzenie pre registrátorov, keď podľa novej podoby pravidiel explicitne nebudú môcť byť registrátormi firmy a osoby nachádzajúce sa na sankčných zoznamoch USA a Veľkej Británie a firmy s takýmito osobami.

Obmedzenie

Pravidlá sa menia od 25. mája spolu so začiatkom platnosti novej európskej legislatívy o ochrane súkromia GDPR. Zmeny zavádzajú predovšetkým zmeny v ochrane súkromia v súlade s GDPR.

V zmenenom bode pravidiel 9.1.4 ale tiež pre "registrátorov alebo osoby, ktoré sú oprávnené ho zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať" explicitne pribudlo obmedzenie, že nemôžu byť "na akomkoľvek zozname sankcionovaných osôb zverejnenom vládou USA" alebo "ak sú vlastnené alebo riadené sankcionovanou osobou alebo subjektom uvedenom na takomto zozname alebo ak sú osobou alebo subjektom na zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo strán zverejňovanom aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo".

Zmena sa síce nedotkne bežných užívateľov ani absolútnej väčšiny registrátorov, po teoretických budúcich obmedzeniach ide zrejme o prvé konkrétne do pravidiel zanesené obmedzenie vyplývajúce z toho, že vlastníkom SK-NIC je britská spoločnosť CentralNic. SK-NIC to priznal v stanovisku pre DSL.sk. "Okrem toho sa to na nás do tretice vzťahuje aj ako súčasti globálnej skupiny CentralNic," uviedla spoločnosť.

Spoločnosť uviedla, že "dotknutý postup" má tri dôvody a okrem britského vlastníka tiež "Slovensko spadá pod jurisdikciu EÚ, ktorá zohľadňuje aj sankcie uplatňované orgánmi USA" a že "toto úzko súvisí s aktuálnou podobou legislatívy ohľadom prania špinavých peňazí". Že to nutne z týchto dvoch dôvodov vyplýva ale v stanovisku netvrdí.

Okrem toho spoločnosť tvrdí, že napriek zmene v pravidlách to nie je nič nové a platilo to v "metodickej úrovni" od migrácie do nového systému. V každom prípade k tej prišlo od septembra 2017 až po oznámení dohody o predaji SK-NIC-u.

Následne v ďalšej odpovedi na otázky či spoločnosť teda tvrdí, že podľa doterajších pravidiel a legislatívy platilo pre registrátorov toto obmedzenie, čo myslí metodickou úrovňou a akú má platnosť pri právnych vzťahoch spoločnosť neodpovedala.

"Potvrdzuje sa, že predaj SK-NIC do zahraničia bolo chybné rozhodnutie. Takto z ničoho nič platí na Slovensku časť legislatívy cudzej krajiny, ktorá navyše čoskoro ani nebude členským štátom únie. Ide o prvý problém priamo vyplývajúci z toho, že vlastníkom .SK je zahraničný subjekt. Naše obavy sú, že časom môžu podobné problémy pribúdať," upozorňuje Ondrej Jombík, predseda Združenia poskytovateľov webhostingu, kde sú združení najväčší registrátori.

SK-NIC patrí britskej CentralNic definitívne od decembra minulého roku. Priamo je spoločnosť SK-NIC, ktorá je správcom .sk, vlastnená ďalšou novou spoločnosťou SK-NIC Slovakia. Tá je následne vlastnená britskou CentralNic.

Znovu poštou

Spolu so zmenou pravidiel zároveň musia registrátori podpísať dodatok k zmluve s SK-NIC-om do začiatku platnosti GDPR.

Hoci pri oveľa väčších zmenách pri prechode na nový systém v minulom roku stačilo odkliknutie súhlasu na stránkach SK-NIC-u, po prechode na systém pohodlnejší pre registrátorov musia títo opäť poslať podľa požiadaviek SK-NIC-u poštou dve podpísané kópie dodatku.

Podpísanie dodatku je podľa SK-NIC nutné, keďže GDPR definuje povinné položky v zmluve so sprostredkovávateľom, ktoré v nej doteraz neboli.

Registrátorov je na Slovensku viacero tisícov a nepochybne by bolo ideálne im túto povinnosť v dnešnej dobe čo najviac uľahčiť. Zisťovali sme tak, prečo SK-NIC nepodporuje podpísanie dodatkov elektronicky. Absolútna väčšina registrátorov zrejme disponuje certifikátom pre kvalifikovaný elektronický podpis na eID a elektronické podpísanie dodatku by na stránkach SK-NIC-u mohlo byť záležitosťou minút.

V neposlednom rade by to odbremenilo samotný SK-NIC, pričom implementácia takéhoto riešenia nie je náročná.

SK-NIC ale v stanovisku pre DSL.sk tvrdila, že elektronický podpis na Slovensku naráža "na problémy s jednoznačnosťou formátov a podpisovacích nástrojov, ktoré v súčasnosti nezaručujú vzájomnú rozoznateľnosť e-podpisu" ako aj "akceptovateľnosť pri preukazovaní slovenskou jurisdikciou, regulačnými orgánmi a podobne".

SK-NIC sme požiadali o vysvetlenie týchto tvrdení k technickým a právnym problémom, keďže kvalifikovaný elektronický podpis je priamo zo zákona ekvivalentný vlastnoručnému podpisu a pri implementácii na vlastných stránkach SK-NIC-u by samozrejme mohla spoločnosť zvoliť jedno ňou vybrané riešenie. Spoločnosť na tieto otázky neodpovedala, iba zhrňujúco uviedla, že "vzhľadom na už uvedené a sankcie vyplývajúce z GDPR bol zvolený najmenej rizikový právne existujúci proces" a v prípade elektronickej formy by išlo o zbytočné riziko.

Bližšie dôvody môže naznačovať ale argumentácia, ktorú posiela support spoločnosti registrátorom pýtajúcim sa na možnosť elektronického podpisu. Táto argumentácia totiž opäť naznačuje, že môže ísť o pohľad na problematiku zo zahraničia. "V súvislosti s formátom ZEP si dovoľujeme konštatovať, že je to súkromný formát vyvinutý a používaný iba v rámci Slovenska, ktorý je už prekonaný resp. sa už ďalej nemá používať ani pre štátnu (verejnú) správu. Jeho preukaznosť do budúcnosti je preto viac než otázna, samotný štát prijal prechodné obdobie, ktoré určilo možnosť jeho poslednej akceptácie v národnej legislatíve k 15.10.2015 a v rámci európskej legislatívy mal byť v súlade so smernicou eIDAS k 30.6.2016," tvrdí support.

Výhrady registrátorov

Registrátori, najmä menší, majú k aktuálnym zmenám a postupu viaceré výhrady.

Okrem toho, že sa v dnešnej dobe elektronického podpisu nezrealizovalo pohodlnejšie podpísanie dodatku, sa sťažovali aj na spôsob akým boli o potrebe ho podpísať informovaní.

SK-NIC totiž na potrebu podpísať dodatok upozorňoval emailom a nie písomne, pričom ale nepodpísanie dodatku má byť dôvodom na vypovedanie zmluvy a SK-NIC avizuje že zmluvy vypovie. Hoci spoločnosť email posielala opakovane, môže to uniknúť pozornosti registrátorov a mať tak vážne následky.

V posledných dňoch evidentne začal SK-NIC registrátorov, ktorí dodatok ešte nepodpísali, aj obvolávať telefonicky. Či bude schopný ale obvolať všetkých, keď registrátorov sú takmer tri tisícky, alebo obvoláva len najväčších podľa počtu domén nie je jasné.

Do konca minulého týždňa mala dodatok podľa tvrdenia supportu doručiť viac ako tisícka registrátorov. Dá sa predpokladať, že aj s prispením zvoleného postupu, spôsobu informovania a harmonogramu minimálne malá časť registrátorov dodatok nepodpíše hoci by tak pri lepšom informovaní a pohodlnejšom spôsobe spravili. Či medzi nimi budú aj nejakí, ktorí majú aktuálne registrované domény, sa ukáže už o dva týždne.

O dodatku a zmene pravidiel sa hlasovalo až 10. apríla, hoci o termíne GDPR sa vie dva roky. K zmenám sa vôbec neuskutočnilo zasadanie komisie pre správu národnej domény, hoci viacerí členovia ho požadovali. O zmenách sa hlasovalo len na diaľku, výsledky hlasovania doteraz nie sú na stránkach komisie zverejnené.

Úrad mlčí

Dôležitú úlohu v podobe prevádzky .sk domény a zmien v nej má úrad vicepremiéra pre informatizáciu, ktorý zastupuje v otázkach domény .sk štát okrem zastrešujúcej úlohy predovšetkým dvomi hlasmi zo siedmich v komisii pre správu národnej domény .sk.

Po tom, ako bol úrad schopný odhlasovať ako akceptovateľnú 99% dostupnosť DNS služby .sk, sa tentokrát ale odmietol vyjadriť k zmenám a dôvodom zmien, ktoré aktuálne odhlasoval.

Zároveň by sa zrejme očakávalo, že bude dbať na to aby potrebný proces prebehol bezproblémovo, s dostatočnou časovou rezervou a primeraným spôsobom informovania registrátorov a celkovo verejnosti.

Úrad, ktorý by mal v komisii zastupovať záujmy tejto krajiny, jej občanov a firiem, najskôr odmietol odpovedať na vecnú otázku na zmenu pravidiel obmedzujúcu registrátorov sankčnými zoznamami USA a Veľkej Británie a otázky označil "za relevantné pre spoločnosť SK-NIC". Túto zmenu úrad odsúhlasil dvomi hlasmi.

Po upozornení, že sú samozrejme relevantné na každého kto tieto zmeny schválil a špeciálne na úrad s dvomi zástupcami, pred takmer tromi týždňami sa doteraz stále úrad k týmto otázkam nevyjadril a neodpovedal ani na dodatočné otázky ako môže považovať za nerelevantné otázky na zmeny, ktoré odsúhlasil, a ani na otázku kedy začne v tejto komisii zastupovať záujmy Slovenska.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

FBI sa dostala do mobilu útočníka na exprezidenta za 40 minút
Ďalšie búrky spôsobili výpadky elektriny pre desiatky tisíc ľudí
Ponuka vysokokapacitných SSD pre PC sa rozširuje, pribudol ďalší 8 TB model
FFmpeg už podporuje hardvérové dekódovanie H.266
Packeta ide na Slovensku stavať až 1000 ďalších balíkoboxov
Apple sprístupnila verejné beta verzie iOS 18 a macOS 15
FBI sa dostala do mobilu útočníka na exprezidenta
Predaje smartfónov narástli, stredná trieda ustupuje a Xiaomi sa doťahuje na Apple
Mestá a obce chcú rozšíriť optiku pri elektrických vedeniach, podpísali memorandum s distribučkami
Vydaný Linux 6.10


Diskusia:
                               
 

takze proruske weby koncia :D
Odpovedať Známka: -2.8 Hodnotiť:
 

menovite?
Odpovedať Známka: 4.4 Hodnotiť:
 

Tie tiez, ale priekazne i nie.
Odpovedať Známka: -2.1 Hodnotiť:
 

Choď už do... "Priekazne" tam patríš...
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Za toto by tých zodpovedných mali lámať v kolese, stiahnuť z kože, obesiť, sťať, rozštvrtiť a hlavu nastoknúť na Dóm svätého Martina!

A celé by to mali vysielať v priamom prenose a opakovať to aspoň tak často ako silvestrovský zábavník!
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

A z toho vrcholne neschopného Pellegriniho, ktorý tam, kde bol, dojebabral, čo mohol, urobili predsedu vlády!

Život tu je ako nočná mora!
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Kde je SNS keď tu môže ľahko vytĺcť politický kapitál? To že by tomu ich voliči zrejme nerozumeli nevadí, stačí jednoducho povedať že kľúče od Slovenského internetu vlastnia Angličania a hneď by bola búrka. Či zlodeji si navzájom do kapusty nelezú?
Odpovedať Známka: 6.8 Hodnotiť:
 

ked privolas Hrnka a on nam zje domenu, bude to tvoja vina!
Odpovedať Známka: 7.2 Hodnotiť:
 

Hrnko spolu s meciarom rozbili ceskoslovensko.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Nie je viac protislovenská strana ako Plukovníkova Slovenská Národná Sranda. To ešte aj Zder sa sem tam snaží niečo užitočného vyprodukovať, aj keď to vždy zlyhá na ich neschopnosti. Ale národná sranda? To je čistá rozkrádačka.
Odpovedať Známka: 6.1 Hodnotiť:
 

Kapitan, do čerta, nebozkaval plukovnicke vylozky!!
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Najviac protislovenskou stranou v národnej rade je Most.

To sú eurohujeri a cezatlatickí riťolezi, u ktorých je záujem Slovenska až na poslednom mieste, ďaleko za odmenami zahraničných zbrojárskych podnikov i obchodmi s pozemkami a domovmi dôchodcov.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Zder vyprodukoval hlavne spravu "naco by isli na vychod,ved tam nic nieje"
Odpovedať Hodnotiť:
 

SNS by si to vsimala, IBA ak by si to vsimala ich volicska zakladna. Ich volicska zakladnu netrapia podmienky spravy domeny, ale to, ci tu jazdia Moricove vagony a nie vagony RegioJetu bez ohladu na vysoku ceny tych Moricovych, tak sa nenadejaj, ze sa do toho skladatel kvetnatych suveti obuje. Ved to by mu uz nerozumeli nielen jeho volici, ale aj my!
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ale ved zahranicny vlastnik je vzdy dobry vlastnik - ved vidime, ze aj po tolkych mesiacoch uz dokazali na SK domene rozbehat DNS podpis, takze uz sa mozme cechom divat do oci ..... aha, to je len sen vecneho optimistu, ono vlastne len degradovali webovy FrontEnd z rychleho systemu usiteho na mieru na deravy wordpress a pridali rozosielanie info-linkov registrorom z cudzej domeny go.pardot.com :)))))
Odpovedať Známka: 6.8 Hodnotiť:
 

Nahodou, ja som rad ze DNSSEC na Slovensku nefunguje.

Si predstav, ze by si si musel kupovat TLS certifikaty od SK-NICu. Normalne ma pri tej predstave striaslo. No a DNSSEC je presne nieco take - davas do ruky monopol spravocovi domeny, a my vieme, ako sa ten "nas" vzdy spraval a ako si taku doveru zasluzi.

Odpovedať Známka: 0.8 Hodnotiť:
 

už nie je náš. Boli to kokoti a kokotom to odovzdali. Tento "obchod" akosi nejde uznať.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Ale ako pouzivatelsku recenciu pre promo kampan uzko specializovaneho sm salonu je vymysliet lepsiu prekazne vyzvou.
Odpovedať Známka: -2.2 Hodnotiť:
 

https://cdr.cz/clanek/ tvurkyne-serialu-zaklinac -se-zastava-kolegu-pred-fanousky

<blockquote><i>Ve střední a východní Evropě je nové seriálové zpracování Geralta a jeho dobrodružství ohledně Ciri velmi sledovaným tématem.

Hlavní scénáristka a výkonná producentka Lauren S. Hisrich na svém twitteru sem tam odhalí nějaký malý střípek, nyní však obhajovala tvůrčí tým seriálu. Fanoušky totiž znepokojil fakt, že na seriálu pracují <b>převážně mladší ženy a také že jsou mezi nimy lidé <u>tmavší pleti (ano, zní to neskutečně</u></b> absurdně) a bojí se tak, že to bude mít na výslednou kvalitu seriálu.</i></blockquote>

nj, Geralta, Ciry, Yenefer, Triss, aj všetky tie čarodejky, a mágov, -a vůbec všetkích, - budú už zas hrát jen tie NEGRO :(|) :(|) , zasrané

posraná doba!mno, a já tu už nemám ani nesku, už sa minula, a není žádná do zásoby, ani pitivo, ani nič! :( ;( :/( ;/( ;(( :((
Odpovedať Známka: -6.5 Hodnotiť:
 

co to ma spolocne s SK-NICom??
Odpovedať Známka: 7.6 Hodnotiť:
 

Čo má SK-NIC spoločné s čímkoľvek?
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

Predávať všetko do zahraničia je také Dzurindovské.

https://youtu.be/DqQ1BpzSYXI
Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

Až na to, že SK-NIC nikto z dzurindovcov nepredal! Žiaľ - predal ho súčasný premiér s talianskym menom - tuším Pellegrini sa volá.....
Nedopustil sa on náhodou megakrádeže? Vlastizrady? Keď našu národnú doménu vlastní štát (kráľovstvo), ktoré čoskoro ani nebude súčasťou EÚ.
Pri inom článku (keď sa ešte uvažovalo o predaji SK-NIC) som písal, že na to šeredne Slovensko doplatí - a už sa to začína....
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Chodte uz dopice a jebat vasho dzurindu palka aj vasho otca!
Odpovedať Známka: -6.4 Hodnotiť:
 

Kurva, USA odkedy sefuje EU?
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Od jej vzniku v roku 2009 a ešte 61 rokov predtým – od roku 1948 – od vzniku Západného zväzu a Západoeurópskeho zväzu (o 6 rokov neskôr) a Najväčšej Agresívnej Teroristickej Organizácie (NATO), známej tiež ako Severoatlantická agresia.
Odpovedať Známka: -1.7 Hodnotiť:
 

Prisli vam tie maily?
Ja som sa to dozvedel zo vcerajsieho telefonatu a ked som dal vyhladavat vsetko od sk-nic, tak toto mi nenaslo. A baba, ze od nich to odislo a ze sme ten mail mali aj otvoreny :D. Ked som chcel k tomu blizsie info, pripadne logy, aby sa to nestalo v buducnosti, tak ze to povie kolegovi, ako ich vsak pozname, tak uz sa neohlasia...

Ale dnes uz od nich prisiel mail na tuto temu...

Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

https://youtu.be/fAuN5sFAAdI


Odpovedať Hodnotiť:
 

ze neunavne informuje o SMERe zahnojovania slovenskeho internetu hnojom privezenym traktoristom Pellegrinim. Okrem zbytocneho zisku pre cudzi subjekt, fascinujuceho schvalenia 7,5hodinoveho mesacneho povoleneho vypadku je toto ciastocne zaclenenie pod Anglicko-Americku jurisdikciu tiez "uzitocne".
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:

Pridať komentár