neprihlásený Štvrtok, 25. júla 2024, dnes má meniny Jakub
Štátna aplikácia proti koronavírusu je katastrofa, odosiela kontakty všetkých a je v nej veľká chyba

Štátom ponúkaná, oficiálne prevádzkovaná a propagovaná mobilná aplikácia pre boj s koronavírusom Covid19 ZostanZdravy, ktorej hlavným účelom je zatiaľ pomôcť vyhľadať predchádzajúce kontakty detekovaných infikovaných, má podľa analýzy servera DSL.sk v súčasnej podobe závažné nedostatky v oblasti ochrany súkromia aj v technickom prevedení. Ide bohužial o ďalšie zlyhanie štátu pri sofistikovanejších riešeniach štátu v boji s koronavírusom po absurdne amatérskej prvej predpovedi šírenia koronavírusu na Slovensku od štátneho IZP.

Značky: Slovensko

DSL.sk, 27.4.2020


Štátom ponúkaná, oficiálne prevádzkovaná a propagovaná aplikácia pre boj s koronavírusom Covid19 ZostanZdravy, ktorej hlavným účelom je zatiaľ pomôcť vyhľadať predchádzajúce kontakty detekovaných infikovaných, má podľa analýzy servera DSL.sk závažné nedostatky.

A to v oblasti ochrany súkromia aj v technickom prevedení.

Aplikácia bola vyvinutá v rámci dobrovoľnej aktivity, štát ju ale prevzal, oficiálne prevádzkuje a poskytuje občanom okrem iného aj propagovaním na štátnom webe korona.gov.sk. Oficiálnym uvádzaným prevádzkovateľom je Úrad verejného zdravotníctva, pričom v aplikácii sa spomína aj NCZI, Národné centrum zdravotníckych informácií, a cez jeho účet je aj aplikácií sprístupnená v obchodoch mobilných operátorov.

Ochrana súkromia

Neakceptovateľný je samotný principiálny spôsob fungovania aplikácie. Podobne ako iné iniciatívy je jej cieľom identifikovať cez Bluetooth iných užívateľov aplikácie, keď aplikácia do okolia cez Bluetooth Low Energy neustále vysiela identifikátor profilu užívateľa.

Pri bežnej činnosti neustále prijímaním takýchto správ od iných telefónov identifikuje kontakty s inými užívateľmi dlhšie ako nastavený limit, v súčasnosti sa používa 5 minút.

Následne keď bude niektorý užívateľ aplikácie testovaný ako pozitívny na nový koronavírus, aplikácia môže identifikovať kontakty infikovaného v predchádzajúcich dňoch vystavené riziku nákazy a tieto môžu byť upozornené napríklad notifikáciou.

Slovenská aplikácia ale tento cieľ dosahuje neakceptovateľným spôsobom, keď automaticky odosiela štátu všetky identifikované kontakty všetkých užívateľov aplikácie dlhšie ako aktuálne 5 minút. Odosielané je bežne ID profilu samotného užívateľa, ID profilu detekovaného kontaktu, presný čas začiatku kontaktu a presná dĺžka kontaktu. ID profilu je jedinečné číslo prideľované štátom pri registrácii aplikácie na serveroch, po jej nainštalovaní na zariadení užívateľa.

Hoci samotné priamo odosielané jednotlivé informácie sú anonymné, to neznamená že nemôžu byť deanonymizované. Naopak je zjavné, že tieto informácie pomocou ďalších informácií umožňujú identifikovať minimálne časť jednotlivých užívateľov a následne ich kontakty.

Hlavne ale samozrejme je takéto fungovanie neprimerané vzhľadom na daný účel, ktorý sa dá dosiahnuť bez takéhoto potenciálneho zásahu do súkromia. Na odosielanie všetkých kontaktov všetkých užívateľov nie je dôvod a prirodzeným riešením samozrejme je odoslanie kontaktov len infikovaných osôb po tom, ako boli detekované ako pozitívne.

Tak fungujú podľa dostupných informácií viaceré fungujúce a pripravované riešenia v civilizovaných krajinách západnej demokracie, okrem iného česká eRouška a návrh iniciatívy PEPP-PT. Ďalšie inak fungujúce riešenia neodosielajú na servery ani kontakty infikovaných, napríklad návrh iniciatívy DP-3T a pripravované riešenia Google a Apple. Tieto riešenia navyše tam nekončia a riešia aj ďalšie dôležité otázky ochrany súkromia eliminujúce možné spôsoby deanonymizovania, napríklad nevysielajú vždy ten istý identifikátor.

Už kvôli tomuto hlavnému princípu fungovania je súčasná podoba aplikácie Covid19 ZostanZdravy neakceptovateľná.

Navyše v informáciách v aplikácii a mobilných obchodoch sa zrejme explicitne neupozorňuje, že aplikácia odosiela všetky kontakty na server. Štát o tom nepochybne ale vie, keď to aj keď nie celkom jasne uvádza na webe korona.gov.sk formuláciou "anonymne zapíše obidve zariadenia na server".

Zbierať všetky kontakty ľudí s ich dĺžkou a časom môže byť samozrejme potenciálne zaujímavé na nejaký vedecký výskum typu kontaktov v populácii použiteľný aj pri výskume šírenia nákazy, to sa na Slovensku evidentne nedeje a hlavne takýmto prípadným výskumom nie je potrebné narúšať súkromie všetkých užívateľov a realizovať sa má iba na vzorke populácie.

Deanonymizovanie

Analyzovať všetky možnosti deanonymizovania dát odosielaných aplikáciou štátu je mimo rozsahu tohto článku, ich neprimeranosť je zjavná. Uvádzame len niekoľko príkladov.

Pri zvažovaní primeranosti nie je samozrejme potrebné uvažovať čo sa s dátami naozaj bude robiť ale čo by sa s nimi dalo robiť.

Viaceré osoby sú deanonymizované priamo informáciami, ktoré poskytujú štátu respektíve hygienikom zo samotného princípu fungovania aplikácie. Infikovaní majú hygienikom priamo poskytnuť svoj identifikátor v aplikácii, aby mohli byť upozornené kontakty minimálne notifikáciou. Ľudia v karanténe využívajúci túto aplikáciu v režime karantény sú zase dostatočne identifikovaní minimálne mobilným telefónnym číslom.

Ďalšie informácie, ktoré infikovaná osoba reálne poskytne hygienikom, už priamo umožňujú deanonymizovať ďalších ľudí. Pri štandardnom šetrení infikovaná osoba spomína na dlhšie stretnutia so známymi osobami, pričom takéto informácie sú typicky doplnené aj časom stretnutia. To je špecificky účelom napríklad pripravovaného riešenia, keď si bude užívateľ spomínať na kontakty podľa histórie polohy v čase od mobilných operátorov. Keďže v kontaktoch odoslaných aplikáciou je aj čas stretnutia, tieto informácie spolu identifikujú aj profily aké majú identifikované osoby v kontakte s infikovaným v aplikácii.

Podobne samotné informácie odosielané aplikáciou umožňujú zrejme často dobre deanonymizovať ďalšie osoby. Napríklad kontakty už identifikovanej osoby, ktoré sú pravidelne celú noc v blízkosti tohto kontaktu, sú zrejme osoby bývajúce s ňou alebo v jej blízkosti, atď.

Dáta sa dajú tiež deanonymizovať samozrejme aj skombinovaním s inými ďalšími dátami.

Následne tak tieto informácie poskytnuté štátu identifikujú aj prípadné stretnutia dvoch vyššími spôsobmi identifikovaných ľudí, z ktorých ani jeden nebol infikovaný a na identifikovanie ich stretnutia nie je žiadny dôvod.

Dokonca aj odosielanie polohy

Pri analýze sme sa zamerali na aplikáciu pre mobilnú platformu Android, ktorá je výrazne masovejšia ako iOS. Analyzovaná bola verzia 1.0.2, ktorá bola vydaná 17. apríla a doteraz je stále poslednou verziou.

Okrem neakceptovateľného princípu centrálneho zbierania všetkých kontaktov sa v aplikácii nachádza ďalšie problematické štandardné nastavenie.

Aplikácia využíva konfigurovanie cez službu Firebase Remote Config od Google a v aktuálnej konfigurácii vracanej zo služby sa poloha miesta kontaktu vo všeobecnosti neodosiela.

Podľa štandardných zabudovaných nastavení priamo v aplikácii pre prípad, že by sa nepodarilo stiahnuť konfiguráciu, by sa spolu s kontaktami odosielala ale dokonca aj poloha tohto stretnutia. Konkrétne s GPS súradnicami zaokrúhlenými na tri desatinné miesta, čo znamená priemerné zníženie presnosti v horizontálnom smere len o menej ako 40 metrov a vo vertikálnom o menej ako 60 metrov.

K použitiu štandardnej konfigurácie môže prísť, ak sa z nejakých dôvodov nepodarí stiahnuť konfiguráciu z Firebase Remote Config. Zrejme je to maximálne výnimočná situácia, reálne ale môže nastať. Takáto základná konfigurácia je tak nevhodná.

Vzniká tiež otázka, či takáto konfigurácia nebola v minulosti aj reálne nastavovaná z Firebase Remote Config a prípadne dokedy. Naznačujú to aj informácie na štátnom webe, ktoré hovoria "aplikácia zaznamená približnú GPS polohu" kontaktu, čo sa pri súčasnom nastavení už nedeje.

Tvorcovia pre DSL.sk potvrdili, že sa tak reálne na začiatku po sprístupnení aplikácie najskôr dialo a aj vo vracanej konfigurácii z Firebase Remote Config bola hodnota znamenajúca odosielanie aj polohy všetkých kontaktov so súradnicami zaokrúhlenými na tri desatinné miesta. To bolo podľa nich pôvodne zamýšlané na "dezinfekciu miesta". Takéto nastavenie malo byť v platnosti podľa nich ale iba približne 8 hodín, malo sa dotknúť len pár užívateľov a všetky pozície boli zo serverov okamžite odstránené.

Ďalej poloha ľudí v karanténe využívajúcich aplikáciu v tomto režime sa podľa nastavení priebežne neodosiela štátu, podľa zdrojových kódov sa zrejme ale odosiela presná poloha všetkých ich kontaktov s inými užívateľmi. Tento scenár sme ale netestovali. O spôsobe monitorovania polohy ľudí v karanténe sa dá diskutovať, odosielanie polohy kontaktov s inými osobami ale sleduje aj polohu týchto iných osôb pri týchto kontaktoch. Pritom sa nemuseli nijako previniť a osobu v karanténe ani nemusia poznať, len sa nachádza v ich blízkosti.

Tvorcovia fakticky pre DSL.sk potvrdili, že poloha sa v tomto prípade naozaj odosiela a aktuálne bola do Google Play poslaná aktualizácia, ktorá tak už robiť nebude.

Vážna chyba

Navyše v aplikácii pre Android je vážna programátorská chyba, ktorá znehodnocuje zbierané dáta.

Aplikácia cez Bluetooth LE vysiela číslo profilu užívateľa ako štyri bajty vo vysielanej správe. Momentálne sa najvyššie číslo profilu pohybuje nad 25 tisíc. Aplikácia pre Android ho spätne z týchto bajtov počíta chybným spôsobom, pre ktorý pre približne polovicu čísiel profilov vypočíta zlé číslo profilu, navyše pri tom stratí informáciu a z vypočítaného čísla sa skutočné číslo profilu kontaktu nedá priamo vypočítať.

Konkrétne používa výpočet content[16] << 24 | content[17] << 16 | content[18] << 8 | content[19], pričom content je pole bajtov správy. V Jave je ale byte číslo so znamienkom a pri bitovom or sa najskôr zrejme operandy skonvertujú na int. V prípade, že posledný bajt čísla má hodnotu od 128 do 255 a v Jave je teda záporný, jednotky vo všetkých bitoch vyšších bajtov príslušnej int hodnoty spôsobia že celý výsledok bude mať vo vyšších bajtoch samé jednotky a výsledkom bude teda iba tento posledný bajt a to ako záporné číslo.

Napríklad pre číslo profilu kontaktu 5000 v skutočnosti Android aplikácia vypočíta z prijatej Bluetooth LE správy jeho hodnotu ako -120, keďže posledný bajt 5000 je 136 znamenajúci pri reprezentácii bajtu so znamienkom -120.

Približne polovica kontaktov registrovaných Android aplikáciou tak má zlé číslo identifikovaného kontaktu, prišlo k strate vyššieho bajtu a z uložených a následne odoslaných informácií sa nedá priamo vypočítať správna hodnota. Ak vzájomný kontakt zachytil a odoslal aj druhý telefón, čo sa nemusí diať vždy, v takýchto prípadoch sa budú dať informácie o identifikovaných kontaktoch často ale nie vždy s určitosťou jednoznačne opraviť.

Aplikácia odosiela informácie o kontaktoch na servery raz za hodinu, pričom posiela naraz informácie o všetkých ešte neodoslaných kontaktoch. Takéto odosielanie ale skončí v súčasnosti neúspechom, ak obsahuje informácie o aspoň jednom kontakte kvôli tejto chybe so záporným číslom profilu. Server vracia v takom prípade chybu 500, aplikácia považuje odosielanie za neúspešné a všetky kontakty sa pokúsi odoslať neskôr znovu. Chybné dáta sa podľa tvorcov napriek chybovému kódu 500 reálne na server dostávali.

Tvorcovia aplikácie chybu identifikovali skôr ako sme im chybu a jej závažnosť v nedeľu nahlásili, nie je ale jasné kedy ju identifikovali a najmä či doteraz plne chápali jej vážnosť. Chybu v zdrojových kódoch aj na GitHube opravili ešte 21. apríla.

Chybu na GitHube ale označujú len ako "potenciálne pretečenie", opravená aplikácia nebola vydaná ani v čase kontroly v nedeľu 26. apríla, stále boli prideľované aj čísla profilov spôsobujúce problém v doterajších verziách Android aplikácie a server aj v nedeľu vracal chybu 500 pre odosielané kontakty so zápornými číslami profilov.

Okamžite ako bola chyba zanalyzovaná bola podľa tvorcov opravená a poslaná do Google Play, kde čaká na schválenie. Kedy sa tak ale stalo odmietli uviesť.

Aktualizácia: Aktuálne je v Google Play už dostupná nová verzia 1.1.0, ktorá má chybu s počítaním nesprávnych čísiel profilu zrejme opravenú.

Stanovisko tvorcov

Napriek použitiu štátom je aplikácia stále a nepochopiteľne tvorcami naďalej vyvíjaná na dobrovoľnej báze a bezplatne. Tvorcovia sú ale radi, že môžu pomôcť štátu v tejto dobe, a vyzývajú aj ďalších vývojárov, aby pomohli zlepšiť tento projekt.

Podľa tvorcov v čase vzniku prvej verzie aplikácie kládli dôraz na ochranu obyvateľstva, teraz plánujú zlepšiť ochranu súkromia. Zvažujú zrejme prejsť na vyššie spomínaný spôsob, kedy budú so štátom zdieľané kontakty užívateľa len v prípade ak bude užívateľ infikovaný. Kedy by mohla byť k dispozícii nie je jasné.

Verzia s opravenou chybou pre Android má byť sprístupnená, keď Google Play sprístupní už poslanú aktualizáciu. Či sa opravia kontakty pokazené chybou v Android aplikácii neuviedli.


      Zdieľaj na TwitteriNajnovšie články:

Linux Mint 22 postavený na novom Ubuntu dokončený, oficiálne bude vydaný tento týždeň
AMD má problém s kvalitou Ryzenov 9000, sťahuje ich od distribútorov a posúva uvedenie
CrowdStrike partnerom za globálny IT incident zrejme poslala 10-dolárový darčekový kupón
V novom Linuxe výrazne zrýchli šifrovanie použité v TLS
CrowdStrike poskytla nové technické detaily k príčine BSoD, šéfa si predvolal Kongres USA
Uvedený lacnejší WiFi 7 router, s cenou nad 100 eur
Apple napreduje so skladateľným iPhonom, bude konštrukcie véčka a mohol by prísť v 2026
Alza vrátila možnosť zobraziť si iba nové produkty
Nestabilitu niektorých nedávnych Intel CPU spôsobuje mikrokód, sú nenávratne poškodené
Google nakoniec zrušil vypnutie cookies tretích strán v Chrome


Diskusia:
                               
 

Good job, Dsl.sk.
Odpovedať Známka: 8.4 Hodnotiť:
 

a komu tím prospejete?
Odpovedať Známka: -5.4 Hodnotiť:
 

A koderi nebudu mat co zrat....
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

A slusni koderi nebudu mat co zrat...
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Vzhladom na analyzu konkurencie su priekazne joby stracanim sudnosti anonymizacneho charakteru datovej transformacie serverom. Tvorca urcite nekompetentne zamyslal pozitivne veci a bezbrehy analyzmus bezpochyby nepomohol. Kazdy bit sa pocita a treba to rozhodne podporit!
Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

nou šit
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

niiikokoko brekeke
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

Tak logicky, že štát bez precedu prevádzkuje i aplikácie s bezprecedentným fungovaním.
Odpovedať Známka: 2.8 Hodnotiť:
 

:D
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

Ked Stat je pre podnikatelov len dojna krava. Stat by mal mat len statne podniky a vlastnych zamestnancov na vsetko, lebo prax ktora tu je uz dlhe roky ukazuje ze stat zaplati sice za takuto aplikaciu napriklad 20000 Euro ale vo vysledku aplikaciu urobi student od znameho znameho za 20Euro, a vysledok je potom adekvatny cene. A ani matelko s tymto faktom neurobi nic. Aplikacie ktore su mega-predrazene su o cosi kvalitnejsie a to len z dovodu toho ze koncovym vyvojarom sa predsalen z tej vaty dostane viac ako pri menej predrazenych zakazkach. Toť smutná a neriešitelná realita. A Slovensko Digital s ich naivným názorom ze sa pre štát dá robiť korektné a nepredražené IT je len fikciou pre hlupacikov.
Odpovedať Známka: -4.4 Hodnotiť:
 

NCZI je sukromna firma? ked sme pritom tak v statnej sprave maju tabulkove platy vo velmi nizkych cislach a vyska platu sa casto odvija od rokov stravenych na pozicii pokial viem. preto by mali najprv zmenit formu odmien, motivovat aj schopnych ludi pracovat v statnej sprave a potom by sa mozno ajludia co maju na zodpovednosti strategicke rozhodnutia nenechali podplacat par tisicami.
Odpovedať Známka: 6.5 Hodnotiť:
 

Ano, V podstate treba dosiahnut to, aby stat mal co najkvalitnejsich ludi a velmi dobre zaplatenych. Ale obavam sa ze so sucasnou ne-moralkou populacie je to nedosiahnutelne.
Odpovedať Známka: -10.0 Hodnotiť:
 

U nas nejde iba o peniaze. Uz len byt donuteny cumiet na to rodinkarstvo ako v clockwork orange. Nekorektne jednanie. Pripadne byt donuteny ked aj nepriamo spolupracovat v korupcnej cinnosti by muselo odradit kazdeho schopnejsieho cloveka co chce nieco zmysluplne vytvorit nemyslim iba programatorov, ale skoro kohokolvek. Naopak je to magnetom pre ludi co nechcu nic robit a zabijat den za dnom.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ano presne si to vystihol. A je to presne v tom, ze schopny vacsinou nechcu mat so statom nic spolocne presne pre to co si popisal, lenze ako z toho von ?

Je velmi nutne aby sa do statnej spravy tlacili prave taky ludia s charakterom a realnymi schopnostami a aby vytlacali darmozracov a prospecharov, rodinkarov na kazdej urovni ... Asi zrejme NAM chyba uvedomenie alebo co, lebo ja som bol v statnej sprave a presne pre tieto veci som odisiel, lebo to bol hnus a nebolo tam ludi co by im islo o vec.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Prebujnela statna sprava, stat si "vysutazi" v projektoch take sumy, ktore nezodpovedaju realite a potom sa xkrat doplnaju dodatky s predrazenim. Stat by nemal spravovat vobec nic, lebo to nevie mimo skutocne strategickych veci. A aj tam by mali sediet odbornici a nie politicky nominanti. Stat je dojnou kravou "podnikatelov" s politickycm pozadim. Aj verejne obstaravania su len jedna velka fraska.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

"Stat by nemal spravovat vobec nic", To je taka mantra od ch-uja Mikloza, ktory hlasil ze Stat je zly vlastnik a jeho agendu prebral aj Sulik, Lenze ak sa budeme tymto riadit a vsetky rozhodnutia podriadovat takejto mantre co zo statu ostane ? vlajka, znak a zdrap s nazvom Ustava SR ?
Odpovedať Známka: 0.9 Hodnotiť:
 

Tato mantra je platna dovtedy, kym mi stat neukaze, ze sa vie o statne veci starat a neplytvat. Dovtedy stat JE zly vlastnik.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Štát JE zlý vlastník. Ale súkromník je NENAŽRANÝ vlastník.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Kiež by. Zatiaľ čo chytili, to posrali, a nič nenasvedčuje, že by to v budúcnosti mohlo byť inak.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tento experiment už skúsili v ZSSR. Výsledkom bol hladomor a vznik oligarchie, ktorá je dodnes extrémne bohatá a pracujúcej chudoby, ktorá prežíva mierne nad alebo pod hranicou chudoby. V bývalom ČSSR bol výsledkom nedostatok tovaru v obchodoch, nemožnosť slobodne cestovať, ukradnutie živností a statkov, politické súdy, uránové doly, kde systému nepohodlní lámali urán holými rukami.
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

Tam to sudruhovia ale zvladli s daleko vyssou neefektivitou. Chybal im Android. Suplovali to cez human resources oddelenie... Ale dali to kvalitne.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ten nedostatok tovaru v CSSR je velmi relativna a zaludna vec, pretoze nie je iste ci ten nedostatok bol z dovodu nedostatocnych vyrobnych kapacit alebo vysokej kupnej sily obyvatelstva (aj vzhladom na cenotvorbu).

A este k tomu hladomoru, Hladomor bol aj v USA v 1930 a to tam bol kapitalizmus ako Brno a stat nemal prakticky na nic vplyv, takze taketo argumenty su akesi nijake.
Odpovedať Známka: -1.1 Hodnotiť:
 

Keby štát na začiatku povedal, že nakazených bude len 5000, tak by sa na rúška každý vysral a len potom by sme tu videli príbeh talianska.Ten prvotný odhad bol samozrejme zlý, ale to je zrejmé až dnes.
Odpovedať Známka: 5.8 Hodnotiť:
 

Hlavna psychologicka dobre odhadla zakorenenost podvadzania, od4bavania a chuti ojekabatit stat v kazdom Slovakovi. Je to historicke dedicstvo z cias, kedy platilo "kto nekradne, okrada svoju rodinu". Mozno preto sa sirili taketo hrozostrasne scenare. A imho i teraz to je otazke, ako to je a aky dopad ma choroba na vyliecenych...
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

Ty si ale naivný hlupáčik. To o nekradnutí platí aj dnes a bude to platiť aj zajtra. Ojebáva(l) každý, dokonca aj ten tvoj plačkovič.
Odpovedať Známka: -5.0 Hodnotiť:
 

A to takýmito kváziaférami sa pritom štát len snaží ututlať totálny kolaps iného, omnoho očakávanejšieho, projektu, podľa ktorého už mali všetkým padať pečené holuby do huby, zavedením povinnosti nosenia rúšok od samotnej, maximálnu časovú precíznosť vyžadujúcej, realizácie ktorého, odstúpili bez náhrady priekazne všetci potenciálni dodávatelia!
Odpovedať Známka: -1.2 Hodnotiť:
 

Videli by sme tu príbeh Švédska, nie Talianska. Hlavne u nás starci mrú na choroby, ktoré v IT bez problémov vyliečia v nemocnici. Poďakuj sa ľudskému odpadu, čo to tu 12 rokov devastoval, 1000x horší ako korona. Aspoň božie mlyny raz udreli, a ten jeden z nich skapal na chodníku ako pes. Dúfam, že prepitý hranol bude ďalší.
Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

stavime sa ze prepity hranol vyhra o 4 roky volby?
Odpovedať Známka: 1.1 Hodnotiť:
 

Podla mna nabehol na Meciarovu cestu, ale hranola mnohi asi vymenia za voccu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

aj fuhrer je mensie zlo ako ten kkt hranaty.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Skús si o tom Taliansku zistiť aj niečo viac. Možno sa dopracuješ k zaujímavým informáciám o ktorých v súčastnosti nemáš ani tušenia.
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Chyba mi tu jedna dolezita informacia - instalovat, alebo neinstalovat...?
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:
 

Samozrejme instalovat. Aj vy sa mozte stat v pokrocilom veku betatesterom a prispiet k vylepseniu aplikacie.
Odpovedať Známka: 6.9 Hodnotiť:
 

Trochu porozmyslaj a musis prist na odpoved aj sam.

Poradim ti.
Ma kazdy smartfon?
Ma kazdy na nom nainstalovanu a spustenu tuto appku?
Nosi kazdy a vsade so sebou smartfon?
Funguju vsetky mobily a siete 100% bez chyb a mobil sa nikomu nevybije a vsade je dobry signal?

To su len zakladne otazky. Ak na vsetky moje otazky si odpovedal ano, tak to stale nestaci na to aby takato aplikacia mal zmysel.
Tu ziadna appka nepomoze.

Odpovedať Známka: 2.5 Hodnotiť:
 

pozrel som si v google obchode recenzie.. stacilo mi..
takze neodporucam instalovat..
Odpovedať Hodnotiť:
 

kde je projekt na githube?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Odpoviem si https://github.com/CovidWorld
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Áno
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Jaroslav, posielam kvetiny. Jednak IT priekopnik na Slovensku (mozno i pred panom Mackom), Jaro Filip a je ich aj par dalsich... Pekne meniny.
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Jaro Macko III.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ja rád posielam svojho vtáka kamarátom, tak mi to nevadí.
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Tak pán má chovnú stanicu holubov...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Podla mna v tom ma prsty bill gates.
1.svedci to o nekvalite ako windows
2.on velmi rad spehuje a hodi apku akoze na dobrovolnikov co chcu pomahat svetu

Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

z článku priekazne vyplýva, že takýto hnoj netreba vôbec inštalovať.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

radost cakat na parkovisku v aute, ked vedla teba zo 5 minut postoji manik so spravnym kontaktom, pripadne ked ti dakto taky postoji pod oknom. zacnu si ta organy posuvat dovtedy, az kym naozaj nejakeho covida nedostanes
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Radšej zostanem zdravý a budem dodržiavať všetky nariadenia než by som si mal dať do telefonu niečo také.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

alebo mat pici ako appku tak niektore "nariadenia" a byt aj tak zdravy. alebo chory, jebal pes.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Ako sa vam podarilo zistit co vlastne aplikacia odosiela? To akoze nepouzivaju https alebo nejake ine sifrovanie?
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Že by priekazne verejne dostupné zdrojáky?
Odpovedať Hodnotiť:
 

jasne ze je to cele fail, staci sa pozret na portal slovensko.sk, ked sa nieco kodi za statne, more, na jaspravim.sk mi student spravi lepsi script aj to len sosne z codecanyon source kod
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

Za ake štátne veď to spravili nejaký študáci zadara a štátu to iba venovali
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Spravili to zadarmo ako píšete. Neviem, či sú ľudia tupí alebo čo, aby si zistili koľko to stálo.
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

škrabanie sa hrabľami v ľavej nosnej dierke
Odpovedať Hodnotiť:
 

Len blazen by si nainstaloval taku apku,
to iste plati aj pre Windows OS
Odpovedať Známka: -6.0 Hodnotiť:
 

vicepremier ktory za dany rezort zodpoveda pise ako kvalifikaciu na vedenie rezortu do CVcka maturitu z informatiky....( vyjadrenie Rasiho )
uz len dufat ze novy zrobi poriadky s tymito neschopakmi rychlo a efektivne.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ja sa vyjadrim k novemu statnemu portalu. Nieco co zhltlo vyse miliardy. Kedysi som pracoval v jednej firme, cca 60 zamestnacov, firemny obrat bol asi 10 milionov rocne. Cize za miliardu by sa dalo kupit minimalne 100 rokov fimy, kde bolo aspon 30 programatorov. Za svoju karieru musim povedat ze boli najlepsi s akymi som pracoval. Ti by vybuchali lepsi softver do 5 rokov. S korporatom boli ich schopnosti neporovnatelne lepsie. Ale aj korporat by to za 2-5 nasobok ceny spravil. Inac povedane 900 milionov euro, islo len na vatu. A teraz ked vidim Pelegriniho s tzv ocistenymi smerakmi, je mi na vracanie. Ich moze zachranit len to, ze sucasni budu viac alebo porovnatelne rabovat.
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár