neprihlásený Utorok, 3. októbra 2023, dnes má meniny Stela
Slovensko spustilo digitálne TV vysielanie. V pokrokovom MPEG-2

Spoločnosť Towercom, víťaz výberových konaní na prvý, druhý a verejnoprávny multiplex, v utorok spustila prevádzku prvého multiplexu digitálneho terestriálneho televízneho vysielania štandardom DVB-T s deklarovaným pokrytím 80% obyvateľstva. Multiplex bol spustený s piatimi kanálmi vysielanými len dvomi televíziami, STV a JOJ.

DSL.sk, 23.12.2009


Spoločnosť Towercom, víťaz výberových konaní na prvý, druhý a verejnoprávny multiplex, v utorok spustila prevádzku prvého multiplexu digitálneho terestriálneho televízneho vysielania štandardom DVB-T s deklarovaným pokrytím 80% obyvateľstva.

Príjem prvého multiplexu

Vysielanie bolo spustené okolo 12:15 zo všetkých vysielačov, na ktoré dostal Towercom pre prvý multiplex zatiaľ povolenie.

Prvý multiplex tak vysiela vysielač Banská Bystrica – Laskomer na kanáli K65, vysielač Bardejov – Magura na K62, vysielač v Bratislave – Kamzík na K66, vysielače Košice – Heringeš a Košice – Makovica na K64.

Vysielač Modrý Kameň – Španí Laz vysiela na K65, vysielač Námestovo – Magurka na K68, vysielač Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina na K69, vysielač Poprad – Kráľova Hola na K61. Vysielač Ružomberok – Úložisko vysiela na K68 a vysielač Žilina – Krížava tiež na K68.

Použitými technickými parametrami sú modulácia 64-QAM, kódový pomer 2/3 a ochranný interval 1/4. To znamená, že multiplex má celkový bitrate 19.906 Mbps.

Na rozdiel od pilotného digitálneho DVB-T vysielania a drvivej väčšiny analógových vysielačov je použitá vertikálna polarizácia. Prijímať vysielanie DVB-T je možné aj na anténu používanú k doterajšiemu príjmu televízneho vysielania, pre ideálny príjem je ju ale potrebné otočiť o 90 stupňov.

Spoločnosť Towercom zároveň v utorok ukončila pilotné DVB-T vysielanie v Bratislave a okolí, kde bol využívaný kanál K66 použitý aj v prvom multiplexe, aj v Banskej Bystrici a Zvolene. Pilotné vysielanie v Košiciach a Prešove zabezpečované spoločnosťou Telecom Corp. zatiaľ pokračuje.

Viacero užívateľov sa v utorok v rozličných internetových diskusiách sťažovalo na vypadávanie signálu v pravidelných intervaloch, iní majú ale príjem bezproblémový. Či ide iba o subjektívne problémy s príjmom zatiaľ nie je definitívne potvrdené.

Obsah prvého multiplexu

Prvý multiplex je vysielaný v kompresnom štandarde MPEG-2, podľa tlačovej správy Towercomu na základe požiadavky vysielateľov. Audio je vysielané v MP2, MPEG-1 Layer II.

V prvom multiplexe je tak reálna kapacita na maximálne päť televíznych kanálov.

Podľa Zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní má STV právo na dva kanály v prvom multiplexe, Joj, Markíza a TA3 ako multiregionálni terestriálni vysielatelia po jednom. Hovorca STV Peter Susko skôr tento mesiac pre DSL.sk potvrdil, že STV plánuje v prvom DVB-T multiplexe určite vysielať STV 3.

Prvý multiplex bol v utorok spustený s piatimi kanálmi, STV 1, STV 2, STV 3, Joj a Joj+. Multiplex tak bol spustený bez najsledovanejšej slovenskej televízie a jedinej slovenskej celoštátnej spravodajskej televízie.

Podľa informácií servera DSL.sk nemali v čase spustenia prvého multiplexu televízie Markíza a TA3 uzavretú s prevádzkovateľom multiplexu ešte zmluvu. Markíza nemá ešte zatiaľ udelenú pre svoj hlavný kanál Markíza ani licenciu na digitálne vysielanie, Joj a TA3 o ňu žiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu v utorok.

Podľa vyjadrenia Michala Šurana, hovorcu spoločnosti Towercom, pre server DSL.sk je pravdepodobné, že obsadenie prvého multiplexu sa cez sviatky už meniť nebude a k zmene príde najskôr v januári. Najbližšie riadne zasadanie Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde Markíza môže získať digitálnu licenciu na svoj hlavný kanál Markíza, bude až v januári. Pre svoj druhý kanál TV Doma ale Markíza digitálnu licenciu už má.

Televízia Markíza vo svojom stanovisku v utorok informovala, že o spustení prevádzky DVB-T nebola oficiálne informovaná.

Televízie si od prevádzkovateľa multiplexu nakupujú ako je to obvyklé napríklad aj u satelitného digitálneho vysielania šírku pásma. Informáciu o tom, aké bitraty majú mať jednotlivé kanály, spoločnosť Towercom zatiaľ neposkytla.

Podľa jedného momentálneho skenu prvého multiplexu uskutočneného v utorok mala najväčší bitrate videa Joj s cca 3.9 Mbps, nasledovala STV 1 s 3.7 Mbps, STV 2 s 3.3 Mbps, STV 3 s 3 Mbps a Joj+ s 2.5 Mbps. Priemerné nastavené bitraty jednotlivých kanálov môžu mať samozrejme odlišné hodnoty, keď bitraty sa dynamicky v čase menia. Bitrate audia bol u všetkých kanálov rovnaký, 256 Kbps.

V prvom multiplexe sa od utorka vysiela už aj teletext a elektronický programový sprievodca, EPG.

Pokrytie

Prvý prechodný multiplex má mať podľa vydaných povolení pre Towercom do 31. decembra tohto roka pokrytie 79.7% obyvateľstva. Podľa tlačovej správy spoločnosti by malo byť pokrytých 80% obyvateľstva už od utorka.

Zväčšiť
Mapa pokrytia DVB-T k 31. decembru 2009, kliknite pre zväčšenie (obrázok: Towercom)Pokrytie absentuje najmä v Nitrianskom kraji, kde nebol k dispozícii voľný kanál nad 60 použiteľný pre prvý prechodný multiplex.

Zväčšiť
Detailnejšia mapa pokrytia DVB-T, kliknite pre zväčšenie (obrázok: Towercom)Spoločnosť aktuálne zverejnila novú detailnejšiu mapu pokrytia oproti pôvodnej mape pokrytia. Nie je jasné k akému dátumu by mala byť platná, pravdepodobne ale k 31. decembru rovnako ako prvá mapa. Podľa vydaných povolení sa má pokrytie prvého multiplexu do 31. marca 2010 zvýšiť na 89.4%.

Sťahovať nové mapy v maximálnom rozlíšení je možné z dvbt.towercom.sk.

Vydané povolenia pre ďalšie dva multiplexy, tzv. druhý a verejnoprávny, ktoré sú na rozdiel od prechodného multiplexu vydané na 20 rokov, ale z nepochopiteľných dôvodov nezaväzujú spoločnosť Towercom k absolútne žiadnemu minimálnemu pokrytiu, hoci záväzné požiadavky v bodoch IV.2.b.5c a IV.2.b.5b výziev na predkladanie ponúk do výberových konaní na prevádzkovateľa prvého a druhého a verejnoprávneho multiplexu požadovali k 31. decembru 2012 minimálne pokrytie 70% a 90%.

"Víťaz výberového konania predložil aké plánuje mať pokrytie k jednotlivým termínom, tak ako to ukladajú výzvy na predkladanie ponúk. Kanály pre 2. MUX a pre verejnoprávny MUX sú využívané na analógové TV vysielanie a ich uvoľnenie pre DVB-T nie je v kompetencii TÚ SR a nemôže to priamo ovplyvniť ani víťaz výberových konaní. Odnímanie je v kompetencii Rady pre vysielanie a retransmisiu," uviedol v odpovedi na otázku prečo povolenia nezaväzujú Towercom k žiadnemu pokrytiu pre server DSL.sk Telekomunikačný úrad SR.

Zákon o digitálnom vysielaní ale ukladá Rade pre vysielanie a retransmisiu povinnosť odňať televíziám vysielajúcim analógovo frekvencie už do 90 dní od nadobnutia právoplatnosti vydaných povolení pre prevádzkovateľa multiplexov, pričom tieto nadobudli právoplatnosť 23. septembra roku 2009. Rada si svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona splnila a 8. decembra roku 2009 odobrala televíziám jednotlivé frekvencie.

Vysielateľ môže frekvencie ešte používať, je ale povinný jednotlivé frekvencie uvoľniť do 60 dní od vyzvania prevádzkovateľa multiplexu.

"TÚ SR vo výzvach na predkladanie ponúk do výberových konaní uvádza, že relevantné údaje a informácie (t.j. nie všetky) obsiahnuté vo víťaznej ponuke budú súčasťou povolení..., t.j. TÚ SR jasne vopred deklaroval, že povolenia nebudú obsahovať všetko, čo žiadateľ predloží do výberových konaní," zdôvodňuje ďalej neuvedenie záväzku minimálneho pokrytia v povoleniach pre druhý a verejnoprávny multiplex vo svojom stanovisku TÚ.

O vyjadrenie k reakcii TÚ SR sme požiadali bývalého predsedu TÚ SR Branislava Máčaja. "Zákon o elektronických komunikáciách v §32 ods. 17 a 18 písm. f) jasne uvádza, že úspešný účastník vo výberovom konaní preberá na seba záväzky a že tieto záväzky budú súčasťou povolenia. Tu úrad jednoznačne a ako vyplýva aj z tejto reakcie vedome porušil zákon s cieľom nielenže zmäkčiť licenčné podmienky viťazovi ale v zásade od viacerých rozhodujúcich povinností upustiť. Ak úrad argumentuje, že by mohli nastať komplikácie v procese odnímania licencií analógovým vysielateľom, túto skutočnosť, keďže za to Towercom nemôže, by mohol zohľadniť maximálne pri kontrole plnenia povinností vyplývajúcich z licencie a rozhodovaní o tom, či uloží alebo neuloží sankciu," myslí si Máčaj.

Na otázku aké pokrytie druhým a verejnoprávnym multiplexom uviedla spoločnosť Towercom v ponuke spoločnosť neodpovedala. "Spoločnosť Towercom označila ponuky do výberových konaní za predmet obchodného tajomstva a vyhradila si výlučné právo s ním nakladať," uviedol v stanovisku na rovnakú otázku TÚ SR.

"Predmetom obchodného tajomstva podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciam nemôže byť informácia týkajúca sa používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu. Frekvenčné spektrum je majetkom štátu a úrad ho v tomto prípade prenechal jeho časť do užívania na 20 rokov súkromnej spoločnosti. Navyše úhrada za pridelenie povolenia je príjmov verejných financií, takže konkrétne informácie z ponuky nemôžu byť „un blok“ predmetom obchodného tajomstva," uvádza Máčaj.

Podľa Máčaja môže byť problematický aj záväzok pokrytia u prvého prechodného multiplexu: "Je potrebné si uvedomiť, že licencia už od dátumu 31. 3. 2010 neobsahuje žiadny záväzok čo sa týka pokrytia a nie je možné z jej znenia odvodiť, že by po celú dobu platnosti licencie musel zabepečiť pokrytie na úrovni 89,4%, čiže ten záväzok nie je trvajúceho charakteru, je jednorázový k určitému termínu."

Pokrytie tak pravdepodobne bude ovplyvňovať len vzájomný obchodný vzťah televízií a Towercomu. Ako bude fungovať a či nebude prichádzať k podobným javom ovplyvňujúcim samotných divákov ako je vynechanie najsledovanejšej televízie a tiež jedinej spravodajskej televízie pri spustení prvého multiplexu ukáže zrejme až budúcnosť.

MPEG-2 vs MPEG-4 AVC aka H.264

Najproblematickejším z pohľadu efektívnosti využitia frekvencií a možností súčasnej úrovne technológií je voľba kompresného štandardu MPEG-2 namiesto MPEG-4 AVC aka H.264.

Na dosiahnutie rovnakej kvality videa pri rovnakom rozlíšení vo všeobecnosti priemerne stačí rádovo polovičný bitrate pri použití MPEG-4 AVC / H.264 oproti MPEG-2. To znamená, že pri použití MPEG-4 a podmienkami pevne daným bitratom multiplexu by bolo možné vysielať v jednom multiplexe rádovo dvojnásobok kanálov alebo výrazne zvýšiť kvalitu kanálov za takmer rovnaké náklady.

V MPEG-2 zároveň nie je možné reálne efektívne vysielať v HD rozlíšení.

Voľba štandardu pre prvý multiplex bola na jeho prevádzkovateľovi respektíve dohodách s vysielateľmi, práve na požiadavku ktorých bol podľa utorňajšej tlačovej správy Towercomu zvolený štandard MPEG-2. Hoci televízie mohli mať na preferovanie MPEG-2 rozličné dôvody, v komerčnom záujme všetkých televízií je samozrejme udržanie si čo najväčšieho trhového podielu a je tak proti prirodzenému komerčnému záujmu televízií uvoľniť kapacitu pre potenciálne ďalšie televízie v DVB-T.

Na otázku prečo TÚ SR nestanovil dátovo úspornejší kompresný štandard MPEG-4, keďže voľba MPEG-2 je okrem iného v priamom rozpore s viacerými cieľmi vládnej stratégie digitalizácie ako sú vytvorenie priestoru pre vstup nových vysielateľov na trh a podpora nových technologických možností, najmä HDTV, sa TÚ SR odvolal na Technický plán prechodu a Prílohu k plánu využitia frekvenčného spektra, ktoré vytvoril samotný TÚ SR a ktoré stanovujú kompresný štandard MPEG-2 alebo MPEG-4. "Na základe uvedeného a v nadväznosti na predbežné opatrenie súdu TÚ SR nemohol určiť konkrétny kompresný štandard v podmienkach výberových konaní," tvrdí v stanovisku TÚ SR.

"Odkaz na predbežné opatrenie je irelevantné, pretože toto sa týkalo iba pôvodného (zrušeného) výberového konania a nie nového výberového konania a navyše samotné predbežné opatrenie nijakým spôsobom neriešilo otázku kompresného štandardu," uvádza Máčaj.

Použitie MPEG-4 v prvom multiplexe by samozrejme automaticky neznamenalo, že by na Slovensku začali celoštátne vysielať nové televízie. Záujem sme sondovali napríklad u Českej televízie. "Pozemní digitální vysílaní na území cizího státu by vzhledem k charakteru free-to-air nepředstavovalo pro Českou televizi žádný přínos," uviedol pre DSL.sk Štěpán Janda z ČT.

Podľa Máčaja ale sondovala možnosť vysielať v slovenskom DVB-T napríklad televízia RTL. Voľnú kapacitu by mohli využiť v súčasnosti aj regionálne televízie. Do budúcnosti môže byť DVB-T využité aj na vysielanie platenej televíznej ponuky.

Televízie a ostatní obhajovatelia MPEG-2 na úkor MPEG-4 predkladajú dva hlavné dôvody pre voľbu MPEG-2, využitie respektíve nevyužitie existujúcich DVB-T MPEG-2 televízorov a set-top-boxov nepodporujúcich MPEG-4 a nižšiu cenu MPEG-2 zariadení pri nákupe nových zariadení.

Podľa dostupných informácií ale nebol uskutočnený žiadny relevantný prieskum o počte domácností už v súčasnosti vlastniacich MPEG-2 zariadenia, ktoré ich plánujú aj reálne využívať na príjem DVB-T vysielania. Vo vládnej stratégii digitalizácie sa objavil údaj o počte 130 tisíc domácností, ktoré údajne sledujú DVB-T vysielanie a to najmä slovenské pilotné DVB-T vysielanie. V rovnakom dokumente sa uvádza, že pilotné DVB-T vysielanie pokrývalo 17% domácností, čo znamená buď cca 283 tisíc alebo 352 tisíc domácností podľa toho, či išlo o bytové alebo samostatne hospodáriace domácnosti. Ak by uvedených 130 tisíc domácností malo sledovať pilotné DVB-T vysielanie, znamenalo by to, že až 46% respektíve 37% domácností v pokrytí pilotného vysielania sledovalo TV cez DVB-T. Tento údaj tak s najväčšou pravdepodobnosťou nie je správny.

MPEG-2 zariadenia majú v súčasnosti nižšiu cenu ako zariadenia podporujúce aj MPEG-4. Cena DVB-T MPEG-2 set-top-boxov začína rádovo na úrovni 30 eur. V Maďarsku, ktoré vysiela v MPEG-4 a to dokonca aj v HD, je možné zakúpiť napríklad STB Ferguson FT-8100 HD za v prepočte 69 eur. Ak by náhodou takéto ceny nedokázali ponúknuť slovenskí predajcovia, prepravné na Slovensko stojí 6 eur. Ferguson FT-8100 HD oproti najlacnejším MPEG-2 STB podporuje navyše MPEG-4, AAC zvuk, HD rozlíšenie, disponuje HDMI výstupom, má USB port a podporuje aj nahrávanie na USB kľúč alebo externý disk.

K voľbe medzi MPEG-2 a MPEG-4 sa už pred rokom vyjadrili IT Asociácia Slovenska a Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky, ktoré jednoznačne odporučili štandard MPEG-4 a už v minulom roku avizovali schopnosť dodávania MPEG-4 set-top-boxov za maloobchodnú cenu 1500 až 2000 Sk.

Samozrejme do budúcnosti nie je vylúčené a naopak je pravdepodobné, že sa niekedy bude vysielať v kompresnom štandarde MPEG-4. Jasné odporúčania pre nákup set-top-boxov pre užívateľov ale zatiaľ chýbajú. Na našu otázku, či je možné užívateľom odporučiť nákup set-top-boxu podporujúceho MPEG-2 aj MPEG-4, hovorca Towercomu upozornil, že do budúcnosti nie je vylúčené ani nasadenie DVB-T2 štandardu. Ak by tak prišlo k nasadeniu MPEG-4 a DVB-T2 spoločne, užívatelia by možnosti drahšieho DVB-T s podporou MPEG-4 vôbec nevyužili.

Ako by mohlo byť realizované nasadenie MPEG-4 zatiaľ vôbec nie je jasné. S voľbou MPEG-2 pre prvý multiplex totiž nepochybne časť domácností, hoci zatiaľ sa analógové vysielania nevypína, nakúpi lacnejšie MPEG-2 set-top-boxy. Dôvody pre zotrvanie pri MPEG-2 tak budú mať pravdepodobne výrazne vyššiu váhu ako mali dôvody pre voľbu MPEG-2 pre prvý multiplex.

Podľa digitag.org z európskych krajín, ktoré v ostrej prevádzke spustili DVB-T po roku 2006, okrem Slovenska nezvolila MPEG-4 len jedna krajina, Chorvátsko.

V Chorvátsku, ktoré spustilo ostrú prevádzku pred niekoľkými mesiacmi, bola ale výrazne odlišná situácia od Slovenska. Už dva roky pred spustením ostrej prevádzky totiž testovacia prevádzka v MPEG-2 podľa dostupných informácií pokrývala až 70% domácností.

Ako môže DVB-T vyzerať

Ako môže DVB-T vysielanie v súčasnosti vyzerať ukazuje napríklad situácia Slovinska a Maďarska, ktoré spúšťali vysielanie v DVB-T v roku 2007 respektíve 2008 a obe samozrejme vysielajú v MPEG-4.

Hornaté Slovinsko používa v prvom DVB-T multiplexe rovnaké technické parametre ako Slovensko a multiplex tak má bitrate 19.906 Mbps. Vysiela v ňom celoštátne sedem staníc, ôsma celoštátna pribudne na začiatku roka 2010. Okrem toho v prvom multiplexe vysiela celkom päť regionálnych staníc, najviac dve naraz v danom regióne.

Druhý multiplex bude spustený na začiatku budúceho roka s 22.4 Mbps, presunú sa doňho komerčné stanice z prvého multiplexu a bude v ňom kapacita na minimálne osem kanálov.

Ešte zaujímavejšie vyzerá DVB-T vysielanie v susednom Maďarsku, ktoré bolo spustené pred rokom. V Maďarsku sa vysielajú HD kanály aj platené kanály.

Vzhľadom na rovinatý terén má jeden multiplex bitrate 24.9 Mbps.

V prvom multiplexe sú vysielané dva kanály verejnoprávnej TV v HD rozlíšení, dva platené kanály a tri rádiá. V druhom multiplexe je vysielaná jedna stanica v HD a štyri v štandardnom rozlíšení.


      Zdieľaj na Twitteri


Dalo sa podľa Vás odštartovať DVB-T aj horšie? (hlasov: 1154)

Áno      14%
Nie      86%


Najnovšie články:

Telekom má dnes vypnúť 3G sieť v prvých okresoch
Bežný smartfón sa pripojil na 5G sieť zo satelitu
Sestra Telekomu spustila v Česku symetrické 8 Gbps pripojenie
Apple priznala problémy s prehrievaním iPhonov 15 Pro, vysvetľuje ich softvérom
NASA ešte stále nezvážila vzorku z asteroidu, veľa materiálu je mimo
Google v cloude tiež zdraží alebo spoplatní IPv4 adresy
NASA z technických príčin posunula štart sondy, ktorý už minulý rok nestihla
AMD má v ďalších dvoch generáciách CPU zvýšiť výkon a výrazne zvýšiť počet jadier
Helikoptéra na Marse vytvorila rekord v rýchlosti letu
Firefox pre Android začne podporovať rozličné rozšírenia od decembra, už sa dajú testovať


Diskusia:
                               
 

co k tomu dodat
Odpovedať Známka: 7.9 Hodnotiť:
 

SLOVENSKO
Odpovedať Známka: 8.1 Hodnotiť:
 

chore
Odpovedať Známka: 5.9 Hodnotiť:
 

Co viac si mozeme na Vianoce priat.. :D :D
Odpovedať Známka: 7.4 Hodnotiť:
 

praj si obnovenie datovo obmedzenych internetov
Odpovedať Známka: 9.3 Hodnotiť:
 

Ak to takto pojde dalej, skoncime na dial-upoch... :-(
Odpovedať Známka: 8.5 Hodnotiť:
 

ked ini, ktori mpeg2 uz maju, ho davaju prec, tak my pre prepojenu hospodarsku mafiu par firiem idem znicit cely digitalny multimedialny priestor a to este naviac za nase dane.

tu si precitajte rozhovor s byvalym sefom telekomunikacneho uradu - panom macajom, ktory pekne vysvetluje, ako funguje klientelizmus a prepojenie na spicky smeru - j a t a spol. je tam aj jasne pisany dovod, preco bol v skutocnosti odvolany, cloveku sa chce vracat.

v nasom state uz nevladne vlada. je to slaba babka v rukach par firiem. na tieto firmy a ich spinavo zmanipulovane zisky sa sklada cela spolocnost.

http://www.dsl.sk/article.php?article=6792

Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

nepiste prosim v pokrokovom - ale V ZASTARALOM.

vsade inde ZASTARALY MPEG2 rusia a my ho kvoli uzkoprsym zaujmom par jedincov zavadzame.

tu si precitajte pravdu:

Rozhovor s Branislavom Máčajom: "Rozhodnutie o MPEG-4 bola len zámienka"
http://www.dsl.sk/article.php?article=6792

Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Dodat k tomu asi tolko, ze vo vyberovych konaniach na Slovensku sa sprisnuju kriteria ked je to v neprospech verejneho zaujmu.
A naopak, ked je vo verejnom zaujme nieco pozadovat od spracovania, vtedy sa to nevyzaduje.

Odpovedať Známka: 9.1 Hodnotiť:
 

jedine kriteria su peniaze pre vykonavatelov zadavania a pre komisiu... nieco ako ludia vlada SR nepozna
Odpovedať Známka: 8.9 Hodnotiť:
 

vlada ludi pozna tesne pred volbami
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

veru, ciganom aj teply gulasik s vychladenym pivkom....
Odpovedať Známka: 8.8 Hodnotiť:
 

vlastne preto ich furt podporuju, nech sa množia. pred volbami im len daju gulaš alebo kapustnicu a je vystaráno...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Komunisti tu niesú už 20 rokov,to si bol 20 rokov v kóme?
Odpovedať Známka: -4.5 Hodnotiť:
 

ružovosť tvojich okuliarov sa musí merať v GIGA alebo TERA jednotkách

Robert Fico vstúpil v roku 1987 do Komunistickej strany Slovenska - KSS, ktorá mala spolu so sesterskou Komunistickou stranou Československa - KSČ ústavou garantované vedúce postavenie v spoločenskom a politickom živote vtedajšej Československej socialistickej republiky. Za poslanca bol prvýkrát zvolený v roku 1992 za Stranu demokratickej ľavice, ktorá vznikla po novembri 1989 premenovaním vtedajšej KSS.
Odpovedať Známka: 4.2 Hodnotiť:
 

Ja som až teraz zistil ako mi tá Markíza liezla na nervy. Vôbec mi už nechýba ani by ju do DVB-T nemali vôbec dávať. Vždy som len zo zvedavosti prepol občas na Markízu a vždy tam bola len nejaká hlúpa reklama a pokazila mi náladu. Teraz som už pár dní od spustenia tohoto muxu vôbec nemusel na ňu prepínať a cítim sa nejako voľnejší))))))))...Markízu už nikdy viac a na večné časy.....už len keby zlepšili MPEG2 na MPEG4 a pridali TA3 ....a JOJ tiež nemusím a STV by mohla už vysielať v 16:9. Bol by som veľmi spokojný......
Odpovedať Známka: 1.6 Hodnotiť:
 

Do parlamentu s tebou...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

No na tie reprízi stači aj 4:3 format he he
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

veľmi dobrý článok... ďakujem... je mi už kus zle z vecí čo sa v tomto štáte dejú :(
Odpovedať Známka: 9.5 Hodnotiť:
 

Tak to zmeň...
Odpovedať Známka: -4.2 Hodnotiť:
 

to by musel vyvrazdit 99% poslancou a ostatnych parlast-mente ktory su nenazratý a okradaju vsetko co sa len dá
Odpovedať Známka: 7.7 Hodnotiť:
 

ako chces zmenit nieco co 2/3 ludi podporuje? sice chodievaju sravat do latrin, do roboty autobusom, na dovolenky vobec, ale aj tak ich budu volit :)
Odpovedať Známka: 8.1 Hodnotiť:
 

do roboty autobusom by som chodieval len vtom pripade ak by som nemusel cakat 30 min na spoje . no ale 70% slovenska bude volit fica meciara a spol , potom sa cuduju ze slovensko ide ku dnu . staci pozriet ked bol dzurinda pri vlade, nehovorim ze bol anjel ale on nieco dokazal , je to pravda ze nie hned ale casom sa to zacalo budovat a teraz to fico búra .... takto dospejeme tam niekde kde je ukrajna
Odpovedať Známka: 5.5 Hodnotiť:
 

neboj sa nebudu, ziadna 70%-na podpora fica a spol. neexistuje. Ocakavam do juna taky mensi prevrat ako bol v roku 1998. Ze niekto nakoniec ludom otvori oci. Uz sa sice neda spoliehat na televizie, lebo tie su zalezene v analoch nemenovanych skupin, ale pojde to aj bez nich. Narod je flegmaticky, ale nie sprosty. Len sa mu musia predlozit pravdive informacie a tie sa z propagandistickej STV nedozvedia.
Odpovedať Známka: 4.0 Hodnotiť:
 

Nie som sice v politike zastanca nasilia, ale bolsevikov sa malo Slovensko zbavit raz a navzdy hned po revolucii. Ved velka cast sucasnych politikov (najma vo vladnych stranach) su vlastne kryptokomunisti... :-/
Odpovedať Známka: 6.8 Hodnotiť:
 

ja uz niesom az taky optimisticky, obavam sa ze slovaci su naozaj banda co nedokaze ctit slobodu, demokraciu, česť, pravdu a hlavne spravodlivost... kazdy den sa cele slovensko dozvie o niecom z coho mi je zle ale nazor a jtak ti ludia nezmenia:

Odpovedať Známka: 7.6 Hodnotiť:
 

trebalo by ist protestovat na ulice , iny sposob nevidím tym padom yb sa to dostalo do TV a tý tupci co sedia doma a kaslu an vsetko by mozno pochopili ze ty blbci ktory protestuju majú pravdu , tak ako to spravili Madarsku alebo v 1989 , alebo ked v grecku zabili toho studenta , take protestacie by trebalo proti vlade aby ju zosadili
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

ozvalo sa tu pár egoistických individuí, ktorím vadia demokratické voľby. Len vás do vlády, to by bol diktát jak remeň!
Odpovedať Známka: -3.7 Hodnotiť:
 

ak si si nevšimol prave nariekam nad tym že spravodlivosť tu nebude kedze vacsina je slepa a sprosta... ja to respektujem. My ako narod sme nuly, co bez štipky dvostojnosti. ziadne volby nam nepomozu. dokonca aj ja nato aby som sa mal dobre budem v zivote okradat tento štát. Ale nebudem sa zato hanbit kedze 60percent obyvatelov sa snazi znicit vsetko co je spravne
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

a este jedno, ak si volil fica a suhlasis s tym co robi... napriklad tie sanitky. tak ty si uplne chory!
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Nechcem ti brat iluzie, ale ty si naozaj myslis ze dzurinda nieco dokazal? Nie nahodou pre nizke platy a tym lepsi export mame rast ekonomiky?
Odpovedať Známka: -3.1 Hodnotiť:
 

tvoja teoria o nizkych platoch ma dost velke trhliny. za meciara neboli nizke platy ? napr polsko rastlo preco pomalsie, mali vyssie platy ? cize rast moze byt len v krajine s nizkymi platmi ?

bravo, budem hadat ekonomicky analfabet ? mlady socialista ?
Odpovedať Známka: 4.1 Hodnotiť:
 

Dzurinda nič nedokázal? Vstup do NATO, EU, OECD, nič? Najväčší rast ekonomiky v EU, nič? Ty si riadny vôl, naozaj...
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

podla mňa on to vie, nikto nemože byť až taky tupý...
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

ale za akú cenu? Robiť čo iní pískajú, ak myslíš, že je to víťazstvo... Pred voľbami v r. 98 vyhlasoval, že sa štátne monopoly privatizovať nebudú, a ako to dopadlo (keď to USA žiadali tak sa to spraviť muselo). Vstup do EÚ nás tiež stal veľa (sebestačnosť čo sa týka potravín, o Bohuniciach ani nehovorím, robiť čo iní kážu [viď. Lisabonská zmluva], kupovať čo iní vyrobia a držať hubu...). Síce sme získali tzv. eurofondy, tie ale idú väčšinou aj tak do tých "správych" rúk a raz ich budeme musieť zaplatiť (teraz čerpáme viac ako prispievame, ale raz sa to zmení...) Z krátkodobého hľadiska je to pre SK výhodné ale z dlhodobého je to pohroma. Vo federácií sme už raz boli a dlho to nevydržalo... A čo sa týka rastu ekonomiky, tak keby som mal toľko $$$ z privatizácie čo oni tak by som to dokázal aj ja...
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Ano, takze najlepsie by bolo ist proti prudu, nevstupit nikam, ved predsa taka obrovska a sebestacna velmoc akou je nase SLOVENSKO si to moze bez problemov dovolit, nie? My vzdy budeme musiet robit tak, ako ini piskaju, nie sme Svajciarsko. Tam maju ludia inu mentalitu uz starocia. Dolezite je vybrat si, podla koho sa budeme riadit.
Odpovedať Známka: 2.3 Hodnotiť:
 

chlapec moj, ty sa bat nemusis, ze by sme nikam nevstupili. Pozri sa na Slovincov.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

hahahaha. Ked niekomu zasponzoruje zvolenie zahranicie, aby potom malo svojich ludi, ktori splnia co si prikazu, tak potom ti ludia sa musia skutocne namahat, ked si ich sponzori zelaju vstup do NATO, OECD, EU a ulohou babik je len hrat divadielko, akeze to je strasne narocne, ze to vlastne chceme my a oni nas nemusia zobrat a pod.

O ovplyvnovani politiky v mnohych krajinach urcitymi entitami je toho verejne zname dost (a nielen z historie, ale i sucasnosti), akurat ze v masmedialnych televiziach zpolovice vlastnenych rovnakymi ludmi zo zahranicia sa toho o tom moc nedozvies. Otvor oci.
Odpovedať Známka: 4.7 Hodnotiť:
 

Nerad o politike, ale tvoj zader je na zaplakanie.
Vstup do NATO? Načo?

EU - lizal rite EU, spravil zo Slovenka stetku

OECD - Veris tomu, ze by nas nepozvali, to bola len prorodzena geneza.

RTast ekonomiky v EU? Ty kde zijes? Korupcia a predavanie statneho majetku za vyhody panovi kanikovi (pozri si majitela budov a majetkov v Banskej Stiavnici) a jeho patolizacom. Len teraz hraju frajerov, ze o kolko ich pripravil na vianoce pan Fico, ze im zrusil druhy pilier, ale nepovie, kolko dostal on za zavedenie toho nezmyslu.

ZOBUDTE SA!!!
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

tak tak ako vravis

eu, oecd a podobne zvratky su len marketingovy žvást pre dzurindovych tigrov ktori zapredali narod. som z NR a velmi dobre viem, ako pan dzurinda bačoval s našou vysokou školou UKF. mame FAKULTU EU ŠTÚDIÍ. možete trikrat hadat ake EU jazyky sa tu vyučujú... ked cosi hladate na dekanate tak nenajdete, pokial neviete po madarsky. Na prednaskach tak isto. hotovo. treba zazit. a toto je vysledok len na jednej skole. a spytam sa pripadnych oponentov, preco stale spominaju privatizaciu... neni nahodou Dzurinda, kto sprivatizoval najvacsi majetok?

nehajim Fica... ALE DZURINDU? ZAC0?
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

nemo ty sa radšej venuj stolárstvu..
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Junacik obsah toho ci hovoris/pises je jedna vec, ale forma druha!

Radcej si zopakuj gramatiku, lebo z tej formy mi je na grcanie.
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Tak tak zmeňme to a voľme SaS, tí aspoň vedia ako je rozdiel medzi MPEG-2 a MPEG-4 a ked nie tak ked im to odborník vysvetlí tak sa nemôžu rozhodnuť SMERom do červena ako sa to stalo. Aspoň raz vstaňme od tých internetov a šup voliť niečo normálne. Dík
Odpovedať Hodnotiť:
 

So Slovakmi si stale kazdy robil co chcel, aj v dejinach to tak bolo. Preto Sme nikdy sami sebe nevladli a to nas ako narod zachranilo. Teraz ked si vladneme sami, hrozy katastrofa. Hambim sa za to ze som Slovak, bohuzial. Nechapem nacionalistov vobec. Tento sprosty narod si zvoli komunistov aj napriek tomu ze ich 40 rokov bili. Tento sprosty narod si zvoli ozrana, ale ved je velky nacionalista nie? On sa neboji povedat ze kradne, volme ho. Ach Slovensko krasna si to krajina, ale keby tu hlupaci nezili, bolo by si este krajsia.
Odpovedať Známka: 3.8 Hodnotiť:
 

nieje to o inteligencii je to o vedení..vezmi si že Nemecko prehralo obidve vojny a je ďaleko pred nami.stačilo by vymeniť nenásytnosť vo vláde a bola by viditeľná zmena,ale to čo sa tu budovalo X rokov sa za týždeň nezmení...
Odpovedať Známka: 7.9 Hodnotiť:
 

Veľmi prízemný názor. Tak buďme zakomplexovaní po celý zvyšok našej existencie, veď čo iné nám ostáva, všakže? Zabúdame na veľkých ľudí našej histórie. Svätopluk, Štúr, Hviezdoslav, Štefánik, atď, atď. Buďme už konečne troška aj hrdí na to, kto sme, nehľadajme len chyby stále.
Odpovedať Známka: -2.3 Hodnotiť:
 

Ano ja som za zmenu, ale ako spominam hore, sam nezmozem nic, a jednoznacne suhlasim ze je to o vedeni, ale to vedenie si predsa zvolil narod.Hovori sa aky narod taka vlada. Takze uz nemam viac co dodat.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ako mozeme byt hrdy na sprosty narod co zo 60% zvoli zlodejov mafianov klamarov a neschopakov? Kazdy den sa dozvedame, ako nas okradaju a klamu a co sa na Slovensku deje? Zvysuju sa im preferencie. Sme hlupy narod a ja sa za nasich spoluobcanov hanbim taktiez!
Odpovedať Známka: 7.4 Hodnotiť:
 

Mam byt hrdy na Svätopluka a Štúra? A z tej hrdosti mam teraz dalsich tisic rokov zit? Je mi od srdca jedno akym jazykom kvakam ked ja a moji blizky maju trpiet koli nekonecnemu rozkradaniu. A dvb-t je este to najmensie co ma trapi.
Odpovedať Známka: 9.2 Hodnotiť:
 

áno, ale ako si sám povedal, ľudia z histórie.. načo mi to je, žijeme teraz, samozrejme, že som hrdý na to čo dokázali, ale je potrebné pokračovať, nie zaspať a žiť spokojní, že Štúr niečo pre Slovensko urobil
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

trezor, si to povedal presne ako to citim.. =(
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ano, vystihol to dobre...
Na svete plati teoria rovnovahy aj v jednotlivych krajinach. Niektore staty su nicene prirodnymi zivlami, niektore zas politikmi. Viete si predstavit, ako neznesitelne by sa nam tu zilo, keby sme tu nemali takych zaskodnickych a saboterskych politikov?!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

za tu tvoju "lovencinu" som ti dal minus.
A hanbit by si sa mal za to ze prznis slovensky jazyk a nie za to ze si slovak.
Odpovedať Známka: -3.0 Hodnotiť:
 

Tu ide predsa o vecnost diskusie nie o pravopis. Hlavne ze si pochopil co chcel povedat. Ani sa mu necudujem, ze urobil zopar chyb, ked ho to tak nastartovalo ako mna tiez by som v amoku nerozmyslal o pravopise. Ale vidim ze najviac ludi trapi pravopis, ved co uz staci ak nam vladnu komunisti alebo ozrani a nech kradnu kolko sa da bez oci, HLAVNE ZE VEDIA PRAVOPIS! Presne asi takychto obacnov mal na mysli ako si ty.
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

tie sracky na moju osobu si nechaj od cesty, si debil a spolu s tym debilom co nevie pisat ste primitivne atrapy slovenskeho obcana.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

vacsina ludi, ktora nievie reagovat na nejaky nazor sa asi uchyluje strhnut pozornost na pravopis. kazdy clovek by mal podla mna prezit den s usmevom, samozrejme ak okolnosti su take, a rozdavat usmv inym a pomahat a konat podla moralnych principov a nie hladiet len na seba :) ja vzdy komunikujem s ludmi uprimne, mam usmev a konam tak aby mal clovek zo mna a z mojej prace dobry pocit. nikdy mi neslo o peniaze viem robit aj bez penazi, staci mi iba jedlo. vecsina diskutujucich reaguje na doslovne napisane vety a nevie sa vobec stotoznit s osobou, ktora to pise a zrejmea ani sa nexce. pisu tu niektory zo zlosti v amoku a vobec neoddeluju racio od emocii a to je ten problem. preto su diskusie take ake su. taze trosku treba brat aj ine nazory a nie hned reagovat akoby ten druhy diskutujuci nejakym sposobom vam ublizil.
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

kto sa hanbí za slovenský národ, má väčšinu slovákov za hlúpich, len za to, že majú iný názor a sám nevie napísať niekoľko viet po slovensky, nech radšej zalezie niekam

Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Upravim - kto sa hanbi za Slovensky narod, nemal by mat pravo ist k volbam, bed jeho sa narodne dianie netyka.
Odpovedať Hodnotiť:
 

suhlasim, ale nemusia potom ani platit dane z prijmu, ok?
Odpovedať Hodnotiť:
 

OK, teda nech tu ani neziju, ked sa im nepaci
Odpovedať Hodnotiť:
 

o ty mas recept alebo pravidlo ako reagovat na niekoho nazor....
To ze ma niekto nejaky nazor, aha no poserme sa lebo to je taka vzacnost. S tymto mi daj pokoj, keby sa takyto dobytok prisiel uchadzat o pracovne miesto v mojej firme, tak nema najmensiu sancu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

tak čo ty vieš možno ľudí komunisti bili menej ako kapitalisti a preto ich volia. SK populácia starne, tak sa opýtaj dôchodcov kedy sa im žilo lepšie či pred dvadsiatimi rokmi alebo teraz a zistíš prečo volia komunistov tak ako kedysi... btw aj veľa mladých a vysokoškolsky vzdelaných volí Smer ale to už sa musíš opýtať ich prečo, bo tomu ani ja moc dobre nerozumiem... Vieš ako sa hovorí, daj človeku prácu a jedlo a ju mu jedno aký je režim, či fašizmus, komunizmus alebo kapitalizmus... Nechápem len prečo keď sa prechádzalo zo socializmu na kapitalizmus, prečo sa odstránilo aj to dobré čo bolo v socializme a prečo sa "implementovalo" aj to zlé z kapitalizmu... no čo už...
Odpovedať Známka: -1.4 Hodnotiť:
 

kocurkovo hovno oproti tomuto

mam otazocku pani, ak si kupim k notasu usb tv dvb-t tuner pojde mi toto vysielanie bez problemov? Samozrejme za predpokladu, ze som v pokriti.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

MOzno ak si v pokrYti a ak nie - si v riti :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

v pokryti by som teoreticky mal byt. ide mi len o to, ci by to stacilo. nejaky fajny usb dvb-t tuner. ci treba ib nejaky set top box?
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

moj pripad, mam v pc tv kartu, som v pokryti ale signal chytam len na antenu vivanco tva 30, s malou antenkou co dali ku karte nechytim nic...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ak mas signal, pojde to v pohode.
Mne slo testovacie vysielanie s USB modulom, ale len s velkou antenou. Odkedy to pustili naostro, tak mi to ide aj s tou 10cm srandou, co bola k tej TV karte.
Odpovedať Hodnotiť:
 

No darmo sme ,, Špecifický trh ´´ :(
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Mapa pokrytia na stranke Towercomu je odrb. Sila signalu 0, kvalita okolo 17. Hlavne, ze mapka je pekna modra.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Presne tak. U mna na Sekcove sila aj kvalta singnalu 0 (nula). Pilotny multiplex mam 10/10. Na mapke som tiez modry siroko-daleko. Na druhej strane ked vidim, co tam su za programy, radsej to ani nechcem chytit...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Bez vykryvaca to bude strasne tazke. Ja mam teraz pilotny silu aj kvalitu cez 70 a to chytam signal z monobloku. Signal z Makovice na izbovu nemam sancu chytit. Uz dlhsie rozmyslam nad satelitom a kartou CSLink, este keby som ju mal na koho zaregistrovat v Cechach.
Odpovedať Hodnotiť:
 

hmm nemas trochu stare info? Mrkni co ponuka SkyLink (ten co kupil cslink, ktori uz davnejsie nebolo treba registrovat na cecha)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Hej, mal som stare info. Dnes som na to trochu pozeral, mozem to zaregistrovat na seba s tym, ze zadam pouzitie v ceskej republike. Ale aj tak je to trochu komplikovane, bud budem mat vsetky ceske alebo vsetky slovenske, ale ako to mat dokopy na jednej karte som zatial este nezistil.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Kupit Skylink a mas:
STV Jednotka, STV Dvojka, STV Trojka, Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport , ČT HD, Prima TV , Prima COOL , TV Barrandov , Nova , Nova Cinema , Nova HD , Óčko, Z1, Noe TV, Public TV

staci sa poriadne pozriet... Skylink.sk
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

bacha my sme si to kupili a dali ze pouzitie v CR a ajtak to po par dnoch zacalo blbnut a nova nešla. teraz to nepouživam idem na normalny skylink ale je to nejake pošahane
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ahojte, Skylink som bral pred mesiacom a pravda je taka, ze zatial frcia bez problemov vsetky ceske a slovenske stanice. Ako dlho este budu (je to proklamovane ako test na neurcito ;-) , to je otazka. O ake stanice mozete prist sa dozviete na ceskych resp. slovenskych strankach skylinku, hladajte hviezdicky :-) Zaregistrovat kartu na uzemie ceskej republiky a uviest slovensku adresu majitela je bez problemov mozne, podla vsetkeho je to proti obchodnym podmienkam, ale neviem o tom, ze by s tym mal niekto opletacky.
CSlink dalej funguje, je to konkurencia Skylink, ponuka ine platene programy.
Ak teda chcete prijimat vsetky verejne CS+SK programy skoro legalne, kupit DVB-S + DVB-T STB, skylink (cslink) registrovat na cechy, slovaci (ked ich stopnu zo satelitu) pojdu cez DVB-T.
Ak ste technologicky nadsenec, skuste googlit info o openboxe resp. showboxe a prijme z druzic na 1°W.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Aj Opticume, Optiboxe, Dreamboxe, Golden Interstar.....a ešte takmer všetkých príjmačoch, ktoré sú na trhu, lenže ak už cigi tv nezakódovali na vianoce, to bude zlé znamenie a mám taký pocit, že tma nastane za chvíľu, ale aj pre tých, ktorý si riadne platia.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ja som z Prešova a žiadnu zmenu nevidím. Stále mi všetko chytá na kanáli 44 a mám programy STV 1,2,3 Markíza Joj a TA3. Čím to je?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Musis otocit antenu o 90 stupnov a ladit programy na 64 kanaly. Ale u mna muka, nil, zero.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Už chytám 7 kanálov. No 11 mi našlo. 2 krát STV 1,2,3 a JOJ a raz JOJ +, Markíza a TA3. Môže byť medzi týmito 2 STV čkami a JOJ rozdiel kvality?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Moze. V pilote je v ramci muxu vysielanych 6 programov, v oficialnom muxe 5 s epg, takze predpokladam, ze tam pri jednotlivych programoch bude rozdiel v bitrate. Ale su tu ini odbornici, co sa v tom vyznajum, snad ti odpovedia. Ja len odhadujem. Na aku antenu si chytil oficialny mux? A aku mas kvalitu signalu?
Odpovedať Hodnotiť:
 

mozem sa spytat ze kde presne z Prešova chytas?, ja byvam nedaleko PO, K44 chytam v pohode, no 64 nic, aj som otocil antenu aj som skusal inu antenu no nic so nechytil akurat sila signalu 22%
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ja presne to iste, na trojke antenu mozem otacat hociako, max. kvalita je do 30. Kym nebude vysielat monoblok, tak to nebude ziadna slava. Ale docital som sa, ze z monobloku budu vysielat vsetky tri muxy, ostava len dufat, ze kym ten signal nespojazdnia, neodpoja pilotne vysielanie.
Odpovedať Hodnotiť:
 

presne tak, ale kedze vypli len v blave lebo to boli tie iste vysielace ake su teraz pouzite na ten prechodny mux, tak u nas to s velkou pravdebodobnostou nechaju spustene(pilot)
Odpovedať Hodnotiť:
 

No to pochybujem , lebo co som cital, tak v Presove i Kosiciach sa ma ukoncit pilotny MUX do konca roka , koly vysokym nakladom za prevadzku... Ja byvam na Svaboch a signal mam od 60 - 100% ale ta antena je otocena vseliako... vo vertikalnej polohe 0% , v horizontalnej 0% , medzi hor. i ver. 50%
Odpovedať Hodnotiť:
 

mas este zdroj tejto informacie?, rad by som sa o tom viac dozvedel, lebo teraz je pilot moj "jediny" prijem, btw na aku antenu chytas z makovice? a ake mas zosilovace a pod?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Cital som to niekde na nete , ale stranku uz neviem , preto som robil vsetko preto aby som ten signal z makovice chytil. No teraz pouzivam internu antenu zosilovac 20db , ale ta je umiestena na okne lebo inak signal nemam a signal ma silu od 22 do 70 % , pretym som mal externu antenu zisk okolo 50-90%, ale z dovodu ze som nemal kde ju umiestnit som musel prejst na tu internu...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ja som pre zmenu stratil na digitále všetky slovenské kanály, hoci pri testovacom vysielaní mi išlo STV1, STV2, Markíza, JOJ a TA3. Zato som chytil dnes rakúske multiplexy, ktoré som doteraz nechytal. Chytá mi to 3sat, Servus TV, ATV, ORF1, ORF2
Ale keď dám prehladávať providerov DVB-T, tak Towercom mi to už nenájde. Mám na streche klasickú anténu, cez ktorú pozeráme zatiaľ analogové vysielanie. Keby som anténu otočil, tak stratím aj analógový príjem. Pokašlali to úplne.
Odpovedať Hodnotiť:
 

V pokrokovom MPEG-2 by som skor dal V "pokrokovom" MPEG-2 :D mpeg a pokrokovy? no mozno na Slovensku oproti analogu :D
Odpovedať Známka: 5.6 Hodnotiť:
 

Autor to aj myslel ironicky!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

skoda ze towercom to myslel naozaj
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Spravanie Towercomu ma vobec neprekvapuje. Su podnikatelskym subjektom, ktoreho cielom je zisk. Na zodpovednost treba brat Telekomunikacny urad a celu skorumpovanu politicku garnituru. Ale hlavne, ze nemusite platit dvacku u doktora, ze?
Odpovedať Známka: 9.2 Hodnotiť:
 

Som z centra Banskej Bystrice a doteraz tu bolo pokusne vysielanie. Sila signalu bola 89%. Dnesny stav je 35% a bitove chyby. Neda sa to pozerat. Dakujem kompetentnym za takyto pokrok.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

...sak skus otocit anten o 90°...nem ina polrizacia ako vraveli...abo sa mylim?...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Aj ja som spociatku zbadal zhorsenie signalu. Ale vies com som potom urobil? Mam antenu s predzosilnovacom a predtym som ho zapinal, aby som mal lepsi signal. Teraz mi to so zapnutym seka obraz, ale ked ho vypnem, ide to uz dobre. Neviem to vysvetlit, ale je to tak!!! Vypni aktivny predzosilnovac, ak mas taku antenu! Mne to tak funguje. Byvam v centre BB, blizko Namestia SNP.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

toto hadam prejde len u nas, je to skoda. Preco u nas je vsetko na hlavu?!?!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A kedy bolo v bolsevickej krajine nieco normalne?! Takto to dopadne, ked chce komunista zarabat ako kapitalista, a k tomu este v rozvojovej krajine... :-((
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

tak ta anketa nema chybu
taka by ma nikdy nenapadla :D
Odpovedať Známka: 8.6 Hodnotiť:
 

Dobre ze tam nedali VCD
Odpovedať Známka: 8.2 Hodnotiť:
 

To je teda digitalizácia včera 80% signálu a samé výpadky dnes
pre istotu žiadny signál. Presne takto vyzerá pokrok našej republike.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

vyborne... niekto opat zarobil
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

pojdem volit ako kazdy rok aj o pol roka a dufam ze sa vacsina SK zobudi a raz a navzdy sa skoncia tieto svinstva co sa tu v posledne obdobie deje. Navrat meciarizmu pocitujeme uz 3 roky a ak to takto dalej pojde bez svojvole financnych skupin sa uz ani nevy***eme.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

treba povedat ze tie mapy su o hovne ako cele dvb-t, towercom su hajzli a nic ine. Na mapach nevidim ziadny vysielac! To akoze najdem si pokrytie uzemia a mam automaticky vediet kde je vysielac, vacsie hovada sa asi uz nenajdu!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

ta mapa je cisto len na papiery ani teoreticky to nebude tak

keby mali merania z terenu a niako zvyraznene oblasti s intenzitou signalu - by ta mapa bolo velmi podobna ciernobielej
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

je to umyselne podvodne konanie na bezdovodne obohatenie...
a takym patri Alkatras napon na 100 rokov.. len tolko podobnych lupeznikov co ma slovensko by sa tam nevoslo...

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Pokrokovom :) hehehe. To bola ironia?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Áno.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

paráda, hlavne, že sa našla SPRÁVNA firma a vlastne, tak nám treba a preferencie sa blížia k 40 perc., budú volby nezabudnite ich voliť!!!!!!!!!!!!!!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

prieskumy su jedna vec a realita druha. Aj meciar mal preferencie okolo 40% a vo volbach ziskal ledva 28% (teda ak si to dobre pamatam)
A este k prieskumom, jasne ze ludia povedia ze by volili fica, ale to len preto ze je denno denne na obrazovke, to je slovensky fenomen, realne taka podpora nie je.
Ja to hovorim jednoducho, kto bude volit tuto socialisticku bandu voli zvysovanie dani, pretoze nie su schopni inym sposobom naplnit kasu. Takze kto chce menej na vyplatu nech voli bolsevikov.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

no mikino ju naplnil tym ze predal co sa dalo.... zaujimave ze vsetky podniky hned potom zacali hospodarit transparentne...
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

....dajte pozor lebo z toho článku budem asi grrrcať.....bléééééééé
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

U nás je to to samé, digitální signál je o mnoho horší s ohledem na sílu signálu a tendence k mozaikování... Na druhou stranu těch přístrojů s dekodérem MPEG-4 je zoufale málo.... A to hlavně u těch nejdražších modelů...
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

K tým zlodejom a zbojníkom na Slovensku: čo môže človek čakať v krajine, kde najoslavovanejším človekom je zbojník? Už malým deťom sa vtĺka do hlavy, že kradnúť nie je až také zlé, keď sú za tým vyššie úmysly, alebo keď sa to robí v prospech chudobných. A u nás politici väčšinou začínajú s holým zadkom - teda kradnú v prospech chudobných.
Veľmi som sa usmieval, keď Fico pred pár mesiacmi vo veľkom Jánošíka oslavoval. Pokiaľ bude na Slovensku oslavovaný Jánošík, dovtedy sa u nás bude kradnúť (teda asi navždy)
Odpovedať Známka: 8.3 Hodnotiť:
 

Cierny Balog - ani na velku kvalitnu 12 prvkovu yagi antenu s vertikalnou polarizaciou som nechytil nic. Sice je ta antena na 470 Mhz (a 65 kanal je tusim okolo 700 Mhz), ale aj tak som cakal aspon nieco aj ked sme na okraji pokrytia.
Sito samozrejme tiez nula bodov.

V Brezne ste uz nieco chytili ?

Ta mapa zatial vyzera ako umyselny podvod a ak je 50% obyvatelstva pokryte tak ze to chyti clovek na izbovu antenu, tak to bude uspech.

Podmienky mali byt stanovene tak aby bolo pokrytych 80% obyvatelstva na izbovu antenu, nie na 10 metrovu yagi s mega super zosilovacom.

Este ze mame satelit. Analogovy visielac mam vzdialeny od domu 500 metrov, ale od kedy tam dali Flarion tak sa zrejme zhorsil signal. Este ze mame satelit, ale kvalitny analogovy satelit bol lepsi ako tieto kockovate digitalne paskvili :)

Pekne sviatky
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

bez urazky na kanalovu antenmu a este ktomu na 20kanal, sa necuduj ze nechytis 65kanal.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

No skusam co sa da, prut nic, sito nic, a mam len taku yagi, inu nemam. Som si takmer isty ze aj keby som mal kanalovu antenu presne na 65 kanal aj tak by som nic nechytil. Sme totiz na hranici pokrytia, resp. za pokrytim.

Ale signal nema ani Brezno, kt. by ho podla mapy malo mat.

Mimochodom Markiza nam vysiela na 40 kanali a na tejto yagi antene pre 20 kanal ide celkom pekne. Zaujimave, nie ? (zeby to bolo tym nasobkom 2x) Aj ked vysielac je blizko, v tom to bude.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Aha pozeram ze 21 kanas = 470 Mhz a 40 kanal = 623 MHz, som msyslel ze je to dvojnasobok. Tak 65 je 823 Mhz. Keby ze to pomoze tak tu 21 kanalovu prerobim na 65 kanalovu... je z hlinika, zmensim dipol, odpilim, zohnem, zmensim vzialenost medzi rebrami,, ale bola by to urcite zbytocna praca.
Navyse nechapem ako je mozne ze predavaju taketo anteny a nazivaju ich sirokopasmove pre 21 az 65 kanal

http://www.kovoplast.cz/Zvetseniny/adigi16iv.html

Je to podvod, alebo mam rezervy z fyziky ?
Odpovedať Hodnotiť:
 

65. kanál má 826 MHz
Odpovedať Hodnotiť:
 

som si nemohol nic ine priat ako je vypadok najsledovanejsej televizie u nas - Markizy....
V BB kraji sa zmenil kanal a nikto o nicom nevedel + vypadla markiza.
Esteze ma nezasahuje analog :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Všetci tu nadávate ako zle sa máme, a riešite to ako? Že nepojdete voliť?To je ešte horšie jak keby ste volili našich skvelých terajších politikov. Tak sa v júni zdvihnitite zo stoličky a vhodte tam číslo zo stranou ktorá už niečo na Slovensku dokázala.
Odpovedať Známka: 2.3 Hodnotiť:
 

To je ktorá? Nepoznám takú.

Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

to je ta co nas vytiahla z tej najvacsej biedy a sme napr. v EU, to je ta co znizila dane, ale nie ta co nas taha do KLDR, svojim autoritarskym pristupom, nie ta co ma plne huby socialneho statu a rozkrada vo velkom
Odpovedať Známka: 4.3 Hodnotiť:
 

Teda nič v zlom, ale podobné reči majú aj zarytí komunisti, lebo: komunisti postavili cesty, vybudovali vodovody, elektrifikovali dediny.... Nj, keby nebolo komunistov stále svietime sviečkami a vodu ťaháme zo studní.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

ja sa nemam až tak zle, ale to neznamena že si cela vlada nezasluži trest smrti!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

ty si riadny ideový artista! Vidíš iba to, čo sa ti hodí
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Príspevok bol zmazaný pre nevhodný a/alebo vulgárny obsah.
Odpovedať Známka: 1.4 Hodnotiť:
 

gratulujem
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

To je niečo neskutočné.
MPEG-2 v dnešnej dobe ???

Sa tam zobuďte.

Dnes je úplne bežný štandard MPEG-4 AVC (H.264).

Zase len stroho treba skonštatovať.

Komu na prospech ...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Slovenská klasika. Natíska sa podobnosť s inou, "pokrokovou" technológiou - v čase nástupu adsl istá nemenovaná firma mohutne propagovala isdn. Tak dlho ním kŕmila svojich potenciálnych zákazníkov, až títo radšej prešli na iné varianty pripojenia.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Podla mapy by u nas mal byt signal , ale realita je taka ze tu nieje ani prd :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Presne tak isto u mna. Podla mapky by tu mal byt bezproblemovy prijjem a tu vobec nic. Super..Dakujem
Odpovedať Hodnotiť:
 

Pokial mali len nosnu bez programov, mal som signal cca 70%, kvalitu 75%. Vcera som mal signal 60%, kvalita 55% a viac to neslo ako slo.. no a dnes mam obe 0%.. Vysiela to vobec? Na rovnaku antenu chytam aj 44kanal dvb-t test z Bankova a tam sa mi nezmenilo nic... mam sirokopasmovu antenu so zosilnovacom na streche.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

osobne mam cele digitalne vysielanie na salame. pokial chce clovek pozerat telku tak si aj tak musi zaplatit za kablovku/magio/fiber tv aby tam mal ake-take zaujimave programy. smutne je to akurat v tom, ze teraz nic nemotivuje nase stanice aby vysielali v HDcku, ktore by som celkom uvital.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

jak nemotivuje? vydrz pol roka a bude v HD aj markiza aj joj, ved musia obsadit treti mux nejakym balastom
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

ma pravdu, ani sa nenazdame a budu skoro vsetky v HD , ked si zoberieme zahranicne tak uz skoro kazdy lepsi ma aj HD verziu a uz sa to pomaly presuva aj k nam
Odpovedať Hodnotiť:
 

Je v podmienkach tendra nejake stanovene pokrytie obyvatelstva do konca tohto roku?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Podla mna je 6 kanalov na multiplex vela. Max 4 by boli lepsie. Na velkych telkach je obraz nepozeratelny. Napr v KE ked bol atestovacia prevadzka sport sa nedalo pozerat. Rozkockovalo to hned ked sa nieco pohlo. Sranda je ze sa vzdy hovori o digitalnej kvalite. Ta je podla mna vzdy horsia lebo je to vyhodne iba pre vysialatelov. Naozaj by neskodilo nejake hodnotenie kvality. s tym ze na obycajne nie HD vysielanie by DVD kvalita mala byt top. V poslednej dobe mame doma nepozeratelnu Jojku markizu aj STV lebo je to pri kazdom pohybe brutalne rozkockovane ...

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Mas pravdu, 4 stanice na jeden mux by boli optimalne. Napriek tomu by bol priestor pre dalsich vysielatelov.

power.szm.com/dvb-t/stav_dvb-t.htm

Je tam viac clankov, v jednom zo spodnych sa da najst toto:

Slovensko získalo v Ženeve osem celoplošných televíznych sietí a tri rozhlasové siete. Licenciu tak môže v budúcnosti dostať až 32 celoplošných televízií!!!

V dalsom toto, je to clanok z 2007

Markíza minulý rok utŕžila z reklám 2,3 miliardy korún, tento rok to bude ešte viac. Televízia Joj získala 1,061 miliardy. Vstupom nových digitálnych "hráčov" o nejaký čas sa o tieto príjmy budú musieť podeliť. "Lenže tým, že terajšie televízie budú paralelne vysielať analógovo aj digitálne, ovládnu televízny reklamný trh na viac ako štyri roky. Nikto iný tam zatiaľ vstúpiť nemôže, pretože nemá frekvencie ani kanály
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Dalo sa podľa Vás odštartovať DVB-T aj horšie?

:D +1 tvoric ankety
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ja sa tomuto celkom tesim :) O par rokov nas vyhlasia za krajinu tretieho sveta a budeme prva krajina tretieho sveta v europe :) Zrusime casom elektrinu lebo ju nebude mat kto platit. Africania robit moc nechcu a neafricania pojdu pracovat do anglicka, isrka, holandska, madarska a ciech :)

...bolo raz jedno slovensko
budu sa o 40 rokov ucit v skolach na tomto uzemi pod vedenim Raula Fica
Odpovedať Známka: 8.0 Hodnotiť:
 

Kto sa bude ucit? Africania?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Digitálny pravek :-{
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

a teraz to ja a ty ukázali a pekne odpinkli na sviatky markízu
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Dnesne fullHD televizory maju zvycajne mpeg2/mpeg4 dekoder zabudovany. Dost pochybujem ze maju podporu pre DVB-T2, takze mi z toho vypliva, ze dnes fullHD nevyuziju lebo to sa cez mpeg2 neda a v buducnosti ked sa zavedie mpeg4 bude to asi aj s DVB-T2 a potom im tie zabudovane dekodery budu na nic. Ten prechod sa nebude robit skor nez o nejakych 5 rokov. V podstate sme zvolili tu najhorsiu alternativu. Dakujem Vam pani sudruhovia odbornici z TU SR.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

este dodam, ze podobnu hovadinu TU SR spravil ked prideloval frekvencie fwa na wimax. Do dnes ich pouziva pre siroku verejnost iba jedna firma. Takze chlapcom z TU sa opat zas nieco zadarilo. Len tak dalej odbornici, ide vam to.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

"Slovensko spustilo digitálne TV vysielanie. V pokrokovom MPEG-2"
Som myslel, že skapem od smiechu :D Že vraj v pokrokovom. To ten článok si zaplatil Towrecom ako reklamu?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A ta alibistická anketa na záver :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Towercom je stroj casu, do minulosti.
Odpovedať Známka: 7.5 Hodnotiť:
 

Vysielac Poprad - Kralova Hola vobec nejde (k 66), co to maju za debilnu mapu ???
Odpovedať Hodnotiť:
 

lebo bol vypadnuty kvoli vetru... viac citaj skor ako nieco napises
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Ty tiez citaj poriadne, o kanaly 66 tam nic nepisu a to opravuju 4 dni ten vysielac ?
Odpovedať Hodnotiť:
 

tu je to
http://www.dsl.sk/article.php?article=8509&title=
Odpovedať Hodnotiť:
 

Kanal 66 nie je spomenuty nikde v ziadnom clanku len na tej uzasnej mape je znazornene pokrytie ktore neexistuje !
Odpovedať Hodnotiť:
 

Najlepsi clanok toto ! Ale nevedel som ci sa mam pri citani smiat alebo plakat...
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

Byvam niekde na polcesty medzi BB a ZV a pilotne vysielanie som chytal bez najmensich problemov. Teraz spustili riadne vysielanie a ja mam 0/0 % Antenu som tocil jak kolotoc, setopbox preladil.. ani to neprdne.. a to som samozrejme v tej uzasnej mape pokrytia niekde v strede modrej machule. Myslim ze si ju pani z TC vycucali z prsta.. alebo pripade vytiahli zo zadku.. Dakujem za sprijemnenie vianoc a zelam vam vsetkym kretenom z towercomu hodne zdraveho rozumu pod stromcekom.
Mozno toto bol posledny kopanec, ktory ma prinuti konecne prejst na skylink... a nakoniec preco nie.. tam to je aspon HD.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Haha, kreteni z Towercomu ti dakuju za tvoje peniaze.

Skus sa uvedomit, kto prevadzkuje Skylink...
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Ty za skylink nieco platis ?
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Ale nezabudaj ze aj skylink patri tym kretenom z Towercomu.
Zeby to bol ich zamer, aby predali viac skylinkov? Z toho vydoluju viac penazi.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ak ste nespokojny s DVB-T, ze nezodpoveda kvalita, slabe pokrytie, atd tak napiste kompetentnym - info@digimedia.sk , mail je uvedeny na www.dvbt.sk. Prevadzkovatel je Ministerstvo dopravy,post a telekomunikacii.

Nech maju od ludi spatnu vazbu.

Ja som im tiez napisal par otazok.

TU SR bude kontrolovat podmienky splnenia licencie DVB-T tusim az niekedy v januari, ale TU je tiez dost tazkopadna institucia. Ale tak mozete napisat aj im: roman.vavro@teleoff.gov.sk

Pekne sviatky ;)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

.. a máte 15+15+6 kanálov = 30 až 40 kanálov, prvých 15 sa neplatí!!! Skylink = mpeg2 a mpeg4 (HD TV)!!!!
+ HD satelit cca. dnes 325,-€!, vrátane karty, paraboly a všetkého!
Iba vyhľad na družice Astra 23,5 (skylink) a 19,2 (ostatné zdarma 100-300 kanálov)+ rádia.
Tu už je vyriešená digitalizácia 20 rokov v mpeg2 a mpeg4 (HD)!!!
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Neviem co je podla titulku MPEG-2 pokrokove...
Uz naozaj lepsi nazov clanku nemohli dat.
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

Už prvá veta sa mi zdá zavádzajúca: "Spoločnosť Towercom, víťaz výberových konaní na prvý, druhý a verejnoprávny multiplex, v utorok spustila prevádzku prvého multiplexu"
Ak je v prvom STV, čo bude vo "verejnoprávnom", čo v druhom, koľko multiplexov bude spustených, aké a koľko kanálov,...(EPG, preklady)
Využijem prijímač - rekordér AC-9410PVRHDMI od SATRA (s kartou)

Odpovedať Hodnotiť:
 

Tento "prvy" multiplex je prechodny, jeho skladba sa zmeni, ked budu uvolnene frekvencie v sucastnosti vyuzivane na analogove vysielanie. Vo verejnopravnom bude len STV, ktora by mala vysielat styri programy a okruhy Slovenskeho rozhlasu. Ktovie kedy a co vlastne budu vysielat a tiez zaco, kedze STV je permanentne v strate. Svetla vynimka bola len za cias riaditela Rybnicka.
V prvom aj druhom muxe by mali byt komercne televizie, cital som aj o tom, ze mozno budu vysielat aj Pay per TV, cize platene (kodovane) programy. Ak sa vsak ine spolocnosti dokazu pretlacit na trh ovladany sucasnymi televiziami pri prepojeni na prevadzkovatela muxov.
Teoreticky by sme na slovensku mohli mat osem muxov, ktore boli pre Slovensko schvalene v Zeneve. Ale realne to nevidim.

Ja som velmi zvedavy na vyhodnotenie ako splnil Towercom podmienky tendra zo strany Telekomunikacneho uradu. To deklarovane pokrytie je viac ako zavadzajuce.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Myslím si, že celý proces prechodu DBV-T na Slovensku je od samého začiatku zlý.
Keď si zoberieme schválený frekvenčný plán z Vertikálnou polarizáciou.
Mne osobne Vertikálna polarizácia vôbec nevyhovuje. Teraz mám jedno "sito" na ktoré bezproblémov chytám analógy ako napr. STV1,2 Markiza,Nova, Ct1, Ct2,Prima, Cesky MUX1 a dva rakuske MUX (bývam východne od Trnavy).
Avšak po zavedení slovenkého MUX1 s vertikálom, čuduj sa svete, chytím tak veľké "H***o". Keď som experimentálne otočil anténu Vertikálne , príjem bol dobrý.
Závar: Okrem toho, že som si musel kúpiť SetTopBox, musím teraz kúpiť novú anténu, vymysleť, ako ju uchytím Vertikalne na stožiar (asi treba kúpiť nové rameno) a ešte ďaľší problém ako to všetko zlúčiť do jedného anténeho zvodu. Skrátka hnus .....
A že by bol zverejnený nejaký harmonogram prechodu ???
Na akých kanáloch bude MUX2, aké lokality, kedy budú vzpínať analóg, nič, nikde nič , hnus, srač**ky...

Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Skylink( pozrite ich stranku najdete to cez google) vam ponukne aj HD kanaly okrem toho ma i v SD datovy tok daleko vyssi ako ubohe DVB-T .I cigi-tv je lepsie ako to ubohe dvb-t.KTO CHCE KVALITNY OBRAZ FACHCI CEZ SKYLINK.Dementi,lamy a stare babky pojdu cez dvb-t....
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Hej, mame DiGi TV,, kde su aspon dobre dokumentarne programy. Terestrialne vysielanie analog ani digital nestoji u nas za nic. Mohli by to radsej vypnut ked to nevedia a za usetrene peniaze dat ludom dotaciu na satelit :D :D :D Potom sa cudujeme ze pracujeme 10 hodin denne,,, ked si vytvarame takuto umelu pracu. Satelity, kablovky, IPTV, analog, digital DVB-T, DVB-H,...
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

Nie kazdy ma moznost namontovat si satelit a realne ho pouzivat, ty jogurt. Staci aby si bol na zlej strane bytovky. Ked je domovnik kar, neda ti kluce od strechy a mas po probleme.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Dement si Ty. Na DVB-T mi netreba ziadny tanier ani STB. Staci mi USB tuner s malickou antenkou, ktory so sebou mozem preniest kamkolvek a za zlomok ceny. Suhlasim, DVB-T do obyvacky pride aj mne zbytocne - ale ako portable varianta telky je to predsa vyborne!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

tak ako je to s tym pokrytim ? byvam v Trencine ceske digitalne vysielanie ct1,ct2,ct24 aj ct4 chytam dobre a tuto slovensku srajdu ani tuk kde je teda problem ?
Odpovedať Hodnotiť:
 

A antenu si musis otocit o 90 stupnov v osi (saomzrejme nasmerovanie nechaj tak), lebo sa vysiela vo vertikalnej polarizacii, co je dost rarita.
Odpovedať Hodnotiť:
 

1. problem - velmi nizke vykony vysielacov
2. problem - malo vysielacov
3. poblem - vertikalna polarizacia, ktora je udajne nachylnejsia na rusenie, lebo viac ruseni ludskej cinnosti je vraj vo vertikalnej polarizacii. Vraj sa viac hodi do miest, ale ma mensi dosah.

Ja som si dnes vyrobil 11 prvkovu Yagi antenu s odhadovanym ziskom 112 db, vratane symetrizacneho clena vyrobenu presne na 65 kanal. Byvam tesne za pokrytim, resp. v doline - Cierny Balog ale nechytil som nic, skusal som na STB aj na USB lifeView karte.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

112dB???? To nemozes mysliet vazne :)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Sorry, preklep 12 dB,,, ta jednotka sa mi tam nejak dostala navyse
Odpovedať Hodnotiť:
 

Oprava....samozrejme nie 112, ale 12 dB
Odpovedať Hodnotiť:
 

Čau všetci,včera som skúsil naladiť u maminy v Seredi programy z nového multiplexu a........nič.Anténu som nenatáčal,je na streche rodinného domu.Takže tak.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ste vy mi ale odborníci,, A JE TO,, :)))
Odpovedať Hodnotiť:
 

V Seredi chytam nas svk mux na obycajnu izbovu antenu....
Odpovedať Hodnotiť:
 

Pred sviatkami som bol v Tescu a n Nay našiel som iba jeden STB v Tescu. V Nay čuduj sa svete prešiel som ho horedole trikrát nič. ani jeden. bol som znechutený tak že som sa ani neodvážil predavača spýtať kde ich majú schované. Neviem aká bola v Nay a Tescu situácia pred rokom ale v metre pred minulými Vianocami mali na výber okolo 10 STB s cenou aj pod 700 SK
Viem že na nete ich je kopa ale koľko percent domácností ktorý TV na terestriál pripojenú kupujú na internete?
Odpovedať Hodnotiť:
 

A nebolo to tym, ze by ich ludia zobrali utokom?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

vie mi tu niekto prakticky vysvetlit preco tu tolko ludi place nad tym mpeg2?
mpeg2 pri nasich nastavajucich troch muxoch, umozni vysielat cca 12-15 staniciam, pricom mpeg2 zvlada bezproblemu pri dobrom signale a tuneri 720p/1080i a aj 1080p50 rozlisenie, vktorom naozaj vysielaju mozno 3 telky na svete a niaky ich film sa na slovensku neobjavi v najblizsich 10rokoch. Cize to akoze tu ludom vadi ze chceli viac tv programov ci co? Kvalita moze byt kludne "HD" ja na mpeg 2.
Navyse mpeg2 ma v takom terene ako ma Slovensko lepsi prienik, tuneri a settopy su ovela ovela lacnejsie, mpeg2 telky s tunermi su vsetky, ktore sa prakticky teraz vyrabaju, cize ten mpeg4 ma akurat vyhodu ze sa nan zmesti viac, ibaze je drahsi aj pre spotrebitela aj pre prevadzkara. A teraz prosim, niekto mi konkretne povedzte co je tak zle na mpeg2, pre realneho Slovaka, lebo clanok to nevystihuje.... a zase nazory PC machrov co vrazaju 500euro do kompu tyzdenne, a nadavaju na vsetko co je mesiac stare je tiez odveci >/
Odpovedať Známka: 2.0 Hodnotiť:
 

vsade kde zacalo dvb-t tak neskoro ako u nas zacali s mpeg4. Aj vlada schvalila mpeg4 ako normu vysielania. Aj Macaja pre mpeg4 vyhodili z TU. A teraz kde sa stala chyba? Firmy J&T si zrejme zaumienila ze este dvb-t doteraz neprevadzkovala a chceli by. Stacilo zrejme podmaznut spravnych ludi a uz vsetko islo, aj mpeg2 aj kseft pripadol J&T. Je to ta ista J&T co vlastni televiziu Joj, co na tom ze zakon hovori ze nesmie byt prepojenie medzi vysielatelom a prevadzkovatelom dvb-t. Na sk moze! Srat na EU? A teraz k tych 12 staniciam co budu v 3-och muxoch.
STV1, STV2, STV3, STV4
Markiza +DOMA
JOJ, JOJ+
TA3
Markiza HD, JOJ HD, STV HD
Kolko si naratal stanic? Zeby 12?????? Ver tomu ze do pol roka bude Markiza a JOJ vysielat v HD.

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Este moze zamiesat karty napr. TV karpaty (nikdy som o nich nepocul, ale podali ziadost o vysielanie v dvb-t a dostali ho) Ale regionalne stanice vela vody nenamutia a niekam ich pridaju, lebo este nie je zname na akych frekvenciach budu regio TV vysielat, kedze im zobrali poniektorym frekvencie.
Takze tak, niekomu velmi vyhovuje aby sme nemali dalsie kanaly v dvb-t a urobili pre to maximum=TOWERCOM=J&T
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

"Pokrokove MPEG2" :-DDDDDDD
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Oproti pilotnemu vysielaniu stabilita prijmu nic moc. Antenu som pootocil, signal aj kvalita cca 70% ale stale po urcitej case na chvilu vypadne signal a potom zas nabehne a tak dookola. Pri pilotnom vysielani sa to nestalo ani raz.
Pekne ked testovacia prevadzka od Telecom corp. je na tom lepsie ako oficialne vysielanie od Towercom...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Kupujem novú telku. vyhliadol som si jednu super a ma podporu MPEG4. to znamena ze vysielanie SR v MPEG2 na tuto telku nechytim?
Odpovedať Hodnotiť:
 

nie nechytis... lebo slovenske DVB-T sa da chytit len ked byvas na vysielaci aj to len tak tak.
V normalnej krajine by si samozrejme mpeg2 mal prijimat v pohode... asi kazdy tv ktory ma mpeg4 ma aj mpeg2 dekoder
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Takže keď kupim novu telku a ma iba MPG4 tak co potom? sak tuna je ta telka co chcem kupit SAMSUNG LE40B551 pise tam ze to ma iba MPG4 co mam robyt. a kazda nova telka ma MP co som pozeral. a aj za 70 000tisic.
Odpovedať Hodnotiť:
 

vsetky co maju uvedeny mpeg4 tuner, dekoduju aj mpeg2 !
to je len kompresny format, vsetko ostatne je rovnake.

rovnako akoby si mal na pc uvedene "len" USB 2.0 porty a pytal sa co so usb 1.1 zariadeniami... no nic, vsetko pojde
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Takže keď kupim novu telku a ma iba MPG4 tak co potom? sak tuna je ta telka co chcem kupit SAMSUNG LE40B551 pise tam ze to ma iba MPG4 co mam robyt. a kazda nova telka ma MP co som pozeral. a aj za 70 000tisic.

...hod si mašlu a máš po probléme....
Odpovedať Hodnotiť:
 

co si uz mongol?
aj na stranke samsungu je uvedene ze typ SAMSUNG LE40B551 podporuje mpeg2 aj mpeg4 a este milion inych ?
informacia "len" mpeg4 je onicom, kazdy co ma mpeg4 funguje aj v mpeg2 sieti...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Kazda ma iba MPG4
Odpovedať Hodnotiť:
 

vsetky co maju uvedeny mpeg4 tuner, dekoduju aj mpeg2 !
to je len kompresny format, vsetko ostatne je rovnake.

rovnako akoby si mal na pc uvedene "len" USB 2.0 porty a pytal sa co so usb 1.1 zariadeniami... no nic, vsetko pojde
Odpovedať Hodnotiť:
 

Pozrite sa mi na tu telku a povedzte ci si digitalne vysielanie v roku 2012 pozriem alebo nie. THX
Odpovedať Hodnotiť:
 

zdar, ja som skusal vsetko mozne, anteny - otocit, vymenit, tuner v lcd aj set top box a ani tuk. Takisto sme skusali vo viacerych lokalitach a vyzera to tak ze si ten digital si len vymysleli. Je to horor....
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

co vsetci stresujete? nabeh je od 1.1.2010 tak uz vydrzte, potom stresujte, vypisujte ze to nejde, dovtedy je zbytocne cokolvek robit s tym.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

No no, uz ich vidim ako za najblizsie 3 dni do silvestra letia s vrtulnikom na kazdy z 11 vysielacov, zmenia konfiguracie vysielacich krabiciek, vytvaruju signal, prisposobia vykony a najma ich zvysia :)

Nic sa do 1.1.2010 nezmeni. Vsetko zostane len na papieri
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

no vidis a totok som nevedel, takze to nefunguje...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Dnesne velke analogove televizne vysielace, vysielaju od 100 do 570 kW (ERP). Priemerny vykon velkych DVB-T vysielacov je 20,2 W,,to je naozaj slabe. (222/11=20,2).

V Cesku je v sucasnosti funkcnych 44 DVB-T vysielacov, velkych aj par mensich. Ich priemerny ERP vykon je 49,868 kW.

Takze si to porovnajte. U nas 20 kW, v Cesku 50 kW !!!!!!!!!

Navyse su rovinatejsia krajina ako my. Aj ked ide o ERP vykony na porovnanie to staci.


Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Aj ked je efektivita digitalneho signalu lepsia ako analogoveho, je menej narocny na rusenie, staci slabsi signal resp. je pouzity samoopravny kod tak nam staci vysielac odhadom s 3-5x nizsim vykonom na pokrytie ako to bolo pri analogu, ale na druhej strane kanal 65 je 823 MHz,,, a klasicke analogove UHF boli casto 470-700 Mhz (Njacastejsie kanaly 30 az 40, teda 540-620 Mhz) Signal s nizsou frekvenciou ma aj dlhsi dosah.


Takze s tym ze treba ovela nizsi vykon digitalnych vysielacov by som az tak velmi nevyskakoval.
Navyse u analogu sa dal pozerat aj horsi signal, aj ked zasumeny, duchovia,,, s digitalom treba aspon 50% silu.

Ja by som dal digitalom priemerne aspon 50 kW, presne tak ako to maju v CR. Ale u nas staci ze je pokrytie na papieri a usetrene peniaze pojdu niekam inam :) :) :)


Odpovedať Hodnotiť:
 

najlepšie by bolo aby v každom okresnom meste bol vysielač DBV-T
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Bohužiaľ na Slovensku ešte stále existuje možnosť prijímať aj naše vysielanie zo SkyLinku a to už ani nehovoríme o iných podrývačských satelitných prevádzkovateľoch, ktorí sa usídlili za západnou a najmä južnou hranicou a zamorujú náš zvrchovaný vzdušný priestor škodlivým elektromagnetickým vlnením, ktoré spôsobuje určite rakovinu a našim chlebodarcom vrásky na čele.
Robíme však čo sa dá. Čoskoro vypneme SkyLink a hneď len čo kúpime fabriku na výrobu hliníka plánujeme prekryť celé územie slovenska alobalom v rámci štátneho programu boja proti ozónovej diere.
Potom už nič nebude stáť v ceste aby sme mohli spustiť naše vysielanie v DVB-T MPEG-nula na celom území tak ako sa nám to podarilo v Trenčianskom kraji.
Robíme čo sa dá, len Vy to stále nechcete pochopiť. Ale sme limitovaní, veď čo je to 30 000 EUR (ako hodinový zárobok) - nič.
Odpovedať Známka: 7.1 Hodnotiť:
 

Niekto tu dal link na stránku http://www.power.szm.com/dvb-t.htm a tam sa nachádza zoznam všetkých plánovaných DVB-T vysielačov: http://www.power.szm.sk/dvb-t/dvb-t_03.xls Podľa toho zoznamu bude vysielač takmer v každom meste. Napr. 65kanál: V B.Bystrici pribudnú 2 vysielače 25+50kW; Zvolen 50kW; Lučenec 2x50kW; Brezno; Žiar; Modrý Kameň. Takže Towercom bude pridávať ďalšie vysielače a tieto, čo sú teraz, sú spustené len pre to, aby k 1.1.2010 splnili podmienky licencie t.j. pokrytie je, aj keď slabé.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Za toto všetko ďakujte, ficoidi, svojmu Ficovi!!!
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

...Ty PAKOid....
Odpovedať Známka: 0.0 Hodnotiť:
 

SI JEDEN FICOID-SZLOTOID-HZDS-POZITÍVNY!
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ahojte,moze mi niekto poradit ako rozbehat tv kartu Avermedia v pc pre prijem dvb-t?
Uz dva dni sa ju pokusam zprevadzkovat.Vsetko mi na nej ide,okrem digitalnej tv.Ked som bol v Prahe a brne,tak mi isla v NB a v aute velmi dobre a tu doma ani tuk!!!
Lokalita Zilina.
dik
Odpovedať Hodnotiť:
 

co je to DVB-T2 , aky rozdiel od DVB-T
Odpovedať Hodnotiť:
 

Rozdiel je ten ze dvb-t2 moze mat vacsi bitrate asi o 45% tak tym padom sa tam zmesti viac program do jedneho mux alebo mozu mat lepsiu kvalitu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

dufam, ze bude stacit update firmware pre podporu T2, ale som skepticky :S
Odpovedať Hodnotiť:
 

Mozes len dufat,pretoze bude treba update resp. upgrade hardware.
Odpovedať Známka: 6.7 Hodnotiť:
 

ide to na hovno a to s okna vidim vysielac, stale prebehnu kde tu kocky, a stoziar mam okolo 150 m, hlavne ze v cechach mi to islo bez problemov aj ked som vysielac ani nevidel, je to bud na hovno alebo naprd? alebo setria na elektrike a davaju slabsi vykon? mali spravit aj prieskum, ci to a kde ludia chytaju.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Hej, zda sa ze setria na elektrike... dal som si tu namahu a spriemeroval 44 ceskych DVB-T vysielacov. Vysielaju s priemernym vykonom 50 kW, zatial co u nas je to 20 kW a to sme hornatejsia krajina. Navyse tu dali vertikalnu polarizaciu, ktora sa pouziva menej.
Neviem, zatial som oficialne zdovodnenie pouzitia vertikalnej polarizacie od kompetentnych nepocul ani preco su pouzite take slabe vykony.

Napis svoje skusenosti kompetentnym na info@digimedia.sk (www.dvbt.sk - prevadzkovatel je ministerstvo post a telekomunikacii a zaroven zadavatel tendra).
Odpovedať Hodnotiť:
 

Vertikalna polarizacia ma vyhodu oproti horizontalnej vo dvoch veciach: nevytvara duchy (takmer) ale hlavne ma vacsi dosah, vzhladom na fyziku sirenia signalu.
Nevyhodou je vertikalna orientacia anten (mozna interakcia kovoveho rahna s antenou), co ale v UHF az tak nevadi, hlavne nie v V. TV pasme.
Naopak, vertikalne prutove anteny ziskavaju maximum signalu, ocenia to hlavne vlastnici prenosnych zariadeni, napr. USB tunerov :-).
Odpovedať Hodnotiť:
 

Dakujem za odpoved,, ja viem ze su tam rozdiely. Ale nazory sa dost lisia,,, niektori zase tvrdia ze horizontal ma vacsi dosah,, ze vertikal je lepsi do hornatejsich terenov, zastavanych oblasti..atd. Podla toho ostreho vysielania sa zda ze je vertikal v praxi horsi ako horizontal, ked predtym pilotne vysielanie na H chytali mnohi ludia lepsie ako teraz ostre vo V. Na prutovu je urcite lepsia V, ale signal je zase tak slabi ze vo vzdialenejsich oblastiach na prutovu nechytia nic.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Zdravím strašne by mě zajímalo proč je signál směrem na moravu tak stašně utlumený co jsme za komunistů nebo co.
Odpovedať Hodnotiť:
 

bomba, no je to špecifické, nič nové pripomína to systém podˇme jebať,
robertko
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ked pripojím televízor k set-top boxu, mozem nadalej sledovat aj analogové vysielanie. Akože set-top box nevyradí analogový signál? dakujem za odpoved
Odpovedať Hodnotiť:
 

Nie nevyradi..staci len prepnut spat na TV vysielanie(napr . stalcenim TV/AV tlacidla), resp. vypnut set-top-box
Odpovedať Hodnotiť:
 

No, vec sa ma tak,ze je uz predanych niekolko sto tisic zariadeni, kt. su schopne prijmat len MPEG2!!! Cize keby bolo skusobne vysielanie spustene v MPEG4, tak dnes by sme mali MPEG4!...ALE NEBOLO!!!! Mozno pocitali aj s vyssou cenou MPEG4 zariadeni a treba uznat,ze sme velmi chudobna krajina...Neviem ci dedko s babkou co maju dochodok spolu 400€ a chcu pozerat TV, tak mozu hned zaplatit 100-150% naviac za MPEG4 zariadenie, a nedaj boze kupit novy TV.....No a do Mpeg2 sa da teoreticky ulozit H.263(+)/264,ale prakticky som to este nevidel...je to blud....ale zase si treba uvedomit,ze MPEG4 je vacsia komprimacia a preto vojde viac kanalov,resp. maju vyssi bitrate...Cize na zaver : HD vysielanie je mozne aj v MPEG2 ,ale max. s 3 kanalmi pri 19.909Mbps....No je to financne absolutne nevyhodne...A je uplne jedno ci je to Mpeg2 alebo Mpeg4 aj tak je mozne max. v DVB-T max. 1080i...1080p to je blud...1080p vysielanie moze byt len na kablovych alebo optickych rozvodoch....(hlavne pre nedostatok kapacity)
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

Neviem ci dedko s babkou co maju dochodok spolu 400€ a chcu pozerat TV

O čom to tu točíš?
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

si trosku menej chapavy?
Odpovedať Hodnotiť:
 

hovorim o tom,ze na aku p**u bude babke a dedkovi HD vysielanie a k tomu v MPEG 4!!! Mpeg4 je pre starych ludi proste drahe...osobne som cakal,ze budu vysielat aj v MPEG 2 aj v MPEG4.... dalej by ma zaujimalo, ci kazdy,kto uz ma SET-TOP-BOX ,alebo HDTV iba s podporou MPEG 2, tak bude menit za dalsie zariadenia...SOMARINA!....sa vyserte na DVB-T !!!! HD je na satelite(Skylink HD), Magio HD, Fiber TV.....DVB-T bude horsie ako analog...vtedy sme mali 'duchov' a dnes to budu pixle a seky obrazov...
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Cage:-...
..no konečne si sa vyfarbil. Určite patríš k tým "tupcom" ktorí si už stihli v predstihu zakúpiť (lebo to bolo v akcii a lacné) poondiaty MPEG2 prijímač (česť výnimkám ktorí si zakúpili TV so zabudovaným MPEG2 a nemohli to ovplyvniť ale kvôli nim sa predsa zemeguľa neprestane točiť). Podotýkam to MPEG2 bolo vysielanie len v skúšobnej dobe a ten kto si ten MPEG2 prijímač zakúpil dopredu tak urobil len zo svojej hlúposti. A teraz tu vyblekuješ a nadávaš na svoju babku a dedka že oni môžu za Tvoju sprostosť!!!.....kúp si ten satelit ktorý tu propaguješ a vyvaľuj oči na "kvalitné digi" a snívaj o tom že všetci budeme sprostí ako si Ty....hahahahahahahahahahahaha: MPEG2 nikdy viaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccc, to si môžu kukať akorát J&T a Ty a Tebe podobní zaostalci doby
Odpovedať Hodnotiť:
 

kolega tupec...ja nahodou vlastnim aj HDTV s Mpeg4, aj TV kartu v PC :P
Odpovedať Hodnotiť:
 

..ale ja myslim,ze ty si sprosty !...pretoze v terestrialnom vysielani nehladaj kvalitu ale povinnost !! to nerobia pre teba ale pre seba...TAK SA UZ UVEDOM !!!! Vravim, kupte si satelity a mate DVB-T v riti, a az ked viete,ze DVB-T2 bude mozno..ale DVB-S2 uz maju vsetky !
Odpovedať Hodnotiť:
 

Cage....

Tvoje riadky vypovedajú všetko o Tebe, stačí si ich len prečítať..........
Odpovedať Hodnotiť:
 

tak potom neviem, co hovoria o tebe.... nizsia spolocenska trieda,ktore nema na satelit... :P...a chce mat za kazdu cenu HD vysielanie cez DVB-T!
Odpovedať Hodnotiť:
 

:-)
Odpovedať Hodnotiť:
 

Takze musim kruto konstatovat,ze i z prispevkov a clankov zo zahranicia je kazdemu jasne,okrem samotneho TC,ze cele toto divadlo okolo DVB-T je fraska a je nezvladnute!!!!
Vid mapky,vysielace,vykony,anteny,technologia....
Ved v CR sa nam dokonca smeju,aky sme amateri.Bolo nam toto treba?
Tato fraska naozaj nema obdobu!!!!

Odpovedať Hodnotiť:
 

ano je to fraska, ale treba si uvedomit ze na SK ziadne riadne vysielanie dvb-t zatial nie je. Po 1.1.2010 bude mozne konstatovat stav, teraz je to o pokuse a omyle.

Co je blbe ze oni nevysielaju z vysielacov ktore su tam napisane, teda minimalne nie z vyskovej koty ako analog. Zatial to maju vraj len nizko nad zemou, dufam ze si FICO a spol uvedomia do akej riti nas zase s towercomom a teda J&T zatiahli.
Nechcem vidiet od noveho roka mytny system, treba sa obrnit trpezlivostou, lebo to bude este vacsie fiasko ako dvb-t. Vivat J&T, vivat belsevicka banda, ktora toto dovolila a pekne za to zhrabla baksis.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

...ale J&T su kapitalisti!!!
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Ty pako, cely towercom je praca dzurindu. Netahaj sem politiku a uz v ziadnom pripade fica.

Fico je podla teba zodpovedny aj za unik spermii tvojho otca ked ta spravil?
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

suhlasim
Odpovedať Hodnotiť:
 

Nuz ale potom mam otazku hodnu odpovede.Ak je toto akesi skusobne vysielanie,tak co bolo pre Boha potom to vysielanie,ktore sme tu mali 5 rokov?
Moj suhrn na tuto frasku je taky,ze sa to malo urobit radsej poriadne i za cenu toho,ze by to bolo neskor.
Ved kua,uz len ta polarizacia,vykony su tak nestastne,ze by mali tomu,kto to navrhol odrezat ruky a hlavu.Jo ja som zabudol...Sme na Slovensku!!!!
Uvediem priklad.Sever slovenska ma na mapke kanal 68.POcet vysielacov na pokrytie tohoto uzemiaje tusim 3-4 a to pomerne blizko pri sebe.Sa potom necudujem,ze dementi dali vykon na kazdom tak maly,ze je problem vobec nieco naladit.
A tycho veci je viac...

Odpovedať Hodnotiť:
 

potreba jednotlivca prevysuje potreby vacsiny. to je na slovensku uz uplny standard. obdivujem ludi, co este dokazu pisat taketo clanky. To ze sa okrada stat je rovnaky fakt ako ze sa toci zemegula, preto ak sa niekomu podari zastavit zem prestane sa kradnut :-)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

este keby nedavali filmy v trapnom slovesnkom dabingu bolo by to fajn... nechapem ten slovensky dabing...
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A v akom dabingu by si chcel filmy na slovensku?
Odpovedať Hodnotiť:
 

...v KVALITNOM slovenskom dabingu by som chcel filmy na slovensku!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

vsak slovensky dabing je dost KVALITNY
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Slovenský dabing nie je vôbec KVALITNÝ!
Je iba na úrovni kvality hercov alebo osôb ktoré by chceli byť hercami, žiaľ, iba chceli a to je málo.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Je to hanba...fakt... taky slaby vykon tych vysielacov...sak to som mal chytit s izbovou antenou pri vysokej kvalite....a nie s 160cm parabolickou antenou :D....smiesne.... :D....Tu v PO, to ide cez Telecom Corp. a som spokojny... nevysielaju EPG, ale Teletext ide od zaciatku....kvalita sa da...signal aj kvalita signalu 10!!! Nech tu radsej nic nemenia...a aspon v PO a v KE to bude ake-take...
Odpovedať Hodnotiť:
 

a....teraz to chytim aj s izbovou antenou...
Odpovedať Hodnotiť:
 

No to je pravda vysielanie od Telecom Corp je v poriadku , len skoda ze je to testovacia prevadzka ktoru pravdepodobne po 1.1 2010 vypnu.
Ku tomu oficialnemu vysielaniu to sa neda pozerat ked kazdu chvilu vypadne signal. Pisal som aj na info@digimedia.sk a tam mi odpisali :
"Skuste zariadenie restartovat (odpojit od elektr. siete) po zapnuti znovu naladit stanice.
Spustene komercne vysielanie prevadzkovatel DVB-T na Slovensku monitoruje a pripadne
nedostatky priebezne riesi".
-co je smiesne kedze dalsim 2 znamym to vypadava tiez
Odpovedať Hodnotiť:
 

Neskutocne ked po testovacej prevadzke ktora tu v KE fungovala niekolko rokov spustia oficialnu ktora stoji za jedno ....
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Je to tak...je to v podstate politicka blamaz,tak ako s mytom...Podla toho co viem,tak by to vysielanie mali vypnut az v marci alebo februari...tak si ho treba uzit...Uz lepsie nebude...
Odpovedať Hodnotiť:
 

hej...a oni by si mohli hlavy resetovat :D...Vies dobre ako ja,ze to nepomoze...Dufajme len,ze cim dlhsie bude Telecom Corp. vysielat...
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

....Otocili ste dipoly o 90 stupnov...lebo teraz je horizotal a predtym bol vertikal
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

Naopak, pred tym bol horizontal a teraz je vertikal.
Otocili otocili, ale nepomohlo.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ok, ospravedlnujem sa...
Odpovedať Hodnotiť:
 

...chruňo....radšej buď ticho
Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

vies co mi mozes...
Odpovedať Hodnotiť:
 

ahoj vsetci,
v Trnave na Hospodarskej ulici
k24: ORF1, ORF2 W(WIEN), ATV, ORF2 N (NIEDER OSTEREICH)
K34: PULS4, 3SAT, ORF SPORT PLUS (ALE JE TAM O3 RADIO TV), SERVUS TV

svk stanice ani tuk, to je vsetko co chytim.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ide to v pohode aj v TT, len treba otocit antenu o 90 stupnov koli vertikalnej polarizacii sk vysielania, to ti ale prestanu ist Rakusania, takze budes potrebovat dalsiu antenu a nejakym sposobom zlucit signaly z oboch anten.
Odpovedať Hodnotiť:
 

ano uz mam, Dakujem! Signal 60% kvalita 76%. Pravde podobne to chytam s BA 50kW vykonom, lebo TT pri PSA asi este neni ON.
Rakuske obetujem a cakam do marca ked bude verejnopravny MUX a STV programy sa odparkuju na domovsky MUX a prida sa k nim v 2011 STV4. Markizy sa tiez za chvilu dockame, cakam ze do marca mala by ziskat licenciu dodatocne v priebehu januara. TA3 ju tusim ziskala na poslednu chvilu,ale neni zatial zaradena. Ja by som vymenil len STV3 za markizu nechyba mi TA3,mam NET. A DOMU moc nemusi a prave naopak sa mi lubi JOJ PLUS ale asi jedinemu. Rad by som chcel dosiahnut zazrak a zachytit cesky MUX na 29.kanali alebo 40.kanal tusim.
Odpovedať Hodnotiť:
 

dnes som ladil a nic ani 44 kanal ani 64
Odpovedať Hodnotiť:
 

No dnes v KE vypli pilotne vysielanie od Telecom corp.
Ale od Towercomu by to malo ist na tom 64 kanali. Zlepsila sa uz konecne aj stabilita prijmu uz to nevypadava.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Od 1.1.2010 nejde pilotny DVB-T v presove a okoli. Skuste si otocit antenu o 90*
Odpovedať Hodnotiť:
 

dnes som v PO tocil antenu na vsetky svetove strany, a NIC mi nechytilo. musel som chytat analog. vysielanie. Doteraz islo vsetko super, az kym neprisiel TOWERcom ci J and T, DAKUJEM im za vsetkych presovcanov, ktori nadavajú na nich podobne ako ja. Chcem sa podakov aj ujovi Ficovi, ktorý to vsetko spískal. Pilotne vysielanie islo v PO na 100%, bez žiadnych problemov, a od vcera uz ide dig. vysielanie naostro- v PO na HOV.NO, TOTO sa môze stat iba na SVK.
este raz vsetkym zainteresovaným patri VDAKA.
cital som clanok od p. Brana Macaja, a chce sa mi grcat z toho vsetkeho, ako kazdy pozera, kde môze nakradnuť.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

V Trencine sme skusali na 3 roznych miestach s roznymi zariadeniami, otacali sme anteny, televizory aj set-top boxy :D a za boha nic.. ani tuk, ani naznak signalu stabilnych 0%.. je to fakt ubohe
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Keď to v Trenčine nejde tak potom sa ja v Topolčanoch zbytočne snažim. Tých par hodín na streche v tej zime bude dobrých akurát na marodku. :-{
Odpovedať Hodnotiť:
 

neviem treba pockat mozno sa stane zazrak, my sme na strechach stravili uz nejeden den
Odpovedať Hodnotiť:
 

Skušal som všecko ale nijak mi neide sused mi radil otocit antenu hore a doprava ale nepomohlolebo nevjem kam to mam tociť aj ked tocim nevidim nic je vraj v kosiciach njekto kto to robi tak dam aj vam stranku www.nica.sk
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tiez som skusil otocit a stale nic... Mozno to znova pojde na 44 kanali, tak ako predtym,takze skusajte oba....aj 64 aj 44.....predbezne je to len na 64
Odpovedať Hodnotiť:
 

TATO TECHNOLOGIA PRISLA Z 10 ROCNYM ONESKORENIM A PRETO JU NEPOVAZUJEM ZA NIJAK VYZNAMNU. ZA DIGITALNE TV SA POVAZUJE JEDINE SATELITNE VYSIELANIE AKO JE DigiTV a SkyLINK.
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:
 

Tak aj ja som skusal v Trenčíne a jedine kde som chytil signal bol hrad,tam bol celkom silny kvalita signalu dokonca okolo 90%. Byvam za mostami a tam vobec nic ani tuk a to som otoci aj antenu o 90 stupnov. Tak som zvedav ci sa to tu dolu rozbehne alebo budem potrebovat tak 300m stoziar na antenu. Uvidíme. Ak niekto este v Tn chytil, tak napiste kde .
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tak som skúšal iné miesto v Trenčíne, Sihoť panelák 9 poschodie, išlo super, kvalita signálu 76% len na kus drôtu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

hmm, je to zaujimave ja skusam za mostami - nic, na sihoti - nic.. ze by to bolo tou vyskou ?? :D
Odpovedať Hodnotiť:
 

naladil som 5 stanic DVB-T (STV1,2,3,JOJ,JOJ PLUS) na väčšiu izbovu antenu (v tvare okruhu bez zosilnovača) umiestnenu vonku pred oknom v panelaku na 2.poschodi v ZA-Vlčince, najlepši signal 23-24%, kvalita 45-51%, velmi obtiažne podmienky pre prijem signalu - obklopeny vysokymi panelakmi. Napriek tomu prijem bol proste kvalitny, čisty obraz bez kockovania. Vysielač Križava - len 20 kW. Pre porovnanie, na stejnom mieste, analogovy tv signal z toho isteho vysielača (STV2 na 35k. a JOJ na 52k.) s vykonmi niekolko desiatok krad väčšimi (presne 280 a 385 kW), ide v horšej kvalite, obraz ma mierne odrazy dokonca aj na viacprvkovu Yagi antenu. Konstatujem že signal DVB-T rozhodnie sa lepšie širi v hustej zastavbe miest a je viac odolny voči odrazom. Tuner USB : Lifeview LV5H, Software : Splash Lite. sudiz@azet.sk
Odpovedať Hodnotiť:
 

Pozor !.. V Trnave alebo v Trencine doslo k oboveniu vysielaca. Vysiela s rovnakou polarizaciou ako analog.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Elita pozera filmy v kinách alebo cez blue-ray a správy cez skylink.Stredná trieda má nainstalovane digi-tv alebo Skylink.Spodina-lúza ma zial klasicke analogove anteny pripadne ich pseudomodernu nahradku-DVB-T .Skratka DVB-T je urcene pre looserov
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Celkom som sa zasmial. Jednoznacne patrim medzi looserov a vobec mi to neprekaza ;-)
Aj ked mam menej programov, mam velmi dobry obraz zvlast na ORF. Mozem pouzivat EPG v kombinacii nahravania 2kanalov sucasne v digitalnej kvalite, co nemoze ani stredna trieda s DIGI TV... :-D
Odpovedať Hodnotiť:
 

A este som zabudol nezavadzia mi na balkone ten skaredy Lavoor! Ale to je len pre Elitu a ja tam nepatrim :-)
Odpovedať Hodnotiť:
 

..hahahahaha,.....ale ON radšej chodí do kina...hahahaha...elita...hahahahahahaha...asi puknem
Odpovedať Hodnotiť:
 

si si isty ?... len uz asi kazdy druhy Humax a Ferguson ma 2 satelitne tunery s podporou do 1080i a aj v DVB-S2 a nie to v Mpeg4 DVB-S..a este aj nahravat mozes na staveny HDD... :D..... Skylink HD jednoznacna volba..,aj ja sa uz chystam kupit par mesiacov..
Odpovedať Hodnotiť:
 

,....aj ja sa uz chystam kupit par mesiacov..

No, ako si Ta tu tak všímam tak to ťažko si kúpiš v dohľadnej dobe. To budú musieť byť najskôr zľacnené akcie a až o pár rokov keď budú vo výpredaji si to možno kúpiš a budeš ich tu propagovať (podobne ako MPEG2)....len si na to pekne čum koľko vládzeš a užívaj si to
Odpovedať Hodnotiť:
 

Omyl,pockam 2-3 mesiace, ja nie som na TV zavisly,ako vyrazna vacsina z Vas,ktora TV povazuje za chlieb bozi...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Isty si nie som, ale pisal som o DigiTV a nie SkyLink. Da Ti DigiTV tieto pristroje? Asi tazko... ;-)

Odpovedať Hodnotiť:
 

..a este ta tvoja elita mozno pozera filmy v kine,tak tam patrim aj....ale Blue-ray je momentalne somarina....radsej zohnat HD dokument na webe, kt. je zadarmo...a spravy mam v riti,ze nie su v HD...aj tak tam ukazuje len vrazdy...inac..to tvoje Blue-ray a Full HD je uz pomaly prec...kedze nedavno boli predstavene XHD..a potom este jedno vacsie,kt. ma skoro take rozlisenie ako kino rozmer...
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tak sa kolega zobuď! Už môžem tvrdiť, že aj nejaký sprostý mpeg4 je zastaralý, keďže v Kórei už majú 3D full HD!
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

(citaj 1diot) poklada MPEG2 za pokrokovy?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Nemohli rovno nasadit MPEG4-MVC ? :D....
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

nasledujuci clanok: "3D Blu-ray dokončený, zvolený bol MPEG-4 MVC štandard".
Tento stat ovladany zlodejmi, vrahmi a inymi vyvrhelmi - to je katastrofa.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

To co oni porobili do p... pilotne vysielanie islo perfektne a toto vobec.Lokalita Presov-Sekcov
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Ale ide zase, tak ticho.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Si asi z nas robia dobry den dementi!!! Tak ale co môze clovek cakat, ked na hlavnych postoch sedia ludia, co sa nicomu nerozumeju!!! Proti vysielaniu v MPEG2 by sme sa vsetci mali postavit!!!!!!!
Odpovedať Známka: 6.0 Hodnotiť:
 

ja som v humennom nic neotacal mam sito so zosilovacom antenu mam horizontalne CH 64 makovica 1. slovensky dvb-t multiplex 10,1 kW V sila signalu 68 % kvalita signalu 65 %
Odpovedať Hodnotiť:
 

Dnes to spustili v Presove na starom 44.kanali.ide to na 100%.Ze vraj docasne...uvidime do kedy to pojde takto.
Odpovedať Hodnotiť:
 

ved to tam krasne na fotke vidno - 16G, teda 16 miliard. Ze coho, to uz nepisu, kludne aj 16 miliard susnov. O com je tento clanok?
(mimochodom uz ste niekedy pytali kilo jablk? ;))
Odpovedať Hodnotiť:

Pridať komentár