neprihlásený Nedeľa, 14. apríla 2024, dnes má meniny Justína
Výsledky meraní


Rýchlosti a odozvy DSL a chella v decembri a novembri 2005

Na základe meraní rýchlostí a odoziev Internetového pripojenia slovenskými užívateľmi na speedmetri a pingmetri servera DSL.sk prinášame štatistiky rýchlostí pripojenia do Internetu technológiou DSL a káblovým Internetom. Štatistiky umožňujú užívateľom zhodnotiť výhody toho ktorého pripojenia a uľahčia mu tak rozhodovanie o výbere pripojenia do Internetu. Štatistiky z novembra a decembra sú založené na doteraz rekordnom počte meraní, spolu viac ako na 493500 meraniach.

10.01.2006, Patrik Horník
260 komentárov, 27.7. 16:31


Rýchlosti DSL a chella v októbri

Hlavnou udalosťou októbra v oblasti pevného broadband pripojenia na Internet na Slovensku boli kapacitné problémy Slovak Telecomu, po ktorých odstránení od 14. októbra sa rýchlosti ST Online DSL 512 Kb/s zvýšili v priemere až o 100 Kb/s. Dôležitou udalosťou bolo tiež spustenie 6 Mb/s broadbandu a významnou udalosťou bolo tiež uvedenie prvého mobilného broadbandu na Slovensku.

06.12.2005, Patrik Horník
4087 komentárov, 25.6. 19:57


Rýchlosti GPRS a EDGE v októbri

V mesiaci október rýchlosti GPRS a EDGE zostali na svojich obvyklých hodnotách s minimálnymi zmenami v priemerných nameraných rýchlostiach oproti hodnotám zo septembra. Situáciu v mobilnom pripojení na Slovensku ale výrazne zmenil príchod pripojenia technológiou Flarion od T-Mobile 17. októbra, ako to potvrdili prvé štatistiky tohto druhu pripojenia.

01.12.2005, Patrik Horník
3923 komentárov, 11.2. 3:43


Prvé merania rýchlostí T-Mobile Flarionu

Nový typ mobilného pripojenie T-Mobile Flarion pod obchodným označením Rýchly internet, ktorý spoločnosť predstavila 17. októbra, podľa doterajších meraní prináša veľmi sľubné výsledky v podobe u mobilného pripojenia na Slovensku bezkonkurenčných rýchlostí ale tiež odozvy. Vypracované štatistiky vychádzajú z meraní v posledných dvoch októbrových týždňoch.

28.11.2005, Patrik Horník
210 komentárov, 29.3. 0:16


Rýchlosti DSL a chella v septembri

V septembri sa namerané rýchlosti DSL výrazne znížili oproti predchádzajúcim mesiacom u rýchlosti 512 Kb/s u najväčších poskytovateľov Slovak Telecomu a Nextry. Zároveň je pozorovateľná zmena charakteristík rýchlostí Slovak Telecomu u 512 Kb/s, ktorá predznamenala kapacitné problémy na prelome septembra a októbra. K dispozícii sú aj prvé rýchlosti chello easy na 512 Kb/s.

07.11.2005, Patrik Horník
38 komentárov, 20.4. 22:10


Rýchlosti GPRS a EDGE v septembri

V septembri sa rýchlosti GPRS a EDGE pohybovali na svojich zvyčajných hodnotách bez výraznejších výkyvov, k zmenám oproti augustu prišlo iba v ráde niekoľkých kilobitov za sekundu. Od októbra sa ale s príchodom pripojenia Rýchly internet od T-Mobilu situácia v mobilnom pripojení na Slovensku výrazne zmenila, server DSL.sk prinesie prvé štatistiky už budúci týždeň.

02.11.2005, Patrik Horník
44 komentárov, 11.3. 12:56


Rýchlosti DSL a chella v auguste

Rýchlosti DSL na Slovensku sa v mesiaci august najvýraznejšie zmenili podľa meraní na speedmetri DSL.sk u 512 Kb/s, kde klesli najmä pre pokles rýchlostí u dominantného operátora Slovak Telecom. Zároveň sa obnovil trend Slovanetu dosahovať cez víkend u 512 Kb/s výrazne vyššie rýchlosti ako cez pracovné dni a začal sa objavovať podobný trend u Slovak Telecomu pri rýchlosti 1024 Kb/s.

03.10.2005, Patrik Horník
551 komentárov, 7.2. 8:53


Rýchlosti GPRS a EDGE v auguste, budúcnosť mobilného pripojenia na Slovensku

Rýchlosti mobilného GPRS a EDGE pripojenia na základe meraní uskutočnených na speedmetri servera DSL.sk v auguste zostali na rovnakej úrovni ako po minulé mesiace, s miernou dominanciou T-Mobile. Onedlho sa ale dajú v oblasti mobilného Internetu na Slovensku očakávať zmeny s príchodom UMTS sietí oboch operátorov a avizovaným uvedením novej bližšie neurčenej služby T-Mobile.

26.09.2005, Patrik Horník
23 komentárov, 25.6. 20:06


Rýchlosti DSL a chella v júli

V júli priemerné namerané rýchlosti DSL na speedmetri servera DSL.sk výrazne narástli u 512 Kb/s najmä vďaka nárastu rýchlostí u Slovak Telecomu. U ostatných rýchlostí zostali priemerné rýchlosti na približne rovnakej úrovni ako minulý mesiac, keď sa najviac zmenili u 1536 Kb/s, kde sa znížili o 1.43%. U Slovanetu sa objavuje nový trend, keď sú rýchlosti u 512 Kb/s cez víkend a cez týždeň približne rovnaké.

31.08.2005, Patrik Horník
50 komentárov, 15.10. 19:29


Rýchlosti GPRS a EDGE v júli

Rýchlosti mobilného GPRS a EDGE pripojenia na základe meraní uskutočnených na speedmetri servera DSL.sk v júli zostali na rovnakej úrovni ako rýchlosti v júni. U EDGE zostali rýchlosti zachované na presne rovnakých hodnotách, u GPRS prišlo k miernemu zvýšeniu u oboch operátorov.

15.08.2005, Patrik Horník
53 komentárov, 4.12. 21:43


Rýchlosti DSL a chella v júni

V júni priemerné namerané rýchlosti DSL na speedmetri servera DSL.sk mierne klesli u 512 Kb/s a mierne sa zvýšili u 1024 Kb/s, výrazný nárast rýchlostí oproti predchádzajúcemu mesiacu u 512 Kb/s zaznamenali MBC Telecom a Nextra. Podobne ako v máji každá rýchlosť má iného lídra.

02.08.2005, Patrik Horník
42 komentárov, 9.12. 14:57


Rýchlosti GPRS a EDGE v júni

Rýchlosti mobilného GPRS a EDGE pripojenia sa na základe meraní uskutočnených na speedmetri servera DSL.sk v júni v priemere mierne zvýšili. U EDGE sa v júni zvýšili rýchlosti oboch operátorov, u GPRS sa dosahovali takmer presne rovnaké rýchlosti vďaka miernemu zníženiu rýchlosti T-Mobile GPRS a miernemu zvýšeniu rýchlosti Orange GPRS.

25.07.2005, Patrik Horník
67 komentárov, 15.1. 11:39


Rýchlosti DSL a chella v máji

V máji priemerné na speedmetri servera DSL.sk namerané rýchlosti DSL mierne klesli, u niektorých poskytovateľov s menším podielom na trhu ale prišlo naopak k zvýšeniu rýchlostí. Dial Telecom zaznamenal zvýšený podiel na trhu, keď jeho počet meraní bol v máji dostatočný na zaradenie do štatistík podľa hodiny a dňa merania.

30.06.2005, Patrik Horník
87 komentárov, 6.8. 11:53


Rýchlosti GPRS a EDGE v máji

Rýchlosti mobilného GPRS a EDGE pripojenia v máji na základe meraní uskutočnených na speedmetri servera DSL.sk. Rýchlosti GPRS oproti aprílu zostali rovnaké, u EDGE došlo k zmene u jedného z operátorov.

06.06.2005, Patrik Horník
143 komentárov, 5.2. 1:26


Rýchlosti DSL a chella v apríli

Rýchlosti broadbandu sa oproti marcu príliš nezmenili, podobné zostali aj časové charakteristiky rýchlostí jednotlivých providerov, pričom niektoré trendy sa viac zviditeľnili. Skupina DSL providerov s dostatočným počtom meraní sa tentokrát nerozšírila, tvorí ju 7 ISP, pričom do februára to boli stabilne 6 ISP.

30.05.2005, Patrik Horník
125 komentárov, 30.6. 19:51


Rýchlosti GPRS a EDGE v apríli

Rýchlosti mobilného GPRS a EDGE pripojenia v apríli na základe meraní uskutočnených na speedmetri servera DSL.sk. Rýchlosti EDGE oproti marcu zostali približne rovnaké a udržiavali sa na tejto úrovni stabilne celý mesiac.

23.05.2005, Patrik Horník
113 komentárov, 18.12. 11:20


Rýchlosti DSL a chella v marci

Marec bol prvým mesiacom so zvýšenými rýchlosťami DSL liniek. Aké rýchlosti priniesol a ako sa vyvíjali v priebehu mesiaca? Ako sú na tom s rýchlosťami jednotliví ISP?

01.05.2005, Patrik Horník
382 komentárov, 28.7. 23:36


Rýchlosti GPRS a EDGE v marci

Rýchlosti mobilného GPRS a EDGE pripojenia v marci na základe meraní uskutočnených na speedmetri servera DSL.sk. Rýchlosti EDGE sa pravdepodobne zvyšovaním penetrácie mobilného dátového pripojenia u oboch operátorov podľa uskutočnených meraní znížili.

19.04.2005, Patrik Horník
123 komentárov, 26.5. 16:12


Rýchlosti DSL a chella vo februári

Rýchlosti DSL a chella vo februári 2005 tak, ako boli namerané na speedmetri DSL.sk. Vo februári sa rýchlosti 256 kbps flatov zvýšili. Február bol posledným mesiacom s rýchlosťami DSL prípojok 384, 512, 1024 a 1536 kbps, ktoré sa od 1. marca zvýšili na 512 až 2048 kbps.

29.03.2005, Patrik Horník
58 komentárov, 26.5. 11:49


Rýchlosti Eurotel a Orange GPRS a EDGE vo februári

Aké boli rýchlosti mobilného pripojenia GPRS a najmä EDGE na Slovensku vo februári? Menia sa rýchlosti podľa času merania? Menili sa rýchlosti podľa dňa merania?

14.03.2005, Patrik Horník
113 komentárov, 6.1. 14:43


Rýchlosti DSL a chella v januári

Rýchlosti DSL a chella v januári 2005 tak, ako boli namerané na speedmetri DSL.sk. Ústrednou témou januára je zníženie rýchlostí 256 flatov u väčšiny providerov a následne aj zníženie priemeru u 256 flatov. S napätím očakávame, ako sa budú vyvíjať rýchlosti od marca, kedy sa zvyšujú rýchlosti DSL prípojok.

24.02.2005, Patrik Horník
80 komentárov, 28.8. 4:59


Prvé štatistiky GPRS a EDGE

Štatistika nameraných výsledkov na speedmetri a pingmetri servera DSL.sk pre mobilné pripojenia Orange a Eurotel GPRS a EDGE. Samozrejme zahŕňajúc aj najnovšie štatistiky Orange EDGE spusteného včera. Ktoré pripojenie je rýchlejšie, ktoré má lepšiu odozvu?

25.01.2005, DSL.sk
113 komentárov, 13.12. 12:01


Výsledky meraní za december

Štatistika nameraných výsledkov na speedmetri servera DSL.sk za mesiac december 2004. V decembri bolo uskutočnených 77 659 meraní.

25.01.2005, DSL.sk
19 komentárov, 3.1. 16:35


Výsledky meraní za november

Štatistika nameraných výsledkov na speedmetri servera DSL.sk za mesiac november 2004. V novembri bolo uskutočnených 61 449 meraní.

22.12.2004, DSL.sk
1 komentár, 21.8. 22:51


Výsledky meraní za október

Štatistika nameraných výsledkov na speedmetri servera DSL.sk za mesiac október 2004. V októbri bolo uskutočnených 43 015 meraní.

16.11.2004, DSL.sk
1 komentár, 21.8. 22:51


Výsledky meraní za september

Štatistika nameraných výsledkov na speedmetri servera DSL.sk za mesiac september 2004. V septembri bolo uskutočnených 29 466 meraní.

19.10.2004, DSL.sk
15 komentárov, 1.1. 0:00


Výsledky meraní za august

Štatistika nameraných výsledkov na speedmetri servera DSL.sk za mesiac august 2004. V auguste bolo uskutočnených 18 971 meraní.

13.09.2004, DSL.sk
14 komentárov, 12.4. 12:34


Výsledky meraní za jún a júl

Štatistika nameraných výsledkov na speedmetri servera DSL.sk za mesiace jún a júl 2004. V júli bolo uskutočnených 9 746 meraní.

09.08.2004, DSL.sk
75 komentárov, 7.3. 20:56